Folkloras kopa un biedrība - Kūrava

Kuldīgas folkloras entuziasti pirmo reizi sanāca kopā 1992. gadā, apvienojoties folkloras kopā. 1994. gadā tika dibināta biedrība – Kurzemes kultūras mantojuma centrs “Kūrava”. Kūravieši svin gada īsāko un garāko nakti, ir izveidojuši Jāņu un arī ziemas saulgriežu bluķa vilkšanas tradīcijas un iepazinuši dažādus godus, piemēram, kāzas un krustabas. “Kūrava” ir ilggadēji Dziesmu svētku dalībnieki. Viena no biedrības “Kūrava” spēcīgākajām aktivitātēm ir ikgadējais stāstnieku festivāls “Ziv Zup”, kas jau vairāk nekā 10 gadus pulcē dažādus stāstniekus no visas Eiropas.

Vadītāja: Ina Celitāne
Kontakti: tel. 26428513; INAC@INBOX.LV

Folkloras kopa “Suitu vīri”

Folkloras kopa “Suitu vīri” dibināta 2013. Gadā. Vadītāja Ilga Leimane.Vīri dzied suitu novada pierakstītas vīru dziesmas, Ilgas Leimanes tēva Jāņa Porziņģa dziedātās dziesmas un dziesmas, kas patīk pašiem.

Vadītāja: Ilga Leimane
Kontakti: 29538267; e-pasts: ilgaleimane@inbox.lv

Folkloras kopa ‘Suitu dūdenieki”

Par kopas aizsākumu uzskatāms 2013. gada 22. janvāris, kad Alsungas Sv.Miķeļa Romas katoļu draudzes prāvests Andris Vasiļevskis uz Alsungu atveda pirmās dūdas. Instrumentu, ko darinājis Eduards Klints, patstāvīgi sāka apgūt Aleta Lipsne. Pirmo publisko uzstāšanos Suitu dūdenieki piedzīvoja 2014. gada 27. jūnijā, Starptautiskajā burdona festivālā Alsungā. Kopš savas darbības uzsākšanas, folkloras kopa ir atjaunojusi tradicionālo dūdu spēles tradīciju suitu novadā. Dūdu spēlēšana visilgāk – līdz II Pasaules karam – Latvijā bija saglabājusies tieši Alsungā, kur arī pierakstīts visvairāk dūdu melodiju.

Vadītāja: Juris Lipsnis
Kontakti: 26151541; e-pasts: jurissuits@gmail.com

Folkloras kopa “Suitiņi”

Folkloras kopā SUITIŅI darbojas Alsungas vidusskolas skolēni. Kolektīvs dibināts 1985. gadā. Līdz 2000. gadam SUITIŅUS vadīja skolotāja Lidija Jansone. No 2000. gada kolektīvu vadīja Gunta Matēviča. Pašlaik kolektīvu vada Ance Sproģe. Kolektīvs dzied suitu novadā pierakstītas dziesmas, Alsungas, Jūrkalnes un Gudenieku pagastos dziedātos burdonus. Kolektīvs aktīvi piedalās Suitu novada tradicionālās Kultūras pasākumos, tai skaitā Burdona festivālā. Kolektīvs ir aktīvs kustības “Pulkā eimu, pulkā teku” dalībnieks. Regulāri piedalās dziedātāju skatēs. Ir Dziesmu svētku- gan pieaugušo, gan skolēnu, festivāla Baltica un lielkoncerta “Dziesmu svētki Ziemassvētkos” dalībnieki.

Vadītāja: Ance Sproģe
Kontakti:

Etnogrāfiskais ansamblis “Gudenieku suiti”

Gudenieku etnogrāfisko ansambli “Gudenieku suiti” 1965. gadā nodibinājusi bijušās Gudenieku pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Lidija Jansone. Viņa to vada vēl šodien. Tagad tajā dzied arī pirmo ansambļa dalībnieču bērni un mazbērni. Gan pati vadītāja, gan ansamblis, repertuāru apguvuši tiešā mantojuma ceļā. Viņi senās suitu tradīcijas un prasmes lieliski demonstrējuši dažādos semināros un sarīkojumos Suitu novadā, Rīgā, Tallinā, pat Stokholmā, Lisabonā un Briselē. Dziedātāji ir piedalījušies triju latviešu mākslas filmu uzņemšanā (A. Freimaņa “Dzīvīte”, A. Slapiņa “Cerību lauki”, V. Kairiša “Kāzas”). Ansambļa dalībnieki ir piedalījušies visos “Baltica” festivālos Latvijā. Sevišķi augstu “Gudenieku suiti” vērtē tieši seno suitu burdona dziedāšanu, tā skanisko dažādību. Jaunie dziedātāji pamazām pārņem iepriekšējās paaudzes teicēju un locītāju kuplo dziesmu pūru un dziedāšanas prasmes kopā ar suitu tērpa valkāšanas tradīcijām.

Vaditāja: Lidija Jansone
Kontakti: tel. 26010239; GACAS@INBOX.LV
Mēģinājumi: Gudenieku kultūras namā un Basu kultūras namā

Spoiler title

Folkloras kopa  dibināta 2010. gadā, vairākkārt mainot darbības virzienu – sākotnēji kā aizsākums danču klubam, tad vokālais ansamblis, tad vairāk kā folkloras kolektīvs. Kolektīvā ir piecas dalībnieces, kuras pārsvarā dzied Basos un Gudeniekos pierakstītās sen aizmirstas un nedzirdētas tautas dziesmas un burdona daudzbalsību. Kolektīvs piedalās folkloras festivālā „Baltica” un burdona festivālos Suitu zemē, kā arī kuplina pašmāju un kaimiņu pagasta pasākumus.

Vadītāja: Dace Nasteviča
Kontakti: tel. 26321397; DACE.NASTEVICA@INBOX.LV
Mēģinājumi: Basu tautas namā