Kuldīgas novada pašvaldība, atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Pašvaldību likums”, ir demokrātiski ievēlēta institūcija, kas sniedz pakalpojumus Kuldīgas novada iedzīvotājiem un veicina viņu labklājību.

Mūsu galvenās darbības jomas ir:

  1. Pašvaldības administrācija: Kuldīgas novada pašvaldība ir atbildīga par efektīvu un efektīvu administrāciju, kas sekmē iedzīvotāju labklājību un pašvaldības attīstību.
  2. Izglītība un kultūra: Mēs organizējam un finansējam izglītības un kultūras aktivitātes un pasākumus, lai veicinātu Kuldīgas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
  3. Sociālās aprūpes pakalpojumi: Mēs sniedzam sociālās aprūpes pakalpojumus un atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts.
  4. Infrastruktūras attīstība un uzturēšana: Kuldīgas novada pašvaldība ir atbildīga par ceļu, tilpņu, skolu, bibliotēku un citu infrastruktūras objektu uzturēšanu un attīstību.
  5. Vides aizsardzība un attīstība: Mēs veicam darbības, kas sekmē vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību Kuldīgas novadā.

Visas pašvaldības darbības tiek veiktas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī pašvaldības iekšējiem noteikumiem. Mēs aicinām iedzīvotājus, uzņēmumus un organizācijas aktīvi piedalīties pašvaldības darbībā, lai kopīgi veidotu mūsu novada nākotni.

Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai Kuldīgas novada pašvaldība būtu atvērta, pārredzama un atbildīga institūcija, kas strādā iedzīvotāju labā un veicina Kuldīgas novada attīstību un labklājību.