Vienotas Kuldīgas pilsētas daudzstāvu daudzdzīvokļi māju mikrorajonu pagalmu pilsētvides atjaunošanas, pārbūves un attīstības koncepcija
Koncepcija ielu tirdzniecības atsevišķu labiekārtojuma elementu – terašu, izvietošanai publiskā ārtelpā, Kuldīgas vecpilsētā

Apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2019. gada 30. maija sēdes lēmumu, prot.Nr.7, p.50

Terašu koncepcija

Betona bruģa segumu krāsu, rakstu salikumu un kvalitātes prasību koncepcija Kuldīgas pilsētai

Esošās situācijas raksturojums

Koncepcijā iekļauta visa Kuldīgas pilsētas teritorija, izņemot vecpilsētu un vēsturiskās apbūves zonas.

Koncepcijas izstrādes mērķis

Koncepcijas mērķis ir padarīt Pilsētu vizuāli pievilcīgu, sakārtot infrastruktūru, atvieglot un izveidot drošu gājēju un velosipēdistu pārvietošanos.

Betona bruģa segumu krāsu, rakstu salikumu un kvalitātes prasību koncepcija Kuldīgas pilsētai

Kuldīgas novada domes sēdes protokols

Krāsu koncepcija Kuldīgas pilsētas daudzdzīvokļu mājām

Projektu izstrādāja:
Kuldīgas pilsētas Domes Pilsētbūvniecības nodaļas
vadītāja/arhitekte – Jana Jākobsone
māksliniece – Inese Sulojeva

Krāsu koncepcija