Bērnu deju kolektīvi

Bērnu deju kolektīvs - Stariņš

 Bērnu deju kolektīvs “Stariņš”

1988./1989. gada sezona bija pirmā mazajiem ķipariem bērnu deju kolektīvā “Stariņš”. Kopš kolektīva pirmās dienas izdejots ne mazums latvju danču. Dejotprasme rādīta ne tikai Kuldīgas pilsētā un novadā, bet arī visā Latvijā un daudzviet pasaulē. Dejojot iegūts daudz labu draugu gan Latvijā, gan ārzemēs. Un kur tad bez sapņiem!

Vadītāja: Zita Serdante
Kontakti: tel. 26477932
Mēģinājumi: Kuldīgas kultūras centrā

Skrundas bērnu deju kolektīvs - Jautrais dancis

Bērnu deju kolektīvs „Jautrais dancis”

Bērnu deju kolektīvs „Jautrais dancis” –kolektīvs radies 1995.gadā un pagājušajā sezonā nosvinēja 26 gadu jubileju. Mēģinājumos zālē pulcējas apmēram  20 bērni, vecumā no 3 līdz 8 gadiem. Mazajiem dejotājiem patīk uzstāties koncertos un uzņemt ciemiņus bērnu deju svētkos, kas notiek maijā, Skrundas estrādē. Mazie dejotāji sajūsmina skatītājus ik gadu Skrundas amatiermākslas Jaungada koncertos, pilsētas svētkos u.c. pasākumos. Liene Krūmiņa šo kolektīvu vada kopš 2001.gada.

Vadītāja: Liene Krūmiņa

Koncertmeistare: Antra Zuntnere

Kontakti: 29578722   e-pasts krumina.liene@inbox.lv

Mēģinājumi: Skrundas kultūras namā

Snēpeles bērnu deju kolektīvs

Snēpeles bērnu deju kolektīvs

Mazie snēpelnieki pirmo reizi sanāca kopā 2010. gadā, kad vadītājas Lienes Krūmiņas vadībā sāka mācīties pirmos deju soļus. Kolektīvā dejo bērni no trīs gadu vecuma, kā arī  pirmo klašu skolēni. Mazie dejotāji ieguvuši sev draugus Skrundā, Rudbāržos un Kalvenē, ar kuriem kopā koncertē gan savās mājās, gan viesojas kaimiņu novados. Kopš 2018. gada kolektīvu vada Ginta Jasinska un tajā tiek gaidīts ikviens dejotgribētājs.

Vadītāja: Ginta Jasinska
Kontakti: tel. 26105155
Mēģinājumi: pirmdienās Snēpeles muižas zālē

Turlavas bērnu deju kolektīvs

 Turlavas bērnu deju kolektīvi

Bērniem tautas dejas Turlavā notiek kopš 2014. gada. Šobrīd ir divi kolektīvi – bērniem no 4 gadiem un bērniem no 12 gadiem. Kolektīvi piedalās pasākumos un kuplina pagasta kultūras dzīvi. Pavasaros tiek veidoti sadraudzības koncerti ar citiem bērnu kolektīviem, ir izveidojusies draudzība ar Saldus novada Novadnieku pagasta bērnu deju kolektīvu “Ciecerīte”.

Nodarbībās bērni apgūst ritma izjūtu, trenē koordināciju, iet rotaļās un mācās latviešu tautas deju pamatsoļus, kurus izdejo gan skolotājas iestudētās deju horeogrāfijās, gan dejās no koprepertuāra.

Vadītāja: Elīna Lankovska-Ķeķe
Kontakti: tel. 27714966
Mēģinājumi: piektdienā Turlavas kultūras namā

Jauniešu deju kolektīvi

Tautas deju ansamblis - Venta

Tautas deju ansamblis “Venta”

1963. gadā vadītāja Ausma Dunaiska pulcēja ap sevi dejot gribošus jauniešus, lai vienotos kopīgā dejas solī. 53 sezonās izdejots bezgala plašs latviešu un cittautu deju repertuārs. Neatlaidīgais darbs augstu novērtēts dažādās Latvijas mēroga skatēs un festivālos pasaulē.

