Name Designation Email Mobile Phone

Izglītības pārvalde

Santa Dubure

Izglītības pārvaldes vadītāja

Lilita Mačtama

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

Valda Krauze

Speciāliste

Una Lepse

Speciāliste

Inga Flugrāte

Speciāliste

Aiva Zandere

Metodiķe

Gunita Agriņa

Lietvede