Publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

Saistošos noteikumus skatīt šeit