Pašvaldību likuma 46. PANTA trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām.

Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

Privātpersona iesniedz rakstiskus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu paskaidrojuma rakstā minētajā aptaujas formā vai iesniedz klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Pilsētas laukumā 2, 1.stāvā, Kuldīgā, Pils ielā 1, Alsungā,  Raiņa ielā 11, Skrundā, vai Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju informēšanas un pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 2 nedēļu laikā pēc noteikumu projekta publicēšanas.

Noteikumu projekts Publicēšanas datums Priekšlikumu iesniegšanas termiņš Aptaujas forma
SN_Pielikumi_2024_brauksanas_atviegl IESNIEGUMI SN_brauksanas_maksas_atvieglojumi

Paskaidrojuma raksts “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā”

28.06.2024. 12.07.2024. Aptaujas forma
Saistošie noteikumi_Grozījumi Kuldīgas novada Iedzīvotāju padomes nolikumā

Paskaidrojuma raksts_Grozījumi Kuldīgas novada Iedzīvotāju padomes nolikumā

13.06.2024. 27.06.2024.
Grozījumi_Par Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem par grozījumiem Par Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā

05.06.2024. 19.06.2024.
Saistošie noteikumi Grozījumi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadāPaskaidrojuma raksts Saistošajiem noteikumiiem Grozījumi Kuldīgas novada saistošajos noteikumos Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā 03.05.2024. 17.05.2024.
Kuldīgas novada saistošie noteikumi Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risi nāšanā Kuldīgas novadā

Paskaidrojuma raksts Kuldīgas novada saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļi jautā jumu risināšanā

28.03.2024. 11.04.2024.
Saistošie noteikumi Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Kārtība, kādā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

22.03.2024. 05.04.2024.
Saistošie noteikumi pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība

22.03.2024. 05.04.2024.
Saistošie noteikumi Brīvprātīgās iniciat īvas pabalsti Kuldīgas novadā

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Br īvprātīgās iniciatīvas pabalsti Kuldīgas novadā

22.03.2024. 05.04.2024.
Aicina izteikt viedokli par Kuldīgas novada mārketinga un komunikācijas stratēģiju

Stratēģijas dokuments

15.03.2024 15.04.2024
Saistošie noteikumi_KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS KOPŠANAS UN BŪVJU UZTURĒŠANA

Paskaidrojuma raksts_KULDĪGAS NOVADA TERITORIJAS KOPŠANAS UN BŪVJU UZTURĒŠANA

06.03.2024. 20.03.2024.
Saistošie noteikumi_Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras Kuldīgas kultūras centrs maksas pakalpojumi

Paskaidrojuma raksts_Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras Kuldīgas kultūras centrs maksas pakalpojumi

04.03.2024. 18.03.2024.
Saistošie noteikumi_Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā

Paskaidrojuma raksts_Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā

09.01.2024. 23.01.2024.
Saistošie noteikumi_Par  līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai

Paskaidrojuma raksts_Par  līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā

08.11.2023 22.11.2023
Saistošie noteikumi Grozījumi Par sociālajiem pakalpojumiem

Paskaidrojuma raksts Grozījumi Par sociālajiem pakalpojumiem

05.10.2023. 19.10.2023.
Saistošie noteikumi_Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Kuldīgas novadā

Paskaidrojuma raksts_Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Kuldīgas novadā

1.pielikums

2.pielikums

04.10.2023. 18.10.2023.
Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem_Kuldīgas novada Iedzīvotāju padomes nolikums

Saistošie noteikumi_Kuldīgas novada Iedzīvotāju padomes nolikums

25.09.2023. 09.10.2023.
Interešu izglītības programmu licencēšanas un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtība Kuldīgas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Interešu izglītības programmu licencēšanas un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtība Kuldīgas novada pašvaldībā

14.09.2023. 28.09.2023.
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Kuldīgas novada pašvaldībā

paskaidrojuma raksts_Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Kuldīgas novada pašvaldībā

06.09.2023. 20.09.2023.
Saistošie noteikumi_Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem_Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Kuldīgas novadā

1.pielikums

08.08.2023. 22.08.2023.
Saistošie noteikumi Grozījumi Par sociālajiem pakalpojum Krīzes dzīvoklis

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Par so ciālajiem pakalpojumiem Krīzes dzīvoklis

13.07.2023. 27.07.2023.
Saistošie noteikumi Par pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Par pašvaldības pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

13.07.2023. 27.07.2023.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI “GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. KNP/2021/6 “PAR MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS IENĀKUMU SLIEKSNI UN SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM KULDĪGAS NOVADĀ””

PASKAIDROJUMA RAKSTS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM “GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. KNP/2021/6 “PAR MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS IENĀKUMU SLIEKSNI UN SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM KULDĪGAS NOVADĀ””

22.05.2023. 05.06.2023.

4. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. KNP/2022/7 “NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU VENTAS UPĒ KULDĪGAS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2022.-2026. GADĀ””

SAISTOŠIE NOTEIKUMIEM NR. KNP/2023 “GROZĪJUMS KULDĪGAS NOVADA 2022. GADA 24. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. KNP/2022/7 “NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU VENTAS UPĒ KULDĪGAS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2022.-2026. GADĀ””

02.05.2023. 16.05.2023.
PASKAIDROJUMA RAKSTS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. KNP/2023 “KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SVĒTKU PABALSTI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. KNP/2023/ “KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SVĒTKU PABALSTI”

20.04.2023. 04.05.2023.

PASKAIDROJUMA RAKSTS SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 2/2023 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2/2023 

 NR.2/2023 PIELIKUMS NR. 1

 NR.2/2023 PIELIKUMS NR. 2

11.04.2023. 25.04.2023.