Vokālais ansamblis - Trifeles

Jauktais ansamblis ir izveidojies 2015. gadā no Kuldīgas skanīgākajām balsīm, apvienojot Karameles un Triumfu vienā kolektīvā. Jauktie ansambļi ir vērtība, tādēļ Kuldīga var lepoties, ka jaunieši vēlas dziedāt un radīt skanīgu, mūsdienīgu un krāsainu skanējumu, kas uzrunā un pārsteidz. Kolektīva savstarpējā saskaņa rada lielisku komandas darbu, tiekot galā ar sarežģītāko repertuāru un satraukumu atbildīgos ansambļa brīžos. Trifeļu humora izjūta un vēlme pēc spontanitātes dzīvē rada neaizmirstamus piedzīvojumus, tāpēc vēlme dziedāt un radīt ko neaizmirstamu uz skatuves – neizsīkst! Kaut ansambli lielākoties veido jau studējoši jaunieši, viņi atgriežas, satiekas un rada mūziku, ko vēlas sniegt saviem klausītājiem. Šī neizsīkstošā vēlme un patika dziedāt ir tā, kas ansambli ļauj pamanīt un tam pastāvēt. Ar katru koncertu, ar katru konkursu Trifeles paliek pārliecinātāki un skanējums unikālāks, paceļot latiņu visiem Latvijas jauktajiem ansambļiem.

Vadītāja: Agnese Čīče
Kontakti: tel. 20060805, agnese.cice@gmail.com
Mēģinājumi notiek Kuldīgas kultūras centrā

Vokālais ansamblis - Karameles

Meitenes nu jau ir neatņemama Kuldīgas sastāvdaļa kopš 2012. gada novembra. Viņas izgaismo, iekrāso un piesātina Kuldīgas un visas Latvijas kultūras dzīvi. Katras meitenes balss tembrs, apvienojoties vienā ansamblī uzbur svaigas vēsmas, krāsainību un balsu patīkamā sajaukšanās rada to skanējumu, kas ir raksturīgs tikai Karamelēm. Repertuāra daudzveidība ir tā, kas meitenes atšķir no citiem kolektīviem. Viņas nepaliek pie klasiskām vērtībām, bet gan iet ārpus rāmjiem un izaicina sevi, apgūstot arvien daudzveidīgāku un sarežģītāku repertuāru, tādā veidā attīstot un paceļot ansambļa skanējuma kvalitāti. Mīlestība un attieksme pret mūziku, tas ir tas, kas liek meiteņu acīm iemirdzēties, gaisam elektrizēties un ansamblim kļūt par vienotu elementu uz skatuves. Gadiem kopā dziedot, Karameles ir kļuvušas stiprākas, pārliecinātākas, meitenes zina, ko vēlas un tiecas uz labāko, nemitīgi mainoties un radot. Katras ieguldītais darbs atspoguļojas ansambļa skanējumā, kas klausītājam liek nākt uz meiteņu koncertiem vēl un vēl. Karameles – tā ir bauda acīm un dvēselei!

Vadītāja: Agnese Čīče
Kontakti: tel. 20060805, agnese.cice@gmail.com
Mēģinājumi notiek Kuldīgas kultūras centrā

Vokālais ansamblis - Triumfs

Stiprā dzimuma pārstāvji ar lielo burtu. Viņiem nav divas reizes jāsaka, lai uzdziedātu! Ansamblis ir dibināts 2015. gada rudenī ar mērķi – Kuldīgā ir jābūt dziedošam puišu ansamblim! Viņiem nav problēmu kāpt uz skatuves un dāvāt daudzveidīgu skanējumu, apvienojot to ar priekpilnām un gaišām emocijām. Kad pirmo reizi Kuldīgā ieskanējās šis ansamblis – skatītāji gavilēja un bija patīkami pārsteigti – pilsētai ir savi puiši, kas dzied! Dziedāšana, tas nav vienīgais viņu talants – bungas, klavieres, ģitāra – šīs ir tikai dažas lietas, kas pilnveido viņu talantus, paspilgtina ansambli arī uzstāšanās reizēs. Puiši gūst lieliskus panākumus konkursos un skatēs, pierādot, ka ir darītāji un labi spēj apgūt sarežģītu repertuāru, to iznest un padarīt to daudzveidīgāku ar savu skanējumu. Triumfs ir pierādījums tam, ka puišu ansambļi neiznīkst, ir vajadzīgs tikai gribasspēks un aizrautība, lai radītu ko klausītājiem saistošu un interesantu! Un, kamēr Latvijā ir puiši, kas dzied, tikmēr viss ir kārtībā!

