Kuldīgas novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Darīsim paši” jauno kārtu. Konkursu pašvaldība organizē jau 17. reizi, finansiāli atbalstot novada biedrības, nodibinājumus un iedzīvotāju grupas. Pieteikšanās iedzīvotāju iniciatīvu konkursam līdz 2024.gada 11.martam.

Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību projektu īstenošanā un piesaistot Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī sakārtot un uzlabot apkārtējo publisko vidi Kuldīgas novadā.

  • “Darīsim paši” ietvaros var tikt veikti uzlabojumi infrastruktūras un sociālajā jomā, sabiedrības izglītošanā, jaunu tūrisma produktu radīšanā, sporta aktivitāšu veicināšanā, brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidošanā u.c. No projektu īstenošanas labums jāgūst Kuldīgas novada iedzīvotājiem.
  • Katram no atbalstītajiem projektiem plānots piešķirt 800 eiro lielu līdzfinansējumu. Pašvaldības budžetā konkursam šogad paredzēts finansējums 34 400 EUR apmērā.
  • Papildus priekšrocības tiks piešķirtas projektiem, kuros uzsvars likts uz sabiedrisko nozīmīgumu un ieguvumu iedzīvotājiem, veiksmīgu publiskās vides uzlabošanu un pieejamību, gan plašu iedzīvotāju iesaisti projekta laikā.

Iesniegtos projektus vērtēs Kuldīgas novada domes apstiprināta konkursa komisija. Komisijā šogad darbosies Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors Rimants Safonovs (komisijas priekšsēdētājs), Indra Iveta Gaile, Daiga Mellere, Agris Kimbors un Terēza Strauta.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas mājaslapā kuldigasnovads.lv, Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā), valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alsungā (Pils ielā 1, Alsungā) un Skrundā (Raiņa ielā 11, Skrundā) vai biedrības “Darīsim paši!” mājas lapā darisimpasi.lv.

Projekta pieteikumi jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā), valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alsungā (Pils iela 1, Alsunga, Kuldīgas novads, LV-3306) un Skrundā (Raiņa iela 11, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326),  vai jāiesūta elektroniski e-pastā: dome@kuldiga.lv vai portālā www.latvija.lv līdz 2024.gada 11.martam.

Apstiprinātajiem projektiem būs jābūt pilnībā pabeigtiem un sagatavotiem komisijas apskatei līdz 1. oktobrim.

Konsultācijas projekta sagatavošanas un iesniegšanas jautājumos iespējams saņemt, sazinoties ar biedrības “Darīsim paši!” vadītāju Ievu Birbeli – darisim.pasi@gmail.com, tālr. 29463295.

NOLIKUMS

PIETEIKUMS

Realizētie projekti

2023. gadā

Šogad pašvaldības iniciatīvu konkursā “Darīsim paši” tika iesniegti 62 projekti ar dažādām iecerēm, kā uzlabot publisko vidi un sakārtot koplietošanas telpas. Komisija apstiprināja 48 projektus, no kuriem 47 tika realizēti. Maksimālais finansējums, ko varēja saņemt vienai projekta idejai – 800 EUR. Novembrī konkursa “Darīsim paši” komisija devās pirmajā braucienā, lai iepazītos ar veiktajiem darbiem.

Ziedošās kastes

Projekta mērķis bija labiekārtot un norobežot Jelgavas ielas 3 sētas teritoriju. Galvenie veicamie uzdevumi bija izgatavot jaunu puķu kasti, kopīgiem spēkiem atjaunot, nokrāsot un salabot esošās puķu kastes, kā arī iegādāties augsni puķu stādīšanai. Augus grupas dalībnieki iegādājās par saviem līdzekļiem. Pati grupa uzskata, ka ziedošās puķu kastes priecēs gan novada iedzīvotājus, gan pilsētas viesus, kuri pastaigājas pa tiltiņu un vecpilsētu.

Pagalma Labiekārtojums

Grupa “Baznīcas ielas 27 republika” projektā bija paredzējuši labiekārtot Baznīcas ielas 27 iebrauktuves daļu, radot vienotu un sakoptu vecpilsētas arhitektonisko vidi arī blakus esošo dzīvojamo māju īpašniekiem, viesiem un tūristiem. Projektu, atbilstoši piešķirtajam finansējumam, īstenoja aktīvākie mājas iedzīvotāji.

SKATS RĪTDIENĀ

Kuldīgas pilsētas iedzīvotāju grupa ar nosaukumu “Virka 31” šajā projektā bija paredzējuši sekmēt daudzdzīvokļu ēkas Virkas ielā 31 iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, atjaunojot un nokrāsojot mājas lodžijas un soliņus pie mājas. Plānotais rezultāts sasniegts par visiem 100%! Grupai izdevies salabot un nokrāsot lodžijas un soliņus, atjaunoti bojātie, trūkstošie elementi, pielietoti materiāli analogi esošajiem. Kā saka grupas dalībnieki: “Priecājamies paši, kaimiņu mājas iedzīvotāji un garāmgājēji. Ar savu piemēru esam iedvesmojuši kaimiņu mājas iedzīvotājus līdzīgām aktivitātēm”.

RAIŅA ielas 8. nama pagalma vides un drošības uzlabošana

Grupa “Mēs – Raiņa ielas namam 8, Goldingenā” par savu projekta mērķi bija izvēlējušies uzlabot nama drošību un pieguļošajā pagalmā esošā malkas šķūņa ilgtspējību un estētiskumu. Piešķirtā finansējuma ietvaros, grupai izdevās nogruntēt un nokrāsot šķūni, izveidot apžogu un nostiprināt atkrituma konteinera pamatni un no dēļiem izgatavot un uzstādīt 2 puķu kastes. Aktīvie mājas iedzīvotāji atzīmē, ka neskatoties uz to, ka ne visu grupas dalībnieki ikdienas darbs un sadzīve rit Kuldīgā, vienmēr tika atrasts laiks un iespēja visu kopīgi realizēt!

Kosmētiskā remonta veikšana kāpņu telpā Jelgavas ielā 17

Iegūt tīras, estētiski pievilcīgas un higiēnas prasībām atbilstošas koplietošanas telpas ar uzlabotu funkcionalitāti un drošību mājas iedzīvotājiem – rezultāts, kuru centās sasniegt grupa ar nosaukumu “Jelgavas iela 17”. Paši grupas dalībnieki atzīst, ka sasniegtais rezultāts ir tieši tāds kā vēlējāmies, kāpņu telpa tika padarīta daudz mājīgāka, nomainot apgaismojumu pie ieejas durvīm, sētā varam justies drošāk, varam nesatraukties par paklupšanu tumsā.

Ilgtspējīgie Jauniešu mājas galdi

Projekta mērķis – radīt ilgtspējīgu risinājumu nolietoto Jauniešu mājas galdu izmantošanai. Grupa “Spēcīgie” mērķi īstenoja un izveidoja skaistus apaļos galdus. Katram no grupas dalībniekiem bija pieredze dažādu darbu veikšanā un nepieciešamie darbarīki. Grupa sanāca kopā, lai rastu labākos risinājumu galdu izveidošanai un par rezultātu ir gandarīti. Jaunos galdus atzinīgi novērtē gan Jauniešu mājas regulārie apmeklētāji, gan arī citi viesi.

Apstādījumu dobju atjaunošana (labiekārtošana)

Projekta kopējais mērķis bija atjaunot esošās dobes esošajās vietās, mājas iedzīvotāju vajadzībām, kā arī labiekārtot iekšējo pagalmu, padarot to vizuāli pievilcīgāku un sakārtotāku. Iedzīvotāju grupa “Annas 7” kopīgiem spēkiem iebetonēja jaunus bortakmeņus, izzāģēja haotiski saaugušos ceriņus un iestādīja jaunus dekoratīvos krūmus un kokus. Patiesais rezultāts gan būšot redzams tikai pēc pāris gadiem, kad košumkrūmi un koki izaugs lielāki un priecēs mājas iedzīvotājus ar ziediem un krāsainām lapām, bet grupa jau tagad ir apmierināta ar projektā sasniegto rezultātu.

Policijas ielas 8 kāpņu telpas remonts

Sasniegtais rezultāts ir ļoti labs – viss ir tā, kā bija iecerēts, uzsākot darbu. Tā par paveikto saka grupa ar nosaukumu “Policijas 8 komanda”. Grupas galvenais uzdevums projektā bija atjaunot kāpņu telpu uz otro stāvu. Projekta grupa darbojusies izcili, iesaistījušies visi dalībnieki ar ļoti motivētu un ieinteresētu attieksmi. Apkārtējie un viesi pamana uzlabojumus un grupa ar lepnumu stāsta par Kuldīgas sniegto iespēju saņemt finansējumu, par projektu un veiksmīgo sadarbību.

Kopējā koridora remonts Baznīcas ielā 22, Kuldīgā

“Kuldīgas vēsturiskā centra atbalsta grupas” projekta mērķis bija ēkas Baznīcas ielā 22 koplietošanas telpas remonts un uzturēšana labā stāvoklī. Grupa atzīst, ka projektā bija nepieciešama pacietība un iemaņas krāsošanā. Tā kā sienu dizains ir krāsains (līdz ar to laikietilpīgs), lai krāsotu ar citu krāsu, iepriekšējā bija jānožāvē. Bet viss plānotais ir izdarīts un priecē kā pašus darītājus, tā arī viesus.

Mēs par sakoptu Kuldīgas vidi

Grupa “Kopā var vairāk un labāk” ar sētas labiekārtošanu, izmantojot tieši puķu kastes, uzskata sevi par ieguvējiem, jo ieguva ne tikai skaistu apzaļumotu un ziedošu sētu, bet tieši ar lielizmēra puķu kastu palīdzību ir radījuši sava iekšpagalma vidi mūsdienīgu. Kaut arī grupa izmantoja tikai daļu no piešķirtā finansējuma, par paveikto ir priecīgi un izsaka pateicību par iespēju īstenot projektu!

Kāpņu telpas remonts

Atsvaidzināt kāpņu telpu – tāds bija grupas “Kaimiņi” projekta mērķis. Mērķis tika sasniegts – griesti, sienas, koka detaļu durvis, kāpnes un kāpņu dēļu siena nokrāsota. Nevajadzīgie elektrības vadi tika demontēti un ierīkota gaisma uz sensoriem. Grupa ar paveikto ir ļoti apmierināta. Interese par paveikto darbu ir gan nama iedzīvotāju radiem un draugiem, gan visiem viesiem, kuri ciemojas Liepājas ielā 43.

Kopā būšanas vieta Alsungā

Biedrība “Alsungas viedais ciems” projektā izvirzīja mērķi – labiekārtot teritoriju Alsungā pie kultūras nama, lai tajā cilvēkiem būtu ērti satikties un pavadīt laiku kopā, kā arī uzlabotos teritorijas vizuālais tēls. Projekta rezultāti tika sasniegti un pat nedaudz pārsniegti! Tika izveidoti 6 soli, 3 galdi no paletēm un dekoratīva siena, kā arī sagatavotas 2 atsevišķas paletes, kuras izmantojamas kā portatīvs galds/sēdvirsma. Vēl projektā izveidota 60 m gara karodziņu virtene un labiekārtota teritorija starp kultūras namu un pastu. Rezultāts pārsniedz cerēto. Cilvēki aktīvi izmanto atpūtas vietu. Ziemā plānots ar spuldzītēm izdekorēt egles un novietot atpūtas vietā, lai priecētu Alsungas iedzīvotājus.

Alsungas sv. Miķeļa baznīcas zvanu torņa grīdas seguma atjaunošana

Projekta rezultātā ir nomainīts grīdas segums baznīcas zvanu torņa 3. un 4. stāvam. Šādu mērķi projektā bija izvirzījuši Alsungas sv. Miķeļa draudze. Papildus projektā iecerētajam, starpstāvu sijas baļķiem tika piestiprināti implanti, kā papildus stiprinājums, kā arī izgatavota jauna grīdas lūka 3. stāvā un izgaismotas jaunas durvis ieejai no torņa uz baznīcas bēniņiem. Draudze atzīst, ka ir prieks par atbalstu – gan par finansējumu, gan par darba rokām pie šī projekta, kas ir daļa no visas lielās ieceres par jauna zvana izgatavošanu un uzstādīšanu Alsungas baznīcas tornī.

Atpūtas vietas Bērzkalnu šūpoles atjaunošana

Iedzīvotāju grupa “Bērzkalni” projektā uzlaboja pieeju un atjaunoja aprīkojumu relaksācijas vietai Bērzkalnos. Kopumā tika izgatavoti un uzstādīti divi tiltiņi, informatīvā norāde un masīvkoka galdiņš ar soliņu. Papildus iecerētajam, laukumā pie šūpolēm novietoti arī ozolkoka soliņi, kas vairāk domāti bērniem, bet var izmantot arī pieaugušie. Projekta īstenotāji ir gandarīti par paveikto un novēl ikvienam pavadīt jauku un mierpilnu laiku atpūtas vietā “Bērzkalnu šūpolēs”, jo tās ir vienas no augstākajām, ja ne visaugstākās, šūpoles Kurzemē.

Ūdenim būs būt

“Projektu realizējām daudz iespaidīgāku nekā sākotnēji domājām” – tā par padarīto saka jauniešu “DEPO” Ēdolē. Projekta mērķis bija labiekārtot jauniešu “DEPO” virtuvi, ievelkot ūdens vadu un uzbūvējot mazu un modernu virtuves iekārtu. Darba procesā radās jaunas idejas un klāt tika izveidoti virtuves sienai plaukti un bāra lete pagarināta, lai virtuvē būtu vairāk vietas. Pēc virtuves atklāšanas grupa saņēmusi daudz atzinību un uzslavas pa paveikto!

Atpūtas vietas izveide pie ēkas Piltenes ielā 25a, Kuldīgā

Projekta mērķis – izveidot atpūtas vietu pie ēkas Piltenes ielā 25a, Kuldīgā, ar mērķi uzlabot vidi un veicināt teritorijas sakopšanu. Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība “Sprādziens” izvirzīto mērķi sasniedza pilnībā. Tika veikta zemes virskārtas noņemšana un līdzināšana ar oļiem, izgatavoti un nokrāsoti krēsli un galdi no paletēm, izgatavota riteņu novietne, uzstādīta videonovērošanas kamera un par pašu līdzekļiem papildus projektā izveidoti apstādījumi metāla mucās, saglabājot industriālo noskaņu atpūtas vietā. Jau šobrīd atpūtas vietu bieži izmanto jaunās ģimenes, gan skolēni, gan iedzīvotāji, kuri apmeklē stadionu.

Futbola laukuma inventāra noliktavas celiņa izbūve

Biedrība “Kuldīgas futbola skola” savā projektā bija paredzējuši savienot inventāra noliktavu ar futbola laukumu, nobruģējot taciņu, kā arī nobruģēt laukumiņu pie ieejas inventāra noliktavā. Laukumu savā treniņu procesā izmanto vairāk kā 150 jaunie Kuldīgas futbolisti, taču gada lietainajos mēnešos pārvietošanās no inventāra noliktas uz laukumu notiek pa dubļiem. Pēc projekta īstenošanas futbola skolas audzēkņi un vecāki, jaunizveidoto bruģēto celiņu izmanto kā vienīgo piekļūšanas ceļu futbola laukumam. Paši projekta īstenotāji atzīst, ka projekts ir būtiski ir uzlabojis estētisko vietas izskatu un no praktiskā viedokļa atvieglojis piekļūšanu laukumam.

Ventmalas trepes

Grupai izdevās projektu realizēt pēc sākotnējā plāna. Kopā ar kaimiņiem tika veikta veco trepju noņemšana. Tika sagādāti kokmateriāli, izveidotas un uzstādītas trepes, kas ļauj noiet līdz Ventmalai visiem, kuri vēlas, lai peldētos, makšķerētu vai pastaigātos gar Ventu.

Snēpeles baznīcas fasādes atjaunošana (2.kārta)

Grupa “Sadraudzība” projektā atjaunoja Snēpeles baznīcas austrumu fasādes daļu, kā arī sakristejas austrumu un ziemeļu sienu. Baznīca ir ieguvusi jaunu, skaistu izskatu. Visi projektā iesaistītie bija aktīvi cilvēki un strādāt griboši. Pagasta cilvēki un viesi no citurienes ir ievērojuši, ka ārējā fasāde ir izmainījusies – tā ir gaiša un skaista. Daudzi priecājas un izsaka komplimentus baznīcai!

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Kraujas” kāpņu telpas atjaunošana un kosmētiskais remonts”

Projekta mērķis grupai “Ventas 7” bija ēkas interjera atjaunošana  – kāpņu telpas atjaunošana un kosmētiskais remonts, nomainot vienas durvis,  kā rezultātā tiks izveidota pienācīga un droša pārvietošanās vide dzīvojamās mājas iedzīvotājiem. Lai sasniegtu mērķi, grupa jau sākotnēji ņēma vērā vasaras darbu faktoru. Taču tas netraucēja projektu īstenot pilnībā. Grupas atziņas: “Vienmēr ir iespējas izdarīt vēl labāk un tas ir nebeidzams process. Izdevās ļoti labi. Cilvēki interesējās un priecājās, ka ir kārtīgi saimnieki, kas ne tikai runā, bet arī izdara, ko sola”.

Atpūtai un veselībai 2023 – Minigolfs

Projektā izgatavoti un uzstādīti divi minigolfa celiņi ar maināmu grūtības pakāpi, atrakcija “Vertikālais labirints” un informācija par atrakciju lietošanu. Projekta īstenošanā iesaistījās visi grupas “Mēs Raņķiem” dalībnieki. Pie specifiskiem darbiem (sagatavju sazāģēšana, liekto virsmu sagatavošana, dobumu urbšana) darbojās grupas dalībnieki, kuriem bija attiecīgas zināšanas un prasmes, bet pārējie grupas dalībnieki iesaistījās apdares darbos un elementu novietošanā. Kā saka paši dalībnieki: “Darbs prasīja radošu pieeju, tas bija interesants”.

Laidu muižas mobilā terase

Projektu izdevās īstenot ar nelielām izmaiņām.  Grupa “Laidu muižas pils iemītnieki un draugi” vēlējās izgatavot transformējamu un pārvietojamu terasi ar trepēm pie Laidu muižas. Darba gaitā grupai nācās atteikties no domas par platformas transformācijas iespējām, jo platformai atrodoties kaut nedēļu uz zālāja, tā sabojā zāles pārklājumu. Tāpēc tika izgatavota platforma un pārnēsājami izgatavoti tikai trepju pakāpieni. Uz terases vasaras laikā jau notika vairāki publiski pasākumi, kā arī Laidu muižas viesi to ar prieku izmanto jaukai pasēdēšanai.

Kopā mēs varam

“Jā…, esam priecīgi par paveikto! Paldies par šo iespēju! Realizējot šo projektu, dzimst idejas nākošajiem!”. Tā par projektu saka grupa “MĒS – vienmēr gatavi – DARĪT PAŠI”, kuru mērķis projektā bija veikt kosmētisko remontu abās mūsu mājas kāpņu telpās. Projektā sākotnēji tika apspriesta darbu secība un materiālu iegāde. Katram dalībniekam tika piemeklēti veicamie darbi, atbilstoši spējām un varēšanai. Plānot, protams, ir vienkāršāk nekā reāli darboties, atzīst grupas dalībnieki, bet visi uzdevumi tika paveikti!

Mēs Rudbāržos!

Biedrības “Ventas krasti” projekta mērķis bija izremontēt Jubilejas ielas 3, Rudbāržos kāpņu telpas un uzstādīt jaunas pasta kastītes. Veicamie uzdevumi – atjaunot krāsojumu sienām, uzstādīt jaunas pasta kastītes un kāpņu margām uzlikt jaunas uzlikas. Darbi ritēja pa darba dienu vakariem, brīvdienām un citiem brīviem brīžiem. Darbus darot kaimiņi vēl vairāk sadraudzējās un kooperējās. Projektam noslēdzoties, grupai ir padarīta darba sajūta. Komandā bija spēks un neatlaidība! Gala rezultāts pašiem īrniekiem ir patīkams!

Paslēpties no lietus

Grupai “Žāvētāji” projekta ideja radās, jo mājas iedzīvotāji vairs neizmantoja caurumoto un veco veļas žāvētavu un veļu žāva uz striķiem, kas novilkti pa pagalma teritoriju. Mērķis – jauna veļas žāvētava, kurā pietiekami daudz vietas un tā labi iekļaujas mājas teritorijā. Tika iegādāti materiāli, nojaukta vecā žāvētava, koordinētā darbībā saskaņoti uzbūvēta jaunā veļas žāvētava. Interesi izrādīja daudzi garāmgājēji darba procesā. Grupa saka lielu paldies par iespēju pieteikt un īstenot iedzīvotāju ieceres!

Ciecere 9 mājas ieejas durvju un durvju starptelpas uzlabošanas darbi

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “CIECERE 9” kā galvenos projekta uzdevumus izvirzīja – renovēt mājas ieejas abas durvis, veikt telpu kosmētisko remontu un atjaunot bojātās koka detaļas soliņiem pie mājas. Projektu biedrība īstenoja pilnība, taču lielākais prieks pašiem par to, ka piemēram ir sekojuši kaimiņi no blakus mājas un arī, piedaloties šajā projektu konkursā, uzlabojuši savas mājas kāpņu telpu. Vislielākais sasniegums ir tas, ka ar savu entuziasmu un darbu iedvesmojuši arī cilvēkus sev apkārt sakopt savu apkārtni un kopīgiem spēkiem ciems lēni, bet stabili kļūst arvien pievilcīgāks.

Cieceres ielas 11.mājas kāpņu telpas remonts

Grupas “11.nama optimisti” projekta mērķis bija uzlabot ēkas kopējo infrastruktūru, kā arī radīt mājīgu un drošu vidi. Rezultāts ir labāks nekā sākotnēji plānots. Kāpņu telpa ir ļoti mājīga un droša, kā arī viens no lielākajiem ieguvumiem no projekta – mājas iedzīvotāji ir saliedēti un kļuvuši tuvāki. Interese ir milzīga – vasarā kustība ir daudz lielāka, kas ļāva cilvēkiem no malas apskatīt gan procesus, gan gala rezultātu. Grupas atziņa – priecē tas, ka pateicoties šim projektam, ir radušās idejas jau nākamajiem vides uzlabošanas darbiem!

Radi vidi pats!

Labiekārtot volejbola laukumu, atjaunot basketbola laukumu, pilnveidot futbola laukumu, radīt atpūtas vietu/ugunskura vietu, atjaunot/izgatavot un uzstādīt soliņus – grupas “Jaunmuižas darošais kvartāls” projekta plāni! Lai sasniegtu mērķi, projektā aktīvi iesaistījās jaunā paaudze, jo redzēja tūlītējus rezultātus teritorijā, kuru paši izmanto ikdienā. Grupai prieks, ka šovasar projekta rezultātus jau baudīja bijušie un esošie Jaunmuižas iedzīvotāji salidojuma vasaras ballē, kuras laikā deju placis bija iekoptais basketbola laukums, neformālās sarunas notika pie jaunizveidotā ugunskura un pasākuma laikā tika izmantoti arī jaunie soliņi.

Daudzdzīvokļa mājas 1. korpusa Jaunmuižas ielā 10, Skrundas pagastā ārdurvju nomaiņa – energoefektivitātes uzlabošanai

“Jā, ar nelielām izmaiņām- projektu izdevās īstenot tā, kā bija ieplānots” – tā par projekta īstenošanu saka grupa “Jaunmuižas 10 – 1.korpusa daudzdzīvokļa mājas iedzīvotāji”. Projektā tika demontētas vecās ārdurvis kāpņu telpai un pagrabtelpai un uzstādītas jaunas durvis. Sākotnēji bija paredzēts iegādāties tumšas krāsas durvis, taču cenu sadārdzinājuma dēl, lai iekļautos budžetā, tika iegādātas baltas krāsas durvis. Kopumā sasniegtais rezultāts atbilst iecerētajam un ir pat vēl labāks – grupas dalībnieki ir priecīgi un lepni par padarīto!

Nojumes labiekārtošana

Grupas “Vienoti Jaunmuižai” veiktie darbi projektā – iegādāti nepieciešamie materiāli, demontēts nolietotais juma segums un uzklāts jauns segums, nokrāsotas nojumes koka konstrukcijas, aizklāti nojumes lodziņi ar polikarbonāta materiālu un nojumē ierīkota iekšējā elektroinstalācija. Ar sasniegto rezultātu grupa ir apmierināti, jo tas ir tāds, kā sākumā tika cerēts! 12.augustā labiekārtotā nojume jau tika izmantota kā estrādīte pasākumā “Savējie Jaunmuižā”. Un vietējie iedzīvotāji atzinīgi novērtē grupas darbu.

Čaklās rociņas

Nomainīt vecās durvis – tāds bija grupas “Darītāji” galvenais mērķis! Lai mērķi sasniegtu tika demontētas vecās kāpņu telpas durvis, ieliktas jaunas durvis un veikta durvju apdare. Projekta rezultātā ir skaistas durvis, kā arī uzlabojusies kāpņu telpas energoefektivitāte.

Darīsim paši

Grupas ar nosaukumu “Dimanti” mērķis projektā bija veikt koridora kosmētisko remontu un ielikt durvis kāpņu telpā. Māja Avotu ielā celta un nodota ekspluatācijā 1973.gadā un no tā laika tajā nav veikts kosmētiskais remonts un tai nav ārdurvju. Tādēļ “Dimanti” uzņēmās darbus paveikt un to arī izdarīja! Grupa atzīst, ka darbus kavēja fakts, ka bieži pietrūka sīki neplānoti materiāli, kuru vajadzēja pielāgot, bet beigās visu izdevās īstenot, kā sākotnēji tika paredzēts.

