Kontakti

Tālrunis: 633 22469, 29579618 
Būvvalde: 633 21903
E-pasts: DOME@KULDIGA.LV
Rēķiniem: REKINI@KULDIGA.LV
Informācijas iegūšanai: INFO@KULDIGASNOVADS.LV
E-ADRESE

Vadība

Name Designation Email Mobile Phone

Inese Astaševska

Kuldīgas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Artis Roberts

Priekšsēdētājas vietnieks

Nellija Kleinberga

Priekšsēdētājas vietniece Skrundas pilsētas un novada lauku teritoriju jautājumos

Rimants Safonovs

Izpilddirektors

Agnese Buka

Izpilddirektora vietniece

Ginta Ivanovska

Priekšsēdētājas palīdze

Kapitālpārvaldības un audita nodaļa

Name Designation Email Mobile Phone

Inga Kaltniece

Kapitālpārvaldības un audita nodaļas vadītāja

Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļa

Name Designation Email Mobile Phone

Ilze Meirupska

Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ričards Sotaks

Sabiedrisko attiecību speciālists

Ilze Grīnfelde

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Lauma Migoviča

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Anna Kožarenoka

Sabiedrisko attiecību speciāliste (Skrunda)

Lāsma Reinfelde (Prombūtnē)

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tūrisma attīstības centrs

Name Designation Email Mobile Phone

Informācijas centrs

Jana Bergmane

Kuldīgas novada tūrisma attīstības centra vadītāja

Linda Šlangenberga

Tūrisma mārketinga speciāliste

Zane Ūpe

Tūrisma mārketinga speciāliste

Inga Bredovska

Tūrisma mārketinga speciāliste (Alsunga)

Evija Pantjušenkova

Tūrisma mārketinga speciāliste

Izglītības pārvalde

Name Designation Email Mobile Phone

Santa Dubure

Izglītības pārvaldes vadītāja

Lilita Mačtama

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

Valda Krauze

Speciāliste

Una Lepse

Speciāliste

Inga Flugrāte

Speciāliste

Aiva Zandere

Metodiķe

Gunita Agriņa

Lietvede

Izglītības pārvalde

Kultūras nodaļa

Name Designation Email Mobile Phone

Dace Reinkopa

Kultūras nodaļas vadītāja

Antra Grīnberga

Kultūras darba speciāliste

Agnese Lapsiņa

Kultūras darba speciāliste

Administratīvā nodaļa

Name Designation Email Mobile Phone

Inese Ozola

Administratīvās nodaļas vadītāja

Karīna Grundmane

Jurists

Malvīne Kārkliņa

Jurists

Aivis Tjagunovičs

Jurists

Roberta Vēvere

Jurista palīgs

Ina Firsova

Personāla speciāliste

Evita Zeidaka

Personāla speciāliste

Eva Ešenvalde

Klientu apkalpošanas speciāliste

Anete Tovstuļaka

Lietvede

Eva Nudiena

Lietvede

Marita Jurenovska

Pakalpojumu administratore

Inta Balandina

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Kuldīga

Rudīte Kronlaka

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Skrunda

Anželika Šternberga

Biroja administratore darbam ar Ukrainas civiliedzīvotājiem

Laura Damberga

Kancelejas vadītāja

Marita Agate Zirne

Energosistēmu inženiere / Energopārvaldniece

Saimniecības nodaļa

Name Designation Email Mobile Phone

Dzintars Pakalns

Saimniecības nodaļas vadītājs

IT nodaļa

Name Designation Email Mobile Phone

Normunds Ķīvītis

Informācijas un tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Dzintars Vērenieks

Informācijas un tehnoloģiju speciālists

Sandris Kuzmickis

Informācijas un tehnoloģiju speciālists

Edgars Kapteinis

Informācijas un tehnoloģiju speciālists

Finanšu un ekonomikas nodaļa

Name Designation Email Mobile Phone

Antra Laumane

Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja

Aiga Tomanoviča

Vecākā grāmatvede

Tīna Eglīte (Prombūtnē)