Vadītāja: Agnese Čīče
Kontakti: tel. 20060805, agnese.cice@gmail.com
Mēģinājumi notiek Kuldīgas kultūras centrā

Vokālais ansamblis - Bonbondziņas

Bērnu vokālais ansamblis “Bonbondziņas” dibināts 2018.gada rudenī. Šeit dziedāt prasmi apgūst paši mazākie, jo ansamblī tiek uzņemti dalībnieki no brīža, kad tikko sākuši runāt. Pašam mazākajam dziedātājam vien 1,3 gadi. Šobrīd grupā dzied 18 mazie censoņi. Īsts koris! Ansamblī, rotaļīgu nodarbību veidā, tiek piedāvātas plašas bērna muzikālās attīstības iespējas – muzikālās dzirdes, ritma, vokālo, aktiermākslas un skatuves kultūras iemaņas, kuras kļūst par pamatu bērna personības veidošanā. Jau no mazotnes tiek apgūtas komunicēšanas prasmes, patstāvība, atbildība un darbs kolektīvā. Mazās Bonbondziņas ar labiem rezultātiem piedalās konkursos un veido skaistas koncertprogrammas saviem klausītājiem.

Vadītāja: Agnese Čīče
Kontakti: tel. 20060805, agnese.cice@gmail.com
Mēģinājumi notiek Kuldīgas kultūras centrā

Vokālais ansamblis - Konfektītes

Vokālais ansamblis “Konfektītes” dibināts 2017.gada rudenī ar mērķi Kuldīgas kultūras centrā izveidot bērnu vokālo studiju. Sākotnēji ansamblī dzied četras meitenes – Heidija, Šarlote, Evelīna, Andželika, taču pēc gada dalībnieku skaits dubultojas un jau esošajām dziedātājām pievienojas Beāte, Tīna, Alīna, Elīza. Šobrīd kopā dzied un skatītājus ar koncertiem priecē astoņas Konfektītes. Mazās Konfektītes uz skatuves spridzina ar enerģiski spilgtiem priekšnesumiem. Dziedātājas labi jūt balss balansu, daudzbalsību un lieliski to apvieno ar horeogrāfiju. Lai arī ansamblis pastāv nesen, “Konfektītes” savas dziedāšanas prasmes paspējušas apliecināt daudzos konkursos: “Nāc sadziedāt” (2020.) – 1.vieta, “No baroka līdz rokam” – 3.vieta, uzvaras gūtas konkursos “Jautrās notiņas”, “Pērļu lietus” u.c. Realizēti projekti sadarbībā ar Latvijas Televīziju. Iedziedātas tituldziesmas trim animācijas filmām – “Rūcīšu skola”, “Āpša un lapsas ģimenīte”, “Brīnumainā tuklīšu sala”.