ATVADAS

Grupa “PALICĒJI” projektā vēlējās izremontēt Sila kapu kapličas iekštelpas, novietot koka solu pie kapličas, radīt tīras un patīkamas telpas atvadu brīdim. Projekta izpildes laikā izrādījās, ka darba apjoms ir lielāks kā sākotnēji bija plānots, bet grupa darbojās saskaņā ar latviešu tautasdziesmas vārdiem:

Acis darba izbijās,

Rokas darba nebijās.

Rokas darba nebijās,

Zinājās padarīt!

Kā saka paši grupas dalībnieki : “Mums izdevās pat labāk, nekā bija plānots, ņemot vērā visus apstākļus. Kas attiecas uz cilvēku interesi par paveikto darbu un rezultātiem – tie iedzīvotāji, kuri bija kapos, bija diezgan klusi un īpašu interesi neizrādīja”.

Trenažieru telpai BŪT!

Projekta mērķis – izremontēt trenažieru telpas pagasta pārvaldes ēkā, kā arī atjaunot svara stieņa universālo sola komplektu. Grupa “Aktīvie sportisti” mērķi sasniedza un ar paveikto rezultātu lepojas. Pēc projekta darbu paveikšanas grupa ieguvusi vēl divus trenažieru elementus un iedzīvotāju interese ir liela. Par projektu grupa vēlas teikt ar Vinnija Pūka citātu: “Apsoli, ka vienmēr atcerēsies: Tu esi drosmīgāks nekā tam tici, stiprāks nekā izskaties un gudrāks nekā Tu domā.” Kopā viss ir iespējams!

Pastaigu un atpūtas taka “LABIRINTS” III

Grupas “LABIRINTS” mērķis projektā bija papildināt pastaigu takas un atpūtas parku “Labirints” ar atpūtas elementiem – šūpolēm un soliem zaļajā zonā. Grupa atzīst, ka ir sasnieguši vēlamo rezultātu. Pagasta iedzīvotāji interesējās projekta laikā, kas tiek darīts. Pēc šūpoļu darbu pabeigšanas jau tika novērots, ka parkā piestāj garām braucošas automašīnas un dodas skatīt, kas ir izveidots! Darbojoties šādos projektos ir iespējams ar pagasta līdzcilvēkiem uzlabot savstarpējās attiecības un sakopt pagasta teritoriju.

Par Nīkrāces atpūtas centra funkcionalitāti un redzamību

Grupa “Par sakoptu un labiekārtotu Nīkrāces pagastu” savā projektā vēlējās izveidot piecus saliekamus koka galdus, desmit koka solus un informatīvu norādes zīmi “Nīkrāces atpūtas centrs”. Projekta īstenošana notika strukturēti un pārdomāti, aktīvi piedaloties visiem grupas dalībniekiem. Katram tika uzticēts savs uzdevumus, kurš rūpīgi un kvalitatīvi tika paveikts. Turpmāk galdi un soli kalpos iedzīvotāju vajadzībām Nīkrāces pagasta teritorijā organizētajos āra pasākumos un citās sabiedriskās aktivitātēs.

Siltākai rītdienai

Grupa ar nosaukumu “Ķimales entuziasti” projektā paredzēja nomainīt kāpņu telpas ārdurvis. Rezultāts sasniegts! Tika nomainītas kāpņu telpas vecās metāla durvis un ieliktas jaunas PVC ārdurvis ar stikla pildiņu, lai radītu gaišāku priekštelpu. Papildus vēl projektā tika nokrāsotas kāpņu telpas sienas, kā arī uzstādīts āra apgaismojums ar sensoru. Un ārpusē pie durvīm sastādīts puķu pods ar puķēm. Grupas dalībnieki ir priecīgi un apmierināti par paveikto, jo tagad ir gan vizuāli pievilcīgāks skats, gan ienākšana un siltāka kāpņu telpa.

Daudzdzīvokļu mājas “SKALBES” gaiteņu grīdas segumu atjaunošana un uzlabošana

Uzlabot mājas iedzīvotāju iekšējo telpu un pārvietošanās drošību gaiteņos (jauns grīdas segums) – grupas “DROŠAIS SOLIS” mērķis projektam. Dalībnieki atzīst, ka kopumā darbus izdevās paveikt labi un mērķis ir sasniegts. Cenas gan daudzām preču pozīcijām bija dārgākas, kā sākotnēji plānots. Kopumā projektā tika ieguldīta lielāka finanšu daļa, taču prieks, ka mājas uzkrātā nauda tika patērēta labam mērķim – kopīpašuma labiekārtošanai.

Kuršu ķoniņu kultūrtelpas remonts

Par projekta īstenošanu biedrības “Kuršu brīvciemi” biedri saka tā: “Var secināt, ka neliels stimuls projekta finansēšanā veicināja biedrības dalībniekus un atbalstītājus palīdzēt kā praktiski, tā arī finansiāli pabeigt ķoniņu telpas izveidi. Projekta rezultāts pilnībā atbilst iecerēm”.

Siltumefektivitātes uzlabošana koplietošanas telpā

Projekta mērķis grupai “Pelči 4” bija uzlabot koplietošanas telpas siltumu, kas radītu pozitīvu ietekmi, lai ziemas periodā neaizsaltu ūdensapgāde otrā stāva iedzīvotājiem. Galvenais uzdevums – nomainīt ārdurvis, uzlabot sienas siltumefektivitāti un izskatu. Katram projekta dalībniekam bija iedalīts savs pienākums. Vienīgais īpašais apstāklis, kas kavēja projekta realizāciju, bija piegādātāja kavēšanās ar rēķina izrakstīšanu. Bet mājas iedzīvotāji atzinīgi vērtē projektu, jo gala rezultāts ir tieši tāds, kādu bija iecerējuši.

Pelču pagasta daudzdzīvokļu nama AVOTI pirmās sekcijas kāpņu telpas kosmētiskais remonts

Pelču pagasta “Daudzdzīvokļu nama iedzīvotāju grupa” projektā bija izvirzījusi divus galvenos uzdevumus – kāpņu telpas kosmētiskais remonts, labiekārtošana un drošas, sakārtotas un estētiskas vides radīšana. Kāpņu telpā remonts nav bijis veikts 44 gadus, telpa bija krietni nolietojusies. Taču pēc remonta ir radīta estētiska vide, par kuru iepriecināti un patīkami pārsteigti grupas radi, draugi un paziņas no citām pilsētām.

Ārdurvju nomaiņa daudzdzīvokļu mājai Pelču pagasta “Liepās”

Iedzīvotāju grupas “Mēs Liepām” projekta mērķis bija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ārdurvju nomaiņa Pelču pagasta “Liepās” energoefektivitātes paaugstināšanai un vides estētiskai uzlabošanai. Projektā tika demontētas divas vecās ārdurvis un iemontētas jaunas ārdurvis. Koka ārdurvis bija morāli un fiziski novecojušas, deformējušās un nebija slēdzamas. Projektā sasniegtais rezultāts ir tāds kā grupa vēlējās un pagasta cilvēki izrāda interesi par paveikto darbu.

Logu nomaiņa kāpņu telpā

Grupa “Krāces” kā galvenos projekta uzdevumus bija izvirzījuši logu pasūtīšanu, veco logu demontāžu, jauno montāžu un apdares veikšanu. Projektu 80% izdevās grupai īstenot kā sākotnēji bija plānots. Tika pamainīta ārējās un iekšējās apdares tehnoloģija un izvēlēts labāks risinājums. Līdz ar to, sasniegtais rezultāts ir par pāris % labāks, nekā bija plānots sasniegt!

Āra klases izveide Vārmes pamatskolas pagalmā

Izgatavots un uzstādīts tāfeles stends, izgatavots liels galds un soli, izveidota ugunskura vieta un izgatavotas puķu kastes – grupas “Vārmes pamatskolas vecāki” projekta rezultāts. Darbi tika dalīti vairākos piegājienos, sākumā izgatavotas koka konstrukcijas, vākti materiāli ugunskura vietai un pēc tam rīkota talka konstrukciju uzstādīšanai un ugunskura vietas izveidei. Dalībniekiem prieks, ka jau uzzinot par finansējuma piešķiršanu, citi vecāki izrādīja vēlmi palīdzēt darbos un jau nākamajā dienā pēc āra klases izveidošanas tika saņemtas bildes ar skolotājiem un bērniem jaunajā āra klasē!

Omiķu gravas skatu laukums

Grupa “Vārmes spēks” startēja projektu konkursā ar mērķi izveidot Vārmes pagasta apskates vietā “Omiķu grava” pakāpienus līdz Šķēdes dzirnavezera krastam ar skatu vietas platformu, lai nodrošinātu piekļuvi gravas ūdenskritumam un klinšu sienas atsegumiem. Plānotie darbi tika dalīti vairākos posmos un noslēgumā rīkota talka izgatavoto trepju un platformas montāžai dabā. Projekta rezultāts sanāca pat labāks kā bija cerēts! Trepes un skatu laukumu jau pamanījuši dabas tūrisma piekritēji Vārmes pagastā un izteikuši vēlmi pievienoties aktīvistu komandai nākamajos projektos.

Tikai darot kaut kas top

Grupa “Mēs – Kabilei” projektā izgatavoja pakāpienus saieta nama “Sencis” skatuves priekšai. Gandarījums par paveikto ir neizsakāmi liels. Jau pateikti paldies par labi izdomāto projektu, kas atvieglo pasākumu dalībnieku nokļūšanu uz skatuves. Ārējie apstākļi projekta realizāciju neietekmēja, jo projektu bija iespējams sagatavot iekštelpās un tas izdevās tāds, kā tika plānots!

Kabiles jauniešu telpas kosmētiskais remonts

Padarīt pievilcīgāku, mājīgāku, radošāku vidi Kabiles jauniešiem un citiem jauniešu telpas apmeklētājiem – grupas “Kabiles jaunieši” projekta mērķis. Projekta grupa aktīvi iesaistījās ieplānotajos darbos, kā arī paši jaunieši izrādīja iniciatīvu palīdzēt, kā arī neizmērojams bija vecāku atbalsts. Telpā tika ieklāts lamināts, uzstādītas grīdlīstes, koriģētas sienu nepilnības, nokrāsotas sienas, iegādātas griestu lampas. Grupa ar sasniegto rezultātu ir apmierināta par 100%!

2022. gadā

Starp 43 realizētajiem projektiem, žūrijas komisija piešķīra piecas simpātijas balvas par veiksmīgu publiskās vides uzlabošanu un pieejamību, gan plašu iedzīvotāju iesaisti projekta laikā. Simpātijas balvas saņēma:

Kaltiķu ciems, pastkastes novietnes labiekārtošana;

Iedzīvotāju grupa “Kaltiķu ciema iedzīvotāji” projektā bija paredzējuši uzlabot funkcionālo un vizuālo izskatu pastkastīšu novietnei, atjaunot to. Lai gan sākotnēji ieplānotais vizuālais risinājums neīstenojās cenu sadārdzinājuma dēļ, grupas dalībnieki atrada veidu, kā īstenot mērķi un saviem spēkiem izveidoja kvalitatīvas un drošas pastkastītes ar labiekārtotu apkārtējo teritoriju.

Ēdoles skolas pirmskolas kāpņu telpas remonts

Projekta rezultātā izremontēta Ēdoles skolas pirmskolas grupu kāpņu telpa. Lai telpas būtu gaišākas tām ir nomainīta elektroinstalācija, kā arī nomainīts un uzlikts papildus apgaismojums. Tā kā projekta izmaksas ir krietni lielākas kā projektu konkursā pieejamā summa, tad liels atbalsts bija no skolas labdariem un projekta sponsoriem, skolas
darbiniekiem un bērnu vecākiem. Iedzīvotāju grupas “Ēdoles pirmsskolai” dalībnieki ir gandarīti par paveikto un priecājas, jo īstenots vairāk, kā sākotnēji iecerēts.

Nojume atpūtai un veļas žāvētava “Ciecere 9”, Nīkrāces pagasts”;

Projekta kopējais mērķis bija uzlabot iedzīvotāju socializēšanās iespējas, dzīves kvalitāti, sakopt mājas teritoriju un uzlabot apkārtnes vizuālo izskatu, izveidojot nojumi atpūtai un veļas žāvētavu zem viena jumta. Iedzīvotāju grupa “Dzīvokļu īpašnieku biedrība Ciecere 9”mērķi ir sasniegusi un nostiprinājusi arī projekta kopējo ieceri – kopīgi strādājot veicinātas ciešākas, draudzīgākas un atbalstošākas savstarpējās attiecības.

Pastaigu un atpūtas parks Labirints II, Nīkrācē”

Grupas “Labirints” projekta mērķis veidot pastaigu un atpūtas parka “Labirints” turpinājumu ar nojumi pie galda, atpūtas vietu bērniem, grāmatu skapi, kā arī uzstādīt logu un durvis ar ideju “Skats tagadnē un nākotnē!”. Mērķis tika sasniegts un bērniem tagad ir iespēja pavadīt savu brīvo laiku radošās aktivitātēs. Sliktos laika apstākļos, parka apmeklētājiem
tagad ir iespēja turpināt atpūsties zonā, kuru no vēja un lietus sargā aizsargsiena.

Āra lasītavas izveide Vārmes pagastā

Grupas “Kopā varam” mērķis bija izveidot Vārmes pagastā mūsdienu prasībām atbilstošu un
estētiski patīkamu vides objektu– āra lasītavu. Kopīgi darbojoties grupas biedriem kopā arī
ar jauno paaudzi, no neapdzīvotas lapenes tapa āra lasītava. Ar jaunu jumtu, nokrāsotu grīdas segumu, polikarbonāta plāksni, kas sargā no caurvēja.  Pašu spēkiem lasītava tika iekārtota ar visu nepieciešamo – krēsliem, galdiem, plauktiem. Rezultāts priecē gan pašus darītājus, gan vietējos iedzīvotājus.

2021. gadā

Šogad projektu konkursa “Darīsim paši” ietvaros tika atbalstīt 43 projekti par kopējo summu 31 800 eiro, kas ir par 3000 eiro vairāk nekā iepriekšējos gados. Šī summa palielinājās, pateicoties tam, ka iepriekšējā gadā realizētais Arta Gustovska projekts “Kuldīgas mākslas festivāls”, kura ietvaros tapa pirmie lielformāta sienu gleznojumi Kuldīgā, tika apbalvots ar galveno balvu biedrības “Sabiedrība ar dvēseli” konkursā Kurzemes reģionā, par to pašvaldībai piešķirot finansējumu nākamā gada projektu konkursu organizēšanai.

Šogad, lai arī apstākļi bija ierobežotāki un būvmateriālu cenas ļoti kāpušas, ir realizēti visi projekti, kam tika piešķirts finansējums. Maksimālā piešķirtā summa bija 800 EUR vienam projektam, bet atkarībā no pieprasītā finansējuma tika piešķirtas arī mazākas summas. Projekti atkal ir ļoti daudzveidīgi, lai gan šogad saskaņā ar valstī esošajiem noteikumiem netika atbalstītas būvniecības ieceres. Tika labiekārtotas kāpņu telpas, ēku ārējā apkārtne, apsilde baznīcās, tika adīti zeķu pāri, šūti tērpi, atjaunoti žogi, uzlabota kapsētu vide, izveidots garšaugu dārzs. Iepazīstoties ar projektu rezultātu, žūrija bija ļoti gandarīta par ļoti labi un godprātīgi paveiktiem darbiem.

Struijas kapsēta

Projektā “Struijas kapsēta” bija plānots nomainīt veco koka krustu un uzstādīt galdiņu pie krusta, kā arī divus soliņus pie žoga. Piederīgajiem jau sen bija iecere šos darbus padarīt, bet ar pašu finansēm to nevarēja īstenot. Projekta īstenošanā darbojās seši cilvēki. Ieradās arī tuvinieki no Talsiem un Kuldīgas. Struijas kapsēta atrodas Gudenieku pagastā. Projektu koordinēja Ināra Eglīte.

Laidu muižas skvēra labiekārtošana

pašā Laidu centrā blakus Laidu muižai, Laidu muižas parka teritorijā padziļināja un tīrīja vēsturisko dīķi, kā arī sakārtoja zonu ap dīķi, iesējot zālienu un atbilstoši saņemtajai atļaujai nocērtot 7 vītolus un vienu bērzu, kas bija bojāti un liecās iekšā dīķī. Laidu iedzīvotāji atzinīgi novērtē šīs degradētās vietas sakopšanu. Projektu koordinēja Anda Stiba.

Žoga atjaunošana Skrundas ielā 16

Kuldīgā, Skrundas ielas 16. mājā uzstādīts jauns un skaists žogs. Vispirms bija nepieciešams atbrīvoties no vecajiem krūmājiem, demontēt vecās satrunējušās koka bruses un izrakt metāla stabus, novākt veco drāšu un koka žogu. Tad sagatavoja vertikālās un horizontālās bruses, tās  nokrāsoja, sānu daļā tika iebetonēti metāla stabus. Žoga uzstādīšanas talkā piedalījās visu dzīvokļu iemītnieki. Neskatoties uz cenu kāpumu, izaicinājums padarīt darbu tikai pieauga un bija daudz lielāks gandarījums par padarīto darbu. Bija patīkami uzklausīt kaimiņmāju iedzīvotāju atzinīgos vārdus un atzinību no SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi.” Projektu koordinēja Zita Serdante.

Mājas fasādes atjaunošana Ēdoles ielā 1

Sasniedzot plānoto rezultātu, ēka Kuldīgā, Ēdoles ielā 1 ir tikusi pie skaisti atjaunotas fasādes un skaisti sastādītām tūjām. Piedaloties visiem darba grupas dalībniekiem, kopīgiem spēkiem tika notīrīta iepriekšējā krāsa, krīts no mājas fasādes. Dažās fasādes vietās bija nepieciešama špaktelēšana, tad mājas fasādi nogruntēja un nokrāsoja, kā arī atjaunoja krāsu vēja kastēm un logiem. Pirms tūju stādīšanas sagatavoja un ar kūdru ielaboja augsni. Rezultāts ir ļoti labs. Apkārtējo māju kaimiņi priecājas un uzteic darba rezultātu. Projektu koordinēja Zane Svēte.

Futbola laukuma atjaunošana

Futbola entuziasti atjaunoja futbola laukumu Kuldīgas 2. vidusskolas teritorijā. Viņi salaboja ieejas durvis – tagad tās ir slēdzamas, kā arī  atjaunoja nožogojumu un iegādājās tīklu futbola vārtiem. Gala rezultātā iznākums ir daudz labāks nekā sākotnēji “Neformālā grupa” bija plānojusi, tāpēc pašiem ir liels prieks par padarīto. Projekta koordinators bija Mārtiņš Terliņš.

Daudzdzīvokļu mājas Jelgavas ielā 24, Kuldīgā, kāpņu telpas interjera atjaunošana

Mājā Jelgavas ielā 24 sētas pusē atjaunoja ēkas kopīpašumā esošās kāpņu telpas iekšējo apdari, novērsa ar vides drošību saistītus riskus, atjaunojot dūmvadu apdari un nodrošinot tās atbilstību ugunsdrošības prasībām. Kāpņu telpā no sienām un skursteņa noņēma bojāto apmetumu un apdares materiālus, aizpildīja plaisas virsmās, atjaunoja apmetumu un apdari, nokrāsošaja, bet grīdas bojātos un trūkstošos dēļus aizvietoja ar jauniem dēļiem un to apstrādāja. Grupas koordinatore bija Marika Reiha.

Mājas “Liepziedi” Padurē 3. kāpņutelpas labiekārtošana un energoefektivitātes uzlabošana

Padures pagasta “Liepziedos” labiekārtoja kāpņutelpu – nomērīja durvju ailes un pasūtīja vajadzīgā izmēra durvis, demontēja vecās durvis un durvju ailes. Nācās veikt nelielus betonēšanas darbus, jo, demontējot vecās durvis, atklājās, ka tās ir nekvalitatīvi ieliktas un betonā ir izsisti robi. Pēc jauno durvju iemontēšanas apstrādāja ailes un durvju apdari. Sasniegtais rezultāts ir tāds, uz kādu grupa bija cerējusi. Vairāki iedzīvotāji izteica komplimentus projekta vadītājam. Projektu koordinēja Ģirts Immers.

Rendas baznīcas teritorijas labiekārtošana un ieejas vārtiņu atjaunošana

Grupa strādāja ļoti aktīvi – trīs dāmas raka, veidoja dobes, stādīja, laistīja, mēsloja puķes un košumkrūmus, bet četri kungi betonēja, atjaunoja un krāsoja vārtu stabus, sazāģēja un saēvelēja vajadzīgā izmēra koka dēlīšus, izgatavoja un nokrāsoja vārtus, restaurēja eņģes, izgatavoja jaunus vārtu aizdares mehānismus, atveda bruģakmeņus un granti, noblietēja celiņa pamatni un nobruģēja to, nostiprināja celiņa malās esošo puķu dobju malas, ar augstspiediena ūdens strūklu notīrīja vecās betona plāksnes, ko izvietoja pie baznīcas ieejas, tā papildinot bruģēto celiņu. Rendenieki un ekskursanti priecājas par sakopto apkārtnes daļiņu. Rendas pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne Kuzmina un kultūras darba organizatore Sandra Gailuma pateicās aktīvistiem par paveikto un uzdāvināja ziedošu orhideju. Prieks pašiem un visiem pārējiem! Projektu koordinēja Jēkabs Šalms un Skaidrīte Rika.

Soliņš

Projektā izvirzīto mērķi atbalstīja visu 8 dzīvokļu iedzīvotāji, bet projektu realizēja divu dzīvokļu iedzīvotāji, jo darba apjoms nebija neliels. Atjaunojot trīs sētā esošo soliņu virsmas, sākumā demontēja visas vecās koka brusas un apstrādāja metāla leņķi, uz kuriem brusas uzliktas. No metāla leņķiem notīrīja veco rūsu, apstrādāja ar aizsardzības līdzekli un nokrāsoja. Koka brusas vispirms imprignēja, bet pēc tam nokrāsoja ar krāsu. Projekta mērķis sasniegts ar labiem rezultātiem. No mājas iedzīvotājiem saņemta pozitīva atsauksme par paveikto, par radītu patīkamu vidi, ko bauda arī ikviens viesis. Darbus koordinēja Lidija Petrevica.

Pabeigt nepabeigto!

Lipaiķu evaņģēliski luteriskā draudze ieklāja grīdu šķūnītī pie baznīcas un iekārtoja tajā plauktu, atjaunoja 5 nolietojušos soliņus baznīcas dārzā, iegādājās un iestādīja sīpolpuķes, 12 peonijas un 6 ziemcietes. Papildus plānotajam tika sakārtota un uzlabota ugunskura vieta un pie šķūnīša iestādīti divi košumkrūmi. Draudze ļoti priecājas par paveikto un ir pateicīga par sadarbību ar pagasta pārvaldi. Darbus koordinēja Velta Krūmiņa.

Aktīvisti

Daudzbērnu ģimeņu biedrība “Šūpulītis” izremontēja savas biedrības telpas. Dalībnieku grupa darbojās aktīvi un ar interesi veica darāmos darbus, nokrāsojot logus, izlīmējot tapetes, ieklājot linoleju, kā arī  sakārtojot elektroinstalāciju. Bērniem īpaši patika krāsošanas darbi. Valdīja patīkama gaisotne un varēja redzēt mirdzumu acīs par paveikto. Projektu koordinēja Dana Novicka.

Rožu dobes izveide pie Pelču pils

Projekta grupa “Zelta fonds” izveidoja rožu dobi pie Pelču pils. Sākumā izraka esošos puķu stādus un sagatavoja augsni. Priežu mizu mulču grupa saņēma kā ziedojumu no SIA “Palleteries”, bet kūtsmēslus – no z/s “Allažas”. Pilnīgi visi 9 grupas dalībnieki iesaistījās zemes rakšanas darbos, liels pārsteigums bija trīs Jūrmalas iedzīvotāju iesaistīšanās – viņi stādīšanas dienā veica Mežtakas posmu. Bibliotekas vadītāja Aija Kņaze sagādāja visiem pusdienas, bet Pelču pagasta pārvalde atbalstīja projektu ar transportlīdzekļiem rožu stādu un mulčas atvešanai un kūdras sagādi. Pavisam tika iestādītas 65 rozes. Darbus koordinēja Jana Aņišina.

Ēkas Kuldīgas novada Kabiles pagastā “Leiši” ārdurvju nomaiņa

Biedrība “RVR mednieku klubs” nomainīja durvis biedrības ēkai. Vecās durvis demontēja, to vietā biedri saviem spēkiem uzstādīja jauniegādātās trīs koka durvis. Durvju nomaiņas talkās piedalījās 20 vīri. Divām no durvīm izbūvēja arī pakāpienus. Kluba biedri savu iespēju robežās piedalījās arī apkārtnes sakopšanā. Projekta koordinators bija Aigars Flugrāts.

Lai prieks sportot!

Biedrība “Dzīvotprieks” Turlavas centrā sakārtoja āra trenažieru laukumu, nosusināja to un veica drenāžu, iesēja zālienu un izveidoja norādes par katra trenažiera darbību. Projekta dalībnieki veica dažādus uzdevumus. Darbos palīdzēja arī skolas tehniskie darbinieki. Jauniesēto zālienu nācās laistīt, citādi tas karstajā saulē nesadīgtu. Pašā Turlavas centrā nu ir skaisti sakārtots āra trenažieru laukums, kur var darboties ikviens turlavnieks. Darbus koordinēja Irena Agra Šēle.

Mājas Bauņu iela 1, abu kāpņutelpu energoefektivitātes uzlabošana un labiekārtošana

Bauņu ielas 1 iedzīvotāji Novadnieku ciemā nomainīja vecās morāli un fiziski nokalpojušās ārdurvis pret jaunām. Projektā piedalījās mājas iedzīvotāji. Vīrieši demontēja vecās un montēja jaunās durvis, savukārt sievietes cītīgi sakopa pēc demontāžas un tīrīja durvis pēc montāžas. Rezultāts ir labāks nekā gaidīts – durvis pilda savu funkciju gan siltuma noturēšanas, gan estētiskā ziņā. Grupai ir gandarījums, ka paši to spēja paveikt un ka pašvaldība ir pretimnākoša arī pagastā. Darbus koordinēja Eva Ešenvalde.

