Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar 29.10.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 18.punktu publicē informāciju par Kuldīgas novada pašvaldības nomātajiem nekustamajiem īpašumiem no privātpersonas vai kapitālsabiedrības.

NOMĀTO ĪPAŠUMU SARAKSTS

NĪKRĀCES PAGASTA NOMĀTO ĪPAŠUMU SARAKSTS


Kuldīgas novada pašvaldība atbilstoši 14.07.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 9.punktu publicē nomnieku sarakstu, kuri saņēmuši nomas maksas samazinājuma atbalstu.

NOMNIEKU SARAKSTS