Vadītāja: Agnese Čīče
Kontakti: tel. 20060805, agnese.cice@gmail.com
Mēģinājumi notiek Kuldīgas kultūras centrā

Skrundas bērnu vokālais ansamblis un popgrupa BUMS

Bērnu vokālais ansamblis dibināts2007.gadā.Šo gadu laikā bērnu kolektīvs mainījies vairākas reizes, bet vēlme dziedāt nekur nav pazudusi. Bērni vēlas dziedāt, un arī vecākiem prieks, ka Skrundā ir iespēja  bērniem attīstīt vokālo dziedāšanu, iegūt pirmo skatuves pieredzi ,  pierast pie mikrofona un  publikas. Vokālās popgrupas BUMS vecākās meitenes savulaik ar labiem  sasniegumiem piedalījušās dažādos konkursos.Popgrupa “Bums” piedalījās  ReTv muzikālajā šovā Dziesmu karuselis 2019 un ieguva 2.vietu.  Konkursā Pērļu lietus 2020 Liepājā, 13-18 gadu vecuma grupā, popgrupai BUMS 1. vieta, bet mazajiem dziedātājiem no- mini BUMS – 2.vieta. Jauno vokālistu konkursā Zelta Balss- 2020 Cēsīs meitenes 10-13 gadu vecuma grupā ieguva 2.pakāpes diplomu. Popgrupas dalībniece Katrīna Paula Baraka ir ieguvusi neskaitāmas godalgotas vietas dažādos konkursos, un turpina pilnveidot  un uzlabot savu dziedāšanas līmeni.

Vadītāja: Guna Jaunzeme

Koncertmeistare: Antra Zuntnere
Kontakti: 29596291  e-pasts guna_pavilaite@inbox.lv
Mēģinājumi notiek Skrundas kultūras namā

Skrundas sieviešu vokālais ansamblis - Romance

Sieviešu vokālais ansamblis „Romance” dibināts 2006.gadā. Kopš 2010.gadu ansambli vada Guna Jaunzeme.  ”Romance” ir sievišķīgs un romantisks kolektīvs, kā pats ansambļa nosaukums. Ansambļa vadītāja un dalībnieces atzīst, ka dažreiz romantisko dziesmu kokteilī iemet kādu „rozīnīti”, lai pārsteigtu sevi un citus. Piemēram, vadītājas Gunas Pavilaites pašas aranžētas dziesmas, kas guvušas lielu atsaucību kā klausītājos, tā žūrijas vērtējumos. Ansamblī dzied deviņas dalībnieces. 2016.gadā ansamblis „Romance” Saldus apriņķa vokālo ansambļu skatē pēc žūrijas vērtējuma  ieguva augstāko punktu skaitu un I pakāpi (44,7 punkti).Ievērojami sasniegumi bijuši arī citās skatēs.

Ansambļa moto – „Ar dziesmu sirdī!”

Vadītāja: Guna Pavilaite

Koncertmeistare: Antra Zuntnere
Kontakti: 29596291  e-pasts guna_pavilaite@inbox.lv
Mēģinājumi notiek Skrundas kultūras namā

Skrundas vīru vokālais ansamblis - Vecie zēni

Vīru vokālā ansambļa “Vecie zēni” dibināšanas laiks sakrīt ar Latvijas Atmodas laiku. Ansamblis dibināts 1990. gada rudenī, pēc Latvijas nacionālās karavīru biedrības dibināšanas kongresa. Visi ansambļa pirmā sastāva vīri ir bijušie karavīri – leģionāri.

Ansamblis darbojies pie Nacionālo karavīru biedrības Skrundas nodaļas.

Sākuma periodā ansamblis dziedāja karavīru dziesmas un to apdares, kā arī dziesmas no Latvijas pirmās brīvvalsts perioda. Vēlāk dziesmu repertuārs tiek dažādots un ansamblis aktīvi iesaistās republikas vokālo ansambļu darbībā. Aug priekšnesumu kvalitāte, kolektīvs, ar labiem panākumiem piedalās ansambļu skatēs. Par to pašiem dalībniekiem ir prieks un liels gandarījums. 2004. gadā ansamblis tiek izvirzīts uz republikas vokālo ansambļu skates finālu Tukuma novada Tumē, kur, savā kategorijā, iegūst I vietu republikā. 2005. gada aprīlī Latvijas republikas kultūras ministrija apbalvo “Vecos zēnus” ar prēmiju par nesavtīgu radošu darbu tautas mākslā, sekmējot skolu jaunatnes patriotisko audzināšanu.

