Jautājiet mums

Jautājumi un atbildesUzdodiet savu jautājumu
Labdien ! Kuram operatoram pieder tornis, kas uzstādīts uz dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 12, Kuldīgā. Ja ir iespējams vai jūs varētu sniegt informāciju par šī torņa specifiku un tā paredzēto mērķi. 15.02.2024
Labdien! Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldei nav pieejama informācija par to, kuram operatoram šis torņis pieder, jo būvniecības iecere par šādu iekārtu izvietošanu nav jāizstrādā, jo tā klasificējas kā antena. Antenas izveidošanai ir nepieciešams mājas iedzīvotāju lēmums, ko pieņem mājas kopsapulcē. Ja jūs vēlētos saņemt detalizētāku informāciju par šī torņa specifiku un mērķi, iesakām sazināties ar konkrētās mājas apsaimniekotāju vai mājas vecāko, kas varētu sniegt detalizētāku skaidrojumu.
Labdien! Prieks, ka Kuldīgā ir baseins ar nelielu SPA zonu un bērnu stūrīti. Paldies, ka SPA zona ir atvērta arī ceturtdienās no 18:00. Vai SPA zonas darba laikam ir iespējams pielāgot arī peldbaseina grafiku? Baseinu apmeklējumu es un daudzas citas ģimenes ar bērniem izvēlamies tieši tad, kad ir atvērta arī SPA zona. Diemžēl ceturtdienās, no 18:30-19:30 ar bērniem uz baseinu nav vēlams doties, jo tieši bērnu zonu baseinā ir aizņēmis treneris ar bērniem, kam notiek treniņi. Skatos, ka mājaslapā jaunais grafiks 2024.gadam vēl nav ievietots, iespējams un pat ieteicams to pamainīt, lai SPA zonas darbības laikā baseins būtu pieejams visiem apmeklētājiem. Ceru uz Jūsu atbalstu, esam, taču, ģimenēm draudzīgākā pašvaldība. 06.02.2024
Labdien! Atbild KNSS direktora vietnieks / Peldbaseina vadītājs Ivo Solomahins: "Sveiki! Paldies par ieteikumu. Sākot ar jauno gadu, esam eksperimentālā veidā palaiduši darbībā arī ceturtdienās SPA zonu pēc klientu lielā pieprasījuma. Diemžēl baseina patstāvīgais grafiks ir nemainīgs visu sezonu, jo arī vecāki, kuri ved savus bērnus uz peldētapmācībām, jau no septembra ir pielāgojuši savus grafikus utt. Sākot ar jauno sezonu, ņemsim vērā šo ieteikumu un centīsimies nepārklāt SPA darbību ar peldētnodarbībām. Aicinu apmeklēt piektdienās no 18.00 līdz 22.00, sestdienas/svētdienas no 10.00 līdz 22.00 SPA zonu, kad treniņu nodarbības nepārklājas."
Mums Dzintaru ielā, sētā nav kur mašīnas vairs likt. Daži labi ar trim mašīnām brauc. Liek darba busus sētā. Citi izbraukājuši zāli un dēļ slapjā laika ir dziļas riepu pēdas. Apmales šķības un greizas jo brauc tām virsū. Lietus laikā visa sēta ir nopludojusi. Pie tam šeit stāv trīs auto ar tukšām riepām, divi no tiem jau vairākus gadus nekustināti. Ko darīt? Situācija ir aizgājusi tik tālu, ka ir jāņem no garāžas otrais auto lai aizņemtu sev vietu kamēr neesmu mājās. Un citi jau tā dara. 05.02.2024
Labdien! Par ilgi stāvošiem transporta līdzekļiem, kas netiek kustināti, jums ir jādod precīzāka informācija par konkrēto atrašanās vietu un par pašiem transporta līdzekļiem mūsu pašvaldības policijai, zvanot uz tālruni 28881288 vai rakstot un sūtot foto uz aplikāciju WhatsApp, vai iesniedzot iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldības policijai. Par mājas stāvvietu izmantošanu un tās lietošanu ir atbildīgi paši mājas iedzīvotāji. Iesakām vērsties pie sava mājas vecākā vai sarīkot kopēju mājas sapulci, kur varētu atrisināt esošo situāciju par mājas stāvvietām.
