Jauktais koris - Ventava

Jauktais koris “Ventava” uz savu pirmo mēģinājumu kopā sanāca 1971. gada 12. janvārī. Kopš kora dibināšanas tā vienīgā vadītāja ir diriģente Maruta Rozīte. Koristu skaits sniedzas tuvu pussimtam, apvienojot savā pulkā dažādu profesiju dziedāt gribētājus. Koris ir neatņemama mūsu pilsētas kultūras dzīves sastāvdaļa. Koncertējis teju vai visā Latvijā un daudzviet pasaulē. Dziedāšana koristus sapulcē, bet kopā notur kolektīva gars, humors un tradīcijas.

Vadītāja: Maruta Rozīte
Kontakti: tel. 29272305, maruta.rozite@inbox.lv
Mēģinājumi notiek E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā

Kamerkoris - Rāte

1990. gada rudenī, kad Latvija vēl bija lielo notikumu priekšvakarā, Kuldīgas Kultūras nama paspārnē mājvietu rada jauns, dziedošs kolektīvs, kas jau 26. sezonu nes kamerkoris “Rāte” vārdu. Koris veidojies no domubiedriem, kas uzskata, ka muzicēšana nav atslodze no ikdienas rūpēm, bet gan – sevis apliecināšana, radot prieku citos. Koris aktīvi iesaistās gan pilsētas mūzikas dzīvē, gan bieži koncertējot visā Latvijā un daudzviet pasaulē. Savu īpašo skanējumu koris ieguvis, gadiem meklējot un izkopjot sev raksturīgo muzicēšanas veidu, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu klausītāju.

Vadītājs: Andis Groza
Kontakti: tel. 29422549, andis.groza@inbox.lv
Mēģinājumi notiek Kuldīgas kultūras centrā

Jauniešu koris - Lai top

Koris dibināts 2008.gadā kā Kuldīgas BJC koris. Kopš 2013. gada septembra koris darbojas Kuldīgas kultūras centra paspārnē. Neilgajā kora pastāvēšanas laikā gūti labi panākumi Latvijas mēroga skatēs un konkursos. Šobrīd korī dzied dalībnieki no 13-22 gadu vecumam.

Vadītāja: Jana Paipa
Kontakti: tel. 29155295, paipaja@inbox.lv
Mēģinājumi notiek Kuldīgas kultūras centrā

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas bērnu koris - Cantus

Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas meiteņu koris “Cantus” pastāv jau 40 gadus un līdz šai dienai to vada kora dibinātāja, skolas direktore un diriģente Maruta Rozīte. Meitenes vecumā no 8 līdz 18 gadiem apgūst dažādu instrumentu spēli (flautas, klavieres, vijoles, akordeona u. c.), kā arī dziedāšanu. Atzinības un apbalvojumi starptautiskā līmenī, kā arī koncertceļojumi pasaulē liecina par kora “Cantus” augsto dziedāšanas prasmi.  Korim ir plašs repertuārs, sākot no renesanses, baroka, klasikas līdz mūsdienu kora skaņdarbiem.  Koris “Cantus” koncertprogrammu izpilda no galvas dažādās valodās ar sev raksturīgo un skaisto balss skanējumu. Latviešu tautas tērpi, kustību horeogrāfija un deju elementi vienmēr gūst lielu publikas atsaucību.

Vadītāja: Maruta Rozīte
Kontakti: tel. 29272305, maruta.rozite@inbox.lv
Mēģinājumi notiek E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā

Sieviešu koris - Gaisma

2017.gada janvārī savu darbību sāk sieviešu koris “Gaisma”. Kuldīgas kultūras centrā kopā tiek pulcētas skanīgākās, novada dziedošo sieviešu, balsis. Vadītājas Janas Paipas vadībā sākas gatavošanās 2018.gada Vispārējiem Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Kolektīva neilgās pastāvēšanas laikā dziedāts daudzos Kuldīgas pilsētas un novada pasākumos, priecēti klausītāji citviet Latvijā un ārpus tās robežām. 2019.gada vasarā kolektīvs dodas koncertceļojumā uz Spāniju, gūstot starptautisku pasākuma pieredzi. Kora repertuārā latviešu tautas dziesmas, latviešu komponistu kora mūzika, kora dziesmu klasika, renesanses mūzika, sarežģīti sieviešu korim rakstīti skaņdarbi, kā arī cittautu tautas dziesmas un autoru darbi. Koris ir vieta, kur būt kopā, satikt līdzīgi domājošos, just mūzikas spēku un svinēt dzīvi. Svinēt Gaismas mazos un lielos priekus.

