Saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Kuldīgas novada pašvaldībā”, Kuldīgas novada pašvaldība publicē pašvaldībā reģistrētos asenizatorus, kas sniedz pakalpojumu Kuldīgas novada teritorijā.

Asenizatora nosaukums Reģ. nr. Juridiskā adrese Kontaktinformācija Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta
SIA “Kuldīgas ūdens” 46103000234 Ventspils iela 15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 63320850, 

KULDIGAS.UDENS@KULDIGA.LV

UDENS.KULDIGA.LV/KONTAKTI/

SIA “Kuldīgas ūdens”
SIA “August Latvia Serviss 40103760748 Rīga, Sliežu iela 7, LV-1005 20044441, 

SERVISS@AUGUST.LV,

august.lv

SIA “Kuldīgas ūdens”
SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 41203022001 Stūra iela 7, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326 63331258, 

PASTS@SKS.LV

SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
SIA “BioVide” 54103126191 Terēzes iela 8-3, Rīga 24555511, 

LIGA@BIO-VIDE.LV

SIA “Kuldīgas ūdens”