Labdien! 1)Mēs Ventspils ielas iedzīvotāji esam neizpratnē par šīs ielas posma no NR.53 - aplim uz Ventspili remontu. Vai tiešām to nevar izdarīt kvalitatīvi, jo lāpa, bet peč 2 dienām bedres tās pašas. Kādi ir iemesli? 2)Kuldīgā ir arī tāda Gravas iela (Nr. 7), kurā arī dzīvo Kuldīgas iedzīvotāji, bet šeit nekas nav darīts jau 20 gadus. Mēs paši iedzīvotāji vedam granti un līdzinām bedres, bet vai tiešām tas būtu jādara mums???? Šobrīs situācija ir briesmīga, jo gandrīz vairs nav iespējams izbraukt!!!!!!!! Kurš atbildēs par salauztām mašīnām? 3) Kāda ir Domes rīcība, ja pašvaldības stādītie koki bojā manu personīgo īpašumu? Divas lielas liepas, ko komunālie pakalpojumi nekad nav kopuši šobrīd bojā jauno uzlikti žogu. Kādu rīcību un palīdzību es varu saņemt? Ar cieņu, Santa Lapiņa. 02.02.2024
Labdien! 1. Ventspils iela (posmā no Gravas ielas līdz apļveida krustojumam uz Ventspili) tika apstrādāta ar virsmas apstrādes tehnoloģiju. Šī apstrāde ievērojami uzlaboja šī posma tehnisko stāvokli, kas arī vairāk tik bieži nav jālabo, jo grants seguma posmi pie šādām intensitātēm bojājas ievērojami ātrāk. Minētajā posmā nav atrisināta lietus ūdens novadīšana, kas izplūst no privātīpašumiem, privātmāju sektora. Tā kā visi šie lietus ūdeņi satek uz ielas, brauktuve visu laiku ir pārāk lielā mitrumā, kas pastiprina segumu bojāšanos. Par cik pagājušā būvniecības sezonā tika pārbūvēta Virkas iela, minētajā Ventspils ielas posmā tas radīja palielinātu satiksmes intensitāti, tai skaitā kravas transportlīdzekļus, ar ko, protams, jārēķinās, ka pārbūvējot kādu ielu, intensitāte un noslogojums uz paralēlām ielām palielinās. Pie šādas intensitātes un slodzēm šī iela tiek spēcīgi ietekmēta, un savienojumā ar paaugstināto mitrumu, tās seguma stāvoklis bojājas daudz ātrāk. Pie šādiem apstākļiem ielai būtu nepieciešama pilna pārbūve, tai skaitā iekļaujot lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi un cieto brauktuves segumu, taču šobrīd pilsētai tam nav atvēlēto līdzekļu, līdz ar to cenšamies novērst vismaz katastrofālās un bīstamās bedres, kas, protams, šādos laikapstākļos ir tikai īstermiņa risinājums. Paralēli tam pašvaldība šobrīd ir ierobežojusi satiksmi minētajā posmā, aizliedzot braukt kravas transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 3,5t, kā arī samazinājusi atļauto braukšanas ātrumu. 2. Pašvaldība atbilstošos laikapstākļos un būvniecības sezonā veic ielu labošanas darbus un seguma uzlabošanu. Tāpat tiek veiktas ielu pārbūves un apstrādes ar “Virsmas apstrādes tehnoloģiju” sākot ar noslogotākajām privātmāju sektora ielām, pēc ielu kategorijas iedalījuma. Iestājoties laikapstākļiem, kad veidojas ļoti bieži sasalšanas – atkušanas cikli, brauktuvju pamats ir sasalis, taču virskārta atkūst, rodoties mitrumam, kurš nespēj nosūkties. Šādos apstākļos uz brauktuves visu laiku stāv ūdens, kas pārmitrina brauktuves segumu, līdz ar to tas strauji izveido dubļus, rises un bedres kā šajā ielā, tā arī citur. Pašvaldība iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem nekavējas veikt attiecīgus ielu remontdarbus, un to uzturēšanu, kas plānoti arī šajā ielā. 3. Katrs koks pilsētvidē ir svarīga zaļā rota. Uzdots SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” apsekot un veikt koku vainagu sakopšanu, minēto divu koku – parasto liepu Ventspils ielas zaļajā zonā pie īpašuma Nr.53, pieaicinot sertificētu kokkopi/arboristu.
Labdien. Sakiet lūdzu, kas atbild par Kuldīgas vēsturisko šķūnīšu atzīšanu ka graustu? 2.jautājums. Senos laikos paziņas sētā bija vairāki šķūnīši, kas tika nojaukti, lai uzbūvētu vienu, kopēju. Šogad viens no māju kaimiņiem paziņo, ka šķūnis ir tikai viņa un viņš viņu jauks nost. Kā pēkšņi vairāku māju kopīpašums palika par vienas mājas īpašumu? Vai ir tik vienkārši šķūni atzīt par graustu un nojaukt? Ps. Šķūnis atrodas Kuldīgas vecpilsētā un pēc grausta nemaz neizskatās. Mums tur atrodas malka, jo siltumtrase būs labi ja pēc 2 gadiem. 29.01.2024
Labdien! Lēmumus par šķūnīšu iekļaušanu graustu sarakstā pieņem Būvvaldes būvinspektors pēc objekta apsekošanas dabā. Lai attiecīgi varētu sniegt atbildi uz Jūsu otro jautājumu, mums būtu nepieciešama papildus informācija par konkrēto adresi. Aicinām adresi precizēt sūtot ziņu uz e-pastu buvvalde@kuldiga.lv .