Vadītāja: Jana Paipa
Kontakti: 29155295      e-pasts: paipaja@inbox.lv
Mēģinājumi notiek Kuldīgas kultūras centrā

Skrundas sieviešu koris - Sonante

Sieviešu koris ir viens no senākajiem Skrundas amatiermākslas kolektīviem, jo kultūras namā darbojas no tālā 1959. gada. Kolektīvu raksturo skanīgs, izkopts dziedājums un interesants, profesionāli izvēlēts repertuārs – sākot no tautasdziesmām, latviešu komponistu orģinālkompozīcijām līdz obligātajiem Dziesmu svētku skaņdarbiem. Kora diriģente Laimdota Mūrniece ar profesionālu darbu un prasīgumu pret sevi, un dziedātājām šo gadu gaitā cēlusi kora māksliniecisko kvalitāti arvien augstākā līmenī. Dziedātājas par sevi saka  Māras Zālītes vārdiem– “Mēs tikai dziedam. Vairāk it neko. Jo dziesma pati visu, visu zina…”

Šai laikā tas ir ieņēmis stabilu vietu Skrundas kultūras dzīvē un ne reizi vien šīs vietas vārdu nesis tālāk Latvijā. Iedziedātas dziesmas vietējā režisora Alda Zalgaucka izrādēs      “ Sarkanās kurpes” , “Laika upe”, “Kā Skrunda pie ugunsdzēsējiem tika”, “Teika par varoni”, “Ventas Vārava”.  Skrundenieču balsis ar labiem rezultātiem skanējušas skatēs, visos Dziesmu un deju svētkos, arī Pasaules koru lielkoncertā Rīgā.

Vadītāja: Laimdota Mūrniece
Koncertmeistare: Antra Zuntnere

Kontakti: 29171661   e-pasts laimdota.murniece@inbox.lv
Mēģinājumi notiek Skrundas kultūras namā

Jauktais senioru koris - Skrunda

Koris sākotnēji  tika dibināts 2003.gadā kā senioru kluba “Skrundas ceriņi” koris, un tikai pēc tam ka Skrundas kultūras nama senioru koris. Pie pirmā nosaukuma tika Ventspilī, viesojoties pie draugiem, kora “Ziemeļzvaigzne “. Tika runāts, ka Skrundas korim vajag nosaukumu un veicot aptauju dziedātāju vidū, radās kora nosaukums “Novakars”! Un labi skan – jo novakars – tas ir laiks, kad diena pagājusi, bet vakars vēl priekšā! Taču svinot kora 15. jubileju, dalībnieki runājuši, ka šis nosaukums īsti neatbilst dziedātāju būtībai. Paši vēl gana jauni un lustīgi, bet nosaukums – tāds vecišķs un mierīgs. Pēc pārdomām un jauna nosaukuma meklēšanas nu atrasts īstais. Kopš 2020.gada decembra mēs šo kori atpazīstam pēc nosaukuma Jauktais senioru koris “Skrunda”.

Dziedātāji aicina draugus uz tradicionālo senioru kolektīvu koncertu “Izdziedi pavasari!”. Ar prieku  atceras koncertus un senioru koru svētkus – Koknesē, Alūksnē, Salacgrīvā, Elejā, Valmierā, Bauskā, Saulkrastos, Madonā, Alūksnē, Siguldā un Tukumā. Atmiņā palikuši 2008. gada Dziesmu svētki, kad koris dziedāja Doma laukumā un svētki 2013. gadā, kad dziedāts Ķīpsalā. Arī 2018.gada Dziesmu un Deju svētki. Pa  šiem gadiem dziesmu pūrā ielocītas vairāk kā 90 dziesmas. Kora dalībnieks Guntis Matsons ieguldījis savu artavu aranžējot četras kora dziesmas. Kolektīvā ik gadus ienāk jauni dalībnieki , kuri nespēj iztikt bez dziesmas un savstarpējās satikšanās mirkļiem. Dziedātāju pamatvērtības paliek nemainīgas visu šo gadu garumā – dziesmas mīlestība, bezgalīga cieņa un pateicība kora diriģentei Sarmītei par to, ka viņa visus šos gadus, kopš dibināšanas dienas, ir viena no viņiem.

Vadītāja: Sarmīte Pavilaite
Koncertmeistare: Antra Zuntnere

Kontakti: 29990883   e-pasts sarmello41@inbox.lv
Mēģinājumi notiek Skrundas kultūras namā