Augu aizsardzības likums (01.01.2012, ar groz.) https://likumi.lv/doc.php?id=51662

Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.559, 14.07.2008) https://likumi.lv/doc.php?id=179511

Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi (MK noteikumi Nr.467, 30.06.2008)  https://likumi.lv/doc.php?id=177513&from=off

Ierobežošanas metodes

Darba drošības prasībās, strādājot ar ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem

Vairāk informācijas par Latvāņu ierobežošanu un pasākumiem meklē: https://www.vaad.gov.lv/lv/par-latviju-bez-latvaniem

Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2021.-2025. gadam

2020. gada 24. septembra izraksts Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna 2021.-2025. gadam” apstiprināšanu

2023. gada 18. janvāra izraksts par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna 2021.-2025. gadam” apstiprināšanu