Tērpu darināšana senioru vokālajam ansamblim

Jaundibinātais Kuldīgas pensionāru apvienības “Rumbiņa” senioru ansamblis “Pa vējam”, ko vada Kristīne Afanasjeva, pašu spēkiem sev darināja tērpus, lai varētu uzstāties dažādos koncertos un pasākumos. Senioru vokālā ansambļa dalībnieki, šujot tērpus, strādāja kā komanda. Projekta mērķis ir sasniegts – kolektīvs ir ieguvis atbilstošus un estētiski pievilcīgus tērpus. Pavisam tika uzšūti 12 tērpu komplekti (sarafāni, blūzes, svārki, komplekts vīrietim). Darbu dalīja grupās un atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam. Projektu koordinēja Jeļena Lāma.

Kāpņu telpu remonts

Dīķu ielas 3 mājas iedzīvotāji Kuldīgā pēc elektroinstalāciju nomaiņas un kanalizācijas izbūves izremontēja divas kāpņu telpas. Vispirms aiztaisīja caurumus griestos un uz sienām, kā arī nomazgāja krītu. Tad ar speciālo krāsu nokrāsoja sienas, kā arī trepes un grīda. Kosmētisko remontu veica arī āra kāpnēm, kas iziet uz pagalmu. Projekta īstenotāji ir apmierināti ar darba rezultātiem, arī viesi, kuriem sanāk iegriezties šajā ēkā, saka, ka esot jauki un gaiši. Darbus koordinēja Judīte Pujāte.

No sirds uz sirdi

Projekta mērķis bija Ziemassvētkos iepriecināt invalīdu biedrības biedrus ar pašu biedru sagatavotām dāvanām – adītām zeķēm. Lai to paveiktu, vispirms iegādājās projekta realizācijai nepieciešamos materiālus – vilnas dziju, zeķu adāmās adatas, papīru un lentītes dāvanu maisiņu izgatavošanai. Adītāju grupa izadīja nepieciešamo 91 zeķu pāri un sagatavoja nepieciešamos dāvanu maisiņus. Projekta grupā iesaistījās 10 adītājas, kuras ir invalīdu biedrības biedres, un divas projekta dalībnieces, kuras nebija iesaistītas adīšanas procesā. Adītājas  “WhatsApp” grupā gan uzdeva neskaidros jautājumus, gan katru mēnesi dalījās ar paveikto. Projekta dalībnieces ir gandarītas par gala rezultātu. Adīšanas process deva iespēju vairāk iepazīt vienai otru, dalīties pieredzē, apskatīt arī citu adītāju veikumu. Projektu koordinēja Lidija Petrevica.

Savai pilsētai

Kuldīgas Senioru skola izveidoja ļoti skaistu garšaugu dārziņu Leona Paegles ielā 11. Kuldīgai ir senas dārzu tradīcijas, un šobrīd esam piedzīvojuši ārstniecības garšaugu renesansi. Kopā ar Kuldīgas Restaurācijas centru izveidoja dažādu augstumu kastes ar pinumu elementiem. Materiālus pinumiem – kārklu klūgas – seniori gādāja pašu spēkiem un paši arī pina kastu ārmalas. Aktīvi iesaistoties biedriem, tika sastādīti dažādi garšaugi: salvija, rozmarīns, lavanda, timiāns, zemenītes, un vēl daudz citu augu. Pie dobēm izveidoja informatīvu stendu par garšaugiem. Jebkurš pilsētas iedzīvotājs vai viesis drīkstēja ierasties šajā dārzā un paņemt sev vajadzīgo garšaugu. Senioru skolas biedri nodrošināja dārza uzturēšanu, laistīšanu un augu kopšanu, zāliena pļaušanu līdz sezonas noslēgumam. Darbus koordinēja Ruta Orlova.

3. posms

Grupa “Kaimiņu būšana” ēkas Piltenes ielas 4 pagrabā izveidoja padziļinātu sateces vietu un uzstādīja automātisku drenāžas sūkni, jo tur pēc Piltenes ielas rekonstrukcijas pastiprināti pieplūda ūdens. Šim nolūkam bija nepieciešama vairāku veco čuguna cauruļu nomaiņa uz plastmasas. Tika izveidots elektrības pieslēgums sūknim, uzlabots apgaismojums pagrabā un siltummezglā, kā arī sakārtota elektroinstalācija kāpņu telpā un ierīkots automātiskais apgaismojums. Projektu koordinēja Arvis Taube.

Divstāvu šķūņa/garāžas kāpņu pakāpienu remonts Upes ielas 1 un 3 pagalmā

Kopīgiem spēkiem izdevās saremontēt kāpņu pakāpienus, kas bija ļoti sliktā stāvoklī: grupas dalībnieki noņēma izpuvušos pakāpienus un uzlika jaunus, nomainīja stiprinājumus, atjaunoja trūkstošās detaļas, lai atgrieztu kāpnēm to sākotnējo izskatu. Lai nodrošinātu kāpņu ilgmūžību, tās  nokrāsoja vecpilsētai atbilstošā tonī. Darbus koordinēja Krista Karlsone.

Ģimeņu kopbūšanas telpa un mobilais spēļu laukums Basos

Piecas ģimenes Gudenieku pagastā bija nolēmušas radīt vietu Basos, kur satikties mammām ar bērniem, veidot savstarpējas saskarsmes prasmes saviem mazuļiem. Kopīgiem spēkiem izdevās izremontēt vairākas telpas ēkā, kur atrodas Basu bibliotēka. Ir radīta telpa, kur pabūt kopā, un bērni jau kopš remonta brīža aktīvi izbauda būšanu ārpus mājām un spēlēšanos kopā. Katra ģimene aktīvi piedalījās projektā, kopīgi plānoja veicamos darbus un nepieciešamās preces, kas jāiegādājas. Divu ģimeņu mammas uzņēmās vadošo lomu remontdarbu veikšanā, sarežģītāku darbu veikšanā iesaistījās arī tēti un vectēvi. Projektu koordinēja Ieva Aunīte.

Kāpņu telpas atjaunošana

Grupa “Ģimene” Liepājas ielā 8 izremontēja tehniski novecojušo un nedrošo kāpņu telpu. Atjaunoja novecojušo sienu apmetumu, sienas un griestus nokrāsoja, kur iespējams, atstājot vēsturisko krāsojumu,  saremontēja kāpņu margas un pielika margas bērniem. Tāpat nomainīja sabojātās un vizuāli neestētiskās pastkastes. Darbus koordinēja Aigars Celms.

2020. gadā

Iedzīvotāju iniciatīvu konkursā “Darīsim paši” šogad tika apstiprināti 40 projekti, bet realizēt izdevās 39. Projekta idejas bija ļoti dažādas un daudzveidīgas, cilvēki ar lielu entuziasmu iesaistījās to realizēšanā, kā rezultātā gan novadā, gan pilsētā ir tapušas daudzas skaistas un sakārtotas vietas. Iepazīstinām ar pirmo pusi no īstenotajiem projektiem.

Mēs savai baznīcai

Pēc Īvandes baznīcas ūdens noteces sistēmas sakārtošanas un zālāja atjaunošanas Īvandes draudze vēlējās piešķirt senajai baznīcai kādu krāšņāku akcentu, tāpēc izveidoja pretī baznīcas ieejai dekoratīvo augu dobi ar klājeniskām rozēm un hortenzijām. Projekta grupas dalībnieki talkā noņēma velēnu, izraka stādāmās bedres, ko piepildīja ar specializēto augsni. SIA “Vindenieki” piegādāja visus nepieciešamos materiālus un augu stādus, tika iestādītas 9 klājeniskās rozes un 5 hortenzijas.

Ideālais gala mērķis 2

Projekta grupa “Inženieri” Pelčos izveidoja lapeni ar jumta segumu, lai atpūtas vieta būtu piemērota dažādiem laikapstākļiem. Uzstādīja šūpoles, kas lieliski papildina ainavu un sniedz apmeklētājiem iespēju šūpoties pašā dīķa malā. Tika ierīkota jauna ugunskura vieta, lai atpūtas vieta būtu piemērota arī lielākām cilvēku grupām un visiem būtu pieeja ugunskuram. Ierīkoja arī galdu un solus, lai atpūtas vietā pikniku varētu organizēt vai nu vairākas kompānijas, vai lielākas cilvēku grupas. Projektu koordinēja Uģis Pelčers.

Glītais pagalms Upes ielā

Tika labiekārtots pagalms Upes ielā 1/3. Projekta grupa “Kaimiņu kopā būšana” darbojās ļoti draudzīgi. Vīrieši vairāk darīja fiziski smagākos darbus (vecās sienas sadalīšana un nešana, betonēšana, soliņa zāģēšana un uzstādīšana u.c.), bet jaunieši un sievietes nodarbojās ar soliņa un žoga tīrīšanu un krāsošanu. Atjaunotā siena ir glīta un droša, uzstādīti jauni soliņi. Žogs ir tīrs un glīts. Puķu dobju izveide pārcelta uz nākamo pavasari. Grupu koordinēja Gunita Zariņa.

Padures pagasta vēsturiskās ēkas “Vecā skola” higiēnas telpas kosmētiskais remonts

Projekta ietvaros tika izremontēta koplietošanas tualetes telpa – trīs atsevišķi tualetes nodalījumi. Grupas “Padures aktīvais desmitnieks” dalībnieki bija saliedēti, apmainījās ar pieredzi un idejām, ko un kā darīt. Rezultāts ir izdevies. Iedzīvotāji ir priecīgi, ka viens stūrītis ir sakopts. Kolektīvam ir vēlme turpināt. Darbus koordinēja Mārīte Sedliņa.

Koplietošanas kāpņu remonts

“Piltenes ielas 11 mājas iedzīvotāji” izremontēja savu kāpņu telpu.  Projekta laikā nomainīja logus, notīrīja sienas un griestus no vecās krāsas un nokrāsoja tos vēlreiz, atjaunoja krāsu margām un kāpnēm, pielika sensora lampas. Sniegtais rezultāts visiem mājas iedzīvotājiem ļoti patīk. “Godīgi sakot, pat neatceros, kad ir bijis iepriekšējais remonts”. Darbus koordinēja Daiga Dadzīte.

Aktivitāšu laukuma pilnveidošana Parka ielā 22

Tika uzstādīts un nospriegots jauns pludmales volejbola tīkls, uzstādīts jauns strītbola groza dzelzs tīkliņš. Tika demontēts un atkritumu laukumā nogādāts nelabojami salauztais slidkalniņš. Pieskrūvēti dēļi konstrukcijas galā un dēļi, kas bija izlauzti visā konstrukcijā. Uzstādītas divas jaunas šūpoles bērniem, kas atbilst publiskā lietojuma sertifikācijai. Uzstādīta norādījuma zīme par smēķēšanas, alkohola lietošanas aizliegumu. Nokrāsota bērnu aktivitāšu koka konstrukcija ar aizsargājošu krāsu. Kāpelēšanas sienai piestiprināta jauna virve. Analogu trepju izgatavošana, nokrāsošana un uzstādīšana. Darbus paveica biedrība “Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs!”, koordinatore Liene Ansone.

Jāšanas laukuma norobežošanas sētas izveide

Grupa “Zirgumīļi” jātnieku sporta kluba “Montepals” teritorijā uzstādīja jaunu nožogojumu jāšanas laukumam: zemē tika ierakti stabi ik pēc 3 m un starp stabiem dēļi skrūvēti divās rindās. Kopējā žoga platība 42x60m. Tika veikta teritorijas vertikālā planēšana, kā rezultātā jāšanas laukums ir vienā līmenī. Darbus koordinēja Zane Pušilova un Jānis Rimeiks.

Darbagaldu izgatavošana mājturības un tehnoloģiju kabinetam

Projekta mērķis – izgatavot piecus daudzfunkcionālus darba galdus, uz kuriem novietot kokapstrādes mācību virpas – ir sasniegts. Darbgaldos iestrādātas atvilktnes, kurās var novietot virpu kaltu aprīkojumu un novietot mācību uzdevumu. Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju kabinetā rekonstruēti daudzfunkcionāli galdi (izgatavota galda kāju konstrukcija, kurā iestrādātas 8 atvilktnes kokapstrādes mācību darbu uzglabāšanai). Projektu realizēja V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas projekta “Darīsim paši” darba grupa, koordinatore Inese Reisa.

Dārza ielas 4 ārdurvis

Grupa “Dārza iela 4” Ēdolē sakārtoja savu kāpņu telpu. Ir salabotas un nokrāsotas kāpņu margas, ieliktas trūkstošās loga rūtis, nokrāsoti logu rāmji un ārējā apdare. Projekta galvenais mērķis bija ielikt jaunas durvis gan uz pagrabtelpu, gan kāpņutelpu un uzstādīt jaunu apdari, nokrāsot to. Projektu koordinēja Ilze Šmukste.

Mācāmies darot

Grupa “Darām, ko varam” izremontēja Ēdoles pirmsskolas izglītības iestādes telpas. Izlīmētas jaunas tapetes, vecā, šķirbainā grīda pārklāta ar laminātu. Pateicoties sponsora – uzņēmēja Madara Viļuma – atbalstam iegādāti jauni plaukti. Visā procesā tika iesaistītas arī pirmsskolas darbinieku ģimenes. Septembrī, uzsākot mācības atjaunotā telpā, prieks un pārsteigums bija gan bērniem, gan vecākiem. Darbus koordinēja Jana Gulbe.

Garāžu biedrības “Venta” iebrauktuves ceļa seguma atjaunošana

Biedrība bija plānojusi ceļa seguma atjaunošanu iebrauktuvē Lapegļu ielā un zemes apauguma noņemšana garāžu galos, bet papildus izdevās izrakt grāvīšus iebrauktuves abās pusēs, kā rezultātā iebrauktuves ceļa segumā neveidojas peļķes. Izrokot grāvīšus ceļa seguma abās pusēs, ūdens vairs nekrājas uz iebrauktuves, bet vienmērīgi noplūst grāvjos. Neplānota bija melnzemes papildināšana, jo esošā, ko noraka, nebija derīga apzaļumošanai. Vietās kur tika izlīdzināta melnzeme, iesēja zālāju. Projektu koordinēja Dzintars Kuršinskis.

Publiski pieejama pagalma sakārtošana ēkas Pils ielā 6 teritorijā

Pils ielas 6 iedzīvotāju grupa, ko pārstāv biedrība “Kultūras projektu koordinācijas centrs”, nodrošināja Kuldīgas vecpilsētas teritorijas tieši iepretim Ventas rumbai pagalma sakārtošanu un apkārtnes labiekārtošanu. Uzstādīja labiekārtojuma elementus – lazdu klūgu žodziņu, atjaunoja birstošā pagalma segumu, norobežojumus aprīkojot ar sietu, iegādāti dekoratīvie augi. Darbus koordinēja Ilze Zariņa.

Mūsu senči, līdzgaitnieki

Projekta grupa “Rokas darba nebijās” turpināja labiekārtot pagājušajā gadā uzcelto lapenīti pie Ūdru kapiem Gudenieku pagasta Basos. Tika labiekārtota kapsēta, iegādāts un uzstādīts 1t konteiners ūdenim, iegādāti darbarīki kopējai lietošanai kapu apkopšanai, izgatavots ozolkoka krusts. Priesteris Vjačeslavs Bogdanovs atveda Jēzus figūru no Polijas. Projektu koordinēja Iveta Stebule.

Gudenieku mednieku mājas medījumu produkcijas uzglabāšanas telpas izveide

Gudenieku mednieku klubs demontēja veco jumta segumu, izgatavoja jaunu konstrukciju un uzklāja jaunu jumta segumu, nosiltināja un hermetizēja medījumu uzglabāšanas telpu, izveidoja elektroinstalācijas, plauktu un pakarināmo izvietošanu un veica telpas labiekārtošanu. Darbus koordinēja Artis Trumpelis.

Kāpņutelpas remonts

Grupa “Dzīvokļu māja “Pūpoli” kāpņutelpa” Vārmē izremontēja 3. kāpņu telpu,  noslīpējot un nošpaktelējot, kā arī nogruntējot un nokrāsojot sienas. Darbi tika veiksmīgi realizēti, un pietika krāsa arī trepju krāsošanai. Darbus koordinēja Alens Pavlovskis.

Jumta seguma maiņa mednieku kluba “Dižrenda” īpašumā Graudiņi

Rendas mednieku kluba kolektīva biedri demontēja bojāto jumta segumu, uzmontēja jauno segumu un jumta kori, uzstādīja jumta vējdēļus. Pavisam piedalījās 15 talcinieki. Projektu koordinēja Valdis Usne.

Daudzdzīvokļu mājas Dzintaru ielā 12 fasādes krāsojuma atjaunošana 2. kārta

Šogad grupa “Mēs Dzintara 12” nokrāsoja virspamatu (cokolu). Lai to paveiktu, sagatavošanas darbiem piesaistīja būvfirmu, kas atjaunoja apbetonējumu ap māju, jo tas bija sarežģīts process pašiem iedzīvotājiem. Mājas priekšā izlīdzināja melnzemi un iesēja zālāju. Darbu izpildē iesaistījās iedzīvotāji no 18 dzīvokļiem. Darbus koordinēja Juris Brēdiķis.

Dejotprieks

Grupa “Kurmālnieki” uzšuva deju kolektīvam “Rīva” jaunas vīriešu vestes. Tika sagādāts audums, kuru drēbnieks piegrieza, un kolektīva dalībnieces palīdzēja ar vestu sadiegšanu un šūšanu. Tagad kolektīvs varēs skaisti uzstāties koncertos un pasākumos. Darbus koordinēja Inete Megne.

Sakopjam vidi Sermītē

Grupai “Sermīte” izdevās nojaukt bezsaimnieka graustu ciema centrā. Grupas iedzīvotāji piedalījās apauguma un krūmāju novākšanā ap objektu, piesaistot tehniku no zemnieku saimniecības “Burtnieki”. Projektu koordinēja Dzintra Beltiņa.

Šķūnīša izbūve pie baznīcas saimniecisko lietu novietošanai

Lipaiķu evaņģēliski luteriskā draudze uzbūvēja jaunu šķūnīti baznīcas teritorijā. Vajadzēja sakārtot teritoriju, lai tas būtu iespējams. Bija jānovāc milzīgs celms, ko palīdzēja izdarīt Raimonds Rudzītis ar savu tehniku. Darbus koordinēja Velta Krūmiņa.

Apsildes ierīkošana Snēpeles baznīcā

Grupas “Sadraudzība” dalībnieki apņēmības pilni turpināja darbus pie Snēpeles luterāņu baznīcas labiekārtošanas. Apsildes ierīkošanai tika veikti šādi darbi: kabeļu kanālu montāža, kabeļu montāža, rozešu montāža, sildītāju montāža, sadales montāža. Tika uzstādīti 10 infrasarkano staru sildītāji apmeklētāju solos. Grupā darbojās 10 dalībnieki, koordinatore Ārija Brūdere.

Dzīvojamās mājas “Jelgavas ielas 38A” gājēju celiņa un ūdens teknes izveide

Grupa “38A” labiekārtoja savas mājas pagalmu, izveidoja mājas pagalma celiņu ar pievadu pie katra dzīvokļa nama durvīm un ūdens tekni. Tika demontēts vecais celiņš, iebetonētas apmalītes, ieklāts bruģa celiņš. Tagad ir atvieglota pārvietošanās sliktos laika apstākļos. Projektu koordinēja Mārtiņš Šmits.

Starptautiskais Kuldīgas Mākslas festivāls

Biedrība “Mākslas un tehnoloģiju centrs” šogad turpināja pagājušā gadā iesākto Kuldīgas māju sienu apgleznošanu. Tika sarīkots ielu mākslas festivāls, un septiņās dažādās vietās uz mājām tika izveidoti ļoti skaisti gleznojumi. Projektu koordinēja Artis Gustovskis.

Apgaismosim baznīcas un draudzes mājas ieejas

Kuldīgas Svētās Annas baznīcas atbalsta biedrība šogad sakārtoja apgaismojumu virs visām baznīcas ārdurvīm. Ir uzstādīti pieci jauni apgaismes ķermeņi, vēsturiski pielāgoti lukturi tieši baznīcai. Darbus koordinēja Irma Gertnere.

Ābeļciema peldētavas labiekārtošana

Grupa “Ābeļciema kopiena” iekārtoja peldētavu Pelču pagasta Ābeļciemā. Tika uzstādīti pakāpieni lēzenai noiešanai, salabota trepīšu vieta, uzstādīti soliņi, attīrīta Ventas krasta zona. Darbus koordinēja Baiba Mežiņa.

Tautisko brunču izgatavošana Kuldīgas novada Pelču pagasta VPDK “Sābri”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sābri” no Pelčiem uzšuva jaunus Kuldīgas novada tautiskos brunčus kolektīva sievietēm. Audums svārkiem tika īpaši noausts, bet šūšanu veica kolektīva dalībnieces, saņemot individuālas bezmaksas konsultācijas no šuvējas. Projektu koordinēja Zane Kalniņa.

Smilšu iela 1

Grupa “Smilšu ielas 1 kompānija” izremontēja savu kāpņu telpu, uzlabojot drošību un vizuāli estētisko izskatu ēkā. Tika veikta elektroinstalāciju pārbaude un sakārtošana, sienu attīrīšana un krāsošana, kā arī kāpņu telpas grīdas sakārtošana, izlīdzinot pirmā stāva segumu. Darbus koordinēja Juris Feņins.

Karogs “Kuldīdzniekam”

Deju kolektīvs “Kuldīdznieks” izgatavoja jaunu kolektīva karogu. Tika izstrādāts tehniskais zīmējums – makets un tas uzausts gobelēnu tehnikā pieredzējuša meistara vadībā. Tagad kolektīvam ir jauns identitātes veids, ar ko piedalīties Dziesmu un deju svētkos, reprezentācijas pasākumos, koncertos, festivālos. Darbus koordinēja Arita Svenča.

Sev, Tev – Pagastam!

Grupa “Mēs – Kabilei” izgatavoja koka galdus un solu, ko izmantot Kabiles estrādē pasākumu laikā. Projekta mērķis – Kabiles pagasta iedzīvotāju un viesu iesaistīšana, atpūtas un veselīga dzīvesveida pilnveidošanā un stiprināšanā. Projektu koordinēja Anda Ķieģele.

Katram savu tautastērpu

Grupa “Kopa Kabilei” darināja jaunus tautas tērpus 1.- 4. klašu skolēnu deju kolektīvam. Z. A. Meirovica Kabiles pamatskolas 1. – 4.klases skolēnu aktīvai koncertdarbībai tika uzšūti jauni tautas tērpu komplekti 20 kolektīva dalībniekiem Zēniem: krekls, veste, bikses, meitenēm: krekls, sarafāns. Darbus koordinēja Anda Ķieģele.

Sporto vesels – Kuldīgā

Grupa “Mēs – Kuldīgai” ir labiekārtojusi sporta laukumu Piltenes ielā 25. Tika salabots un atjaunots krāsojums vingrošanas rīkiem, uzlabota un papildināta šķēršļu josla, demontētas salauztās detaļas, uzlabota un papildināta šķēršļu josla. Projektu koordinēja Kristaps Bērziņš.

Gan pašam – gan Jānim!

Grupa “Mr. Proper draugi” turpināja atjaunot un uzlabot apkārtējo vidi Mazajā Annas ielā 4. Tika veikts mājas gala sienas remonts, pabeigts bruģa celiņš ar laukakmeņu apmalēm, mājas renovācijas ārējā apdare. Darbus koordinēja Ivars Upenieks.

Jauni logi. Baznīcas 32A Kuldīga

Baznīcas ielas 32A mājas iedzīvotāji sagatavoja vēsturiska izskata logus, logu ailes un vērtnes, kas tika arī ieliktas. Šī ēka pamazām tiek atjaunota, lai radītu patīkamu, tīru sakoptu vidi sev un pilsētas viesiem. Projektu koordinēja Ludmila Zaharcova.

Dzīvojamās mājas “Skrundas iela 22” vienas kāpņu telpas labiekārtošana

Grupa “Īpašnieki” veica savas mājas kāpņu telpas un ieejas kosmētisko remontu, labiekārtošanu. Tika restaurētas trepes, trepju sienu grīdas un griestu atjaunošana gaišos toņos, logu labošana, pievienots āra apgaismojums, zaļā zona apstādīta ar tūjām. Darbus koordinēja Maira Štrofegena.

Ugāles tautas tērpu brunču šūšana

Ēdoles Jauniešu deju kolektīvs “Sprigulis” papildināja tautas tērpus meitenēm ar jauniem brunčiem. Tika pasūtīts etnogrāfiski pareizs austs materiāls, no gatavā materiāla sašūti 10 jauni brunči pēc atrastā parauga, kā arī notika konsultācijas ar pieredzējušām šuvējām. Projektu koordinēja Inese Poriķe.

Nost ar bedrēm

Grupa “Ziedleju aktīvisti” mēģināja salabot bedrēm bagāto pievedceļu pie dzīvojamās mājas “Ziedlejas” Priedainē. Bija nepieciešama pievedceļa attīrīšana no smiltīm un grants, katras bedres tehniski pareiza sagatavošana, asfalta iepildīšana bedrēs un pieblietēšana. Darbi tika uzsākti, taču ieceri neizdevās piepildīt. Darbus koordinēja Agnese Eversone.