Labdien, Lūdzu nomainīt Ventspils ielas nosaukuma zīmi, kas ir krievu valodā, pašā ielas sākumā pie Ventas. Skatīt pievienoto fotofiksāciju. 25.01.2024
Labdien! Paldies par jūsu iesaisti pilsētvides uzlabošanā! Atbilstoši Kuldīgas novada domes saistošajiem noteikumiem SN Nr.2011/1, par ielu nosaukumu zīmju uzturēšanu un izvietošanu ir atbildīga pašvaldība, līdz ar to ielas zīme pie ēkas fasādes Ventspils ielā 3 tiks demontēta. Minētajā adresē jauna ielas nosaukuma zīme netiks uzstādīta, jo atbilstoši noteikumiem, ielu nosaukumu zīmes jāizvieto kvartālu stūros, kas neatbilst Ventspils ielā 3.
Labdien, Kad ir plānots uzstādīt ielas apgaismojumu Rūpniecības ielā posmā no Jelgavas ielas līdz Izstādes ielai? Rūpniecības iela ir ātrākais un īsākais ceļš, lai nokļūtu no Putnudārza uz Kuldīgas centru un otrādi. Šobrīd šajā posmā trūkst apgaismojums, kas to attiecīgi padara par bīstamu un nedrošu vidi visiem gājējiem. Ja nav uz doto brīdi plānoti apgaismojuma uzstādīšanas darbi, lūdzu tos ievērtēt nākamajā darbu plānošanas posmā. Tas ir nepieļaujami, ka pilsētas iedzīvotāji tiek apdraudēti, dodoties mājup. Paldies jau iepriekš! 25.01.2024
Labdien! Informējam, ka jau iepriekš ir novērots, ka Rūpniecības ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Izstādes ielai trūkst apgaismojums, un šis jautājums ir pieņemts darba kārtībā. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka būvniecības darbi var tikt uzsākti tikai tad, ja būvniecības izmaksas nepārsniegs atvēlēto līdzekļu summu. Diemžēl, šogad būvniecības darbi šajā ielā netiks uzsākti, jo budžetā nepietiek finansējuma. Mēs koncentrēsimies tikai uz sagatavošanas darbiem, izstrādājot projektu.
Labdien.Pec kādiem kritērijiem tiek piešķirti pašvaldību dzīvokļi.. 21.01.2024
Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā iedzīvotājiem sniedz pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” (Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (likumi.lv)) un Kuldīgas novada domes 2022.gada 31.marta saistošiem noteikumiem Nr. KNP/2022/9 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Kuldīgas novadā” (Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kuldīgas novadā (likumi.lv)). Konsultāciju klātienē varat saņemt pie dzīvokļu speciālistes Elīnas Iļjinas (T:27091574, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku).
Labdien! Pēdējā laikā pastiprināti var dzirdēt dūkoņu, kas nāk no uzņēmuma Stiga! Kad logi ir ciet, tad protams nav tik traki, bet kad būs siltāks un logus turēsim vaļā, tā dūkoņa būs ļoti traucējoša! Gan skaļums , gan laikam jau frekvence ir traucējoši! Arī pastaigājoties uz pilskalna pusi, vairs nav klusums un miers pie dabas! Dūc skaļāk par putnu dziesmām! Saprotu, ka ir ļoti labi, ka mums ir šī ražotne! Bet vai ir domāts kaut ko darīt ar skaņu? 19.01.2024
Labdien! Šādos gadījumos, ja skaņas traucējumi nāk no uzņēmuma, jums ir tiesības sūdzēties un pieprasīt palīdzību no Veselības inspekcijas. Viņi ir atbildīgi par skaņas normu ievērošanas uzraudzību un varētu uzsākt nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu traucējošo skaņu līmeni.