Senioru vīru vokālais ansamblis ir aktīvs un pieredzējis kolektīvs. Viņi ir Skrundas leģenda. Liela sadarbība kolektīvam ir ar novadnieku Edgaru Račevski.  Ansamblis piedalās vietējās nozīmes, kā arī valsts nozīmes sabiedriskos pasākumos ar atbilstošu dziesmu repertuāru.

Vadītājs: Viesturs Meļķis

Koncertmeistare: Antra Zuntnere
Kontakti: 29372180  e-pasts viesturs.melkis@gmail.com
Mēģinājumi notiek Skrundas kultūras namā

Etnogrāfiskais ansamblis - Suitu sievas

Pirmoreiz suitu dziedātāju vārds izskanēja 1924. gadā Rīgā, bet kā kolektīvs dibināts 1955. gadā. Nosaukumu SUITU SIEVAS ansamblis ieguva filmas PŪT VĒJIŅI filmēšanas laikā- 1973. gadā. Ansambļa dziedāšana jau labu laiku sniedzas pāri Latvijas robežām. Vairākkārt dziedāts Vācijā, Polijā, Lietuvā, bet 2000. gadā – otrajā Vispasaules folkloriadē Japānā. Kolektīvs aktīvi koncertē un ir atvērts dažādiem projektiem. Viens no tiem-sadarbībā ar Radio kori Sigvarda Kļavas vadībā tapis latviešu komponistu kora dziesmu disks. 2012. gada lielākais notikums- kolektīva dziedājums Aglonā Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos.No šī gada Suitu sievas Aglonā dzied katru gadu. 2014. gadā ansamblis viesojās Francijā- folkoriādē. Sadarbojoties visiem suitu kolektīviem ir ierakstīts disks “Suitu kāzas”. Ansamblis piedalījās koncertu cikla “Latvijas gredzens” “Kurzemes gredzens” koncertos. 2018. gada aprīlī SUITU SIEVAS dosies tālā braucienā uz Amerikas Savienotajām Valstīm. No 1989. gada kolektīvu vada Ilga Leimane.

Vadītāja: Ilga Leimane
Kontakti: 29538267; e-pasts: ilgaleimane@inbox.lv

Ēdoles kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis - Nova

Ēdoles kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis savu darbību uzsāk kā tradīciju ansamblis 1980. gadā un kā šī kolektīva turpinājums 2013. gada rudenī izveidojās jauns vokālais ansamblis “NOVA” Daces Jansones vadībā. Ansamblis ir sagatavojis vairākas programmas, kas saistīts ar latviešu tradīcijām, un uzstājas dažādos pasākumos pagastā un novadā. 2015. gadā kolektīvs ar labiem rezultātiem startēja Kuldīgas novada skatē, iegūstot 1. pakāpi un tiesības piedalīties Kurzemes novadu ansambļu skatē. 2016. gadā ansamblis atzīmēja savu trīs gadu jubileju.

Vadītāja: Dace Jansone
Kontakti: tel. 26039385
Mēģinājumi notiek Ēdoles kultūras namā

Kurmāles pagastā sieviešu vokālais ansamblis

Kurmāles pagastā sieviešu vokālais ansamblis savu darbību sāka 2013. gadā.  Ansamblī ir 10 dalībnieces. Kolektīvs katru gadu piedalās novada skatē, un ik gadu iegūto punktu skaits aug. Ansamblis ir uzstājies pagasta pasākumos, Rendas pasākumā “Eņģeļi pār Latviju”, Ziemassvētku ieskaņas koncertā Turlavā, savukārt Tautas mākslas svētkos ir bijusi sadziedāšanās ar Stendes vīru vokālo ansambli un Liepājas vīru kori “Dziedonis”. Tradicionāli Latvijas dzimšanas dienā un Ziemassvētkos tiek gatavota kopīga programma ar amatierteātri. Kolektīvs ir radošs, draudzīgs. Repertuāru izvēlas ansambļa vadītāja, pārrunājot to ar dalībniecēm.

