Ikdienas uzturēšanai pakļauto pašvaldības autoceļu saraksts, kas sadalīts pa teritorijām, kur konkrētajai teritorijai tiek uzskaitīti autoceļu nosaukumi, ceļa uzturēšanas garumi un uzturēšanas klases.

Kuldīgas_pilsēta

Skrundas_pilsēta

Alsungas pagasts

Ēdoles pagasts

Gudenieku pagasts

Īvandes pagasts

Kabiles pagasts

Kurmāles pagasts

Laidu pagasts

Nīkrāces pagasts

Padures pagasts

Pelču pagasts

Raņķu pagasts

Rendas pagasts

Rudbāržu pagasts

Rumbas pagasts

Skrundas pagasts

Snēpeles pagasts

Turlavas pagasts

Vārmes pagasts

izraksts D15_2023_73