No kāda diametra jasaskaņo koku ciršana meliorētā lauksaimniecības zemē, ārpus pilsētas? 16.01.2024
Labdien! Pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža zemes, ārpus pilsētas un ciema teritorijām lauksaimniecībā izmantojamā zemē nepieciešama, ja 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 1.pielikumam, un ja īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
Labdien.Sakiet cik pamatoti ir pacelt apkures tarifus uz 120.50 € par Mwh Skrundā un Rudbāržos ?Kā jūs domājat,vai cilvēki spēs to nomaksāt ? 12.01.2024
Labdien! Atbild SIA "Skrundas komunālo saimniecība" valdes loceklis Sandis Japēņins: "No 2021. gada, kad tika apstiprināti esošie tarifi (Skrunda 97,28 eur/MWh bez PVN un Rudbārži 89,98 eur/MWh bez PVN) neskatoties uz to, ka laika posmā no 2021.gada līdz 2023.gada beigām, bija visādas izmaiņas (min.algas pacelšana valstī, dabas resursa nodokļa procenta pacelšana, elektroenerģijas sadārdzinājums, degvielas cenas augšana, izejmateriālu cenu palielinājums), kad būtu bijis jāpārskata (jāpaaugstina) esošie tarifi, SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA tarifu nepacēla, kompensējot to ar paredzētā uzkrājuma samazinājumu (uzkrājums paredzēts tekošiem remontiem, plānotiem remontiem, siltumsistēmas uzturēšana un uzkrājums nākotnes siltuma iekārtu un trašu nomaiņai, jo katram ir savs kalpošanas mūžs. Bet tā kā dabasgāzes piegādes līgums ar 31.12.2023. beidzas (dabasgāzes līgumcena bija 39,74 eur/MWh bez PVN), 2023.gada vasaras beigās, kad biržā dabasgāze bija ar viszemāko cenu, tika izsludināta cenu aptauja, kur tika aicināti piedalīties visi Latvijā reģistrēti dabasgāzes piegādātāji, atsaucās četri piegādātāji, no kuriem tika izvēlēts lētākais (dabasgāzes līgumcena bija 48,17 eur/MWh bez PVN) un noslēgts līgums uz pusgadu (līgums uz pusgadu tika noslēgts tāpēc, ka uz gadu līgums tika piedāvāts ar lielāku dabasgāzes cenu, tā kā nav stabils dabasgāzes tirgus). Salīdzinot esošos siltumenerģijas tarifus ar jauno siltumenerģijas tarifu, galvenās sadārdzinājuma sadaļas ir dabasgāzes cenas pieaugums, izejvielu un materiālu cenu pieaugums, pamatlīdzekļu nolietojums (kā alternatīva tika uzstādīti jauni granulu katli ar apsaistēm), elektroenerģijas izmaksas, darba algu palielinājums (saistībā ar minimālās algas palielināšanu gan ar 2023.gada, gan 2024.gada sākumu), dabas resursa nodokļa palielināšana, pārvades sistēmas pakalpojuma un sadales sistēmas pakalpojuma izcenojuma palielināšanu (šo apstiprina regulators). Ņemot vērā augstāk minēto jaunais siltumenerģijas tarifs stāsies spēkā ar 01.02.2024.gadu un tas būs 120,50 eur/MWh bez PVN. Tarifs ir pacelts par tik cik ir sadardzinājušies visi no SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA neatkarīgi pakalpojumu un izejmateriālu izmaksas."
Labdien! Jau kādu laiku esmu novērojis ka starp Gaismas 6 un Gaismas 4 novietotajiem atkrituma konteineriem ir uzstādīta video novērošanas kamera. Vēlējos vaicāt vai tā video kamera ir īsta vai butaforija? Un ja tā kamera ir īsta, vai kāds ir pieķerts un/vai sodīts par lielgabarīta atkritumu atstāšanu ĀRPUS atkrituma laukuma nožogojuma? Kas maksā par šo lielgabarīta atkritumu aizvākšanu? Jo tur lielgabarīta atkritumi un riepas tiek noliktas regulāri. 11.01.2024
Labdien! Informējam, ka šī kamera ir reāla un uzstādīta ar mērķi uzraudzīt kārtību un novērst nelegālas darbības attiecībā pret atkritumu apsaimniekošanu. Lai gan pašvaldības policija tuvākajā laikā nav saņēmusi informāciju par konkrētiem notikumiem vai par pieķertajām persona, kuri atkritumu nelegāli atstājuši ārpus noteiktā laukuma, ir svarīgi informēt, ka šādas video kameras ir lielisks veids, kā uzraudzīt publiskas vietas un nodrošināt to drošību. Par atkritumu atstāšanu ārpus noteiktā laukuma, tostarp lielgabarīta atkritumu un riepu noglabāšanu, informējam, ka šāda veida pārkāpumi ir sodāmi. Lielgabarīta atkritumu aizvākšana un apsaimniekošana ir uzņēmuma SIA "Kuldīgas komunālais dienests" atbildība, un, ja notiek šādi pārkāpumi, to izmeklē un risina attiecīgie pārvaldes dienesti sadarbībā ar pašvaldības policiju. Nereti šādās situācijās cieš paši mājas iedzīvotāji, jo pie viņu atkritumu konteineriem tiek nolikti lielgabarītu atkritumu, tāpēc par šādām situācijām nekavējoties vajadzētu informēt pašvaldības polciju vai Kuldīgas komunālo dienestu, ja kāda sveša persona novieto atkritumus pie Jūsu mājas atkritumu konteineriem. Konkrētā kamera ir SIA "Ķuldīgas komunālais dienesta" kamera, kas ir pievienota pie kopējā Kuldīgas pašvaldības policijas video novērošanas tīkla.