Žoga atjaunošana “Dumpīšu” kapos

Grupa “Par sakoptiem Dumpīšu kapiem” sakārtoja atlikušo veco pussabrukušo žogu Dumpīšu kapos Laidu pagastā. Tika demontēts vecais žogs, pārvietoti betona stabi, uzstādīts jauns. Darbus koordinēja Māris Zalcmanis.

Brīvdabas klase

Biedrība “Mūsu skola – mūsu mājas” izveidoja vietu stundām āra teritorijā, skaistu ugunskura vietu ar iespēju vārīt zupu, sporta iekārtas, uzzīmētas āra spēles uz celiņiem. Darbus koordinēja Aiga Žīle.

2019. gadā

Noslēdzies kārtējais Kuldīgas novada pašvaldības rīkotais iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss “Darīsim paši”. Šogad tika realizēti 40 projekti par kopējo summu 25 900 EUR. Kā atzīst paši iedzīvotāji, šī ir lieliska iespēja paveikt mazus un paliekošus darbiņus, kuri priecē ne tikai pašus, bet arī apkārtējos iedzīvotājus. Piedāvājam ieskatu īstenotajos projektos.

Mūsu senči, līdzgaitnieki

Projekta grupa “Rokas darba nebijās” darbojās Gudenieku pagasta Basu ciemā. Ūdru kapsētā veikti lieli sakopšanas darbi: uzstādīts jauns žogs ap visu kapsētu, lai meža dzīvnieki nevarētu tikt iekšā, un uzbūvēta lapenīte pie kapsētas, kur patverties lietus slaikā un pieminēt aizgājēju. Lielu atspaidu materiālu iegādē un darbos sniedza Bierandu ģimene, bet grupā piedalījās vairāk nekā 15 dalībnieku. Projektu koordinēja Iveta Stebule.

Jauni brunči Baznīcas iela 32A

Projekta mērķis bija restaurēt senās mājas sienu: tika noteikta vecā krāsa, tīrītas sienas, durvis, gruntēta špaktelēta, brucināta un, sekojot krāsu paraugiem, nokrāsota siena, nomainīti sienas dēļi, restaurētas durvis. Projekta darbos piedalījās pieci cilvēki. Projektu koordinēja Ludmila Zaharcova.

Kluba “Dižrenda” teritorijas labiekārtošana – auto stāvlaukuma izveidošana

Mednieku klubs “Dižrenda” izbūvēja auto novietošanas laukumu pie mednieku mājas “Graudiņi” Rendas pagastā. 345 m2 platībā noraka zemes virsējo kārtu, izlīdzināja, nolīmeņoja, uzklāja grants materiālu, ko kluba biedri izlīdzināja, nolīmeņoja un noblietēja. Pavisam piedalījās 20 talcinieki. Darbus paveica piecās dienās. Projektu koordinēja Valdis Usne.

Labiekārtots skolas gaitenis

Grupa “Mana skola – manas mājas” labiekārtoja Vilgāles pamatskolas gaiteni: demontēja vecās mēbeles, apstrādāja sienu: nokasīja veco krāsu, izlīdzināja sienu špaktelējot, krāsojot, gruntējot, nokrāsoja ar tāfeles krāsu, pielika plauktus. Skolēni ir ļoti priecīgi par izmaiņām. Katrā starpbrīdī uz tāfeles sienas top gleznas, un uz “klasīšu” lēkšanu stāv rinda. Grupas darbā iesaistījās bērnu vecāki, kuri nu ir priecīgi, jo bērni ar prieku stāstot, ka starpbrīžos nav garlaicīgi. Projektu koordinēja Aiga Žīle.

Daudzdzīvokļu mājas Dzintaru ielā 12 fasādes krāsojuma atjaunošana

Iedzīvotāju grupa “MĒS Dzintara 12” realizēja savu projektu pilnībā, un mājas iedzīvotāji izrādīja lielu atsaucību. Ar būvfirmas palīdzību  nokrāsoja visu mājas ārējo fasādi, taču 42 lodžijas krāsoja visu dzīvokļu īpašnieki. Par projekta finansējumu iegādājās materiālus un krāsas lodžiju krāsošanai. Darbi norisinājās laikus pēc iepriekš sastādītā grafika. Daudzi kaimiņi izteica atzinību. Projektu koordinēja Juris Brēdiķis.

Domā, dari, sadarbojies

Biedrības “Mēs savai pilsētai” darba grupa “Kopā cenšoties” radīja Kuldīgas Centra vidusskolas bērniem iespēju starpbrīžos lietderīgi pavadīt laiku: no otrreiz izmantotām paletēm izgatavoja spēļu galdus Riču Raču spēlēm, dambretei, Tic-Tac-Toe (desām). Aktīvākām nodarbēm skolas pagalmā izveidotas “klasītes”. Šīs spēles ir iecienījuši gan lielāki, gan mazāki skolēni. Darbus koordinēja Toms Fogels.

Labiekārtojuma elementu atjaunošana nūjošanas un pastaigu takā

Vārmes pagasta attīstības biedrība “Vārme” estrādes parkā “Liepu birzs” atjaunoja pastaigas taku un sabojājušos labiekārtojuma elementus: četrus soliņus, divasatkritumu urnas, norobežojošu žogu 15 metru garumā un atpūtas terases grīdu. Projekta realizācijā iesaistījās visi grupas dalībnieki, piesaistot savus ģimenes locekļus un citus interesentus, kā arī pagasta pārvaldi. Projektu koordinēja Rita Dravniece.

Dārza ielas 5 vienas kāpņu telpas labiekārtošana

Ēdoles pagasta Dārza ielas 5 kāpņu telpas kaimiņi atjaunoja griestu, grīdu un kāpņu margu krāsojumu. Lai telpa būtu gaišāka un vizuāli pievilcīgāka, demontēja iekšējās durvis,  iestikloja logus, uzlika jaunu lenteri. Grupa labiekārtoja arī kāpņu telpas ieejas ārpusi. Citi mājas iedzīvotāji ir izteikuši pozitīvus komentārus par padarīto, un kāpņu telpā pat manīti svešāki cilvēki, kuriem nav sakara ar Ēdoles ciemu. Projektu koordinēja Skaidrīte Putniņa.

Mūsu mājas – mūsu sirds

Grupa “Viens par visiem, visi par vienu” veica kāpņu telpas kosmētisko remontu Kuldīgā Smilšu ielā 17. Grīda izlikta ar flīzēm, kas ir ne tikai pievilcīgas un iederas interjerā, bet arī ļoti viegli kopjamas. Sienas  apstrādātas ar dekoratīvo apmetumu, kam ir savs raksts un interesanta struktūra. Nomainītas mājas iekšdurvis, lai nodrošinātu siltumu telpās,  kā arī pastkastītes un iedzīvotāju saraksts. Kopumā projekta īstenošana izdevās labāk nekā bija cerēts. Projektu koordinēja Inese Kilipa.

Pirmskolas izglītības iestādes “Ābelīte” zaļā klase

Bērnudārza “Ābelīte” vecāku padome, iesaistot arī citus vecākus, papildināja bērnudārza vidi ar divām zaļām klasēm. Radītas trīs “lauka virtuves”, kur bērni jau vāra kastaņu zupas un cep akmeņu sacepumus. Izveidots Riču Raču laukums, kas noder ne tikai rotaļām, bet arī krāsu,  skaitīšanas un citu zinību apgūšanai. Darbos iesaistījās arī bērni, kas ir pievienota nenovērtējama papildu vērtība, jo to radīja mana mamma, tētis un es! Palīgā nāca SIA “3D birojs” valdes priekšsēdētājs Toms Tovstuļaks ar dokumentācijas saskaņošanu un SIA “Campus” ar izejmateriāliem. Darbus koordinēja Juris Kulbergs.

Skats no malas

Projekts īstenots daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Mālu ielā 3, Kuldīgā, kur iedzīvotāju grupa “Mēs varam!” veica ēkas aizmugurējās fasādes kosmētisko remontu, apmetot un nokrāsojot sienu un nomainot koka apdares dēļus. Līdz ar šo projektu ir noslēgušies divu gadu garumā veiktie remontdarbi – kosmētiskais remonts nu ir veikts visai ēkas fasādei. Mājas iedzīvotāji ir saņēmuši pozitīvas atsauksmes no blakus māju iedzīvotājiem, tūristiem un ciemiņiem. Projektu koordinēja Sanita Čīče.

Multifunkcionāla darbagalda izgatavošana nodarbībām jauniešiem

Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 7. – 9. klašu skolēni kopā ar vecākiem un mājturības skolotāju izgatavoja multifunkcionālu 9 m garu, 85 cm augstu un 50 cm platu darbagaldu. Katrai darbavietai uzstādīja skrūvspīles. Ļoti pozitīvi, ka darbagalda izgatavošanā piedalījušies jaunieši, tāpēc pret to ir daudz saudzīgāka attieksme. Projektu koordinēja Andris Lagzdiņš.

Pagalma piebūves sakārtošana

Grupa “43. nama iemītnieki” Kuldīgā, Liepājas ielā atjaunoja piebūves griestus ar koka dēļiem un atbilstoši ēkas būvperiodam izgatavoja jaunas namdara tipa ārdurvis. Tādējādi tika panākts energoefektivitātes uzlabojums. Slēdzamo durvju ierīkošana arī dod mājas iedzīvotājiem lielāku drošības sajūtu, jo ēka atrodas pie Pilsētas laukuma. Grupas dalībnieki izgatavoja un uzstādīja ārdurvis, iesaistījās durvju un griestu dēļu gruntēšanā un krāsošanas darbos. Ārpakalpojumā piesaistīti amatnieki metāldetaļu izgatavošanai un durvju apmešanai ar kaļķa javu. Darbus koordinēja Jānis Mertens.

Prasmīgās rokas

Maņģenes ielas 1 iedzīvotāji Mežvaldē saveda kārtībā savu kāpņu telpu: noslīpēja, špaktelēja un krāsoja sienas un griestus, noslīpēja durvju kārbu, montēja durvju viras un aizvērējus, krāsoja durvis, sametināja metāla ieejas kājslauķi un lieveņa balstu. Lai gan bija grūtības sakoordinēt kopīgu darbu, jo visi strādā algotu darbu, tomēr rezultāts ir tāds, kādu bija iztēlojušies. Darbus koordinēja Jānis Pētersons.

Koplietošanas koridoru telpu remonts

Kuldīgas Sv. Annas baznīcas draudze izremontēja draudzes daudzdzīvokļu mājas koridoru un katlu māju: iebūvēti iekaramie griesti, nosedzot caurules, ieklāts ģipša segums, veikta sienu kosmētiskā apdare. Tāpat nomainītas durvis koplietošanas telpā un saremontētas durvis, kas savieno projektā paredzētās telpas. Jaunās durvis gādā, lai siltais gaiss no ēkas neizplūst. Projektu koordinēja Irma Gertnere.

Atvelc elpu mežā

Īvandes mednieku klubs izveidoja trīs atpūtas vietas vietējos mežos. Īvandes mednieku klubā ir 32 biedri, kuri tika sadalīti trīs brigādēs, un katra strādāja pie savas vietas. Darbs tika veikts ar lielu entuziasmu un izdomu. No iegādātajiem kokmateriāliem vīri paši taisīja galdus un solus. Noslēgts līgums ar akciju sabiedrību “Latvijas Valsts meži” un atpūtas vietas iezīmētas LVM GEO aplikācijā. Pašu dalībnieku, apkārtējo saimniecību īpašnieku, sēņotāju un vienkārši dabas draugu interese bija liela. Darbus koordinēja Dzintars Knupke.

“Ciemos ar čībām 2”

Grupa “Mr. Proper draugi” Mazajā Annas ielā 4 turpināja pērn iesākto darbu un pabeidza betona bruģa celiņu un kāpņu izbūvi, veicot malu izbūvi un izmantojot laukakmeņus, kā arī turpināja mājas pieguļošās izbūves renovāciju. Projektu koordinēja Ivars Upenieks.

Grants ielas 29 Kuldīgā pagalma labiekārtošanas 2. kārta

Biedrība “Grants 29” uzlaboja vidi ap savu māju Kuldīgā. Izveidotas norobežojošas dobes mājas galos, iestādīti košumkrūmi – bārbeles,  uzstādīti betona puķu podi. Projekta realizācijā ar lielāku vai mazāku ieguldījumu piedalījās 18 mājas iedzīvotāji. Lielākā mājas iedzīvotāju daļa priecājas un lepojas par paveikto. Projektu koordinēja Lorita Rimaševska un Liene Kromane.

Z. A. Meirovica Kabiles pamatskolas pirmskolas izglītības iestādes “Lāčuks” rotaļlaukuma labiekārtošana

Projekta grupa iebetonēja žoga stabus, tika nolīmeņoti un uzstādīti vārti, notīrīts vecais segums un atjaunots krāsojums rotaļobjektam, smilšu kastei atjaunots krāsojums apmalītēm un uzlikts pārsegs. Tāpat izveidota sajūtu taka un uzstādīta rotaļu māja. Darba grupa sastāvēja no 10 cilvēkiem, darbus koordinēja Raimonds Kālis.

Vesels un stiprs, sakoptā vietā

Sakarā ar to, ka Turlavas pamatskola svinēja savu 90 gadu jubileju, grupa “Mēs savai skolai” kā dāvanu veidoja koka statīvu ar simbolu 90, kur ievietot puķu podiņus. Izveidota puķu dobe ar baltu akmeņu celiņu, tās projektēšanā piedalījās absolvente Dzintra Vilce no Liepājas. Vēl izveidota vieta ar tīklu āra badmintona spēlēšanai. Projekta tapšanā iesaistījās arī citi pārstāvji ar savām ģimenēm, darbus koordinēja Aina Bulle.

Ziedu spēks un daile

Labiekārtota Rumbas pagasta Ventas ciema Abavas ielas 1. ēkas apkārtne. Darbos piedalījās 12 pieaugušie un seši bērni. Vīri uzraka  augsni, pienesa maisus, stāvlaukumā izlīdzināja augsni, demontēja bruģi, remontēja apkures ierīci, pagrabā nomainīja vecos gaismas kupolus. Sievietes stādīja augus, tīrīja kāpņu telpas. Bērni ravēja bruģu starpas un uzkopa. Darbus koordinēja Kristīne Gravniece.

Seniori dejas izaicinājumā!

Kuldīgas pensionāru apvienības “Rumbiņa” līnījdejotāju kolektīvs uzšuva 23 deju tērpu komplektus: blūzes, svārkus, bikses, ko var izmantot dažādiem deju stiliem. Šujot jaunos tērpus, kolektīvs strādāja kā komanda. Virsvadību uzņēmās kolektīva vadītāja Guna Stankevica, tērpu šūšanas darbos iesaistījās četras dalībnieces ar šūšanas prasmēm, pārējās darbojās tērpu audumu izvēlē un iegādē, tērpu modelēšanā, piegrieztņu izstrādāšanā un šūšanas palīgdarbos. Darbus koordinēja Jeļena Lāma.

Gudenieku okeāns

Projekta ietvaros iztīrīja Gudenieku pagasta ūdenskrātuvi ar nosaukumu “Okejāns”. No niedrēm un nosēdumiem iztīrīta gultne, izlīdzinātas krasta zonas. Purvainās grunts dēļ nebija iespējams pilnībā iztīrīt dīķa Austrumu pusi, taču tur palika vietas kādam ūdensputnam, kur vīt ligzdu, un zivīm, kur paslēpties. Nākamgad peldvieta varēs priecēt savus apmeklētājus gan peldēšanai, gan brīvā laika pavadīšanai. Projektu koordinēja Uģis Cepurītis.

Laidu rotaļu laukuma labiekārtošana

Grupa “Droša vide bērniem” labiekārtoja rotaļu laukumu pie Laidu daudzdzīvokļu mājām. Ivars Švalbe kopā ar jauniešiem iebetonēja žoga stabiņus un vārtiņus, novilka un nostiprināja žogu, izveidoja pludmales volejbola laukumu, atjaunoja laukuma rotaļu elementus, kas atradās citās vietās un bija sliktā stāvoklī. Atjaunots arī salauztais soliņš, jauniešiem izveidota velo novietne. Bērni tagad rotaļāsies daudz drošākā vidē. Projektu koordinēja Anda Stiba.

Mednieku kluba “Kurmāle” nekustamā īpašuma iežogošana

Mednieku māja atrodas ceļa Vilgāle – Basi malā, to bija nepieciešams pasargāt no klaiņojošiem dzīvniekiem un nelūgtiem viesiem. Teritorijā atrodas trīs ēkas. Mednieku kluba dalībnieki paši izzāģēja krūmus, pļāva zāli, sakopa teritoriju, iebetonēja žoga stabiņus, visi kopā arī uzstādīja žogu, kā arī iebraucamos vārtus. Materiālus iegādājās veikalos, kā arī metāla pieņemšanas punktos. Darbus koordinēja Uldis Krudze-Skrudze.

Pa zaļo atmiņu taku

Projekta grupa “Talcinieki” talku veidā sakopa aleju uz Centra kapiem Snēpeles pagastā. Nozāģēja vecos kokus, izraka to saknes, sadedzināja zarus, novāca kokus. Sakārtoja arī ceļu uz kapiem, izveidojot abās pusēs novadgrāvjus. Nolīdzināja zemi un iestādīja jauna liepu aleja ar 56 kokiem. Projektu īstenot palīdzēja pagasta iedzīvotāji, kuri ar savu tehniku palīdzēja aizvest celmus, atsaucīgs bija uzņēmums “Agromaster”, sniedzot ekskavatora pakalpojumus. Projektu koordinēja Aina Siatkovska.

Kaimiņu būšana

Grupa ““Vālodzīšu” mājas kaimiņi” sakopa savas mājas otro kāpņu telpu. Restaurētas ārdurvis, nomainīti izlauztie elementi, salaboti durvju rāmji, noņemta vecā krāsa no sienām un griestiem, aizšpaktelētas bojātās vietas, nokrāsotas no jauna, salabota un atjaunota betona grīda. Izdevās vēl paveikt papildus darbiņus: salabot durvis elektrības skapim, atjaunot stikliņus, uzstādīt jaunas pastkastītes, pielikt jaunu gaismas sensora lampu pie ieejas durvīm, jaunu lampa koridorā un uzlikt koka margas kāpnēm. Darbus koordinēja Edmunds Meņģis.

Sakopts Baltās mājas dārzs I posms

Baltās mājas grupa sakopa pagalmu Kaļķu ielā 3, Kuldīgā. 1. posmā notika dārza sagatavošana ekskavatora darbam: krūmu tīrīšana, nolauzto zaru zāģēšana, trimmerēšana, piekabes īre un šo “zaļo atkritumu” vešana uz lauku mājām vairākās kārtās. Grupa iegādājās melnzemi un iesēja zālāju, ko dārdzības dēļ varēja izdarīt fragmentāri. Šī projekta darba augļus baudīja arī cilvēki no malas – dārzā pēc sakārtošanas ir notikuši divi publiski pasākumi: Baltās Mājas Dārza festivāls “Dzīres Kuldīgā” ietvaros un Demokrātijas kafejnīca šī gada 2. augustā. Projektu koordinēja Anna Līcīte.

Veiksmes pamats jaunām prasmēm

Grupa “Darām, ko varam” uzlaboja piecu un sešgadīgo “Kāpēči – Tāpēči” grupas telpu Ēdoles pamatskolā. Telpu izvākšanā ar prieku, palīdzēja bērni. Telpu palīdzēja remontēt bērnu vecāki kopā ar bērniem: novāca tapetes, līmēja jaunas, atjaunoja sienas paneļu krāsojumu, grīdu pārklāja ar laminātu, sakārtoja, pārkrāsoja inventāru. Pateicoties sponsora uzņēmēja Madara Viļuma dāvanai, bija iespēja iegādāties jaunus galdiņus un krēsliņus, kā arī jaunu paklāju. Projektu koordinēja Ina Jonele.

Kuldīdznieces 19. gadsimta otrās puses tērpa rekonstrukcija

Biedrība “Kūrava” popularizē dažādus Kuldīgas novada tautastērpus. Šim mērķim ir izgatavoti trīs jauni komplekti: kuršu sievietes apģērbs – krekls, apliekamie brunči, 4. gs. sudraba rota ar stikla pērlītēm;  Kabiles violeti zilais tērps – krekls, jaka; kuršu ķoniņietes tērps – jaciņa, brunči apakšsvārki, lielais lakats; iegādātas zeķes Kuldīgas goda tērpam. Projektu koordinēja Ina Celitāne.

Žoga un vārtiņu atjaunošana Skrundas ielā 19

Grupa “Par labāku Skrundas ielu” uzstādīja žogu ielas pusē, kā arī uzlaboja mājas vizuālo izskatu. Projektu koordinēja Agnese Lapsiņa.

Andava

Padures pagasta audēju kopa “Andava” sāk attīstīties plašāk, un bija nepieciešamība savest kārtībā jaunas stelles, kas arī tika izdarīts. Iegādātas platās stelles, ar kurām var noaust platos audumus: segas, villaines, plecu lakatus. Stelles tika sakārtotas, iekārtotas un tiek sagatavotas aušanai. Kolektīvam tas paver iespējas attīstīt savas prasmes kvalitatīvāk. Projektu koordinēja Indra Visocka.

Balkons ērģelēm Snēpeles baznīcā 2. kārta

Grupa “Sadraudzība” veica balkona ērģelēm izbūvi Snēpeles luterāņu baznīcā. Pirmajā kārtā izbūvēja koka statņus, pasijas un sijas. Otrajā kārtā balkonam izbūvēja dēļu grīdu, koka kāpnes un margas.Veicot šos darbus, balkona izbūvi pabeidza pilnībā. Ērģeles, kas pašreiz atrodas baznīcas galvenajā zālē uz grīdas, demontēs un pārvietos uz balkonu. Baznīcas iekštelpa ir ieguvusi jaunu, skaistu izskatu. Galvenais būvdarbu veicējs bija kokamatnieks Arvīds Ozoliņš, tehnisko projektu izstrādāja arhitekte Aina Heinsberga. Projektu koordinēja Ārija Brūdere.

Kāpņu telpas renovācija Rendas pagasta daudzdzīvokļu mājā “Atvari”

Grupa “Atvarnieki” ir izremontējusi savu kāpņu telpu: nokasīta vecā krāsa, apstrādei sagatavota virsma, nogruntētas sienas, nošpaktelētas un izlīdzinātas sienas un griesti, nokrāsotas sienas, griesti, ārdurvis, grīda. Darbus koordinēja Dzintars Bērziņš.

Solu un trepju atjaunošana Rumbas pagasta šautuvē

Kuldīgas rajona mednieku un makšķernieku biedrība atjaunoja solus – nomainīja tiem nolietojošos koka sēdekļus, kā arī atjaunoja trepes divām ēkām ar platformām apaļajā stendā Rumbas pagasta šautuvē. Darbus koordinēja Jānis Morozovs.

Raitu dejas soli

Grupa “Mēs – Kabilei” ir uzšuvusi jaunus elementus savai tautas tērpu kolekcijai. Tā papildināta ar jaunām vīriešu vestēm, kas dod sparu jaunajiem dejotājiem pievienoties un rādīt skaistu dejas prasmi. Projektu koordinēja Anda Ķieģele.

Dzīves mācības caur krāsām un spēlēm

Grupa “Bitītes vecāki” ir izveidojuši dažādas āra stacijas bērnu izklaidei ārpus pirmskolas izglītības iestādes “Bitīte” telpām. Ir izveidotas stacijas fiziskām aktivitātēm, krāsu apguvei, skaitļu apguvei, kas rosina uz radošām izpausmēm, krāsu un skaitļu un sportisko nodarbību apguvi, izveidots sajūtu paklājs. Projektu koordinēja Kristīne Gravniece.

Kuldīgas mākslas festivāls

Biedrība “Mākslas un tehnoloģiju centrs” ir sākusi jaunu tradīciju Kuldīgā – izveidot savdabīgu mākslas telpu, apgleznojot ēku fasādes jaunajā Kuldīgas pilsētas daļā. Pirmā ēkas fasāde, kas apgleznota,  ir renovētā jaunā viesnīca Virkas muižas teritorijā. Gleznojums tapis sadarbībā ar Kuldīgas mākslas skolu, Inu Ozolu un viesnīcas īpašnieku Kasparu Bergmani. Projektu koordinēja Artis Gustovskis.

Valtaiķu baznīcas malkas šķūņa atjaunošana

Projekta iecerē bija paredzēts nojaukt veco šķūni, kas arī ir izdarīts. Taču jaunais vēl nav uzbūvēts, jo projekta realizācijas gaitā radās daži sarežģījumi un mainījās jaunā šķūņa vieta, bet ir iegādāti materiāli šķūnim un sagaidāms finansiāls atbalsts no Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas, kas dos iespēju pavasarī projektu veiksmīgi pabeigt. Projekta koordinators ir Gatis Zonenbergs.

Žoga atjaunošana Kaļķu ielā 2

Projekts izpildīts daļēji. Kaļķu ielas 2 iedzīvotāji vēlējās nojaukt veco žogu, ko arī izdarīja – visas vecās detaļas ir nojauktas un iespēju robežās būvvieta ir sakopta, iegādāti betona stabi jaunam žogam. Pavasarī projekta realizāciju pabeigs. Darba grupu koordinē Heda Auziņa.

2018. gadā

Iedzīvotāji gandarīti par pašu padarīto

Noslēdzies kārtējais Kuldīgas novada pašvaldības rīkotais iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss “Darīsim paši”. Šogad tika realizēti 40 projekti par kopējo summu 24 000 EUR. Kā atzīst paši iedzīvotāji, šī ir lieliska iespēja paveikt mazus un paliekošus darbiņus, kuri priecē ne tikai pašus, bet arī apkārtējos iedzīvotājus.

Pasaule pilna krāsu, atrodi savējo

Lipaiķu evaņģēliski luteriskā draudze Turlavas pagastā ieguvusi jaunu apskates objektu – baznīcas zvanu torņa telpās ierīkota ekspozīcija par draudzes vēsturi un Turlavas pagasta ievērojamiem ļaudīm. Visu darbu plānošanu un organizēšanu veica projekta koordinatore Velta Krūmiņa.