Vadītāja: Inga Dubure
Kontakti: tel.29374694 , e- pasts ingadubure@inbox.lv
Mēģinājumi notiek Kurmāles pagasta Pasākumu zālē

Laidu vokālais ansamblis - Vēja zvani

Ansamļa repertuārs – latviešu komponistu dziesmas un tautas dziesmas. Ansamblis uzstājas Laidu pasākumos un brauc ciemos pie kaimiņu pagastiem. Par tradīciju kļuvusi Lieldienu uzstāšanās Valtaiķu baznīcā.

Vadītāja: Dagnija Šteinberga
Kontakti: tel. 28353686
Mēģinājumi notiek Laidu muižas labajā spārnā

Padures sieviešu vokālais ansamblis un senioru vokālais ansamblis

Vokālo ansambļu repertuārs ir ļoti daudzveidīgs. 2017. gadā sieviešu vokālajam ansamblim būs piecu gadu jubileja. Abi ansambļi aktīvi iesaistās pagasta pasākumos, kā arī dodas izbraukuos uz citiem novadiem un pagastiem.

Vadītāja: Anita Sāmiete
Kontakti: tel. 29520747, ance2512@inbox.lv
Mēģinājumi notiek Deksnē, pasākumu zālē

Pelču pagasta jauktais vokālais ansamblis - Avots

Ansambļa divpadsmit dalībnieki pirmo reizi pulcējās kopā 2010. gadā un savu pirmo koncertu pelčiniekiem sniedz jau 2010.gada 18.novembrī. Pelču pagasts ir slavens ar saviem avotiem, tā arī radās nosaukums ansamblim.

Vadītāja: Jana Paipa
Kontakti: indra.vilmane@kuldiga.lv
Mēģinājumi notiek Pelču tautas namā

Snēpeles senioru vokālais ansamblis - Atvasara

Ansambļa dalībnieces kopā dzied jau vienpadsmito sezonu, aktīvi koncertējot gan savā pagastā, gan viesojoties pie saviem daudzajiem draugiem. Kolektīvs ar saviem priekšnesumiem regulāri kuplina Snēpeles luterāņu baznīcas svētku dievkalpojumus, piedalās arī pagasta kultūras nama rīkotajos pasākumos.

Vadītāja: Dzintra Arāja
Kontakti: tel. 25904025
Mēģinājumi notiek Snēpeles pilī

Snēpeles sieviešu vokālais ansamblis - Mozaīka

Sieviešu vokālajam ansamblim “Mozaīka” šī ir vienpadsmitā sezona. 2016. gada pavasarī kolektīvs svinēja savu jubileju un vārda došanas svētkus. “Mozaīka” regulāri piedalās kultūras nama rīkotajos koncertos.

Vadītāja: Silva Zālīte
Kontakti: tel. 28700608, pucite3003@inbox.lv
Mēģinājumi notiek Snēpeles kultūras namā

Snēpeles vīru vokālais ansamblis

Vīru vokālais ansamblis kopā dzied divus gadus. Pirmo reizi dziedošie vīri sanāca kopā, lai kuplinātu kādreizējā kolhoza “Snēpele” atmiņu pasākumu, un pēc šīs uzstāšanās vīri izteica vēlēšanos turpināt dziedāt. Kolektīvs ar labiem panākumiem aizvadījis pirmā vokālo ansambļu skati.