Vecākā grāmatvede

Gunta Svara

Galvenās grāmatvedes vietniece

Zinaida Krasovska

Vecākā grāmatvede

Rita Bērtulsone

Vecākā grāmatvede

Inese Šmite

Vecākā grāmatvede

Egita Zute

Vecākā grāmatvede

Vaira Grīnvalde

Vecākā grāmatvede

Inga Flugrāte

Vecākā grāmatvede

Līva Kleinberga (Prombūtnē)

Vecākā grāmatvede

Ruta Ernstsone

Algu grāmatvedis

Anete Grasmane

Grāmatvede

Sanita Korāte

Grāmatvede

Anita Zauere

Grāmatvede

Elīna Šmite

Grāmatvede

Līga Jansone

Grāmatvede

Dzintra Skalde

Grāmatvede

Ieva Zāģere

Grāmatvede

Marita Miezīte

Grāmatvede

Luīze Fiļipova

Vecākā grāmatvede

Sanita Andželika Medne (Prombūtnē)

Vecākā grāmatvede

Gunta Hauptmane

Grāmatvede

Marta Žuravļova

Vecākā grāmatvede

Inta Kravinska

Ekonomiste

Roberta Ķīvīte

Administratore

Vineta Āboliņa

Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece

Ingus Danenbergs

Biroja administrators

Inga Valkovska

Galvenā grāmatvede

Linda Korberga

Grāmatvede

Būvvalde

Name Designation Email Mobile Phone

Jana Jākobsone

Būvvaldes vadītāja

Gunta Jansone

Administratore

Arvis Tropiņš

Būvinspekcijas daļas vadītājs

Iveta Heidena

Būvinspektore

Raimonds Kalējs

Būvinspektors

Inga Burkēvica

Būvinspektora palīgs

Marta Dupate

Vides dizainere

Elīna Zīle

Arhitektūras daļas vadītāja

Vineta Griezīte

Arhitekte

Dzintars Heinsbergs

Arhitekts

Antra Zemīte

Arhitekta palīdze

Dace Jansone

Vides speciāliste

Inta Putniņa

Vides speciāliste

Sintija Vītoliņa

Vecpilsētas pārvaldības speciālists

Kaspars Kalniņš-Kalnmalis

Komunikāciju inženieris

Andris Megnis

Vides pārvaldības daļas vadītājs

Kaspars Upenieks

Inženieris

Modris Gūtmanis

Transporta infrastruktūras inženieris

Restaurācijas nodaļa

Name Designation Email Mobile Phone

Ilze Zariņa

Restaurācijas nodaļa vadītāja

Kārlis Heniņš

Restaurators

Mihails Sivuhins

Restaurators

Agris Zeidlers

Restaurators

Nekustamo īpašumu nodaļa

Name Designation Email Mobile Phone

Klāvs Svilpe

Nodaļas vadītājs

Māra Pucena

Nodaļas vadītāja vietniece

Iveta Zvirbule

Nekustamo īpašumu speciāliste

Mārtiņš Gūtmanis

Nekustamo īpašumu speciālists

Normunds Danenbergs

Nekustamo īpašumu speciālists

Elīna Iļjina

Dzīvokļu speciāliste

Kristīne Kalniņa

Nekustamo īpašumu speciāliste

Inese Mežiņa

Juriste (deklarēšanas speciāliste)

Anita Krūmiņa

Nodokļu speciāliste

Elīna Šenhofa

Nodokļu speciāliste

Maruta Balcere

Nodokļu speciāliste (Skrunda un Alsunga)

Maijrita Nordena

Nodokļu speciāliste

Mākslas un izglītības koprades telpa “Adatu fabrika”

