Maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli var veikt portālā WWW.EPAKALPOJUMI.LV (nepieciešams autorizēties ar internetbankas starpniecību), pagastu pārvaldēs vai ieskaitīt šādos Kuldīgas novada pašvaldības (reģ. nr. 90000035590) banku kontos:

SEB banka kods UNLALV2X konts LV93 UNLA 0011 0211 30401
AS Swedbank kods HABALV22 konts LV81 HABA 0551 0000 85859
AS Luminor banka kods RIKOLV2X konts LV49 RIKO 0002 0131 78351

Ja vēlies maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli saņemt e-pastā:

  • reģistrē savu e-pastu – WWW.EPAKALPOJUMI.LV sadaļā “Nekustamais īpašums”, “E-pasta un SMS pieteikums” (nepieciešams autorizēties ar internetbankas starpniecību);
  • sūti savu informāciju uz e-pastu MARUTA.BALCERE@KULDIGA.LV, norādot e-pastu, kurā vēlies saņemt maksāšanas paziņojumu, vārdu, uzvārdu, īpašuma/u adresi.

INFORMĀCIJA PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDU DZĒŠANU

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2023.gadā

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2023.gadā

Izvērtējot Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas rīcībā esošo informāciju, ar 30.11.2023. lēmumu (Nr.15.,p.53.) tika dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kuri nav piedzenami saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmajiem daļā noteiktajiem nosacījumiem:

  • 125 fiziskām personām – 7981,17, EUR, tai skaitā pamatparāds 5492,29 EUR un nokavējuma nauda 2488,88 EUR;
  • 20 juridiskām personām – 9813,73 EUR, tai skaitā 7744,78 EUR pamatparāds un 2068,95 EUR nokavējuma nauda.
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2022.gadā

Izvērtējot Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas rīcībā esošo informāciju, ar 27.10.2022. lēmumu (Nr.14.,p.39.) un 24.11.2022. lēmumu (Nr.17.,p.41.) tika dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kuri nav piedzenami saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmajiem daļā noteiktajiem nosacījumiem:

  • 228 fiziskām personām – 9392,78 EUR, tai skaitā pamatparāds 5379,49 EUR un nokavējuma nauda 4013,29 EUR;
  • 4 juridiskām personām (SIA “Vintlers”, SIA “Abba būvniecība”, SIA “MR Sters” un TRIANGEL Umwelt +Energie GmbH) – 15084,90 EUR, tai skaitā 9924,70 EUR pamatparāds un 5160,20 EUR nokavējuma nauda.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2021.gadā

Izvērtējot Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas rīcībā esošo informāciju, ar 27.05.2020. Lēmumu (Nr.6.,p.7.) tika dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kuri nav piedzenami saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmajiem daļā noteiktajiem nosacījumiem:

  • 32 fiziskām personām 6585,07 EUR, tai skaitā pamatparāds 3101,09 EUR un nokavējuma nauda 3483,98 EUR;
  • 6 juridiskām personām (SIA “Tauss” un SIA “AKB Investment”, SIA “Centreks LS”, SIA “Pilsētas mežu aģentūra”, SIa “Mobile A”, SIA “Novaya stal”) 813,25 EUR, tai skaitā 582,65 pamatparāds un 227,60 EUR nokavējuma nauda.
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2020.gadā

Izvērtējot Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas rīcībā esošo informāciju, ar 24.09.2020. Lēmumu (Nr.15.,p.21.) tika dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kuri nav piedzenami saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmajiem daļā noteiktajiem nosacījumiem:

  • 2 juridiskām personām (SIA “Hanza projekts” un SIA “Kurland bioprodukt”) 16301,57 EUR, tai skaitā 11697,25 pamatparāds un 4604,32 EUR nokavējuma nauda.