Tālrunis: 633 22469, 29579618
Būvvalde: 633 21903
Fakss: 63341422
E-pasts: DOME@KULDIGA.LV
Rēķiniem: REKINI@KULDIGA.LV
Informācijas iegūšanai: INFO@KULDIGASNOVADS.LV

Simbols e E-ADRESE

Rekvizīti

Kuldīgas novada pašvaldība

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301
Reģ. Nr. 90000035590
PVN reģ. nr. LV90000035590
AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X Konta nr. LV26 UNLA 0011001130401

Kuldīgas novada pašvaldības darba laiks:

  • Pirmdienās no 8.00 līdz 18.00;
  • Otrdienās no 8.00 līdz 17.00;
  • Trešdienās no 8.00 līdz 17.00;
  • Ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00;
  • Piektdienās no 8.00 līdz 16.00;
  • Pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

*Dokuments jānoformē atbilstoši MINISTRU KABINETA 2005. GADA 28. JŪNIJA NOTEIKUMIEM NR. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.