SALDUS IELA 12, SPORTA IELA 2B NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU PLĀNS

Sporta iela 2A FUNKCIONĀLI NEPIECIEŠAMĀ ZEMESGABALA PLĀNS

2024. gada 30. maija Kuldīgas novada domes sēžu protokola izraksts “Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Sporta ielā 2A, Skrundā, Kuldīgas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apstiprināšanu*


Par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu Sporta ielā 2A, Skrundā

Par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala izvērtēšanas uzsākšanu Sporta ielā 2A, Skrundā

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Sporta iela 2A, Skrunda, Kuldīgas novads

2023. gada 29. decembra NEKUSTAMO ĪPAŠUMU NODAĻAS SĒDES PROTOKOLS “Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Sporta ielā 2A, Skrundā, Kuldīgas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu”


2024. gada 25. janvārī Par dzīvojamai mājai Baznīcas ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna apstiprināšanu*

Baznicas_iela_25_plans

15.09.2023. Par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala izvērtēšanas uzsākšanu

Par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu Baznīcas ielā 25, Kuldīga

2023. gada 15. septembrī Par dzīvojamai mājai Baznīcas ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

1. pielikums Baznīcas 25 vēsturiskas kartes

2. pielikums Baznīcas 25 sadales plāns

3. pielikums Baznīcas 25 funkcionālais projekts