Apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa veic fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemes vienību apgrūtinājumu plānu saskaņošanu. Sagatavoto apgrūtinājuma plāna projektu nosūta saskaņošanai Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas speciālistiem uz e-pastu. Apgrūtinājumu plānus saskaņo gan papīra, gan elektroniskā formā.

Pakalpojumu nodrošina Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa

Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, 1. stāvs.

KLAVS.SVILPE@KULDIGA.LV

MARA.PUCENA@KULDIGA.LV

KRISTINE.KALNINA@KULDIGA.LV

IVETA.ZVIRBULE@KULDIGA.LV

NORMUNDS.DANENBERGS@KULDIGASNOVADS.LV

MARTINS.GUTMANIS@KULDIGASNOVADS.LV

Pakalpojuma saņēmēji: zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicēji.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • apgrūtinājumu plāns, kurš ir izstrādāts atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 215. punktam, digitālā veidā vektordatu formātā (dwg. vai dgn);
  • dokumenti, kas izmantoti apgrūtinājumu plāna sagatavošanā, saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 215. punktu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 10 darba dienas.

Pakalpojuma saņemšana ir bez maksas.

VIETĒJĀ TĪKLA PUNKTU KOORDINĀTU UN NORMĀLO AUGSTUMU SARAKSTS

KULDĪGAS VIETĒJĀ TĪKLA SHĒMA

APSEKOŠANAS KARTĪTES