Automašīnu stāvlaukuma iekārtošana pie Pils – Sakaru kapsētas

Laidu pagasta Sermītes iedzīvotāji bija nolēmuši labiekārtot automašīnu stāvlaukumu pie kapsētas, lai atvieglotu lielāka skaita automašīnu novietošanu pie kapsētas. Darbus objektā palīdzēja veikt zemnieku saimniecība “Burtnieki”, jo bija vajadzīga tehnika gan zemes līdzināšanai, gan celmu un akmeņu izcelšanai. Projektu koordinēja Dzintra Beltiņa.

Ēkas trīs vēsturisko logu slēģu komplektu restaurācija Kalna ielā 10

Kalna ielas iedzīvotāju grupa restaurēja trīs logu slēģu komplektus, jo tie bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Logu slēģu komplektu gruntēšana ar lineļļu un krāsošana ar lineļļas krāsām tika veikta restaurācijas speciālista Jāņa Mertena uzraudzībā. Projektu koordinēja Ilze Štromane.

Īvandes gaisma

Īvandes evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze cenšas restaurēt 200 gadus veco baznīcas ēku. Lai saglabātu vēsturisko apgaismojumu, tika restaurēta viena lielā lustra: noņemta, notīrīta, atjaunota otrā stīpa un izliekti 14 jauni lustras zari. Pie lustras zariem pareizi savilkta un atjaunota elektroinstalācija. Darbi notika restauratora Jāņa Līdakas vadībā.

Iešūposim šūpulīti

Kuldīgas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Šūpulītis” ir atjaunojusi bērnu rotaļu laukumu un iepriekšējās spēļu vietas, kā arī iekārtojusi jaunas: smilšu kasti – kuģi ar malām. Projekta īstenošanā un apkārtnes labiekārtošanā piedalījās vairākas ģimenes, apgūtas jaunas prasmes un termini būvniecībā. Projektu koordinēja Daina Baltraka.

Deja ir spēks!

Pensionāru apvienības “Rumbiņa” deju grupas “Nianse” dāmas bija apņēmības pilnas tikt pie jauniem tērpiem, kas viņām arī izdevās. Projekta laikā tika uzšūtas 12 kleitas, svārki un blūzes. Projektu koordinēja Nora Lagzdiņa.

Snēpeles estrādes labiekārtošana – 2

Kultūras atbalsta grupa no Snēpeles vēlējās pabeigt labiekārtot pagasta estrādi un izveidot grīdu skatuvei. Sākotnēji tika attīrīts laukums, tas tika pārklāts ar drenējošo slāni, pēc tam ieklāts bruģis, ko laipni atvēlēja SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Jaunā skatuves grīda tiek pilnvērtīgi izmantota dažādu brīvdabas pasākumu rīkošanai: koncertiem, teātra izrādēm, gadskārtu svinēšanām. Projektu koordinēja Raimonda Vilmane.

Balkons ērģelēm Snēpeles baznīcā

Snēpeles luterāņu draudzei no vācu draugi pagājušā gadā uzdāvināja ērģeles, tās saliktā veidā stāvēja uz grīdas pie altāra. Draudzes locekļi apņēmās izbūvēt balkonu paši saviem spēkiem vietā, kur tas kādreiz bija atradies. Vajadzēja izkalt caurumus sijām mūra sienā, izkalt caurumus betona grīdā, izgatavot koka kolonnas, tās uzstādīt. Pamatā darbus veica meistars Arvīds Ozoliņš. Projektu koordinēja Ārija Brūdere.

Medību mājas teritorijas labiekārtošana

Biedrības “Īvandes mednieku klubs” biedri pie savas mednieku mājas izveidoja stāvlaukumu automašīnām: noraka grunts slāni, laukumu norobežoja ar bortakmeņiem, nobēra ar granti, noplanēja, uzstādīja dekoratīvu žodziņu. Uzbūvēta arī āra tualete, taciņa uz to noklāta ar flīzēm. Projektu koordinēja Dzintars Knupke.

Krāsaini sapņi lietainā dienā – Turlavas bērnudārzā

Grupa “Mēs – savai skolai” Turlavas pamatskolas bērnudārzā labiekārtoja nojumi grupiņai “Lāčuks” – izveidoja krāsainus apļus uz grīdas, zem logu ailēm uzzīmēja ciparus un burtiņus, ierīkoja nelielu sporta zonu, izgatavoja galdiņus un citus rotaļu elementus. Palīgā nāca vecāki ar bērniem, atsaucība bija liela. Projektu koordinēja Aina Bulle.

Daudzfunkcionālu solu izgatavošana sporta laukumam Pētera ielā 10

Biedrība “Mess” sadarbībā ar Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolu bija realizējuši sabiedriskā labuma projektu un izveidojuši jaunu sporta laukumu pie skolas. Šajā projektā 7. – 9. klašu skolēni kopā ar vecākiem un mājturības skolotāju Andri Lagzdiņu, ievērojot daudzfunkcionālo solu skices, izgatavoja 4 solus, kurus pavasarī  novietos pie sporta laukuma. Projektu koordinēja Ilonda Reita.

Ceriņu krūmu dobes ierīkošana Vārmes pagastā

Vārmes pagasta attīstības biedrība “Vārme” papildināja esošos ceriņu apstādījumus pie autobusu pieturas ar 25 jauniem, interesantiem ceriņu krūmiem, ierīkoja skaistu ainavu veidojošu dobi, pie stādiem pielika 19 informatīvas plāksnītes. Projektu koordinēja Rita Dravniece.

Mājas “Smiltnieki” durvju nomaiņa

Kurmāles pagasta Upīškalnā daudzdzīvokļu mājai nomainītas durvis no priekštelpas uz pagrabu, telpā ierīkota ventilācija. Darbus koordinēja Iveta Stebule.

Ziemeļu puse

Piltenes ielas 4. mājas iedzīvotāji uzstādīja jumtiņu virs mājas ārdurvīm, veica ārdurvju kosmētisko remontu, salaboja betona apmales, uzstādīja pastkastes, veica teritorijas apzaļumošanu. Projektu koordinēja Arvis Taube.

Kāpņu telpas kosmētiskais remonts “Skolotājmājā”

“Skolotājmājas” iedzīvotāji Snēpeles pagastā veica kāpņu telpas remontu, iesaistījās visi iedzīvotāji – paši gruntēja, armēja, špaktelēja, slīpēja, krāsoja, tīrīja, kā rezultātā kāpņu telpa ir ieguvusi pavisam jaunu un svaigu izskatu, kas priecē daudzus. Projektu koordinēja Aija Irbe.

Jauni brunči Baznīcas 32A, Kuldīga

Mājas Baznīcas ielā 32A pagalma pusē grupas dalībnieki notīrīja sienas un durvis no vecās krāsas un nogruntēja, nošpaktelēja sienu, nokrāsoja jau iepriekš saskaņotā krāsu tonī. Nomainīti arī dēļi pie jumta. Darbus koordinēja Ludmila Zaharcova.

Kalna iela 5

Mājas iedzīvotāji turpināja sakārtot savu iekšpagalmu: saveda un noblietēja granti pa visu pagalmu, papildināja smilšu laukumu ar smiltīm, vienādā krāsā nokrāsoja malkas šķūnīša durvis un mājas ieejas durvis, tika saremontēti lieveņi. Projektu koordinēja Ausma Grīnberga.

Saule un vējš

Mājas iedzīvotāji Raidstacijā, Pelču pagastā atjaunoja veļas žāvētavu, vizuāli un tehniski sakārtoja jumtu, kas bija vissarežģītākais darbs. Tika veikta sekciju sadale pa dzīvokļiem, strādātāju komanda ļoti elastīgi sadarbojās. Darbus koordinēja Andrejs Kiričenko.

Kuldīgas sv. Annas baznīcas dārza skatuves pagarinājums

Kuldīgas sv. Annas baznīcas atbalsta biedrība izbūvēja mobilu skatuves pagarinājumu savai ārā skatuvei. Pagarinājums darināts no ūdensizturīga saplākšņa, visas koka detaļas apstrādātas ar antiseptiķi, koka bruses – impregnētas. Skatuves pagarinājums tika uzbūvēts jau uz Kuldīgas pilsētas svētkiem, uz tā jau ir notikuši vairāki koncerti. Darbus koordinēja Irma Gertnere.

Kuldīgas etnogrāfiskā ņiebura izveide

Kurmāles vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rīva” paši uzdrošinājās sev šūt tērpus. Šuvēja Ligita uzšuva kolektīva meitenēm ņieburus, tad kolektīva meitenes stingrā meistares pavadībā tos izšuva. Rezultātā ir tapušas 8 jaunas vestes, kas palīdzēs priekšnesumos radīt skaistu kolektīva tēlu. Projektu koordinēja Inita Kuršinska.

Iedejosim simtgadē!

Eiro deju kopas “Madaras”, kas darbojas pensionāru apvienībā “Rumbiņa”, dalībnieces ir uzšuvušas sev jaunus tērpus: blūzes un svārkus. Tagad deju kopai ir pilni 20 komplekti jaunu skatuves tērpu. Projektu koordinēja Elga Kleinberga.

Adzes kapsēta

Grupa “Kopā gribam izdarīt” Gudenieku pagastā labiekārtoja Adzes kapsētu: noņēma veco žogu un krustu, izgatavoja un uzstādīja jauno krustu, uzlika jaunu žogu un skaisti sakopa apkārtni.

Dots devējam atdodas

Grupa “Mēs savai baznīcai” sakārtoja apkārtni Gudenieku Svētā Jāņa Kristītāja baznīcai: noņēma veco, sarūsējušo pinuma žogu un uzlika jaunu, arī vārti tika nomainīti uz jauniem. Vēl baznīcā pārkrāsoja grīdu. Projektu koordinēja Olita Ulmkalne.

Vieta zem saules

Grupa “Saulstariņi” izveidoja “zaļo stūrīti” pie Laidu pamatskolas. Grupas dalībnieki un viņu ģimenes locekļi sagatavoja vietu: iesēja zālienu, tad saskrūvēja un uzstādīja galdu un krēslu komplektus, novietoja puķu kastes. Skolas bērni ar prieku izmanto šo vietu, bet skolotāji šeit organizē mācību stundas. Projektu koordinēja Elita Tisjaka.

Malkas šķūņa fasādes atjaunošana un vidi degradējošas piebūves nojaukšana

Grupa “Par skaistu pagalmu” realizēja savu ideju par malkas šķūnīša fasādes atjaunošanu un nelegālo šķūnīšu un skatu degradējošo piebūvju nojaukšanu 1905. gada ielas 19 un 19A iekšpagalmā, sakopa ap šķūni augošos kokus un novāca tos, kuri ieauguši pamatos, nomainīja šķūņu satrunējušo vējdēli un bojāto latojumu. Projektu koordinēja Laila Liepiņa.

Meķu kapsētas žoga atjaunošanas turpinājums un vārtu stabu atjaunošana

Grupa “Savējiem” turpināja iesākto Rendas pagastā – līdz galam pabeidza iepriekšējā gadā iesākto koka žoga uzlikšanu. Tika nojaukti sadrupušie kapsētas vārtu stabi, to vietā ielikti jauni betona vārtu stabi. Pavisam piedalījās 15 talcinieki, vairāku dzimtu pārstāvji. Projektu koordinēja Valdis Usne.

Skats no malas

Grupa “Mēs varam” daudzdzīvokļu ēkai Mālu ielā 3 veica fasādes kosmētisko remontu, apmešanas un krāsošanas darbus. “Pabeidzot projektu, rezultāts ir tik patīkams, ka esam gatavi arī turpmāk piedalīties dažādos projektos, lai mājā paveiktu vēl citus darbus. Esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes no blakus māju iedzīvotājiem,” stāsta projekta īstenotāji. Projektu koordinēja Sanita Čīče.

Baznīcas 12b pagalma un piebraucamā ceļa sakārtošana

Grupa “Pagalms 12b” sakopa savas mājas pagalmu: sēta ir izlīdzināta, iestrādāts akmens šķembu maisījums, ūdens vairs ilgstoši neuzkrājas bedrēs, neveidojas peļķes. Atjaunoti vārti, krāsu pieskaņojot vecpilsētā esošo soliņu tonim. Tāpat atjaunots nožogojums ap zaļo zonu. Projektu koordinēja Juris Kulbergs.

Pagalma labiekārtošana

Grupa “Mēs – savam pagalmam!” labiekārtoja Liepājas ielas 25, 25A1, A2 un 27 māju pagalmu. Sadarbojoties ar kaimiņiem, trīs ģimenes izveidoja brīnišķīgu gaisa dārzu, kā arī ziedu dārzu pretī Liepājas ielas 27. mājai. Pārvietota un labiekārtota atkritumu novietne, izgatavots teritorijas dekoratīvais nožogojums. Konkursā “Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija” pagalmam tika piešķirta godpilnā 1. vieta gaisa dārzu kategorijā. Projektu koordinēja Aiga Šlitere.

Baznīcas ielas 21 pagalma fasādes atjaunošana

Grupa “Foršie kaimiņi no Baznīcas ielas 21” atjauno kāpņu telpas durvis, krāso un labo pagraba durvis, veic ēkas fasādes apmetuma daļas remontu, krāsošanu un divu pagraba logu remontu/restaurāciju, kā arī nomaina notekrenes. Projektu koordinēja Matīss Upītis.

Ciemos ar čībām

Grupa “Mr Proper draugi” veica mājas gala sienas remontu, pabeidza pagalma iebrauktuves ceļa izbūvi, betona celiņu un kāpņu izbūvi, kā arī veica mājas pieguļošās izbūves renovāciju. Projektu koordinēja Ivars Upenieks.

Atpūtas vietas ierīkošana

Grupa “Draudzīgie kaimiņi” Liepājas ielas 58. nama pagalmā ieplānojuši vietu lapenei, kur visiem kaimiņiem – 13 dzīvokļiem – atpūsties. Vieta tika sakopta, novāktas vecās lietas, sakārtota atkritumu novietne, pašu spēkiem ceļ lapeni. Projektu koordinēja Iluta Kondrata.

Senais nams

Nama iedzīvotāju grupa īstenoja projektu savas mājas uzlabošanai. Pašu spēkiem veikta koridora sienu, griestu, grīdas un durvju krāsošana. Projektu koordinēja Kaspars Apinis.

Ķoniņciema “Vidusmauļu” mājas telpu labiekārtošana

Biedrība “Dižavots” realizē kultūrvēsturiskās ķoniņu vides sakārtošanu, atstātā mantojuma saglabāšanu un interesentu pieejamības nodrošināšanu. Projektu koordinē Ingus Freibergs.

Kabiles baznīcas celiņu izveide

Grupa “Kopā mēs spējam!” veido celiņus no vārtiem līdz baznīcas ieejām: veic zemes virskārtas norakšanu, blietēšanu, profilēšanu, apmaļu un virskārtas seguma ielikšanu. Projektu koordinē Maija Ansberga.

Padures pagasta piemiņas vietu restaurēšana un sakopšana

Biedrība “Padure” un 17. Padures mazpulka mazpulcēni sakopa un atjaunoja Padures pagasta piemiņas vietas un bijušo izglītības darbinieku kapa vietas. Tika atjaunoti uzraksti uz plāksnēm, pacelti un nostiprināti futrāļi, nomazgātas un notīrītas apmales vecajos Padures kapos, ebreju piemiņas vietā. Projektu koordinēja Vigra Leismane.

Darbosimies radoši

Grupa “Ēdoles kultūrai un vēsturei”, piesaistot vietējos jauniešus Ivara Lībieša vadībā, izmantojot SIA “Marss” iegādātos kokmateriālus un veikalā “Kurši” iegādātos pārējos materiālus, izgatavoja astoņus pārvietojamus molbertus, kuri tiek izmantoti kā ekspozīcijas elementi. Projektu koordinēja Inese Poriķe.

Skolas muzejam 40

Ēdoles pamatskolas muzejs, sagaidot Latvijas 100., skolas muzeja 40. un Ēdoles skolas 200. gadadienu, uzlaboja skolas muzeja telpas: atjaunoja griestus, noņēma veco, bojāto krāsojumu, špaktelēja plaisas, atjaunoja sienu krāsojumu, noslīpēja un nolakoja grīdas dēļus. Apgaismojumu telpās pielāgoja muzeja specifikai. Projektu koordinēja Ilze Bloka.

Nekur nav tik labi kā mājās

Grupa “Mežvaldnieki” daudzdzīvokļu mājai Maņģenes ielā 1 veic jaunu ārējo durvju uzstādīšanu un kāpņu telpas remontu, nomaina bojātos stiklus kāpņu telpas logiem, pārkrāso kāpņu telpas sienas un kāpņu margas, sakārto elektrosistēmu. Darbus koordinē Elviss Cīrulis un Ilze Gailīte.

Tautas tērpu pilnveidošana

Grupa “Mēs – Kabilei” uzšuva 10 jaunus pusmēteļus senioru deju kolektīvam “Kamēr vari”. Projektu koordinēja Anda Ķieģele.

2017. gadā

Noslēdzies kārtējais Kuldīgas novada pašvaldības rīkotais iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkurss “Darīsim paši”. Šogad tika realizēti 40 projekti par kopējo summu 24 000 EUR. Kā atzīst paši iedzīvotāji, šī ir lieliska iespēja paveikt mazus un paliekošus darbiņus, kuri priecē ne tikai pašus, bet arī apkārtējos iedzīvotājus.

Grupa “Savējiem”. Projekts – Meķu kapsētas žoga sakārtošana Rendas pagastā.

Par projektu stāsta grupas vadītāja Aija Usne: “Sākotnēji bija doma žoga atjaunošanā izmantot pinumu, bet, ņemot vērā komisijas ieteikumu un apspriežoties ar domubiedriem, nolēmām, ka stabilāks un izturīgāks būs koka žogs, kas labāk iekļausies arī meža ainavā. Garāmbraucēji jau ievērojuši, ka vide sakopta. Vietējie izsaka paldies par paveikto un pauž gandarījumu par skaisti sakārtotu vidi. Darbs vēl jāturpina nākamajā gadā, jāatjauno arī kapsētas vārti.”

Biedrība “Dabas spēka aģentūra”. Projekts – pludmales labiekārtošana pie Ventas, Pelču pagastā.

Grupas iecere bija labiekārtot pludmali pie Ventas, netālu no Ābeļciema. Šo peldēšanās vietu iecienījuši ne tikai Ābeļciema iedzīvotāji, bet arī pilsētnieki. Projekta laikā tapa laipa, sols un atkritumu urna. Nākamajā gadā iecerēts sakārtot pārģērbšanās vietu. Par padarīto gandarīti ne tikai darba veicēji, bet arī iedzīvotāji. Par to liecināja pludmales atklāšanas svētkos sanākušais peldētgribētāju bariņš.

Grupa “Mēs savai skolai”. Projekts – zaļās klases ierīkošana Turlavas pamatskolā.

Lielisku darbiņu paveikuši Turlavas pamatskolas entuziasti ar grupas vadītāju Ainu Bulli – skolas pagalmā ir izveidota zaļā klase. Kā atzīst koordinatore, projekta grupa darbojās ļoti atsaucīgi, nāca vecāki ar bērniem un darbu atrada visi. Gunārs Fabriciuss pats savā darbnīcā izgatavoja galdus un solus. Toms Tovstuļaks un Jānis Zībergs sagādāja laukakmeņus ugunskura vietai, skolotāja Gunta un Lāsma ar lielākiem bērniem saveda granti. Skolotājs Juris ar bērnu vecākiem izraka vietu žoga stabiem un iebetonēja stabus. Sākoties skolai, lielākie zēni pielika žoga paneļus un meteoroloģiskās stacijas. Paldies Laimonim Spēkam, kurš laipni piekrita izgatavot ugunskuram trijkāji, lai varam vārīt tēju vai zupu.

Grupa “Aktīvie vecāki”. Projekts – žoga izveidošana Vārmes pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā.

Vārmes pirmsskolas izglītības iestādes teritorija projekta realizācijas rezultātā ir iežogota. Pavasarī pirms darbu uzsākšanas projekta vadītāja Līga Druvaskalna stāstīja: “Kad audzēkņi spēlējas rotaļu laukumā un ar auto piebrauc vecāki, bērni skrien vecākiem pretī, kas nav droši. Drošāk, ja vecāku tikšanās ar bērnu notiek, ieejot pa vārtiem, kas izslēdz negadījumus. Esam saņēmuši daudz atzinīgu vārdu no Vārmes PII personāla un arī vecākiem par paveikto, kas apliecina, ka projekts ir izdevies.”

Grupa “Mēs varam!” Projekts – “Skats no malas.”

Projekts tika īstenots daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Mālu ielā 3, Kuldīgā. Mērķis bija veikt ēkas fasādes kosmētisko remontu. Projekta laikā, saskaņojot ar Kuldīgas novada pašvaldību, ēkai veikti fasādes apmešanas un krāsošanas darbi. Pēc projekta realizācijas senais nams atguvis pievilcīgu izskatu, ir uzlabojies ēkas tehniskais stāvoklis. Kā atzīst grupas koordinātore Sanita Čīče, ir veikts ieguldījums vecpilsētas sakārtošanā un ēkas nākotnē.

Grupa “Kurmāles pagasta sieviešu vokālais ansamblis”. Projekts – “Man dziesmiņa tālu skan”.

Projekta mērķis bija sašūt tērpus Kurmāles pagasta sieviešu vokālajam ansamblim. Darbojoties grupā, tika izvēlēts tērpu modelis un audums. Audums tērpiem tika iegādāts Liepājā. Grupas vadītāja Sanita Pujāte atzina, ka projekta ieviešanas gaitā radās daži neparedzēti šķēršļi, jo iegādāties tādu daudzumu vienāda auduma neesot bijis viegli. Tomēr galu galā viss izdevies un rezultāts sasniegts.

Grupa “Bitītes”. Projekts – Laidu pagasta “Bitītes” pagalma apstādījumu un veselības takas izveide.

Projekta mērķis bija vides sakārtošana un veselības takas izveide Laidu pagasta centrā. Projekts tika realizēts stingri pēc apstādījumu plāna. Veidotas dobes, noņemta zemes virskārta, sagatavota augsne, kurā sastādīti daudzgadīgie augi. Pēc tam veidota baskāju taka, kura pildīta ar mulču, čiekuriem, šķembām, akmeņiem un smiltīm. Grupas dalībnieki atzīst, ka darbiņš ir izdevies un viņi ar rezultātu ir apmierināti.

Biedrība “Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs!” Projekts – atpūtas un aktivitāšu laukuma pilnveidošana Parka ielā 22.

Jau trešo gadu pēc kārtas aktīvie biedrības dalībnieki bija iecerējuši paplašināt sporta un atpūtas laukumu Parka ielā 22, Kuldīgā. Pirms diviem gadiem izveidots volejbola laukums un bērnu atpūtas vietiņa, pagājušajā gadā – basketbola laukums. Šogad bija plānots izveidot mini futbola laukumu un āra trenažieru. Uzsākot darbus, grupas dalībnieki saprata, ka viņu darbs izdemolēts, tādēļ tika pieņemts cits lēmums – uzstādīt videonovērošanas kameru, kuru pievienot pilsētas tīklam, lai veiksmīgi varētu notvert vandāļus, kuri bojā sporta aktivitāšu laukumu. Projekts realizēts, un tagad šī vieta tiek rūpīgi apsargāta. Biedrības dalībnieki šogad saveda kārtībā esošos labiekārtojuma elementus un sakopa teritoriju.

Grupa “Čaklās rokas”. Projekts – sakopti pakāpieni Baznīcas ielā 32, Kuldīgā.

Projekta mērķis bija atrestaurēt vecos, sabrukušos pakāpienus pie ieejas ēkā no pagalma puses, uzlikt margu un uzjumteni. Kā atzīst grupas dalībnieki, ēka atrodas vecpilsētā, tā celta 1912. gadā un svarīgi, lai ne tikai mājas iedzīvotāji dzīvotu sakoptā vidē, bet arī jaunā paaudze iemācītos saprast, kas ir vērtīgs un cik skaista ir pilsēta, kurā viņi dzīvo. Ar paveikto darbu grupas dalībnieki ir apmierināti.

Grupa “Darīsim kopā”. Projekts – “Izvirzītie mērķi jāsasniedz”.

Šī projekta mērķis bija sakārtot un uzlabot publisko vidi Rumbas pagasta “Spīdolu” mājām. Tika izgatavotas koka ārdurvis, sakārtots ieejas mezgls un sakoptas esošās puķu dobes. Grupas vadītāja Jana Krūmiņa ieguldījusi lielu darbu dārza izveidošanā nama pagalmā. Tā ir brīnišķīga vieta, kur paslēpties no ikdienas steigas un izbaudīt mieru un klusumu Ventas krastā.

Grupa “Kabilei skaistākai būt”. Projekts: Kabile – vārti uz Kuldīgas novadu.

Centra dīķis un laukums pie tā, kā uzskata daudzi kabilnieki, ir Kabiles seja. Dīķis atrodas iepretim bibliotēkai un saieta namam, kuru apmeklē Kabiles iedzīvotāji. Savukārt asfaltētais laukums kalpo kā tirgus placis, satikšanās vieta un stāvlaukums mašīnām. 2012. gadā tautas mākslas svētku laikā tapa Aivara Bergmaņa veidotās koka figūras, kuras gar dīķmalu bija haotiski izvietotas un laika gaitā stipri noplukušas. Projekta mērķis bija sakārtot dīķmalu, lai vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem radītu patīkamu atpūtas vietu pašā Kabiles centrā. Projekta ietvaros izgatavoti soliņi (bluķi), nokrāsotas esošās koka figūras un novietotas uz pamatnēm pie soliņiem, lai radītu interesantāku izskatu. Sakoptas un atjaunotas esošās puķu dobes, kā arī sakārtota vieta ap izveidoto egles statīvu.