Name Designation Email Mobile Phone Website

Ilze Supe

Mākslinieku rezidences vadītāja

Juta Ozoliņa

Projektu koordinatore

Māris Saulgriezis

3D prototipēšanas darbnīcas vadītājs

Adatu fabrika

https://www.adatufabrika.lv/

Dzimtsarakstu nodaļa

Name Designation Email Mobile Phone

Uģis Gauja

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs

Ina Hercenberga

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece

Lienīte Pūpola

Nodaļas vadītājas vietniece

Kuldīgas novada bāriņtiesa

Name Designation Email Mobile Phone

Liene Lācekle

Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Ilze Medniece

Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Antra Eisaka

Bāriņtiesas locekle

Alda Grīna

Bāriņtiesas locekle

Skaidrīte Jurevska

Bāriņtiesas locekle

Dina Kaminska

Bāriņtiesas locekle

Daiga Kūma

Bāriņtiesas locekle

Ina Meistere

Bāriņtiesas locekle

Kristīne Pelce

Bāriņtiesas locekle

Aiga Saulgrieze

Bāriņtiesas locekle

Santa Zēlava

Bāriņtiesas locekle

Evita Zīle

Bāriņtiesas locekle

Pašvaldības policija

Name Designation Email Mobile Phone

Kaspars Šabāns

Pašvaldības policijas priekšnieks

PATRUĻA

Linda Vēze

Lietvede

Ineta Meiere

Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece

Mārtiņš Jermolovs

Inspektors

Oskars Linkovskis

Inspektors

Santa Lauriņa

Inspektors

Raimonds Šabāns

Inspektors

Kristaps Sūna

Inspektors

Ieva Rogozova

Inspektore

Maruta Bukovska

Inspektore

Alekss Taņicins

Inspektors

Klāvs Eglītis

Inspektors

Augusts Teteris

Inspektors

Indulis Tunnis

Inspektors

Juris Kūlis

Inspektors

Vilnis Strods

Inspektors

Kaspars Ķesters

Inspektors

Ainars Plāts

Inspektors

Romāns Bolsunovskis

Inspektors (IT speciālists)

Valsts policija

Name Designation Email Mobile Phone

Ansis Zanders

Iecirkņa priekšnieks

Aija Bondarenko

Priekšnieka vietnieks, Reaģēšanas nodaļas priekšniece

Mārcis Pētersons

Priekšnieka vietnieks, Izmeklēšanas nodaļas priekšnieks

Vita Maslobojeva

Prevencijas grupas galvenais inspektors

Dokumentu pārvaldības nodaļa

110

Pagastu pārvaldes

Name Designation Location Email Phone

Vadītāja: Santa Kreičmane

Vadītāja Anda Upleja

Vadītāja: Daina Bērende

Vadītāja Anda Upleja

Vadītāja: Elīna Ose

Vadītāja: Dace Gūtmane

Vadītājs: Andris Neilands

Vadītāja: Ilona Rītiņa

Vadītāja: Irita Riķīte

Vadītājs: Matīss Ciņķis

Vadītājs: Ritvars Stepanovs

Vadītāja: Kristīne Kuzmina

Vadītāja: Ilona Rītiņa

Vadītāja: Lija Šēle

Vadītāja: Dace Buķele

Vadītāja: Aiga Bulava

Vadītājs: Mārcis Brantevics

Vadītāja: Lelde Ose

P/I “Kuldīgas attīstības aģentūra”

Name Designation Email Mobile Phone

Aiga Vanaga-Poriķe

P/I “Kuldīgas Attīstības Aģentūra” vadītāja

Kaspars Rasa

Vadītājas vietnieks atīstības plānošanas jomā

Madara Dravniece

Vecākā projektu vadītāja

Velga Siliņa

Vecākā projektu vadītāja

Madara Liekmane

Vecākā projektu vadītāja

Ance Reķe

Vecākā projektu vadītāja

Liene Jūrmale

Vecākā projektu vadītāja

Daniela Reimane

Projektu vadītāja

Kristīne Jasaite

Projektu vadītāja

Lauris Klestrovs

Projektu vadītājs

Kristīne Apine

Teritorijas plānotāja

Raivis Jasinskis

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists

Diāna Pantjušenkova

Lietvede/Sabiedrisko attiecību speciāliste

Signeta Lapiņa

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste

Gita Rubežniece-Zute

P/I “Kuldīgas Attīstības Aģentūra” vadītājas vietniece

Skip to content