Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2023./2024.mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda

 

Pārraudzītā tiešsaistē

4. – 6. 09.11.2023. 14.12.2023. – I kārta
09.02.2024. – II kārta
7. – 9. 08.11.2023.
10. – 12. 03.11.2022.
Bioloģija

Pārraudzītā tiešsaistē

9.-12. 30.11.2023. 24.-26.01.2024.
Ekonomika

Pārraudzītā tiešsaistē

10.-12. 22.01.2024. 22.02.2024.
Filozofija

Pārraudzītā tiešsaistē

11.-12. 01.12.2023. 20.02.2024.
Fizika

Pārraudzītā tiešsaistē

9.-12. 19.01.2024. 21.-22.03.2023.
Franču valoda

Pārraudzītā tiešsaistē

8.-12. 17.01.2024. 19.03.2024.
Ģeogrāfija

Pārraudzītā tiešsaistē

10.-12. 06.02.2024. 11.-12.04.2024.
Informātika (programmēšana)

Pārraudzītā tiešsaistē

8.-12. 15.01.2024. 28.02.-01.03.2024.
Krievu valoda

Klātienē

10. – 12. 23.11.2023. 09.01.2024.
Ķīmija

Pārraudzītā tiešsaistē

9. – 12. 11.01.2024. 05.-07.03.2024.
Latviešu valoda un literatūra

 

Pārraudzītā tiešsaistē

5. – 6. 05.02.2024. 15.04.2024.
8. – 9. 08.02.2024. 09.04.2024.
11. – 12. 31.01.2024. 26.03.2024.
Matemātika

Klātienē

9.-12. 02.02.2024. 27.03.2024.
Politika un tiesības

Pārraudzītā tiešsaistē

10. – 12. 15.11.2023. 30.01.2024.
Vācu valoda

Pārraudzītā tiešsaistē

10.-12. 04.12.2023. 12.01.2024. – I kārta
16.02.2024. – II kārta
Vēsture

Pārraudzītā tiešsaistē

9. 08.12.2023. 14.02.2024.
10.-12. 13.02.2024.

Konkursi

Konkurss Kuldīgas novada skolu 6. klašu skolēniem „Pagasts. Pilsēta. Valsts” Nolikums 2023./2024. m. g.

Dzejnieka Viļa Plūdoņa 150. jubilejai veltītais literāro darbu un pārspriedumu konkurss. Nolikums 2023./2024. m.g.