Grupa “DzīKS Dzintara 12, Kuldīgā”. Projekts – daudzdzīvokļu mājas 3. kāpņu telpas remonts.

Projekta ietvaros tika veikts kāpņu telpas, kura pēdējo reizi bija remontēta pirms 15 gadiem, kosmētiskais remonts. Nokasīta vecā apmetuma krāsa un pilnībā atjaunots sienu apmetums, veikta sienu špaktelēšana un krāsošana. Tāpat nokrāsoti griesti, durvis un margas. Kāpņu telpa ieguvusi jaunu un pievilcīgu izskatu. Liels prieks par paveikto ir gan pašiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Mājas vecākais Juris Brēdiķis uzskata, ka iedzīvotājiem ir jādzīvo tīrā un sakoptā vidē.

Grupa “Kalna ielas 10 iedzīvotāji un draugi”. Projekts – ēkas trīs vēsturisko logu slēģu komplektu restaurācija Kalna ielā 10, Kuldīgā.

Projekta ietvaros Kalna ielas iedzīvotāju grupa restaurēja trīs logu slēģu komplektus, tādējādi nodrošinot Kuldīgas unikālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm un radot sakārtotu vidi, kas patīkama gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. Grupas vadītāja Ilze Štromane jau ieguvusi lielu pieredzi koka logu restaurēšanā, piedaloties restaurācijas centra rīkotajā projektā, kurā iedzīvotāji tika aicināti sakārtot savu namu logus. Pagājušajā gadā Ilze veica četru logu restaurēšanu. Viņa pati atzīst, ka ir radusies izpratne par logu gruntēšanu ar lineļļu, špaktelēšanu, krāsošanu, stiklu ķitēšanu un metāla daļu apstrādi ar svinaliniju.

Grupa “Brigāde X”. Projekts – Ūšenieku tīrība.

Projekta iniciatore Benita Padrevica kopā ar domubiedriem paveikusi lielisku darbu Padures pagasta daudzdzīvokļu mājā “Ūšenieki”. Sakārtota kopējā dušas telpa, radot ērtu pieeju telpai visiem mājas iedzīvotājiem. Tagad telpā uzstādīts jauns ūdens sildītājs, iebūvēta dušas kabīne ar padziļinātu vanniņu, ko var izmantot arī mazu bērnu vannošanai, izgatavots grīdas režģis un plauktiņi, kā arī veikts griestu kosmētiskais remonts. Kā atzīst grupas vadītāja – tagad telpā varēs vieglāk uzturēt sanitāro tīrību.

Grupa “Saldenieki 4 Kurmāles pagastā”. Projekts – “Saldenieki 4” mājas durvis.

Projektu mājas iedzīvotājiem izdevās realizēt kā plānots. Mērķis bija veikt pasākumu kopumu, lai glābtu māju no bojāejas, nodrošinot tās kvalitatīvu funkcionalitāti un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Projekta rezultātā veikta daudzdzīvokļu mājas veco ārdurvju demontāža un jaunu ārdurvju ielikšana, kā arī apkārtējās vides sakārtošana pie ieejas mājā, novēršot ūdens uzkrāšanos pie durvīm. Tika aizpildītas bedres, veikta akmens šķembu izlīdzināšana, lai mazinātu ūdens uzkrāšanos un tiešu ūdens plūsmu uz mājas ieeju. Grupas vadītāja Evita Zeidaka atzīst, ka iegūtais rezultāts ir neatsverams ieguvums daudzdzīvokļu mājas nākotnei, jo lietus ūdens ļoti ietekmēja ēkas kvalitāti.

Grupa “Smilšu rausis”. Projekts – “Smilšu rausis”.

Grupas “Smilšu rausis” koordinātore Indra Visocka pirms projekta realizācijas pastāstīja, ka Padures pagastā pēdējo gadu laikā nav bijis neviena rotaļu laukuma, kurā mazuļiem spēlēties. Tādēļ Padures centra māju iedzīvotāji nolēma realizēt ideju – izveidot rotaļu laukumu, līdz ar to radot drošu un sakārtotu vidi bērniem no gada vecuma. Projekta īstenošanas laikā izgatavota smilšu kaste ar vāku un jumtiņu, kurā bērni var spēlēties arī lietus laikā, atjaunotas šūpoles, izgatavoti soliņi un sakārtota teritorija.

Grupa “Nama iedzīvotāju grupa”. Projekts – “Senais nams”.

Daudzdzīvokļu nams Kuldīgas vecpilsētā Ventspils ielā 4, pateicoties tās iedzīvotājiem, ticis pie sakārtota koridora un pagalma ieejas. Projekta ietvaros veikts kosmētiskais remonts, atjaunojot sienu un griestu krāsojumu, padarot vidi daudz pievilcīgāku. Pie ieejas ieklāts cietais segums, lai namā varētu iekļūt sausām kājām. Grupas dalībnieki par paveikto ir gandarīti un uzskata, ka kopīgi darbojoties tiek radītas jaunas idejas, kā arī rodas sajūta, ka ir labi būt saimniekam savā namā.

Grupa “Mākam un darām”. Projekts – teritorijas labiekārtošana kapsētā Upes Osti.

Projekta mērķis bija Rumbas pagasta kapsētā “Upes Osti” attīrīt taku līdz akai, atjaunot un sakārtot aku, kā arī izveidot nojumi kapu inventāram. Īstenojot projektu, grupas dalībnieki sāka ar teritorijas sakārtošanu līdz akai, kas atrodas 600 m aiz kapsētas – savākti sakritušie koki un izzāģēti krūmi. Izgatavota un uzstādīta koka nojume ar skārda jumtiņu kapu inventāra novietošanai, kurā ievietoti grābekļi, lāpstas, lejkanna, spainis, dēļi u. c. Sadarbībā ar Rumbas pagasta pārvaldi aizvestas atkritumu kaudzes un novietots konteiners sadzīves atkritumiem. Akai ir uzlikts grods un labiekārtota vieta ap aku. Grupas vadītāja Ieva Fokerote-Šīmane atzīst: “Mūsu grupa ir strādāt griboša un radoša.” “Ostu” kapu teritorija projektā “Darīsim paši” tiek atbalstīta jau trešo reizi. 2014. gadā uzlikts jauns žogs apkārt visai kapu teritorijai, 2015. gadā izgatavoti skaisti metāla vārti ar uzrakstu “Upes Osti”.

Grupa “Fizruki”. Projekts – “Pēdas pie zemes”.

Ēdoles pagastā dzīvo aktīvi jaunieši, kuri daudz laika pavada skolas sporta laukumā. Pirms diviem gadiem projekta “Darīsim paši” ietvaros uzstādīts aizsargžogs gar stadiona vienu malu, lai futbolistiem nebūtu pēc bumbas jākāpj gravā. Lietus laikā futbola laukums pārplūst un spēlēt futbolu ir neiespējami, tādēļ šogad grupas koordinators Artūrs Liepiņš ieplānoja izveidot drenāžas sistēmu, kas ļautu novirzīt ūdeni no laukuma. Tāpat īstenota iecere mazajiem ēdolniekiem pilnvērtīgi nodarboties ar noteiktiem sporta veidiem uz bijušā noasfaltēlā volejbola laukuma, kurš netika pilnvērtīgi izmantots. Apliekot bortus ap laukumu, vasarā var spēlēt futbolu un florbolu, bet ziemā, uzlejot ledu, spēlēt hokeju. Laukums atbilst populārajam “Ghetto Games football” formātam. Artūrs saka, ka iedzīvotājiem ir jādod iespēja izbaudīt dažādību sportā, jāizbauda aktivitātes brīvā dabā.

Grupa “Kaimiņi mājā “Avoti””. Projekts – “Par skaistāku Latviju!”

Pelču pagasta daudzdzīvokļu mājas “Avoti” iedzīvotāji projekta ietvaros izremontēja kāpņu telpu, sakārtoja jumtiņu virs kāpņu telpas, pielaboja lieveni, nokrāsoja durvis un uzstādīja apgaismes ķermeņus, lai atgriešanās mājās būtu patīkama un gaiša. Kāpņu telpā remonts nebija veikts vairāk nekā 20 gadus, viss bija novecojis un nepievilcīgs. Kāpņu telpā dzīvo gan jaunā paaudze, gan seniori, tāpēc grupas vadītājs Edgars Lagzdiņš uzskata, ka visiem būs patīkami un jauki, ienākot mājās, ieraudzīt gaišu, izremontētu kāpņu telpu.

Grupa “Sadraudzība”. Projekts – balkons ērģelēm Snēpeles baznīcā.

Snēpeles baznīcas atjaunotāji projektu konkursā piedalījušies jau vairākkārt. Iepriekšējos gados atjaunotas baznīcas iekštelpas un pabeigta baznīcas torņa ārējās fasādes atjaunošana – atjaunoti torņa visi pieci līmeņi. Šogad konkursa ietvaros grupas dalībnieki bija ieplānojuši izgatavot un uzstādīt balkonu ērģēlēm, kuras dāvinājusi draudze no Vācijas. Projektā iegūtā nauda izlietota tehniskā projekta izstrādei, kas ir pirmais posms tālākiem darbiem. Agrākais Snēpeles baznīcas balkons ar ērģelēm nopostīts padomju gados. Draudzes locekļi uzskata, ka katrai baznīcai vajag ērģeles, jo tās ir baznīcas sirds un dvēsele. Uzstādītās ērģeles paredzētas ne tikai dievkalpojumiem un liturģijai, bet arī koncertiem.

Biedrība “Kopā cits citam”. Projekts – volejbola laukums Valtaiķos.

Lielisku projektu realizējusi biedrība “Kopā cits citam” Valtaiķos, Laidu pagastā. Rezultātā ir sakopta degradēta teritorija un tapis volejbola laukums, kas, kā uzskata projekta realizētāji, dos iespēju ikvienam pagasta iedzīvotājam aktīvi atpūsties un uzlabot iedzīvotāju savstarpējās attiecības.

Grupa “Mūsu mājai”. Projekts – mūsu mājai Kaļķu ielā 7, Kuldīgā.

Iedzīvotāji, kuri biežāk pārvietojas pa Kaļķu ielu, droši vien pamanījuši, ka nams Kaļķu ielā 7 ar katru gadu kļūst skaistāks. Tas notiek, pateicoties aktīvajiem mājas iedzīvotājiem, kuri jau vairākus gadus piedalās “Darīsim paši” projektu konkursā, lai uzlabotu savu dzīves vidi. Atjaunots koridors, sakārtotas ārdurvis, uzlikts uzjumtenis pagalma pusē virs ieejas, restaurēti slēģi, bet šogad nams ietērpies jaunā “tērpā” – tas kļuvis par vienu no skaistākajiem vecpilsētā, pateicoties iemītnieku neizsīkstošajam gribasspēkam sakopt un sakārtot vidi ap sevi.

Grupa “Kalnu ielas 20 ēkas iedzīvotāji”. Projekts – Kalna ielas 20 ēkas kultūrvēsturisko mantojumu atjaunošana, pagalma durvju atjaunošana.

Ēkas iedzīvotāji iecerējuši restaurēt namu, kurā viņi dzīvo, atjaunot un sakopt pagalmu. Pamazām plānots sakārtot jumtu, logus, durvis, fasādi, autostāvvietas un ierīkot spēļu laukumu. Ar šī projekta palīdzību darbi ir uzsākti – izgatavotas un uzstādītas durvis pagalma pusē. Izskats un dizains izstrādāts kopā ar Kuldīgas restaurācijas centra darbiniekiem, lai tās atbilstu ēkas vēsturiskajam izskatam. Iedzīvotāji uzskata, ka katra vecpilsētas ēka ar tās detaļām veido mūsu pilsētas unikālo arhitektūru un ainavisko pievilcību.

Grupa “Policijas ielas grupa”. Projekts – skaista kāpņu telpa Policijas ielā 12, Kuldīgā.

“Policija ielas grupa” projektu konkursā piedalās jau otro gadu un pamazām sakopj un atjauno vidi ap sevi. Pagājušajā gadā sakārtots pagalms, šogad aktīvie grupas dalībnieki ķērušies pie novecojušās kāpņu telpas, veicot gaumīgu kosmētisko remontu, radot svaiguma un sakoptības atmosfēru. Projekta ietvaros nošpaktelētas un nokrāsotas kāpņu telpas sienas, savilkti jauni elektrības vadi, nokrāsotas koka kāpnes uz otro stāvu, sakārtotas ēkas ārdurvis. Pie ēkas izvietota jauna atkritumu urna.

Grupa “Virka”. Projekts –jaunas ārdurvis Virkas ielā 25, Kuldīgā.

Projekta mērķis bija nomainīt nolietojušās ārdurvis ēkai Virkas ielā 25, tādējādi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Daudzdzīvokļu mājā ir 59 dzīvokļi un, kā atzīst grupas dalībnieki, apsaimniekot bijušo “kopmītņu tipa namu” nemaz nav vienkārši. Kosmētiskais remonts mājas kāpņu telpās nav veikts vismaz 25 gadus. Sākot ar durvju nomaiņu, sperts pirmais solis nama sakārtošanā.

Grupas “Piltenes ielas iedzīvotāji” un “Mēs par sētas labiekārtošanu”. Projekti – Piltenes ielas 16 un Piltenes ielas 18 pagalmu labiekārtošana.

Projektu mērķis bija vides sakārtošana Piltenes ielas 16 un Piltenes ielas 18 pagalmos. Tā kā abas ēkas atrodas iepretim viena otrai un tām ir kopīgs pagalms, abas grupas nolēma kopīgiem spēkiem ierīkot papildus stāvlaukumu automašīnām, to norobežojot ar koka stabiņiem, atjaunot vecos soliņus un ierīkot jaunus, sakārtot bērnu rotaļu laukumu, izgatavot smilšu kasti ar vāku, ierīkot atkritumu urnas, kā arī atjaunot izpostīto zālienu. Diemžēl ne visi darbi tika paveikti šogad, jo aizkavējās labiekārtojuma projekta saskaņojuma saņemšana. Grupu dalībnieki apņēmušies nepaveikto izdarīt pavasarī.

Grupa “Īvandes draudze”. Projekts – “Mēs savai baznīcai”.

Īvandes pagasta luterāņu baznīca ar konkursa “Darīsim paši” atbalstu iepriekšējos gados ir sakārtojusi ūdensnoteces sistēmu un atjaunojusi žogu. Šogad draudze nolēma atjaunot baznīcas sienu krāsojumu iekštelpās, kas bija stipri noplukušas, kā arī atjaunot balkona krāsojumu, tādējādi radot sakoptības sajūtu baznīcā, kura celta 1862. gadā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Projekta ietvaros izgatavots arī pārvietojams galds un divi soli pasākumiem baznīcas telpās un ārpus tām.

Grupa “Mēs Klosteres baznīcai un draudzei”. Projekts – “Drošam skanējumam”.

Turlavas pagasta Klosteres Sv. Pētera ev. lut. baznīcas draudzes locekļi projektu konkursā piedāvāja savu ideju – atjaunot satrunējušās koka kāpnes no baznīcas lūgšanu telpas uz ērģeļu balkona, atjaunot trūkstošos ērģeļu balkona norobežojošās koka barjeras reliņus pēc senajiem paraugiem, kā arī izgatavot un uzstādīt jaunu koka informācijas stendu baznīcas dārzā. Grupas koordinators Juris Vītols uzskata – svarīga ir apmeklētāju drošība dievnamā, jo to apmeklē draudzes locekļi, viesmākslinieki, tūristi, kuri vēlas aplūkot ne tikai dievnamu, bet arī balkonu un ērģeles, kā arī nokļūt baznīcas tornī. Baznīca Turlavā kļuvusi par iecienītu kultūras tūrisma vietu gan savas arhitektūras un skaistā interjera, gan literāri muzikālo pasākumu un citu aktivitāšu dēļ.

Neliela aizkavēšanās notikusi daudzo saskaņojumu dēļ, kuri nepieciešami, lai ieceres realizētu. Šobrīd viss projektā iecerētais līdz galam vēl nav pabeigts, bet darbs turpinās. Un rezultāts ilgi nebūs jāgaida.

Grupa “1905. gada iela 14”. Projekts – ārdurvju restaurācija 1905. gada ielā 14, Kuldīgā.

Šī projekta mērķis, kaimiņiem sadarbojoties, bija atjaunot pagalma ārdurvis 1905. gada ielā 14, tādējādi sekmējot nama iedzīvotāju savstarpējo saliedētību un lepnumu par Kuldīgas pilsētas vēsturisko centru, kā arī iespēju aktīvi iesaistīties koka detaļu atjaunošanas procesā, radot izpratni par kultūras mantojuma nozīmi un vērtību mūsu ikdienā. Rezultātā restaurētas vecās koka durvis, pašu spēkiem labiekārtots pagalms, sakopts zāliens un atjaunoti stādījumi. Grupas vadītāja Krista Jansone atzīst: “Pagalmi ir viena no Kuldīgas vizītkartēm gan kuldīdznieku, gan pilsētas viesu acīs.”

Grupa “Esam”. Projekts – Raiņa iela 8, Kuldīgā.

Nams Raiņa ielā 8 atrodas vecpilsētā, tuvu Rātslaukumam, kas ir ne tikai iedzīvotājiem, bet arī tūristiem iemīļota vieta. Tā kā mājas pagalms savienojas ar Kuldīgas pašvaldības policijas ēku, kura ir atjaunota, grupa “Esam” projekta ietvaros nolēma sakārtot sava nama pagalmu, lai starp ēkām veidotos patīkams pagalmu laukumu kopskats, un restaurēt kāpnes uz otro stāvu, kuras laika zobs jau paspējis krietni sabojāt.

Grupa “FK “Vārme” komandas dalībnieki”.  Projekts – sienu stiprinājumu apdare ar aizsargmateriālu Vārmes sporta hallē.

Vārmes sporta hallē regulāri notiek florbola treniņi un dažādu sadraudzības turnīru rīkošana. Tā kā metāla konstrukcijas halles iekšpusē ir kļuvušas nedrošas, florbolisti kopā ar atbalstītājiem veikuši aizsargmateriāla apstrādi, izgatavošanu, savienošanu, piestiprināšanu, testēšanu un korekciju.

Grupa “Rendas evaņģēliski luteriskā draudze”.  Projekts – Rendas baznīcas grīdas atjaunošana.

Kopš 2016. gada Rendas baznīca ir iekļauta vietējās nozīmes kultūras pieminekļu sarakstā kā nozīmīgs 18. gs. objekts. Projekta mērķis bija veikt steidzamos glābšanas darbus vietējās nozīmes kultūras pieminekļa grīdas segumam. Projekta gaitā demontēti vecie dēļi un ieklāti jauni. Rezultātā baznīca ieguvusi daļēji atjaunotu grīdas segumu. Darbi veikti pašu spēkiem, tikai kokmateriāli iegādāti kokzāģētavā. Pagājušajā gadā Rendas draudze šī projekta ietvaros uzbūvēja malkas šķūnīti.

Grupa “Mēs – Kabilei”. Projekts – tautastērpu pilnveidošana.

Jau vairākus gadus Kabiles senioru deju kolektīvs piedalās projektu konkursā “Darīsim paši” ar mērķi atjaunot un pilnveidot tautastērpus. Tiek domāts gan par vīru, gan sievu tērpiem. Šogad sievām tika uzšūtas jaunas aubes, apakšaubes un lakati. Vīri tika pie jauniem kaklautiem. Domājot par vizuālo tēlu ne tikai koncertos un deju skatēs, pieņemts lēmums, ka nepieciešami arī jauni mēģinājumu svārki. Restaurēts arī deju kolektīva karogs.

Grupas koordinatore Anda Ķieģele uzskata, ka latviešiem tautas deja ir svarīga kultūras un ikdienas dzīves sastāvdaļa. Deja cilvēkā izkopj pareizu stāju, ritma izjūtu, koordināciju, skatuves un uzstāšanās kultūru.

Grupa “Melnā Kolka”. Projekts – Melnā Kolka.

Grupas “Melnā Kolka” mērķis projekta ietvaros bija sakārtot vietu pie Ventas stāvkrasta Kuldīgā, ko kuldīdznieki pazīst kā Melno Kolku. Kā atzina grupas dalībnieki, šī ir iecienīta vieta kājāmgājējiem un nūjotājiem, tādēļ projekta ietvaros paplašināts un nolīdzināts skatu laukumiņš, uzbērts grants slānis, norobežota atpūtas vieta no braucamās daļas ar betona puķu podiem, kuri tur daudzu gadu laikā bija ieauguši zemē, sastādīti augi, nopļauta zāle un izvietoti divi koka soliņi un atkritumu urna.

Grupa “Dārza ielas čaklie rūķi”. Projekts – “Mūsu nama vizītkarte”.

Daudzdzīvokļu nama (Dārza ielā 4, Ēdolē) viena kāpņu telpa projekta ietvaros drīzumā tiks pie jaunām metāla fasādes durvīm ar aizvēršanas mehānismu. Darba gaitā demontētas vecās durvis un fasādes koka bloku konstrukcijas. Jaunais koka rāmis siltināts ar putupolistirola plāksnēm, no abām pusēm apšūts ar apdares dēlīšiem un nokrāsots tumši brūnā tonī. Grupas “Dārza ielas čaklie rūķi” nodoms bija estētiski sakārtot vidi, kurā dzīvo, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un paaugstināt mājas energoefektivitāti.

Grupa “Kalna iela 5”. Projekts – Kalna iela 5, Kuldīgā.

Projekta mērķis bija labiekārtot pagalmu Kalna ielā 5 un izgatavot veļas žāvētavu. Kā atzina grupas dalībnieki, lietus laikā pagalma teritorijā veidojas dubļi un bedres. Tā kā ēkā atrodas arī “Kalna ielas apartamenti”, tad šo pagalmu apmeklē arī tūristi. Realizējot ieceri, pagalms tika izlīdzināts ar grants segumu, bedres likvidētas. Vecā veļas žēvētava, kura sastāvēja tikai no veļas auklām, kas pārvilktas pāri pagalmam, tika likvidēta un izgatavota jauna žāvētava ar jumtiņu. Grupas dalībnieki ar paveikto ir apmierināti.

Grupa “Annas 7”. Projekts – bērnu rotaļu laukuma renovācija Annas ielā 7, Kuldīgā.

Pie jauna karuselīša un atjaunota bērnu laukumiņa ar mulčas segumu tikuši Annas ielas 7 mājas mazie iemītnieki. Tā kā bērnu laukumiņš ir gana mazs, lai tur tiktu izvietoti vairāki rotaļu elementi, projekta ieviesēji izvēlējās to elementu, kurš pagalmā atradās arī padomju gados – karuselīti. Grupas koordinators Artūrs Taņicins uzskata, ka, ņemot vērā pēdējos gados Domes ieguldīto pilsētas vides labiekārtošanā, arī “Annas 7” grupa var palīdzēt veidot pilsētas vidi un tēlu.

Grupa “Ķepas”. Projekts – sakopts gaitenis Baznīcas 32, Kuldīgā.

Daudzdzīvokļu mājas (Baznīcas ielā 32) iedzīvotāji projekta ietvaros izremontēja kāpņu telpu. Projekta īstenošana bija nepieciešama, jo kāpņu telpā remonts nebija veikts daudzus gadus, viss bija novecojis un nepievilcīgs. Grupas vadītāja Ineta Dambrovska uzskata, ka vecpilsētas nami ir jāatjauno, tiem jādod otra elpa, lai arī jaunā paaudze redz, cik skaistā vietā dzīvojam, un lai mācās kopt un saglabāt esošās vērtības. Kāpņu telpā dzīvo vairāku paaudžu cilvēki un visiem ir patīkami, ienākot mājās, ieraudzīt gaišu, siltu, izremontētu kāpņu telpu.

Grupas “Varam, tāpēc arī darām” un “Visi kopā!”. Projekti – “Kumsteru kapsēta” un “Naglu kapsētas žoga nomaiņa”.

Abi projekti realizēti Gudenieku pagastā. Vecais Naglu kapsētas žogs nebija atjaunots vairāk nekā 50 gadus, tas bija sarūsējis, vietām sakrities un neveica savas funkcijas. 2016. gadā tika uzsākta žoga atjaunošana un šogad uzsāktais darbs pabeigts, radot estētiski sakoptu vidi ap kapsētu.

Kumsteru kapsētas žoga atjaunošana uzsākta šī projekta ietvaros jau iepriekšējos gados, tādēļ šogad nolemts atbalstīt šo projektu, lai kapsētas nožogošanas darbi tiktu pabeigti. Sakārtota arī atkritumu izbēršanas vieta.

Abas kapsētas tikušas pie jauniem, kvalitatīviem žogiem, kas kalpos vismaz pāris desmitgades. Grupu dalībnieki ar paveikto ir apmierināti.

2016. gadā

2016. gada 26. septembrī noslēdzās iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss “Darīsim paši”, kurā tika īstenoti 46 projekti.

Biedrība “Grants 29”, Kuldīgā

Par saņemto līdzfinansējumu biedrība iegādājās materiālus krāsošanas un citiem darbiem un daudzgadīgos krūmiņus, lai labiekārtotu mājas pagalmu. Iedzīvotāji laboja, tīrīja un sakārtoja smilšu kastes, nozāģēja vecos krūmus un iestādīja jaunus, izgatavoja soliņus un atkritumu urnas, kā arī izveidoja skaistu puķu dobi. Projekta realizēšanā iesaistījās iedzīvotāji no 21 dzīvokļa.