Vadītāja: Zita Serdante
Kontakti: tel. 26477932
Mēģinājumi: Kuldīgas kultūras centrā

Ēdoles jauniešu deju kolektīvs - Sprigulis

 Ēdoles jauniešu deju kolektīvs “Sprigulis”

Kolektīvs darbojas ar nelieliem pārtraukumiem vairāk kā 30 gadus. Tajā dejo Ēdoles aktīvākie jaunieši, kuri arī sporto, dzied un citādi atbalsta pagasta sabiedrisko un kultūras dzīvi. Tie ir jaunieši, kuri nedēļas nogalē atgriežas pēc mācībām un darbiem citās Latvijas pilsētās, un ir gatavi darboties deju kolektīvā. Deju kolektīvs piedalās visos Dziesmu un Deju svētkos Rīgā, novada Tautas mākslas svētkos, draudzības koncertos un aktīvi darbojas kultūras nama organizētajos pasākumos Ēdolē. Šobrīd kolektīvā dejo pieci pāri un tiek gaidīti arī jauni dejotāji.

Vadītāja: Inese Poriķe
Kontakti: tel. 22013247
Mēģinājumi: Ēdoles kultūras namā

Vidējās paaudzes deju kolektīvi

Vidējās paaudzes deju kopa - Bandava

 Vidējās paaudzes deju kopa “Bandava”

“Bandava” savu darbību sāka 1980. gada rudenī.  Kopīgā dejas solī apvienojušies, gandrīz pussimts dejot gribētāju. 40 gadu laikā izdejotas skaistākās latviešu tautas dejas un deju uzvedumi: “Menģēšanās kurzemnieku gaumē”, “Suitu godi sētā nāk”, “Gaiša diena, gaiša nakte”. Kolektīvs ir neatņemama mūsu pilsētas, novada un Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļa.

Vadītājs: Arvis Sprude
Kontakti: tel. 29527988; VPDK.BANDAVA@GMAIL.COM; ARVIS.SPRUDE@INBOX.LV
Asistente: Līva Rone-Zauere
Koncertmeistare: Zaiga Ešenvalde
Mēģinājumi: otrdienās un ceturtdienās Kuldīgas Kultūras centrā

Vārmes vidējās paaudzes deju kolektīvs - DimDari

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “DimDari” 

Kolektīvs dibināts 2010. gadā. Dejotāji uzstājušies koncertos Ventspilī, Carnikavā, Bauskā, Liepājā, Jelgavā, Alsungā, Bauskā, Limbažos, kā arī starptautiskā festivālā Turcijā (2011. gadā). Savukārt, 2017. gadā “DimDari” viesojās Zviedrijā, Stokholmas deju kolektīva “Zibenītis” jubilejas koncertā, kur dejoja kopā ar latviešu tautas deju kolektīviem no Īrijas, Spānijas un Šveices. “DimDari” piedalījās arī starptautiskajā festivālā “Sudmaliņas” (2019. gadā).
Kolektīvs bijis Vispārējos latviešu Dziesmu un  Deju svētku dalībnieks 2013. un 2018. gadā.

Vadītāja: Liene Belova
Kontakti: tel. 27080580; LIENE2706@INBOX.LV
Koncertmeistare: Inese Egle
Mēģinājumi: piektdienās Vārmes pamatskolas zālē

Alsungas vidējās paaudzes deju kolektīvs - Suiti

Alsungas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Suiti”

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Suiti” dibināts 1982. Gadā. Kolektīvs piedalījies visos dziesmu svētkos Rīgā un Tautas mākslas svētkos Kuldīgas rajonā. Dejojis arī Somijā, Vācijā, Francijā  un Austrijā. No 2018. Gada kolektīvu vada Dace Martinova, kolektīva kocertmeistare Ilga Pavāre.

Kontakti: Dace Martinova, tālrunis 29222103, e-pasts: dace.martinova@inbox.lv

Ēdoles kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs - Mudurs

 Ēdoles kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mudurs”

2012. gada rudenī Ineses Poriķes vadībā Ēdoles deju kolektīvs atsāka savu darbību un ieguva nosaukumu “Mudurs”. Šo gadu laikā ir daudz paveikts – kolektīvs piedalījies Kuldīgas novada Tautas mākslas svētkos un Kurzemes deju svētkos. Dalībnieki piedalās arī kultūras nama veidotajos teatralizētajos uzvedumos. Šobrīd kolektīvā dejo četri pāri un tiek gaidīti arī jauni dejotāji.

