Dome no deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kas sagatavo jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, izskata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu budžeta projektus,  kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Finanšu komiteja

Priekšsēdētāja: Inese Astaševska;

 • Inese Astaševska – komitejas priekšsēdētāja,
 • Artis Roberts – komitejas priekšsēdētāja vietnieks,
 • Baiba Mikāla,
 • Nellija Kleinberga,
 • Agris Kimbors,
 • Brigita Freija,
 • Kristīna Ansone,
 • Romāns Ernsons,
 • Loreta Robežniece,
 • Daiga Kalniņa,
 • Ruta Karloviča.

Sēdes norises laiks: mēneša priekšpēdējā ceturtdienā 14.00.

Sociālo, izglītības un kultūras lietu komiteja

Priekšsēdētājs: Baiba Mikāla – 29495653;

 • Baiba Mikāla – komitejas priekšsēdētāja,
 • Ruta Karloviča – komitejas priekšsēdētāja vietniece,
 • Artis Gustovskis,
 • Brigita Freija,
 • Agris Kimbors,
 • Ainārs Zankovskis,
 • Kristīna Ansone.

Sēdes norises laiks: mēneša otrajā vai trešajā ceturtdienā 15.00

Attīstības komiteja

Priekšsēdētājs: Artis Roberts;

 • Artis Roberts – komitejas priekšsēdētājs,
 • Nellija Kleinberga – komitejas priekšsēdētāja vietniece,
 • Raimonds Lapuķis,
 • Artis Gustovskis,
 • Loreta Robežniece,
 • Daiga Kalniņa,
 • Raits Valters.

Sēdes norises laiks: mēneša otrajā vai trešajā ceturtdienā 14.00.