Ņemot vērā iepriekšējo gadu veiksmīgo pieredzi projektu konkursa pieaugušo izglītotājiem organizēšanā un izglītotāju atsaucību, Kuldīgas novada pašvaldība arī šajā gadā organizē atklātu projektu konkursu pieaugušo izglītotājiem Kuldīgas novadā. Pašvaldība projektu konkursu rīko, lai pieaugušo izglītotājus iesaistītu Kuldīgas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes pilnveidošanā.

Projektus var iesniegt pieaugušo izglītotājs, kurš savu darbību īsteno Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā un nav pašvaldības iestāde. Projektu konkursā atbalstīs neformālās izglītošanas pasākumus: meistarklases, radošās darbnīcas, diskusijas, citas interaktīvās formas, tikšanās ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Projekta mērķa grupa ir Kuldīgas novada iedzīvotāji vecumā no 26 gadiem, savukārt prioritārā mērķa grupa ir bērnu vecāki, kuriem ir bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Projekta īstenošanas termiņš nedrīkst būt īsāks par diviem un garāks par sešiem mēnešiem. Projektus būs jāīsteno līdz 31. oktobrim.

Pašvaldība pieaugušo izglītības projektu īstenošanai 2022. gada budžetā atvēlējusi 3500 eiro. Vienam projektam pašvaldība piešķirs līdz 800 eiro.

Projekti iesniedzami līdz 15. aprīlim, nosūtot uz e-pasta adresi DOME@KULDIGA.LV. Iesniegums jānoformē elektroniska dokumenta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai PDF formātā, ieskenējot izdrukātu un parakstītu iesniegumu.

Projektu iesniegumus vērtēs domes apstiprināta projektu vērtēšanas komisija.

2023. gadā atbalstīti 4 projekti, piešķirot 3190.97 EUR.

https://kuldigasnovads.lv/pieauguso-izglitotaju-projektu-konkursa-apstiprinati-cetri-projekti/

2022. gadā atbalstīti 4 projekti, piešķirot 3155.04 EUR.

HTTPS://KULDIGA.LV/IZGLITIBA/6591-PIEAUGUSO-IZGLITOTAJU-PROJEKTU-KONKURSA-APSTIPRINATI-4-PROJEKTI

2021. gadā atbalstīti 4 pieaugušo izglītības projekti, piešķirot to īstenošanai 3708.95 EUR.

HTTPS://KULDIGA.LV/IZGLITIBA/5651-PIEAUGUSO-IZGLITOTAJU-PROJEKTU-KONKURSA-APSTIPRINATI-CETRI-PROJEKTI

2020. gadā pirmoreiz pašvaldība rīkoja konkursu, kurā finansējumu varēja iegūt pieaugušo izglītotāji. 5 projektu īstenošanai tika piešķirti 4255 EUR.

HTTPS://KULDIGA.LV/IZGLITIBA/4998-PIEAUGUSO-IZGLITOTAJU-PROJEKTU-KONKURSA-APSTIPRINATI-5-PROJEKTI

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

BUDŽETA VEIDLAPA

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

NOSLĒGUMA ATSKAITE