Labdien! Vēlos jautāt, pie kā man vērsties ar jautājumu par mūsu piebraucamā ceļa sabojāšanu Liepājas ielas 14 ēkas restaurācijas laikā? Strādnieki ar savu tehniku un smagajiem auto aiz sevis atstāja ne tikai bedres, kurās krājas ūdens un praktiski ceļu ar kājām tādos brīžos iziet nav iespējams, bet arī ar braucamrīku riepām pa visu sētu un ceļu izvazāja dubļus un melnzemi. Liepājas ielas 18 māju iedzīvotāji iepriekš par savu naudu noorganizēja grants izgāšanu un izlīdzināšanu, lai ceļš būtu taisns, un sēta pašiem ērti izmantojama. Tagad izskatās, ka viss velti, jo ceļš un sēta sabojāta, dubļaina un bedraina. Vai tad pēc restaurācijas āra darbu veikšanas šis nebija jāsakopj aiz sevis? Saprotu, ka ziema, un tas rada grūtības, bet bija liels atkusnis vairākas nedēļas un nekas netika darīts. Pievienoju bildes, kas uzņemtas tieši pirms lielā sala. Ļoti ceru, ka šis jautājums tiks risināts. Cieņā, Elīna Rudzīte, Liepājas ielas 18, iedzīvotāja. 09.01.2024
Labdien! Segumu labošanas darbi plānoti pavasarī, līdz ar labvēlīgu laika apstākļu iestāšanos. Brauktuvē bedru vietās tiks ieklāts ceļa seguma materiāls no karjera. Zaļā zona tiks profilēta, papildināta ar melnzemes slāni un apsēta ar zālāja sēklām.
Labdien,gribētu rast atbildi par Kabiles skolas slegšanu,kâpēc pašvaldiba atbalsta lauku iedzīvotāju iznīcināšanu.Visi nevar atļauties nopirkt dzīvokli Kuldīga,tāpëc nopirkām to Kabile kur varam atļauties,bet še tev skola plānotas slēgtiem .Ka bērnu skolosim kurš nākamgad uzsāks pirmo klasi.Paldies.Piedališos visos organizētajos piketos kas plānojas,lai cīnītos par lauku skolām arī Ēdoles. 06.01.2024
Labdien! Paldies, ka sūtījāt savu jautājumu. Lai nodrošinātu skolotājiem atbilstošu atalgojumu, mums, gluži tāpat kā citām pašvaldībām visā Latvijā, jāpieņem lēmums par skolu tīkla nākotni. Tas nav jautājums tikai par pagastu skolām – valsts jaunajiem kritērijiem ir pakļauts viss skolu tīkls mūsu novadā. Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā šobrīd no 1.-9.klasei mācās tikai 70 skolēni, no kuriem 30 ir vietējā pagasta skolēni. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesu, kurā neviena klasei nav apvienotās stundas, nepieciešams, lai katrā klasē būtu 10 skolēni. Tas nozīmē, ka Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā skolēnu skaits ir nepietiekams. Ņemot vērā dzimstības rādītājus no 2017. gada līdz 2023. gada, redzams, ka arī turpmākos 7 gadus šajā skolā nebūs iespējams nodrošināt klases ar vidēji 10 skolēniem katrā. Skolu tīkla optimizācija ir neizbēgama, taču procesam jānotiek kvalitatīvi, pieņemot izsvērtus un reālajai situācijai atbilstošus lēmumus.
Vai topošajiem vecākiem ir pieejamas kādas lekcijas Vai nodarbibas, gatavojoties dzemdībām Kuldigas slimnica? Saprotu, ka kaut kadas mistiskas un neredzetas konsultācijas slimnīcā par kuram nekas nav zinams, bet cik skatos, tad citas pašvaldības nodrošina šādu iespēju jaunajiem vecākiem. Vai mūsu slimnīcai arī tas nebūtu jānodrošina? Mums sanāk braukt uz Ventspils slimnīcu, lai apmeklētu dzemdību gatavošanās un pēcdzemdību lekciju kursus. Tad arī tā vietā šķiet tagad pazīstamaka un tur arī apsveram domu doties dzemdību diena. Četrus, piecus gadus atpakaļ šāda iespēja bija arī Kuldīgā. Paldies! Cerams, ka kaut kas mainīsies un tiks domāts vairāk par jaunajām ģimenēm. 27.12.2023
Labdien! Jauno māmiņu kursi, nodarbības, vecāku skoliņas un tamlīdzīgas aktivitātes ir ārstniecības iestādes iniciatīva nevis obligāti nodrošināma pamatfunkcija. Kuldīgas slimnīcā šoruden bija plānots atsākt māmiņu nodarbības, tomēr resursu trūkuma dēļ šī aktivitāte netika ieviesta. Kuldīgas slimnīca nodrošina iespēju vecmātes pavadībā apskatīt dzemdību nodaļu un pārrunāt svarīgākos jautājumus par stāšanos nodaļā un dažādiem, ar dzemdībām saistītiem procesiem. Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļu var apskatīt pirmdienās, ceturtdienās plkst.12.00. Vienojoties ar nodaļas vecāko vecmāti, nodaļu var apskatīt ari svētdienās. Nodaļas tālrunis: 63374009. Jautājumus par dzemdību norisi var uzdot savam ārstam un vecmātei, kas veic grūtniecības uzraudzību. Par bērniņa aprūpi pēc dzemdībām informāciju sniedz un praktiski parāda vecmātes, māsas un neonatologs. Fizioterapeits parāda bērniņa celšanas, velšanas un ģērbšanas pamatprincipus (mazuļa handlings). Sievietes veselību pārbaudīs ginekologs. Svētku laikā līdz 1.janvārim uzturēšanās ģimenes palātās ir bez maksas. Kuldīgas slimnīca atbalsta ģimenes dzemdības un priecājas, ka jaunie vecāki arvien biežāk bērniņa dzimšanas brīdī izvēlas būt kopā.
Labdien ! Kāpēc no 2023.gada 18.decembra nedarbojas ielu apgaismojums pie ēkām Kuldīgā, Virkas ielā 25, 29 un 31 ? 20.12.2023
Sveiki! Nedēļas sākumā (svētdien/pirmdien) tika novērota elektrības raustīšanās, jo, diemžēl, bija noticis transformatora bojājums Piltenes ielā 25. Šī situācija izraisīja pārslodzi un automātslēdžu izslēgšanu apgaismojuma sadalnē, tādējādi novedot pie ielu apgaismojuma izslēgšanās minētajā rajonā. Mūsu tehniskais dienests ir rīkojies ātri un efektīvi, lai novērstu šo problēmu, un tagad apgaismojums atkal darbojas kā parasti. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un pateicamies par sapratni. Lai nākotnē ziņotu par līdzīgām situācijām vai bojājumiem, aicinām izmantot mūsu tiešsaistes formu šeit, sūtot e-pastu uz info@kce.lv vai zvanot uz tālruni +371 25 444 964.
Sveiki, Jautājums par pamestiem bojātiem auto kas ilgstoši atrodas uz ielas bez apskates un numuru atpazīšanas zīmēm. Konkrēti Valciņu ielā pamests auto jau 3 mēnešus atrodas ielas malā un traucē satiksmi,- izbraukšanu no piegulošās teritorijas otrā ielas pusē. Vai ir iespēja novākt metāllūžņus no ielas - kur jāvēršas lai šo jautājumu risinātu? 18.12.2023
Labdien! Informacija tika nodota pašvaldības policijai un esošā situācija ir atrisināta.
Labdien! Daudzus rudbāržniekus satrauc jautājums, kad mums būs pārvaldes vadītājs? Jau otro mēnesi dzīvojam neziņā. Ir informācija, ka arī lietvede nebūs un šos pienākumus pildīs bibliotekāre. Vai tā ir kāda jauna pieeja vadības politikā , varbūt naudas taupība? Mums šķiet, ka mērķtiecīgi tiekam aizmirsti. Varbūt eksperiments kāds? Bet kāpēc tieši ar mūsu pagastu? Rakstu vairāku pagasta iedzīvotāju vārdā. Lūdzu mums izskaidrot šo situāciju. Paldies! 11.12.2023
Labdien! Paldies, ka sazinājāties! Kuldīgas novada pašvaldība katram no pagastiem ir iezīmējusi savas attīstības ieceres, kuras tiek īstenotas sadarbībā ar novada vadību, iedzīvotājiem un pagasta pārvaldniekiem. Pēc līdzšinējās Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītājas atstādināšanas no amata, pagasta vadīšanas pienākumus pārņēmusi Nīkrāces pagasta vadītāja Ilona Rītiņa. I. Rītiņai Rudbāržu puse un pagasta prioritātes ir labi pazīstamas, tāpēc visi iesāktie darbi rit uz priekšu. Rudbāržnieki var lepoties ar vairākiem attīstības projektiem, kas iedvesmo un no kuriem mācās citi Kuldīgas novada pagasti. Piemēram, sadarbībā ar “Skrundas komunālo saimniecību” ieguldīts nozīmīgs darbs ēku siltināšanas jomā – šogad pabeigta divu daudzdzīvokļu ēku siltināšana Jubilejas ielā 3 un Parka ielā 1. Tiek risināts arī apkures jautājums - neziņā par gāzes nākotnes izmaksām, meklēti alternatīvi risinājumi, veicot nozīmīgas investīcijas šķeldas katlumājas būvniecībā, kuru plānots pabeigt nākamā gada vasarā. Pašvaldība turpina ieguldīt ceļu labiekārtošanā, remontdarbiem Rudbāržu pusē ik gadu novirzot aptuveni 28 tūkstošus eiro, kas ļauj plānot un veikt uzlabojumus. Tā, piemēram, kolīdz laika apstākļi ļaus, tiks uzsākta Kalna ielas Sieksātē ceļa seguma stiprināšana. Ieguldīti līdzekļi arī ēku labiekārtošanā un ikdienas dzīves uzlabošanā – pēdējo divu gadu laikā nomainīti logi pārvaldes Saieta zālei, salabota ēkas gala siena, arī kanalizācijas sistēma Jubilejas ielā. Lai paplašinātu atpūtas iespējas ģimenēm, plānots uzsākt darbu pie Rudbāržu rotaļu laukuma projektēšanas daudzīvokļu namu tuvumā. Atbildot uz jautājumu par lietvedības pakalpojumiem - šī gada novembrī pagasta lietvede privātu iemeslu dēļ ir izteikusi vēlmi pārtraukt darba attiecības. Tai pat laikā vēršam uzmanību - lai lietvedības darbs noritētu pārdomāti un efektīvi, valsts aicinājusi pašvaldības sakārtot administratīvo tīklu, daļu no funkcijām uzticot bibliotēkām. Šobrīd meklējam iedzīvotājiem labāko risinājumu administratīvo pakalpojumu nodrošināšanā saskaņā ar valsts uzdotajiem plāniem. Atgādinām, ka Rudbāržu pagasts ir būtisks Kuldīgas novada stūrakmens, kura attīstība tiek mērķtiecīgi plānota. Ja Jums rodas papildus jautājumi par konkrētiem darbiem, kas plānoti 2024. gadā Rudbāržu pagastā, aicinām sazināties ar pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāju Ilonu Rītiņu (I. Rītiņa Rudbāržos iedzīvotājus pieņem divas līdz trīs reizes nedēļā. Pagasta pārvaldnieces pieņemšanas laiki ir trešdienās no plkst. 13.00 līdz 16.30, bet ceturtdienās un piektdienās – pēc vajadzības. E: Ilona.ritina@kuldigasnovads.lv T: 26665663) Tāpat uz jūsu jautājumiem labprāt atbildēs pašvaldības izpilddirektores pienākumu izpildītāja Agnese Buka (agnese.buka@kuldiga.lv, 29615652).
Laukā ir ziema. Bērni šo laiku gaida ar lielu prieku, lai brauktu ar ragaviņām. Būtu jauki, ja šo burvību, svētku gaismiņas, ar ragaviņām varētu baudīt arī braucot pa Liepājas ielu. Lūdzu atstāt vismaz 1/3 no ielas platuma ar sniegu, lai radītu svētku sajūtu. Daudzi šodien stūmās ar ragavām pa bruģi, jo citviet ir sniegs vismaz nedaudz, bet Liepājas iela pilnīgi sausa notīrīta. Tā ir gājēju iela un tās platums ļauj to. 29.11.2023
Labdien! Liels paldies par ieteikumu! Esam to ņēmuši vērā un izveidojuši ragaviņu ceļu uz Liepājas ielas sadarbībā ar SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", kas pielāgos tīrīšanu un kaisīšanu, lai tā būtu ērti izbraucama ar ragavām. Lai izdodas rast prieku par ziemīgo laiku, gaismiņām izrotāto pilsētu un ģimeniskām pastaigām brīvā dabā!
Labdien! Kādēļ Kuldīgā būtiski paaugstināts apkures tarifs, ja šķeldas cena samazinās, citās pašvaldībās cena tiek samazināta. 20.11.2023
Labdien, Saskaņā ar spēkā esošo siltumapgādes pakalpojumu tarifu SIA "KULDĪGAS SILTUMTĪKLI" ir uzlikts par pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja kurināmā cena vai pārdotās elektroenerģijas cena būs zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā un ja kurināmā vai pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņas ietekmē siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksu samazinājumu, kas rada vismaz 0,50 EUR ietekmi uz gala tarifu. Pilns lēmuma teksts par tarifa apstiprināšanu pieejams šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2023/199.30 Info grafika par spēkā esošajiem siltuma tarifiem Latvijā novembra mēnesī: https://prezi.com/i/uv1mxly_u69m/novembris_2023/ Saskaņā ar spēkā esošo metodiku SIA "KULDĪGAS SILTUMTĪKLI" katru mēnesi veic aprēķinus un tiklīdz kā izpildīsies augstākminētais nosacījums (tarifu veidojošo komponenšu cena mainīsies tādā apmērā, ka tas ietekmēs gala tarifu vismaz par 0,50 eur) tarifs tiks mainīts, diemžēl kurināmais nav vienīgais tarifu veidojošais faktors cenu ietekmē gan darbaspēka izmaksas, iekārtu uzturēšanas izmaksas, gan kurināmā cenas, gan elektroenerģijas cenas, pašlaik elektroenerģijas cenas ir zemākas, bet tas ,diemžēl, ietekmē tarifu, jo SIA "KULDĪGAS SILTUMTĪKLI" ražo arī elektroenerģiju un jo par augstāku cenu to pārdod, jo tas samazina tarifu siltumam.... arī citi tarifu veidojošie izmaksu posteņi nav samazinājušies, bet līdz šim veiktie aprēķini rāda tendenci, ka kurināmā cenām turpinot samazināties un ja elektroenerģijas cenas saglabāsies pašreizējā līmenī samazināsies arī siltumenerģijas tarifs.