Vadītāja: Inese Poriķe
Kontakti: tel. 22013247
Mēģinājumi: Ēdoles kultūras namā

Snēpeles vidējās paaudzes deju kolektīvs - Snēpele

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Snēpele”

Deju kolektīvs dibināts 2010. gada oktobrī. Kolektīvs ir unikāls ar to, ka tajā dejo, galvenokārt, ģimenes (māsas, brāļi, laulāti pāri). Aktīvā koncertdarbība uzlabo kolektīva māksliniecisko kvalitāti. VPDK “Snēpele” katru gadu ar labiem panākumiem ir piedalījies deju kolektīvu skatēs, piedalījies Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā (2013; 2018), vidējās paaudzes dejotāju svētkos Jelgavā (2015), koncertējis festivālos Ukrainā (2012) un Čehijā (2014), Eiropiādē Namīrā, Beļģijā (2016), Eiropas Reģionālajās latviešu Kultūras dienās Nīderlandē (2018), Hanzas dienās Pleskavā, Krievijā (2019) un, protams, savu dejotprasmi rādījis dažādās Latvijas vietās.

Kolektīvā darbojas entuziasti, kuri ne vien mīl deju, bet arī izzina Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas krājumus, raksta projektus un iegulda savus personīgos līdzekļus, darinot kolektīvam tautas tērpus. Kolektīvs lepojas ar to, ka divos LEADER projektos (2014; 2018) ir izgatavoti divu dažādu vēsturiska laika posmu Snēpeles pagasta tautas tērpu komplekti, lai parādītu plašākai sabiedrībai, cik daudzveidīgi bijuši latviešu tautastērpi arī tādā mazā pagastā. Atdarinātos tērpus VPDK “Snēpele” izrādīja XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku latviešu tautas tērpu skates finālā Rīgā (2018).

Vadītāja: Gunta Freiberga
Kontakti: tel. 29118693, SNEPELE@MAIL.COM
Mēģinājumi: Snēpeles kultūras namā

Kabiles vidējās paaudzes deju kolektīvs - Meždzirnas

 Kabiles vidējās paaudzes deju kolektīvs “Meždzirnas”

2008. gada rudenī savu dejas ceļu uzsāka vidējās paaudzes deju kolektīvs “Meždzirnas”.  2013. gadā kolektīvam izdevās piepilidīt sapni un piedalīties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. VPDK “Meždzirnas” piedalās pagasta un novada rīkotajos pasākumos, labprāt viesojas pie citiem kolektīviem un kopā pavada brīvo laiku.

Vadītāja: Andra Eimane
Kontakti: tel. 29407710 (Andra Eimane), 25618976 (Agnese Akmentiņa)
Mēģinājumi notiek Kabiles kultūras namā

Kurmāles vidējās paaudzes deju kolektīvs - Rīva

 Kurmāles vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rīva”

Deju kolektīvs Kurmālē izveidojās pēc pašu iedzīvotāju iniciatīvas 2015. gada oktobrī. Dejotāji ir apņēmības un optimisma pilni. Kolektīvam aiz muguras ir pirmās  novada deju skates un godam pārstāvēts Kurmāles pagasts un Kuldīgas novads  XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 2018. gadā. 2018. gada vasarā kolektīvs ar koncertiem arī viesojās Muhu salā Igaunijā. Katru gadu “Rīva” piedalās Kuldīgas deju apriņķa deju kolektīvu sadancī „Cīruļputenī” un bez kolektīva dalības vairs nav iedomājami pagasta pasākumi: „Baltā galdauta svētki”, Līgo koncerts u.c.

Vadītājs: Arvis Sprude
Kontakti: tālr.: 29527988; ARVIS.SPRUDE@INBOX.LV
Koncertmeistare: Zane Lase
Kontakti: tel. 27070429
Mēģinājumi: pirmdienās Kurmāles pagasta pasākumu zālē

Pelču pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs - Sābri

Pelču pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sābri”

Kolektīvā apvienojušies gan Pelču, gan tuvējo pagastu dejotmīļi, kuri nes kolektīva vārdu “Sābri” (nozīmē – “kaimiņi”) gan Latvijā, gan ārpus tās. Kolektīva misija ir cildināt un kopt latviešu deju kultūru, un nest Pelču un Latvijas vārdu arī ārpus valsts robežām.

Kolektīvs izveidojies salīdzinoši nesen (2018), bet ar lielu jaudu strādā gan pie repertuāra, gan savu tērpu komplektēšanas. Aicināts pievienoties ikviens interesents.