Projekts “Mūsu mājai” Kaļķu ielā 7, Kuldīgā

Nereģistrētās iedzīvotāju grupas koordinatore Elza Maiga Brence par projekta mērķi uzstādīja dzīvojamās mājas fasādes un vides uzlabošanu, mājas sētas pusē uzbūvējot ārdurvju uzjumteni, rekonstruējot logu slēģus un izremontējot koplietošanas telpas ieejas koridorā. Mājā dzīvo četras ģimenes, kurās visi iedzīvotāji ir pensionāri. Mājas iedzīvotāji jau 2014. gadā par projekta līdzfinansējumu veikuši kosmētisko remontu kāpņu telpā un nomainījuši ārdurvis pagalma pusē. Bet 2015. gadā kāpņu telpas remontu pabeiguši mazajā koridorā un sakārtojuši ēkas fasādes durvis. Lai laika apstākļi nebojātu nesen sakārtotās durvis, nu bijis nepieciešams izbūvēt jumtiņu virs tām. Mājai pagalma pusē nošpaktelētas ārsienu plaisas. Iedzīvotāji atzīst, ka māja kļuvusi vizuāli pievilcīgāka ne tikai pašiem iedzīvotājiem, bet vecpilsētā kopumā.

Kāpņu telpa Baznīcas ielā 22, Kuldīgā

Projekta dalībnieki piecu cilvēku sastāvā atjaunoja kāpņu telpu, saglabājot vēsturisko stilu – nokrāsoja sienas un griestus, restaurēja durvis, nokrāsoja kāpnes un margas. Grupas dalībnieki gribēja izveidot sakoptu vidi ap sevi, tādējādi motivējot citus un uzturot kārtībā māju, kas celta 19. gadsimtā.

“Iedzīvotāji Valtaiķiem”, Laidu pagasts

Ar projekta palīdzību grupa uzlaboja Laidu tautas nama apkārtni, ieejas kāpnes, izveidoja roku balstus, lai atvieglotu iedzīvotāju, īpaši senioru, iekļuvi ēkā. Tajā atrodas vienīgais pārtikas veikals Valtaiķos, tāpēc padarītais pozitīvi novērtēts.

Mājas iekšpagalma rekonstrukcija, apkārtnes labiekārtošana Planīcas ielā 2, Kuldīgā

Iedzīvotāju grupa nobruģējusi ieejas teritoriju, izveidojusi hidroizolāciju daļai mājas pamatu. Sakārtota mājas siena, kurai bijis bojāts apmetums, nomainīts jumtiņš virs ieejas un no pāri palikušajiem ķieģeļiem uzlabota taciņa zālienā. Iedzīvotāju atsaucība bijusi necerēti liela, atzina projekta koordinatore Inta Āboliņa.

Lipaiķu baznīcas sakristejas telpas apkures remonts

Turlavas pagasta Lipaiķu evaņģēliski luteriskā draudze baznīcai no jauna uzmūrēja skursteni, izgatavoja un uzstādīja galdu baznīcas dārzā, kas noder sadraudzības pasākumiem, bērnu un jauniešu nodarbībām, draudzes locekļu sarunām. Tāpat nokrāsoti sakristejas griesti, sienas un grīda. Draudze priecājas par paveikto, tagad te uzturēties mācītājam un citiem kalpotājiem ir daudz patīkamāk un mājīgāk. Palīdzību projektam neatteica arī ciema iedzīvotāji.

Kurmāles pagasta mājas iedzīvotāji

Projekta ietvaros desmit cilvēku grupa atjaunoja jumtiņu virs ieejas ēkai“Saldenieki 1” Vilgālē, nomainīja koka durvis, izkrāsoja kāpņu telpu, kā arī sakārtoja pagalmu. Talkā darbu atrada ikviens, tāpēc pēc padarītā bija īpašs prieks pie kopīga zupas katla secināt, cik daudz kopā iespējams paveikt.

Daudzdzīvokļu māja “Atmodas” Priedainē, Kurmāles pagastā

Vairāki mājas iedzīvotāji autostāvvietu vēlējās padarīt funkcionāli un vizuāli sakārtotu, un kopā tas izdevās. Darbā iesaistījās pat jaunākie mājas iedzīvotāji. Autostāvvietas paplašināšanas darbi paveikti piecās stundās. Gandarījums, redzot rezultātu, ikvienam ir liels.

Biedrība “Padure” un grupa “Savējie”

Biedrība “Padure” Padures pagastā radījusi vidi brīvā laika pavadīšanai un sporta aktivitātēm. Izveidots daudzfunkcionāls laukums ar gumijotu virsmu, basketbola groziem dažāda vecuma spēlētājiem, iegādātas bumbas. Laukums ieguvis arī strītbola laukuma statusu. Laukumā var spēlēt dambreti, lēkt klasītes un četrstūri.

“Mums patīk dzīvot Kuldīgā!”

Ēkai Dzirnavu ielā 6 pārbūvēts lievenis, un tagad tajā ērti var iekļūt cilvēki ratiņkrēslos. Mājā atrodas gan dzīvokļi, gan sabiedriskas iestādes – frizētava, šuvēja un grāmatvedība. Grupas koordinatore Aleta Jonele atzina, ka iesaistītie ir laimīgi un gandarīti par savu veikumu.

Bērnu laukuma izveide audžuģimenes bērniem Turlavas pagasta “Tilksātos”

Demontējot vecās bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas, uzstādītas jaunas, atjaunota smilšu kaste. Jaunās šūpoles bērni ir iemīļojuši no pirmās dienas.

Bērnu rotaļu laukums Vārmes pamatskolai

Iedzīvotāju grupa “Aktīvie vecāki” Vārmes pagasta pamatskolas teritorijā izveidoja jauku bērnu rotaļu laukumu. Lielāko daļu darba paveikuši saviem spēkiem – slīpējuši, zāģējuši, krāsojuši. Iegādāti vien daži elementi un aprīkojums. Mazākie iedzīvotāji par laukumu interesi izrādījuši uzreiz pēc tā pabeigšanas, saņemti atzinīgi vārdi no pamatskolas personāla un vecākiem.

Gudenieku pagastā izveidotā entuziastu grupa “Rokas darba nebijās”

Grupa paveica lielisku darbu Basos, Ūdru kapsētā, atjaunojot zvanu torni. Kā atzīst grupas koordinatore Iveta Stebule: “Projektu mums izdevās pabeigt ar Dieva palīgu.”

Biedrība “Kuldīgas mantojums”

Lai iepriecinātu “Mazo bērnu skolas” audzēkņus, biedrības dalībnieki projekta ietvaros paplašināja un pilnveidoja āra teritoriju ar jaunām atrakcijām pie skoliņas.

Jauna veļas žāvētava Upīškalnā

Šādu ideju realizēja iedzīvotāju grupa “Zelta rokas”. Tika organizētas talkas, kurās demontēja vecās žāvētavas stabus, noraka zemes virskārtu, lai iebetonētu jaunus metāla stabus, uzliktu skaistu šķindeļu jumtu. Žāvētava ir sešus metrus gara. Darbs saliedēja ne tikai “Zelta roku” dalībniekus, bet arī visus mājas iedzīvotājus.

Kabiles skolas pārziņa, Roberta Filholda kapa vietas sakārtošana

Projekta ietvaros tika sakārtota bijušā Kabiles skolas pārziņa Roberta Filholda kapa vieta un uzstādīts piemiņas akmens. Sakārtotā piemiņas vieta tika atklāta ar svinīgu pasākumu, kas pulcēja gan skolēnus, gan skolotājus.

Atpūtas un aktivitāšu laukuma pilnveidošana Parka ielā 22

Biedrība “Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs” jau otro gadu piedalās projektu konkursā “Darīsim paši” un otro gadu projekta pieteikums ir atbalstīts. Mērķis – sporta un aktivitāšu laukuma izveide. Pagājušajā gadā tika iekārtots volejbola laukums un atpūtas vieta bērniem ar šūpolēm un slīdkalniņu. Šogad sporta laukums papildināts ar strītbola laukumu – uzstādīts basketbola grozs un izveidots cietais segums.

Pelču pils austrumu ieejas priekštelpas un koridora kosmētiskais remonts

Projekts pirms

Iedzīvotāju grupa “Pils palīgi” ir gandarīti par paveikto – rezultāts ir tīras, krāsotas sienas un griesti visā plānotajā platībā, vienādā krāsā nokrāsotas astoņas durvis, atjaunota elektroinstalācija un apgaismes ķermeņi, kāpņu margas. Pēc padarītā pagrabtelpas ir sakoptas un estētiski pievilcīgas, kā arī lietotājiem drošākas. No apmeklētājiem dzirdēts daudz atzinīgu vārdu par pārmaiņām.

Projekts pēc

Saulīte sporta laukumā

Projekts pirms

Grupa “Mūs vieno sports” Padures pagastā sakārtoja vienīgo pagasta sporta laukumu – atjaunoti volejbola laukumi, futbola vārtiem nomainīti tīkli, basketbola laukumam un vairogiem atjaunots krāsojums, nomainīti groza tīkliņi pret ķēžu pinumu, izravēts sporta laukuma skrejceļš, izgatavoti koka soliņi. Kā stāsta projekta koordinators Nauris Almazs-Brūders – lielākais pārbaudījums bija nevis smagais darbs, bet gan jaunākās paaudzes iesaistīšana darbā, kas neesot bijis viegli. Tagad ar paveikto ir apmierināti visi.

Projekts pēc

Pelču pagasta bērnudārza laukumā jauni rotaļu elementi

Projekts pirms

Grupas “Kuldīgas PII “Ābelīte” Pelču filiāles vecāki” mērķis bija labiekārtot rotaļu laukumu pie bērnudārza, izgatavojot un uzstādot jaunus rotaļu elementus ar jumtiņiem, kas pasargā bērnus gan no karstās saules, gan lietus. Vecāki vēlējās nodrošināt bērniem estētisku, drošu un intelektuālo spēju attīstībai nepieciešamo vidi rotaļlaukumā, lai tā sekmētu arī pozitīvu saskarsmi starp bērniem.

Projekts pēc

Grupa “Vecāki bērniem” Laidu pagastā

Projekts pirms

Arī Laidu ciemata bērniem tagad ir savs rotaļu laukums pašā centrā pie daudzdzīvokļu mājām. Grupa “Vecāki bērniem” veiksmīgi realizēja savu ieceri, un tagad ciemata mazajiem iemītniekiem ir izveidots rotaļu komplekss, kurā ir šūpoles, slīdkalniņš un citi elementi. Liels prieks gan bērniem, gan viņu vecākiem.

Projekts pēc

Grupa“Ticība, cerība, mīlestība” Kurmāles pagastā

Projekts pirms

Grupa ļoti vēlējās atjaunot žogu un vārtus Kurmāles pagasta Paulīnes kapsētā. Projekta gaitā tas ir izdevies, un rezultāts patīkami pārsteidz – visa kapsēta ir apjozta ar jaunu drāšu pinuma žogu. Patiess prieks, ka arī jauniešiem rūp senču piemiņa un sakārtota vide kapsētā.

Projekts pēc

Grupa “Mēs – Kabilei”

Projekts pirms

Kabiles pagasta dejotāji projekta ietvaros tikuši pie spoguļa sienas tautas nama zālē, lai nodarbībās var kontrolēt savu stāju, žestus, mīmiku un kolektīva saspēli. Kabile var lepoties ar trim deju kolektīviem: senioru kolektīvs “Kamēr vari”, vidējās paaudzes “Meždzirnas” un Kabiles skolas 5.–9. klašu deju kolektīvs. Savu ieceri īstenoja grupa “Mēs – Kabilei!”

Projekts pēc

Domubiedru grupas “Čaklās rociņas” un “Savējie”

Projekts pirms

Rumbas pagastā pie jaunām durvīm tikuši divi nami – Maņģenes ielā 1, Mežvaldē un Abavas ielā 1, Ventas ciemā. Pateicoties domubiedru grupām “Čaklās rociņas” un “Savējie”, abi nami tikuši pie jaunām un skaistām ārdurvīm. Tās uzlabo ēku kopskatu un aiztur siltumu. Mājas kļuvušas pievilcīgākas, un interesi izrādījuši arī apkārtējo māju iedzīvotāji, izsakot atzinīgus vārdus. Prieks ne tikai pašiem, bet arī citiem ciematu iedzīvotājiem.

Maņģenes iela 1 projekts pēc

Abavas iela 1 projekts pēc

Grupa “Mūsu bērniem”

Projekts pirms

Grupa realizēja lielisku projektu Ēdoles pagasta pamatskolā, izveidojot “spēļu pieturu” vienā no skolas klasītēm. Lai bērniem būtu vieta, kur patīkami, pilnvērtīgi un izzinoši pavadīt brīvo laiku, grupas dalībnieki, skolotāji, bērni, viņu vecāki un daudz citi interesenti iesaistījās telpas remontēšanā, un rezultāts ir izdevies – klase tikusi pie lamināta grīdas seguma, nokrāsotām sienām, saliekamu galdu, plauktiem un sēžamajiem pufiem. Papildus iegādātas vairākas spēles un uzstādīta jauna tāfele.

Projekts pēc

Mednieku un makšķernieku biedrība

Projekts pirms

Projekta ietvaros biedrība realizēja savu ieceri Rumbas pagasta šautuvē, uzbūvējot sportinga torni.Tautas valodā runājot, sportings ir šaušana pa lidojošiem mērķiem, kas imitē lidojošu putnu medības. Tornis uzbūvēts, lai šķīvīšus varētu laist no paaugstinājuma, nevis no zemes, kā tas visbiežāk redzēts.

Projekts pēc

Atpūtas vietas labiekārtošanu pie Īvandes Dzirnavu dīķa

Projekts pirms

Darbus uzņēmās veikt domubiedru grupa “Mūsu mājas – Īvande”. Laika gaitā bija nolietojušās kāpnes, kas ved uz dīķi, galdi, soli, ģērbšanās kabīne un tualete. Grupas dalībniekiem, aicinot talkā pagasta iedzīvotājus, ir izdevies sakārtot atpūtas vietu un atjaunot labiekārtojuma elementus. Pludmale ir gatava jaunajai sezonai.

Projekts pēc

Biedrība “Kūrava” Kuldīgā

Projekts pirms

Biedrība turpināja savu pirms vairākiem gadiem aizsākto projektu “Virtuves studija”. Šajā gadā pabeigta nodarbību telpas labiekārtošana, finansējumu ieguldot virtuves mēbeļu sakārtošanai un atjaunošanai.

Projekts pēc

Grupa “Baložu ielas aktīvisti” Kuldīgā

Projekts pirms

Šajā gadā grupa turpināja jau iepriekš aizsākto darbu. Tā kā pagājušajā gadā tika ierīkots koka žogs gar Adatu ielu, bet nebija vārtu, tad šajā gadā projekts pabeigts pilnībā – uzstādīti vārti ēkai Baložu ielā 3. Patiess prieks par paveikto ir ne tikai pašiem darītājiem, bet arī pilsētas viesiem, jo atkal viena teritorija Kuldīgā ir sakopta.

Projekts pēc

Grupa “Montana”

Pie jauniem skatuves tērpiem ir tikuši grupas “Montana”, dalībnieki. Grupas dalībnieki atzīst: “Mūsu grupai estrādes mūzikā ir neraksturīgs instrumentu sastāvs – vokāls, bandžo, akordeons, mutes harmonikas, bass, perkusijas un sitamie instrumenti, tādēļ arī tērpus esam izvēlējušies savdabīgus un interesantus – mūžīgi modīgais džinss ar kantri piesitienu.”

Biedrība “Kuldīgas Mākslinieku rezidence” Kuldīgā

Projekts pirms

Šajā gadā biedrība startēja ar projektu “Mākslas norišu centra ēkas Pils ielā 2, Kuldīgā, 3. stāva labiekārtošana”. Rezultātā ēkas 3. stāvs ir ieguvis jaunu izskatu – telpas sakārtotas un daļēji atjaunotas, lai tajās varētu strādāt mākslinieki, kā arī mākslas un dizaina studenti ne tikai no Latvijas, bet arī ārvalstīm.

Projekts pēc

Kuldīgas 2. vidusskolas projekts “Prātnieku darbnīca”

Daudzi pilsētas iedzīvotāji noteikti ir pamanījuši galdus un soliņus pie Kuldīgas 2. vidusskolas. Tos veidoja Kuldīgas 2. vidusskolas atbalsta biedrība “Esi savējais” projekta “Prātnieku darbnīca” ietvaros. Mērķis ir sasniegts – iekārtota daudzfunkcionāla mācību – atpūtas vide skolas pagalmā, lai skolēni zināšanas varētu apgūt ne tikai klasēs, bet arī ārtelpā. Izgatavotie 30 bluķīši lieliski noder ārpusstundu pasākumu dažādošanai. Lai sēdēšana būtu ērtāka, kopā ar skolotājiem un skolēniem, kuri aktīvi piedalījās idejas īstenošanā, tapuši 30 sēžamspilveni. Ar vecāku atbalstu iegādātas āra spēles, atjaunoti krāsojumi laukumiem “Riču-račs” un “Klasītes”. Liels prieks un gandarījums par paveikto ir gan bērniem, gan pieaugušajiem.

“Baudīsim kultūru un prieku Ēdolē!”

Šādā projektā Ēdoles kultūras atbalstītāji izgatavoja 12 pārvietojamus koka solus un sešus galdus, lai nodrošinātu dažādu kultūras pasākumu ērtāku norisi pagastā brīvā dabā – Dzirnavu dārzā, Ēdoles pils parkā, pie kultūras nama. Pirmais pasākums, kurā izmantoti jaunie galdi un soli, bija starpnovadu senioru saiets, kas pulcēja krietnu skaitu ļaužu.

Biedrība “Piektdienis” Kuldīgā

Projekts pirms

Šajā gadā biedrība turpināja aizsākto – apkārtnes labiekārtošanu pie pagājušajā gadā tapušā tiltiņa pār Grigulejas upīti. Šogad izbūvēts celiņš uz tiltiņu gan no stadiona, gan Ventspils ielas, padarot pārkļūšanu upītei patīkamāku.

Projekts pēc

“Kopā eimu, kopā teku” Rendas pagastā

Šāda projekta ietvarosRendas deju kolektīvs šogad ticis pie jauniem vīru tautas tērpu krekliem, sievu ņieburiem, kuri izšūti ar skaistiem tautiskiem rakstiem, un T-krekliem, ko dejotājiem vilkt mēģinājumos. Pagājušajā gadā grupa “Pastalnieki” jau aizsāka tautas tērpu darināšanu deju kolektīvam, veidojot tos pēc iespējas autentiskākus.

Grupas “Atvaru rūķīši” un “Mājas “Lazdas iedzīvotāji”

Projekts “Atvaru rūķīši” pirms

Projekts “Mājas “Lazdas” iedzīvotāji” pirms

Pie izremontētām kāpņu telpām tikušas divas daudzdzīvokļu mājas – “Lazdas” Vārmes pagasta un “Atvari” Rendas pagastā. Rendā uzlabot kāpņu telpas vizuālo un estētisko izskatu uzņēmās grupa “Atvaru rūķīši”, savukārt Vārmē – “Mājas “Lazdas” iedzīvotāji”. Kā vienā, tā arī otrā pagastā ir nokrāsotas dzīvojamo namu kāpņu telpas sienas, atsvaidzināti logi, radīta patīkama un mājīga vide, par ko prieks iedzīvotājiem. Pie “Lazdu” mājas kāpņu telpām ir izvietoti arī jauni soliņi.

Projekts “Atvaru rūķīši” pēc

“Uzvilksim parādes seju senajam namam Baznīcas ielā 12” Kuldīgā

Šis projekts tiek atbalstīts jau piekto gadu pēc kārtas, jo grupa ar nosaukumu “Baznīcas ielas nama kaimiņi un draugi” ir pierādījuši, ka lēnām, ieguldot savu darbu un prasmes, var lieliski sakārtot ēkas fasādi vecpilsētā.

Kumsteru kapsēta Gudenieku pagastā

Projekts pirms

Gudenieku pagasta ļaudis jau vairākus gadus ir pierādījuši, ka rūpes par savu senču atdusas vietām tiem ir svarīgas. Šajā gadā tika sakārtota Kumsteru kapsēta – nomainīts vecais žogs pret jaunu drāšu pinuma žogu, nokrāsoti ieeju vārtiņi, uzlikts jauns centrālais kapsētas krusts. Ir radīta estētiski sakopta vide. Šo projektu realizēja grupa ar nosaukumu “Visi kopā!”.

Grupa “Kalna ielas 10 iedzīvotāju un draugu grupa” Kuldīgā

Namam tagad ir trīs restaurētu vēsturisko logu un slēģu komplekti. Atjaunotos logus pamana ikviens garāmgājējs. Pirms darbu uzsākšanas projekta koordinatore Ilze Štromane pastāstīja: “Restaurācijas centrā es apguvu vairākas lietas par logu restaurāciju – gan to, kā tas pareizi jādara, arī to, kas ir protezēšana, gan kādas krāsas labāk izmantot, lai logi ilgāk kalpotu un tiktu pasargāti no aukstajiem vējiem. Darbiņš ir paveikts lieliski!”

Projekts pēc

Grupa ‘’Par skaistu pagalmu’’ Kuldīgā

1905. gada ielas 19 un 19a iekšpagalmā malkas šķūņa fasādes atjaunošanu un puķu kastu pagatavošanu bija iecerējusi veikt interesentu grupa “Par skaistu pagalmu”. Darbā atklājās vairākas neparedzētas nianses, kas paildzināja būves sakārtošanu, bet kopumā projekta realizētāji ir gandarīti par paveikto. “Nākamajā vasarā puķu podos ziedēs krāšņas pelargonijas,” saka grupas dalībnieki.

Mazā Annas ielā 4 grupa “Mr. Proper un draugi” Kuldīgā

Grupa šogad turpināja pirms vairākiem gadiem aizsākto darbiņu – apkārtnes uzlabošanu ap māju. Vairāku gadu laikā pagalms jauki labiekārtots – izbūvētas taciņas, kāpnītes, atbalsta sienas, ūdens notekvietas. Šajā gadā bija ieplānots sakārtot piebraucamo ceļu un lietusūdens novadīšanas sistēmu. Darbs paveikts godam, un grupa pilnībā realizējusi savu projektu “Ar prieka sajūtu sirdī”.

“Policijas ielas grupa” Kuldīgā

Projekts pirms

Šī projekta ietvaros sakārtoja Policija ielas 12. nama pagalmu – tagad te ir grants un šķembu segums, kas kalpos krietni labāk par iepriekšējo, kurš bija bedrains un lietus laikā neizbrienams. Projekta ietvaros izkalti vecie pamati, izlīdzināta pamatne un uzbērts ūdeni caurlaidošs segums. Krāšņumam ir izgatavotas puķu kastes, kurās ziedēs puķes un priecēs mājas iedzīvotājus.

Projekts pēc

Malkas šķūnītis pie Rendas pagasta baznīcas

Projekts pirms

Projektu realizē Rendas evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvji. Draudzes locekļi atzina: “Mums beidzot būs, kur uzglabāt malku. Līdz šim tā stāvēja zem klajas debess, bija mitra un grūti aizkurināma.” Prieks un gandarījums par paveikto vēl tikai būs, jo saskaņošana dažādās institūcijās gan par šķūnīša izskatu, gan novietojumu aizņēmusi krietni daudz laika.

2015. gadā

2015. gada 25. septembrī noslēdzās konkurss „Darīsim paši”, kurā īstenoti 40 projekti.

Skrundas iela 5, Kuldīgā

Grupas „Skrundas ielas republika” mērķis bija izremontēt un sakopt kāpņu telpu Kuldīgā, Skrundas ielā 5. Lai iecerēto sasniegtu, darba grupa čakli strādāja, gruntējot un krāsojot griestus un sienas, betonēja grīdu, pielaboja un pārkrāsoja kāpnes, nokrāsoja logus un durvis. Rezultāts pārsteidza – kāpņu telpa ieguvusi jaunu un sakoptu izskatu. Prieks gan pašiem, gan viesiem!

Tautastērpi Padures mazajiem dejotājiem

Biedrība „Padure” iegādājusies audumu un dziju tautastērpu šūšanai un zeķu adīšanai.No plānotajām izmaksām, kuras sākotnēji tika paredzētas projektā, vadoties pēc tā brīža cenām, grupai izdevās ietaupīt līdzekļus un nosegt arī zeķu adīšanas izmaksas. Rezultātā  ir pašūti 8 meiteņu un 8 zēnu tērpi jaunākajai dejotāju grupai un tikpat daudz tērpu vecākajai dejotāju grupai. Visiem dejotājiem tagad ir arī vilnas zeķes.

Sakopts gaitenis Baznīcas ielā 32, Kuldīgā

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Čaklās rokas” restaurēja kāpņu telpu vecpilsētas namā – Baznīcas ielā 32, Kuldīgā. Projekta ietvaros atjaunots kāpņu telpas vēsturiskais izskats, un tā tika arī sakārtota. Remonts telpai nebija veikts jau ļoti sen.Projekta realizētāji ņēma vērā gan pilsētas arhitektu, gan pieminekļu inspekcijas noteikumus un ieteikumus.

Jaunu vārtu uzlikšana kapsētai „Upes osti

Grupa „Mākam un darām” Rumbas pagasta kapsētā pēc zīmētas skicesuzstādīja metāla vārtus ar uzrakstu „Upes osti”. Projekts tika realizēts jau otro gadu. Pērn apkārt kapsētai ierīkoja 280 m garu žogu, izņemti arī mazie vārti, kas bija sliktā stāvoklī.  Tagad grupas dalībniekiem prieks un lepnums par gribasspēku un kopīgo darbu – skaisti sakārtotu kapsētu.

Usmas baznīcas teritorijas iežogošanas projekta turpināšana (2. kārta)

Rendas pagasta Usmas baznīcas atbalsta biedrība turpinājusi pērn iesākto – baznīcas žoga būvniecību. Projektu izdevies īstenot pēc draudzes locekļu vēlmēm ar projekta finansējuma, biedrības sponsora un draudzes ziedotāju atbalstu. Vieta ir sakārtota un kļuvusi daudz pamanāmāka. Šis projekts koordinatoriem pierādījis, ka kopā var izdarīt un sasniegt daudz.

