Pašvaldības aģentūru 2022. gada publiskie pārskati
Pašvaldības aģentūru 2021. gada publiskie pārskati
Pašvaldības aģentūru 2020. gada publiskie pārskati
Pašvaldības aģentūru 2019. gada publiskie pārskati