Vadītāja: Zane Kalniņa
Kontakti: tel. 22306381
Mēģinājumi: otrdienās Pelču pils zālē

Senioru deju kolektīvi

Senioru deju kolektīvs - Kuldīdznieks

Senioru deju kolektīvs “Kuldīdznieks”

2002. gada rudenī Kuldīgas kultūras centra paspārnē deju soļus sāk izdejot jaunizveidotā deju kopa “Kuldīgas seniori”. Kopā pulcējās vairāki bijušie Tautas deju ansambļa “Venta” dalībnieki, pieaicinot vēl pulkā citus dejas mīļotājus. Kolektīvs aktīvi piedalās dažādos pasākumos Kuldīgā, novadā un Latvijā. Pagājušajā sezonā kolektīvs ieguva jaunu nosaukumu “Kuldīdznieks”.

Vadītāja: Ramona Irbe
Kontakti: tel. 29140883
Mēģinājumi: pirmdienās Kuldīgas kultūras centrā

Alsungas senioru deju kolektīvs - Kalmes

Alsungas senioru deju kolektīvs “Kalmes”

Senioru deju kopa “Kalmes” dibināta 2010. gadā . Kolektīvā dejo dāmas labākajos gados. Viņu vadītāja – Silvija Gornija pati veido horeogrāfijas. Kolektīvs regulāri piedalās novada pašakumos un ir aktīvs koncertētājs gan Kurzemē, gan visa Latvijā.

Vadītāja: Silvija Gornija

Kabiles senioru deju kolektīvs - Kamēr vari

 Kabiles senioru deju kolektīvs “Kamēr vari”

2003. gada 4. aprīlī, kad tika svinēta Kabiles 750 gadu jubileja, no četriem pāriem tika izveidots kolektīvs ar nosaukumu “Kamēr vari”. Pirmā deja, kas tika dejota, toreiz bija “Es mācēju danci vest”. Danci vedot soli pa solim, kolektīvs 2013. gadā pirmo reizi piedalījās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Ikdienā tiek dejots pagasta un novada pasākumos, sadejots ar draugiem vieskoncertos, kolektīvu jubilejas pasākumos.

Kolektīvs “Kamēr vari” ir kā liela ģimene, kopā tiek svinēti svētki, veidoti projekti un darīti darbi, neizpaliek arī kopēji atpūtas braucieni.

Vadītāja: Andra Eimane
Kontakti: tel. 29407710 (Andra Eimane), 25618976 (Agnese Akmentiņa)
Mēģinājumi notiek Kabiles kultūras namā

Rendas senioru deju kolektīvs

Rendas deju kolektīvs

Rendas deju kolektīvs dibināts 2014. gadā. Kolektīvā dejo vairākas paaudzes: vecāki un viņu bērni. Rendas deju kolektīvs katru gadu ir piedalījies deju kolektīvu skatēs, senioru deju dienās Ventspilī (2017), Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā (2018), labdarības pasākumos “Eņģeļi pār Latviju” Rendā (2014, 2015, 2016, 2017).

Šobrīd kolektīva repertuārā ir vairāk nekā 20 dejas, kuras ir izdejotas koncertos Rendā, Kuldīgā, Kabilē, Turlavā, Snēpelē, Skrundā, Dundagā, Pūrē un Talsos.

Vadītāja: Gunta Freiberga
Kontakti: tel. 29118693, GUNF@INBOX.LV
Mēģinājumi: Rendas kultūras namā

Skrundas deju kolektīvs - Virši

Skrundas senioru deju kolektīvs “Virši”

Senioru deju kolektīvs “Virši”  kopš 2003.gada ir  kā neatņemama sastāvdaļa Skrundas amatiermākslas dzīvē. Tie ir ļaudis ar gudru dzīves pieredzi un lielu vēlmi sevi piepildīt tautisko deju mākslā.

Tā ir kopības sajūta un sirds degsme pret latviešu tautas deju. Senioru deju kolektīvs “Virši” ir piedalījušies Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, republikā nozīmīgos senioru deju festivālos , Jūrmalā , Ventspilī , Ikšķilē. Braši sevi parādījuši ne tikai novada skatēs , koncertos , bet arī piedalījušies izrādēs. Kopš 2018.gada kolektīvu vada Dita Ņuņēvica.

Vadītāja: Dita Ņuņēvica

Koncertmeistare : Liene Krūmiņa

Kontakti: 28327883  e-pasts dita.nunevica@gmail.com

Mēģinājumi: Skrundas kultūras namā