Sadraudzības pilsētas un starptautiskā sadarbība

Gēsthahte (Vācijā)

2008. gada 18. jūlijā Kuldīgas Rātslaukumā Kuldīgas Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Gēsthahtes birģermeistara vietnieks Folkers Manovs (tagad birģermeistars) atklāja abu pilsētu draudzībai veltītu vides objektu – no ozola un metāla izgatavotu stendu.

2003. gada 11.maijā Kuldīga un Gēsthahte parakstīja māsu pilsētu sadraudzības līgumu Gēsthahtē, bet 19. jūlijā – Kuldīgā.

Abu pilsētu sadraudzība sākās 1991.gada 12.martā, kad Kuldīgā pirmoreiz ieradās Gēsthahtes pilsētas delegācija, atvedot sarūpēto humānās palīdzības sūtījumu, kā arī toreizējā birģermeistara Pētera Valtera vēstuli ar piedāvājumu arī turpmāk veikt humānās palīdzības sūtījumus un veidot abu pilsētu sadarbību. Jau vairāk nekā desmit gadus Gēsthahtē pastāv plaša Kuldīgas draugu kopa bijušā Gēsthahtes birģermeistara Valtera vadībā.

1996.gada pavasarī, atzīmējot pilsētu sadraudzības piecu gadu jubileju, Kuldīgā tika parakstīts Gēsthahtes un Kuldīgas sadarbības līgums, kurā tika noteiktas sadarbības jomas: pašvaldību, sociālā, izglītības, medicīnas, kultūras, komunālās saimniecības un vides aizsardzības, sporta, tūrisma, informācijas apmaiņas. Tika nolemts veicināt sadarbību starp reliģisko konfesiju draudzēm, biedrībām, organizācijām un ģimenēm.
Sadarbības pirmajos gados galvenais akcents tika likts uz daudzveidīgas materiālās palīdzības sniegšanu Kuldīgas pilsētai un tās iedzīvotājiem. Sadarbībai attīstoties, tika gūta daudzveidīga pieredze un veidojās sadarbība sociālajā, izglītības, kultūras un citās jomās.

Abu pilsētu partnerattiecības kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem ir attīstījušās pāri tikko atvērtajam dzelzs priekškaram. Vēlme savstarpēji iepazīt vienam otru un arī vēlme mācīties vienam no otra bija un ir vēl joprojām. Toreizējie birģermeistari bez aizspriedumiem devās viens otram pretī. Bet pēc tam tie bija Gēsthahtes un Kuldīgas pilsones un pilsoņi, kas atrada ceļu vienam pie otra.

Vācijas pilsēta Gēsthahte atrodas ZA no Hamburgas Elbes upes krastā. Tajā dzīvo 29 338 iedzīvotāji. Gēsthahti ieskauj meži un ūdens. Tā ir lieliska vieta pārgājieniem ar kājām un velosipēdiem. Dabas draugus priecē daudzveidīgā flora un fauna.

Sadraudzības pilsētas oficiālā mājas lapa: WWW.GEESTHACHT.DE

Mcheta (Gruzijā)

2011. gada 15. jūlijā Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Mchetas pašvaldības priekšsēdētājs Andro Kalandbadze svinīgi parakstīja abu pašvaldību sadarbības līgumu.

Sadarbību ar Gruzijas pārstāvjiem aizsāka Kuldīgas rajona padome, bet tagad oficiāli turpina Kuldīgas novada Dome.

Ņemot vērā vairāk nekā 25 gadus ilgos draudzīgos kontaktus un sadarbības saites, abas puses parakstījušas līgumu par turpmāko abpusējo sadarbību starp Kuldīgas novada Domi un Mchetas pašvaldību šādās jomās: reģionālā diplomātija un pašvaldību attīstība, ekonomika, kultūra un tūrisms, izglītība un veselības aizsardzība. Sadarbība notiks arī sporta jomā, kultūras mantojuma un apkārtējās vides aizsardzības jomā u.c. jomās. Kontaktu uzturēšanā un sadarbībā piedalīsies arī vietējie uzņēmēji, izglītības iestādes un sabiedriskās organizācijas.

Patiesa draudzība, savstarpēja uzticēšanās un mūsu pilsētu iedzīvotāju brālība veicinās iepazīšanos ar latviešu un gruzīnu tautu vēsturi un tradīcijām, dāvās iespēju tuvāk iepazīt divu Eiropas valstu – Gruzijas un Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Pašvaldību sadarbība kļūs par kopīgu ieguldījumu Latvijas un Gruzijas tautu draudzībā, ceļā uz demokrātiju un Eiropas valstu mierīgu līdzāspastāvēšanu.

Mchetā vairākkārt viesojušās mūsu kultūras darbinieku delegācijas, arī gruzīni kuplinājuši mūsu svētkus ar saviem kolektīviem.

Mcheta ir viena no senākajām Gruzijas pilsētām, kas jau izsenis ir bijusi reliģiskais centrs šajā valstī. Mchetas – Mtianeti reģiona administratīvajā centrā dzīvo 19 423 iedzīvotāji. Pilsēta lepojas ar seniem vēstures pieminekļiem un 1994. gadā ir iekļauta Unesco Pasaules mantojuma sarakstā.

Drobaka (Norvēģijā)

2011. gada 5. septembrī Norvēģijas pilsētā Drobakā Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Frognas komūnas priekšsēdētājs Tūre Vestbī parakstīja abu pašvaldību sadarbības līgumu.

„Ar šo līgumu mēs oficiāli apņemamies stiprināt mūsu draudzību un turpināt sadarboties kultūras mantojuma saglabāšanas, kultūras, izglītības, restaurācijas un citās jomās. Mēs apņemies kopīgi īstenot attīstības projektus, kas nepieciešami mūsu pašvaldībām un mūsu iedzīvotājiem, lai Drobaka un Kuldīga kļūtu par pievilcīgākajām dzīves un darba vietām visā Eiropā,” par 2011. gada 5. septembrī parakstīto līgumu saka Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

2009. gadā, īstenojot projektu „Kuldīgas novada muzeja restaurācija un koka arhitektūras amatnieku darbnīcas izveide”, Kuldīgas pašvaldībai izveidojās sirsnīgas attiecības ar projekta partneriem – Drobakas pilsētu Norvēģijā.

Norvēģijas un Latvijas kopprojekta rezultātā izveidots Kuldīgas Restaurācijas centrs, restaurēta muzeja ēkas fasāde, izveidojusies cieša sadarbība un draudzība starp amatniekiem, arhitektiem, plānotājiem un kutūrvēsturiskā mantojuma ekspertiem.

Drobaka ar 3000 iedzīvotājiem atrodas skaistā vietā Oslo fjorda krastā, tā ietilpst Frognas komūnā, kurā dzīvo ap 14 000 iedzīvotāju. Drobaka ir populāra jūras tūrisma vieta, kā arī pazīstama ar saviem restorāniem un daudzajām mākslas galerijām.

Sadraudzības pilsētas oficiālā mājas lapa: WWW.FROGN.KOMMUNE.NO/

Skip to content