Vides labiekārtošana bērnu, jauniešu un ģimeņu aktīvai atpūtai

Projekts realizēts Kurmāles pagastā. Biedrības „Bērnu un ģimenes lietu atbalsta centrs „Kurzemes talanti”” mērķis bija sakārtot vidi – trošu ceļu, šūpoles, volejbola un strītbola laukumu un ugunskura vietu. Izveidota jauka un droša vide, kurā var notikt pasākumi ar dažādām aktivitātēm bērniem, jauniešiem un ģimenēm ar citām interešu grupām.

Atpūtas un aktivitāšu laukuma izveide Parka ielā 22, Kuldīga

Biedrība „Dzīvo sportisks, vesels, laimīgs” projekta ietvaros izveidoja volejbola laukumu un atpūtas vietu bērniem ar šūpolēm un slīdkalniņu.Kad darbs bija paveikts, laukums tika atklāts ar volejbola maču – vietējie spēlētāji pret „Darīsim paši” žūrijas komisiju. „Laipni gaidīti visi, kuri grib sportot, galvenais, lai neko nebojā un nelauž,” saka grupas vadītāja Liene.

Kuldīgas Sv. Annas baznīcas kapličas remonts

Biedrība „Kuldīgas Sv. Annas baznīcas atbalsts” remontēja kapliču – špaktelēja un krāsoja sienas un griestus, nomainīja flīzes. Atjaunoja krāsojumu jumta logiem un veica kosmētisko apdari durvju ailēm, nostiprināja sienu. Baznīcas kapliču kā atvadu vietu bēru procesijai izmanto daudzi, un tagad tā kļuvusi vizuāli pievilcīgāka. Grupas koordinatore Irma Gertnere pastāstīja: „Projekta īstenošana kuldīdzniekiem dos iespēju vēl daudzus gadus izmantot estētiski pievilcīgu, izremontētu kapliču.”

Bruģēta celiņa izveide uz Valtaiķu baznīcu Laidu pagastā

Grupa „Valtaiķu baznīcai” nobruģējusi celiņu līdz baznīcai, lai piekļūšana tai būtu atvieglota arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ceļš izveidots no māla bruģa. Pirms tam taciņas pamatne bija ķieģelis, smilts un grants, kas lietus apstākļos tika noskalota. Valtaiķu baznīca ir viena no skaistākajām luterāņu baznīcām Latvijā. Projekta realizētāji vēlas, lai šo baznīcu apmeklētu arvien vairāk cilvēku, un, sakārtojot celiņu, piekļūt baznīcai ir daudz vieglāk un patīkamāk.

Dāvana baznīcas 385 gadu jubilejā

Biedrība „Lipaiķu evaņģēliski luteriskā draudze” Turlavas pagastā sakārtoja baznīcas apkārtni, atjaunojot žogu un restaurējot ieejas vārtu stabus. Projekta īstenotāji saka: „Ar rezultātu esam ļoti apmierināti. Iznākums ir labāks par cerēto. Tūristi un ļaudis, kas apmeklēja baznīcu, atsaucīgi novērtēja padarīto. Visi priecājās par to, ka ir iespējams ar maziem līdzekļiem un lielu darba prieku tikt pie laba rezultāta. Lipaiķu baznīcas 385 gadu jubileju sagaidījām ar sakārtotu, sakoptu apkārtni.”

Ideālais gala mērķis

Grupa „Caur ērkšķiem uz zvaigznēm” no Pelču pagasta izveidoja atpūtas vietu velobraucējiem, tūristiem, ģimenēm un brīvas dabas cienītājiem. Projekta rezultātā iegūta sakopta teritorija, ierīkota vieta ugunskuram, izgatavoti soli un galdi, kuri izvietoti plašā teritorijā pa laukumu, kā arī izgatavotas šūpoles, kurās vienlaikus var apsēsties vairāk nekā 10 cilvēku. Iekārtota arī tualete. Ir sasniegts ļoti labs rezultāts un realizēti izvirzītie uzdevumi. Grupas koordinators Uģis Pelčers atzīst, ka „projekta realizācija bija lieliska pieredze un daudz ko iemācīja turpmākajām aktivitātēm, turklāt grupas dalībnieku brīvais laiks tika izmantots lietderīgi”.

Oriģināla dizaina mēģinājumu tērpu izgatavošana

Kuldīgas grupa „Mess” izgatavoja 100 dizaina mēģinājuma tērpus Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas kora un deju kolektīviem. Dizaina autori – skolotāji, bērni un vecāki. Rezultātā varēja sevi godam prezentēt XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, kā arī plānots piedalīties skolas un novada kultūras pasākumos. Skolēniem bija iespēja iepazīt T-kreklu dizaina izstrādi un apdruku, kā arī pašiem piedalīties procesā.

Zvirgzdkalnu kapu vārtu un žoga remonts

Turlavas pagasta piederīgie restaurējuši vecos kapu vārtus, lai saglabātu 19. gadsimtā būvētos vārtu stabus. Stabu galus gan nācies protezēt, pēc pasūtījuma bijušas jāizgatavo vērtnes, jāattīra koksne, jākrāso ar dabīgām krāsām. Pēc vārtu sakārtošanas uzlikts arī jauns žogs. Grupas vadītāja Māra Bumbiere saka: „Ceram, ka mūsu restaurācijā ieguldītais darbs ļaus kapu vārtiem nostāvēt vēl kādu gadsimtu!”

Jauna kleita Pelnrušķītei

Kuldīgas grupa „Pelnrušķītes draugi” atjaunoja krāsojumu Liepājas ielas 27. ēkas fasādes pirmajam stāvam. Māja atrodas Kuldīgas vecpilsētā, tāpēc ikviens darbs ir saskaņojams ar Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļu. Projekta rezultātā, lai arī šobrīd no vienas puses, māja ieguvusi jaunu skatu. Tas ne tikai padara ēku pievilcīgāku garāmgājēju skatam, bet arī palīdz to saglabāt. Arī īrniekiem atrašanās kaut daļēji atjaunotā namā ir tīkamāka. Jana Kārkliņa, grupas koordinatore, ar lepnumu stāsta: „Ar sajūsmu skatos uz ikvienu mūsu iedzīvotāju vai pašvaldības īstenotu projektu, paveiktu darbu pilsētas sakārtošanā un uzlabošanā. Tagad jūtos lepna, ka arī pati kopā ar grupas biedriem esmu pielikusi izdomu un roku savas un mūsu visu pilsētas viena, kaut maza, stūrīša, sakārtošanā.”

Sportam būt!

Grupa „Mums izdosies” futbola laukuma ierīkošanas projektu realizējapie Gudenieku pagasta kultūras nama. Izgatavotifutbola vārti, pievilkšanās stienis un četri soliņi. Priecē, ka interesi par projektu izrādīja ne tikai vietējie jaunieši, bet arī tie, kuri Gudeniekos vairs nedzīvo, tikai ciemojas. Soliņus izgatavoja un uzstādīja jaunākie grupas dalībnieki. Jau pirmajā dienā laukumā norisinājās futbola mači. Prieks, ka futbolu brauc spēlēt arī jaunieši no Basiem.

Padures audējas

Grupa kārtībā saveda piecus aužamos stāvus – saremontētas paminas, auklas u.c. detaļas. Projekta ietvaros iegādātas jostu stelles, saivītes, tinamais aparāts, sakli jau esošajām stellēm, nītis. Tika sakārtota elektroinstalācija, lai virs katrām stellēm būtu gaisma. Nu audējas var čakli darboties.

„Mācies un dari”

Grupa „Kopā vieglāk” Kuldīgā uzlaboja sociāli ekonomisko vidi jauniešiem ar īpašām vajadzībām, iesaistot tos suvenīru gatavošanā, tautisko aproču, apkakļu un vainagu labošanā, veidojot radošās pērļošanas darbnīcas, kurās šie jaunieši var darboties un nodot savas iemaņas gados jaunākiem bērniem un citiem interesentiem, arī pieaugušajiem.  Projekta ietvaros iegādātas stikla pērlītes, knaiblītes, stieplītes, stelles pērļošanai, paklājiņi, speciālās adatas, kastītes, audumi, diegi, aizdares un daudz citu materiālu, kas sekmē veiksmīgu nodarbību norisi.

Siltas, glītas namdurvītes

Grupas „Mūsējie atkal kopā” mērķis bija atjaunot Laidu pagasta Sermītes „Sarmu” mājas ārdurvis.Pateicoties Matīsam Meikem un līdzdarbojoties mājas iedzīvotājiem, tapušas jaunas un skaistas koka durvis. Tās veic galveno funkciju – aiztur siltumu. „Sarmu” māja kļuvusi pievilcīgāka. Prieks ne tikai pašiem, bet arī citiem ciemata iedzīvotājiem!

Pagalma sakārtošana Smilšu ielā 1, Kuldīgā

Smilšu ielas 1. nama iedzīvotāji sakārtojuši iebrauktuvi uz pagalmu, pirms tam iebraukt pagalmā no Smilšu ielas puses bija apgrūtinoši. Projekta rezultātā iebrauktuve ar betona apmalēm tika norobežota no zaļās zonas un gājēju taciņas. Iebrauktuve piebērta ar grants un šķembu maisījumu. Grupas vadītājs atzīst, ka „pamazām jāsakārto viss pagalms”.

Gribu dzīvot un degt kā spuldzīte

Turlavas, Priedaines, Rumbiņas apvienotais senioru līnijdejotāju kolektīvs projekta ietvaros pašūdinājis jaunus tērpus. Dejotājas tikušas pie vestēm, kuras velkamas uz abām pusēm, tādējādi radot iespaidu, ka izgatavoti divi dažādi tērpi. Liels prieks par jaunajām ādas kurpēm, kuras speciāli darinātas katras dejotājas kājai. Grupas koordinatore Vija Pīgožne stāsta: „Ir jābūt pietiekami drosmīgam, lai šādā „zelta” vecumā atsāktu dejot vai uzsāktu šo nodarbi no jauna. Mēs ceram, ka mūsu pulciņam pievienosies vēl jauni dalībnieki!”

Jauns žogs Mūsu mājai

Grupa „Baložu ielas aktīvisti” norobežojuši ēku Baložu ielā 5, izbūvējot jaunu žogu gar Adatas ielu. Rezultāts atbilst iecerētajam – mājai ir jauns žogs, un šī ielas daļa ir kļuvusi pievilcīgāka. Paši projekta realizētāji stāsta: „Betona stabus nācās aizstāt ar metāla stabiem, kas pozitīvi ietekmēja žoga izskatu, un projektu izdevās īstenot kā plānots.”

Renda „Kopā eimu, kopā teku”

Grupas „Pastalnieki” īstenoja projektu, lai Rendas dejotāju kolektīvs tiktu pie saviem tautas tērpiem. Darbs sākās ar nopietnu sagatavošanos – tika izpētītas Rendas tautas tērpa darināšanas un valkāšanas tradīcijas, notika konsultācijas pie Liepājas muzeja Kurzemes tautas tērpu informācijas centra vadītājas Lias Monas Ģībietes, kura ieteikusi, kā etnogrāfiski pareizi būtu jāveido Rendas tautas tērps. „Pastalnieki” šuva, pāršuva, ārdīja un pārveidoja, lai ar minimāliem līdzekļiem deju kolektīvs tiktu pie saviem tautas tērpiem. Ar darbu palīdzēja arī Rendas šuvēja.

Projekta koordinatore Dace Pušilova ar gandarījumu stāsta: „Rendas deju kolektīvam nu ir izgatavoti savi tautas tērpi un nevajadzēs aizņemties no kaimiņu kolektīviem. Vīriem uzšūtas bikses, vestes un kakla lakati. Sievietēm – svārki, blūzes, lakati, aubes, apakšsvārki, zeķes un ņieburi.”

Īvande „Meža dzīvnieku ģērbtuve”

Biedrība „Īvandes mednieku klubs”projekta ietvaros piebūvēja nojumi mednieku mājai. Lai darbi notiktu raitāk, tika sastādīts darbu grafiks, un biedrības biedri pēc prasmēm un zināšanām veikuši sev uzticētos pienākumus. Gala rezultāts izdevies kā plānots, un būve ir atvērta izmantošanai visiem biedrības biedriem.

Projekts „Mūsu mājai”. Kaļķu iela 7, Kuldīgā

Kaļķu iela 7 iedzīvotāji projektu „Darīsim paši” realizē jau otro gadu. Pagājušajā gadā tika veikts kosmētiskais remonts kāpņu telpā un nomainītas durvis uz pagalmu. Šogad ēkai nomainītas ārdurvis uz Kaļķu ielas pusi un sakārtots slieksnis. Durvis tika izgatavotas analogas vecajām, saglabājot veco durvju metāla viras, kā arī remontēti veco durvju vērtņu fiksatori un virsgaismas logu stiprinājumi. Visi darbi un krāsu toņi saskaņoti Restaurācijas centrā un ar pašvaldības Būvniecības nodaļu.

Lai īstenotu projektu, remontdarbos palīdzēja gandrīz visi mājas iedzīvotāji. Tika nokrāsota arī kāpņu telpas grīda. Elze Brence, projekta koordinatore atzīst, ka „Projekta īstenošanas rezultātā ieguvēji ir visi, jo kāpņu telpa kļuvusi vizuāli pievilcīgāka, atjaunotās durvis notur siltumu”.

Domā globāli, rīkojies lokāli

Kuldīgas Centra vidusskolas pagalmā izveidota āra – zaļā klase. Tādējādi rasta iespēja veidot nodarbības un mācību stundas ārpus telpām. Darba grupā „Kopā mēs varam” darbojās gan skolotāji, gan skolēni. Piedalījās arī skolas saimnieks un divi vecāki. Strādāšana notika pēc mācību stundām un sestdienās. Projekta ietvaros atrisināts seguma jautājums, piesaistot sponsoru oļu iegādei. Zaļā klase ļoti labi iederas izvēlētajā vietā, tā it kā papildina esošo skolas un sporta kompleksu.

Snēpeles estrādes labiekārtošana

2011. gadā kultūras atbalsta grupa iesniedza projektu „Snēpeles brīvdabas estrāde”, kurš guva atbalstu, un projekta rezultātā parkā pie pagasta ēkas tika uzbūvēta neliela brīvdabas estrāde, kur pagasta ļaudis un viesi sanāk uz pasākumiem un zaļumballēm. Līdz šim pasākumiem deju grīda tika vesta no Kuldīgas, tāpēc šogad nolēma uzbūvēt stacionāru grīdu – bruģētu deju laukumu pie estrādes. Projekta grupa darbojās, sadaloties vairākās daļās. „Bruģa ieklāšanu veidojām interesantā skujiņu rakstā. Darbi noritēja savlaicīgi, laukums izskatās vizuāli labi. Ar projekta rezultātu visi ir apmierināti,” saka koordinatore Raimonda Vilmane.

Mālu iela 3, Kuldīgā

Grupa „Mēs varam!” savu projektu pieteica ar domu veikt remontu koplietošanas koridorā un atjaunot kāpnes Mālu ielā 3. Koka ēka celta 1874. gadā, un tajā dzīvo cilvēki, kuriem rūp mājas izskats un tehniskais stāvoklis. Lai projektu realizētu, pie darba ķērās gan mājas iedzīvotāji, gan draugi. Rezultātā ir tapis jauks un sakopts gaitenis, pieliktas jaunas pasta kastītes un nokrāsotas ne tikai ārdurvis, bet arī kāpnes uz otro stāvu, kā arī dzīvokļu durvis.

Laimīgiem un aktīviem bērniem Pelčos

Aktīva iedzīvotāju grupa no Pelču pagasta „Tērcēm” un „Pārslām” realizēja projektu „Laimīgiem un aktīviem bērniem Pelčos”, kura mērķis bija izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu un estētiski patīkamu vides objektu – bērnu spēļu un rotaļu laukumu. Projekta ieviešanas laikā tika stiprināta paaudžu sadarbība – vienotā komandā darbojās gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie. Rezultātā ir tapusi mājiņa ar slīdkalniņu, šūpoles, rīki sporta aktivitātēm, atjaunota smilšu kaste un soliņi.

Projekta īstenotāji ar darbu ir apmierināti, bet bērni – priecīgi. Projekta pieteikumā Linda Zvirbule rakstīja – bērnu laukums tiks izmantots ne tikai bērnu ikdienas rotaļām, bet arī dažādiem kopā būšanas pasākumiem – tematiskajām pēcpusdienām, sporta izpriecām, jautriem brīžiem.

Bērnu rotaļu laukuma izveide

Dzintaru ielas 10, Kuldīgā mājas iedzīvotāji realizēja projektu „Bērnu rotaļu laukuma izveide” mājas pagalmā. Vecās, padomju laika dzelzsbetona elementu paliekas, tagad ir nomainījuši krāsaini un interesanti rotaļu rīki, par ko priecājas ne tikai bērni. Arī pieaugušajiem ir patīkami apsēsties uz atjaunotajiem soliņiem, kamēr mazie rotaļājas smilšu kastē, vai šūpojas jaunajās šūpolēs. Projekta koordinatore Ina Kortaka darbam ķērās klāt ar lielu atbildības sajūtu, un projektu pabeidza viena no pirmajiem.

Ēdoles pagastā projektu „Pēdējais aizsargs”

Projektu realizēja grupa „Fizruki” ar Artūru Liepiņu priekšgalā. Rezultātā Ēdoles pagasta futbola laukums ir ieguvis nožogojumu gar vienu stadiona malu. Tuvumā esošā grava līdz šim bijusi par iemeslu futbola spēles ilgajiem pārtraukumiem – bumba bieži atradās gravā. Darba veicēji un futbola cienītāji gandarīti par paveikto.

Aktīvā atpūtas parka Pārventā labiekārtošana

Biedrība „SDK jaunieši” jau kopš 2007. gada aktīvi darbojas un piesaista finansējumu no dažādiem fondiem, lai labiekārtotu aktīvās atpūtas parku Ventas un Ziedoņu ielas zaļajā zonā. Šogad projekta ietvaros tika izgatavotas un uzstādītas koka atkritumu kastes un norobežots atkritumu novietošanas laukuma ar 1,3 m augstu sienu. Ideja izvietot atkritumu šķirošanas konteinerus tapa tādēļ, ka iedzīvotāji parasti visus atkritumus, kurus savāca no laukuma, nesa uz mājām. Tagad jaunieši un bērni paši varēs iemācīties savāktos atkritumus sašķirot, un izmest tos šķirojamo atkritumu kastēs. Tas atvieglos parka apsaimniekošanu. Lai prieks būtu pilnīgāks, tika izvietots arī jauns bērnu karuselītis.

Informācijas stendu apgaismojuma iegāde un uzstādīšana Līvijas Rezevskas izstāžu zālē, Mucenieku ielā 19, Kuldīgā

Tēlnieces Līvijas Rezevskas izstāžu zāle tika atklāta 2001. gadā, kurā izvietoti tēlnieces darbi – dāvinājums Kuldīgas pilsētai. Tuvojoties Līvijas Rezevskas 90. dzimšanas dienai (2016. gada 20. maijā), biedrība „Līvija” iesniedza pieteikumu projektam ar ideju – izgatavot un uzstādīt mūsdienīgu informācijas stendu ar pašas tēlnieces biogrāfiju un plašāku foto galeriju ar viņas tēlniecības darbiem. Izstāžu zāles 2. stāvā, kur tiek izstādīti arī plaši pazīstamu mākslinieku darbi (gleznas, keramika u.c. eksponāti), ir uzstādīti jauni apgaismes ķermeņi, kas daudz kvalitatīvāk izgaismo mākslas darbus. Biedrības vadītāja Antonija Valeiņa ar paveikto ir apmierināta, un aicina visus interesentus apmeklēt izstāžu zāli.

Peldvietu arī kabilniekiem!

Nereģistrētās grupas „Slinkie asari” vadītājs Aivars Bergmanis kopā ar citiem entuziastiem šī projekta ietvaros ir uzsācis darbu pie pludmales sakārtošana pie Skolas dīķa, kā arī labiekārtojis apkārtni pie tā. Mērķis – uzcelt tualeti un pārģērbšanās nojumes, kā arī izvietot solus un atkritumu urnas. Tā kā līdz šim vietējiem bērniem un arī bērniem, kuri Kabilē pavada laiku nometnēs, nav bijis kur peldēties, bija nepieciešams atjaunot pirms vairāk nekā 10 gadiem iecerēto peldvietas vietu. Bērni jau ar nepacietību gaida nākamo vasaru, kad pludmali varēs oficiāli atklāt.

Tiltiņš pāri Grigulejas upītei

Interesantu projekta pieteikumu iesniedza biedrība „Piektdienis”. Iepriekšējā gadā biedrība veica labiekārtošanas un sakārtošanas darbus V.Plūdoņa ģimnāzijas stadionā, un nonāca pie secinājuma, ka nepieciešams „savienojums” starp Ventspils ielu un stadionu. Tā arī tapa ideja izveidot tiltu. Projekta realizācija iesaistījās gan biedrības biedri, gan ģimnāzijas skolēni un rezultātā tapis izliekts tiltiņš ar dekoratīvām koka margām abās pusēs. Kā atzina biedrības pārstāve Liene Bebriša – no idejas līdz gatavam objektam bija jāiziet cauri diezgan lielam saskaņošanas procesam. Bet tagad liels prieks par paveikto ne tikai pašiem, bet arī citiem, kas šo tiltiņu izmanto.

Mākslas galerijas telpas Pils ielā 2, Kuldīgā sienu atjaunošana un apkārtnes noformēšana ar ziediem

Biedrība „Kuldīgas mākslinieku rezidence” kuldīdzniekus un pilsētas viesus pārsteidza ar jaunuzbūvēto koka žogu un puķu kastēm. Ziedu kompozīcijas virs žoga papildināja Kuldīgas vizuālo tēlu visas vasaras garumā, padarot pievilcīgāku mākslas galerijas fasādi.  Tāpat projekta ietvaros tika atjaunotas mākslas galerijas telpas, lai Kuldīgas iedzīvotājiem un viesiem būtu iespēja apskatīt latviešu un ārvalstu mākslinieku izstādes.

Vārmes pagasta „Akācijas” apkārtnes uzlabošana 1. kārta

Daudzdzīvokļu mājas „Akācijas” iedzīvotāji projekta ietvaros restaurēja kāpņu telpu trīs ārdurvis, trīs iekšdurvis un pagraba durvis. Papildus tika uzlikti ziņojumu dēļi, atjaunotas kāpņutelpu grīdu segumi un sagādāts viss nepieciešamais, lai uzstādītu apgaismojumu kāpņu telpās.  Lai visu iecerēto paveiktu, tika organizētas talkas – vispirms galdnieks veica durvju restaurēšanu, otrajā talkā iedzīvotāji paši noņēma durvīm veco krāsu, tās noslīpēja. Trešajā talkā – krāsošanas darbi. Ceturtajā – nomainīti durvju rokturi, iestikloti logi, piestiprināts apgaismojums un sakopta apkārtne. Vineta Āboliņa atzīsts, ka projekta sasniegtais rezultāts ir labāks, kā bija domāts.

Ventspils iela 31, Kuldīgā

Grupa „Čaklās rociņas” realizēja projektu „Kāpņu telpas remonts daudzdzīvokļu mājā Ventspils iela 31, Kuldīgā”. Rezultātā kāpņu telpa ir ieguvusi pavisam jaunu izskatu – tā ir gaiša, tīra un sakārtota. Neskatoties uz grūtībām, kuras nācās pārvarēt, lai izpildītu visas prasības un saņemtu nepieciešamos saskaņojumus, grupas dalībnieki ar apmierināti ar paveikto.

Tautas tērpu darināšana

Uzšūt brunčus un vestes senioru deju kolektīvam – tāds bija mērķis grupai „Mēs Kabilei”, iesniedzot pieteikumu projektam „Darīsim paši”. Senioru deju kolektīvs „Kamēr vari” ar projekta atbalstu nu ir ticis pie jaunām krāsainām vestēm un brunčiem. Vestes piegriezt palīdzējušas sertificētas šuvējas, bet to šūšana veikta pašu rokām. Tagad tērpi ir daudz skaistāki un košāki. „Tradicionālais tautas tērps nav tikai noteikta veida svētku drānas, tas sevī ietver gadsimtu gaitā uzkrāto un nemitīgi papildināto tautas skaistuma izjūtu, ornamenta izveides un krāsu salikuma māku,” saka grupas koordinatore Anda Ķieģele.

Es un pasaule ap mani

Grupa „Basu ciema iedzīvotāji” šogad pabeidza savu iesākto projektu „Kunču kapu žoga atjaunošana”. Tagad kapsēta ir pilnībā iežogota ar jaunu žogu. 2013. gadā Basu ciema iedzīvotāji, kuriem radinieki atdusas Kauču kapos, atjaunoja kapu vārtus. Šogad iesāktais darbs tika turpināts un projekta ietvaros tika demontēti vecie žoga stabi, betonēti jauni, uzvilkts žoga pinums un sakopta teritorija. Prieks visiem, kuri pielikuši roku pie šī svētīgā darba.

Darbojieties paši un darbojieties kopā!

Kopā darbošanās sniedz lielu gandarījumu un prieku. Izvēlēties paši savu projektu, izplānojiet to un īstenojiet to kopā ar saviem draugiem. Tas prasīs daudz darba, bet sniegs lielu gandarījumu. Doma „Darīt pašiem” ir konkursa pamatā, bet tas nenozīmē, ka nevarēs pieņemt un izmantot cita veida palīdzību. Būs reizes, kad bez profesionālas palīdzības nevarēs iztikt, piemēram, lai ievilktu gāzi vai elektrību. Svarīgi būs arī ievērot vietējos normatīvos aktus.