Tematiskais plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā atbilstoši plānošanas līmenim risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību vai specifisku tematu.

KULDĪGAS NOVADA AINAVU UN KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA AIZSARDZĪBAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS

Ar Kuldīgas novada domes 2023. gada 23. februāra lēmumu (sēdes prot. Nr. 2, p. 89 “Par Kuldīgas novada Ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”) apstiprināta Kuldīgas novada Ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības tematiskā plānojuma (1.0 redakcija) izstrādes uzsākšana.

HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_26676

AINAVU UN KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA AIZSARDZĪBAS TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA

KULDĪGAS NOVADA TRANSPORTA UN MOBILITĀTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS

Ar Kuldīgas novada domes 2023. gada 23. februāra lēmumu (sēdes prot. Nr. 2, p. 90 “Par Kuldīgas novada Transporta un mobilitātes infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”) apstiprināta Transporta un mobilitātes infrastruktūras tematiskā plānojuma (1.0 redakcija) izstrādes uzsākšana.

HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_26674

TRANSPORTA UN MOBILITĀTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA