Kuldīgas novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – dome.

Kuldīgas novada domes sastāvs ievēlēts 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās.  DEPUTĀTU SKAITS – 15.

Ar 2021. gada 1. jūlija Kuldīgas novada domes lēmumu izveidota Kuldīgas novada pašvaldība, apvienojoties Kuldīgas novada pašvaldībai, Skrundas novada pašvaldībai un Alsungas novada pašvaldībai.

Kuldīgas novads sastāv no 20 teritoriālajām vienībām:

1. Kuldīgas pilsēta;
2. Skrundas pilsēta;
3. Alsungas pagasts;
4. Ēdoles pagasts;
5. Gudenieku pagasts;
6. Īvandes pagasts;
7. Kabiles pagasts;
8. Kurmāles pagasts;
9. Laidu pagasts;
10. Nīkrāces pagasts;
11. Padures pagasts;
12. Pelču pagasts;
13. Raņķu pagasts
14. Rendas pagasts;
15. Rudbāržu pagasts;
16. Rumbas pagasts;
17. Skrundas pagasts;
18. Snēpeles pagasts;
19. Turlavas pagasts;
20. Vārmes pagasts.

Par Kuldīgas novada administratīvo centru noteikta Kuldīgas pilsēta.

Kuldīgas novada pašvaldība ir novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējs.