Mācību jomu apvienības
 

Mācību jomas

Jomas koordinatora vārds, uzvārds  

E-pasta adrese

 

Tālruņa numurs

 

Pirmsskolas joma

 

 

Inguna Krebse

 

INGUNAKREBSE@INBOX.LV

 

27091581

 

Sākumskolas joma

 

 

Indra Tīruma

 

INDRAT@INBOX.LV

 

26885804

 

Latviešu valodas un literatūras joma

 

Aiga Moļņika

 

AIGA.MOLNIKA@INBOX.LV

 

26328616

 

Svešvalodu joma

 

 

Laila Meirupska

 

LAILA01@INBOX.LV

 

26183967

Dizains un tehnoloģiju joma  

Signe Lūse

 

SIGNE.LUUSE@INBOX.LV

 

26032155

 Veselības un fizisko aktivitāšu joma  

Aija Lancmane

LANCMANE@INBOX.LV  

29993332

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

 

Aiga Ciekale

 

AIGA.CIEKALE@INBOX.LV

 

29562590

Matemātikas/datorikas joma  

Laila Zudāne

 

ZUDANE@INBOX.LV

 

29106235

 

Sociālās un pilsoniskās joma

 

 

Antra Spuļģe

 

ANTRASPULGE@INBOX.LV

 

29405439

 

Dabaszinātņu joma

 

 

Iveta Eglīte

 

EGLITEIV@INBOX.LV

 

29644116

Kuldīgas novada metodiskā darba prioritātes 2022./2023.m.g.