Izsniegtās būvatļaujas

Izsniegtās Kuldīgas novada Būvvaldes būvatļaujas, kas reģistrētas BIS sistēmā.

Koncepcijas

Kuldīgas novada teritorijas izstrādātās koncepcijas.

Asenizatoru reģistrs

Informācija par Kuldīgas novada reģistrētajiem asenizatoriem, kas sniedz pakalpojumu Kuldīgas novada teritorijā.

Projektētāji un būvkomersanti

Informācija par sertificētiem arhitektiem, inženieriem un licencētiem uzņēmumiem .