Vadītāja: Silva Zālīte
Kontakti: tel. 28700608, pucite3003@inbox.lv
Mēģinājumi notiek Snēpeles pilī

Turlavas sieviešu vokālais ansamblis - Viola

Savas darbības sākumā Turlavas sieviešu vokālajais ansamblis bijis tradīciju ansamblis un tam ir sena vēsture. 2016. gada aprīlī Latvijas vokālo ansambļu konkursā „Viola” ieguva 3.pakāpi un kopā ar vadītāju Ivetu Vīksni nosvinēja 20 gadu jubileju. Ansamblis piedalās koncertos savā pagastā un dodas ciemos ārpus novada. Nu jau par tradīciju kļuvis vokālo ansambļu koncerts Turlavā “Adventi gaidot”. Ciemos tiek aicināti vokālie ansambļi no kaimiņu pagastiem un tālākiem novadiem, lai novembra beigās radītu svētku noskaņu vietējiem ļaudīm un ciemiņiem.

Vadītāja: Iveta Vīksne
Kontakti: tel. 29514470
Mēģinājumi notiek Turlavas kultūras namā

Vārmes jauktais vokālais ansamblis - Atbalss

2013. gadā mainījās ansambļa vadītājs un arī dalībnieku sastāvs. Ansambli vada Inese Krūmiņa. Ansamblis ar savu uzstāšanos piedalījies vairākkārt Vārmes pagasta un Kuldīgas novada pasākumos – brīvdabas estrādes “Liepu birzs” sezonas atklāšanas koncertos, Līgo svētkos, Vārmes pamatskolas koncertos, Kuldīgas novada Tautas mākslas svētkos. Turpinot iesākto tradīciju, ansambļa vadītāja Inese Krūmiņa veido koncerta programmu labdarības koncertam „Torņu sasaukšanās” Vārmes Sv.Miķeļa baznīcā, kurā dalību ņem arī ansamblis „Atbalss”. Ansamblis viesojies un koncertējis pasākumos Pelčos, Turlavā, Skrundā, Kuldīgā, Ādažos. Ansamblim ir labi rezultāti Kuldīgas novada skatēs.

Vadītāja: Inese Krūmiņa
Kontakti: tel. 28374704, e-pasts: ibukele@inbox.lv
Mēģinājumi notiek Vārmes skolas mūzikas klasē

Nīkrāces pagasta sieviešu vokālais ansamblis - Diantus

Sieviešu vokālais ansamblis „Diantus”

Nīkrāces atpūtas centrā jau kopš 2008. gada darbojas sieviešu vokālais ansamblis „Diantus”. Ansambļa nosaukums aizgūts no latīņu valodas vārda „Dianthus”, tulkojumā – neļķe. Nostāsti vēsta, ka jau izsenis neļķēm piedēvēta simboliska loma. Tās simbolizē sievišķību, maigumu un jau no laika gala bijušas neatņemama svētku sastāvdaļa.

Arī Nīkrāces pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Diantus” ir kļuvis par nozīmīgu dalībnieku Nīkrāces un tuvējo pagastu svētkos un kopā sanākšanas reizēs. Vokālā ansambļa „Diantus” misija ir uzturēt „dzīvu” vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju Nīkrāces pagastā un caur dziesmu stiprināt latvisko identitāti un piederību savam pagastam, novadam un valstij.

Laika gaitā ir mainījies vokālā ansambļa dalībnieču sastāvs, taču dziedātprieks un darba spars ir palicis nemainīgs. Šobrīd vokālā ansambļa sastāvā dzied sešas atraktīvas un enerģiskas sievietes, kuras priecē klausītājus, izdziedot tautā labi zināmas dziesmas. Katra izdziedātā dziesma ir pilna sirds siltuma, tā sasilda sirdi un uzmundrina garu. Katrs gada sākums ir dziesmotā ceļa sākums – ar jaukiem kopā būšanas mirkļiem, vēlmi attīstīties dziedātprasmē un augt! Daudz skaistu mirkļu piedzīvots, bet tikpat daudz vēl priekšā!

Vokālā ansambļa vadītāja: Sarmīte Pavilaite
Kontaktinformācija: tālruņa nr. +371 29990883
Mēģinājumi notiek: Nīkrāces atpūtas centrā.