Kāpēc tāda necieņa pret Ēvalda Valtera pieminekli Rātslaukumā? Vasarā aizkrauj ar kafejnīcu teltīm, svētkos aizsedz ar lielu ekrānu. Varbūt vajag šo vides objektu novietot citur. 17.11.2023
Labdien! Ēvalda Valtera pieminekļa vieta ir rūpīgi izvēlēta, ņemot vērā gan tēlnieka Oskara Mikāna radošo ideju, gan Ēvalda Valtera dēla Raita Valtera stāstīto par savu tēvu. Piemineklis atrodas pašā Kuldīgas sirdī – Rātslaukumā, parādot, ka leģendārais aktieris arvien ir mūsu vidū un aktīvi līdzdarbojas pilsētas dzīvē - materializēts bronzas tēlā, tas aicina vietējos iedzīvotājus un tūristus apsēsties un iedzert tēju. Kafejnīcu telts izvietošana un lielāko pasākumu rīkošana ir saskaņota gan ar Kuldīgas novada būvvaldi, gan pieminekļa autoru – vasaras periodā teltis tiek novietotas tā, lai ikvienam, kas to vēlas, būtu iespēja apsēsties un nofotografēties blakus leģendārajam aktierim. Savukārt lielie pasākumi, kas prasa papildus tehnikas izbūvi Rātslaukumā, notiek dažas reizes gadā, pieminekli aizsedzot vien uz īsu brīdi.
Labdien! Vēlos jautāt par apgaismojumu Pelču centrā. Problēma - pagasta centrs ir pilnīgā tumsā līdz plkst. 18.00, kad tiek iedegtas laternas. Pils parkā skolnieki, skolas darbinieki pārvietojas tumsā, pagasta centrā visintensīvākā satiksme ir laika posmā līdz plkst.18.00, kad cilvēki atgriežas mājās no darba (īpaši, ka daudzi autovadītāji neņem vērā braukšanas ātrumu dzīvojamā zonā, neievēro gājējus), skolas bērni dodas uz pieturu gaidīt sabiedrisko autobusu. Jāpiebilst, ka laterna pie pagasta padomes automašīnas 16.45, tiek iedegta, lai apgaismotu transportlīdzekli. Rodas jautājums - vai tiešām priekšsēdētājam ir svarīgāka darba automašīna par pagasta iedzīvotāju drošību. Paldies! 15.11.2023
Labdien! Pateicamies par Jūsu vērību un iesniegto jautājumu par Pelču centra apgaismojumu. Lai šo jautājumu risinātu efektīvi, aicinām Jūs sazināties ar Pelču pagasta pārvaldi, kura ir atbildīga par apgaismojuma darbību ikdienā. Viņi var sniegt pilnīgāku informāciju par apgaismojuma plāniem un darbību konkrētajā teritorijā. Turklāt par apgaismojuma bojājumiem, varat sūtīt informāciju par to uzņēmumam SIA "KCE". Bojājumu pieteikuma formu var aizpildīt viņu mājaslapā: https://kce.lv/bojajumu-pieteikumu-forma/ vai arī sazinoties pa tālruni 25444009.
Vai Kuldīgā ir kāda bezmaksas, publiska auto estakāde, kur var uzbraukt savu auto un remontēt? Ja tāda nav, vai ir plānots tādu izbūvēt/ierīkot? 13.11.2023
Labdien! Pateicamies par jūsu jautājumu attiecībā uz bezmaksas auto estakādi Kuldīgā. Tomēr pašlaik mūsu pašvaldībā nav bezmaksas un publiskas autoestekādes, kuras būtu paredzētas individuāliem automašīnu remontiem. Ir jāatzīmē, ka autoestekāžu iekārtas prasa rūpīgu uzraudzību un regulāru tehnisko apkopi, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju. Šādas iekārtas, ja tās netiek pienācīgi uzturētas, var radīt risku cilvēku dzīvībai un veselībai. Turklāt tās var arī radīt piesārņojumu dabai, piemēram, izplūdes gāzu vai eļļas noplūdi. Saistībā ar jūsu jautājumu par plāniem izveidot vai ierīkot šādas autoestekādes nākotnē, pašlaik nav informācijas par šādu iniciatīvu. Lai noskaidrotu iespējamās izmaiņas šajā jomā un potenciālos projektus, aicinām vērsties pie Kuldīgas pilsētas garāžu kooperatīviem vai līdzīgām biedrībām, kuros varētu būt pieejama nepieciešamā informācija par esošajām piedāvātajām iespējām. Turklāt, ja jums ir nepieciešama droša un ekspluatējama automašīnu glabāšanas vieta ar bedri, iesakām sazināties ar vietējiem garāžu kooperatīviem, kuri var piedāvāt šādas pakalpojumu iespējas.
Vēlos informēt, ka laika apstākļu, ceļa nekopšanas un pārmērīgi lielās transporta plūsmas rezultātā ceļa posmā Keramikas ceļš- Skautu nometne (aptuveni 3km) ir izveidojies neadekvāts ceļa klātnes stāvoklis. Kuldīgas novada Padures pagasta vadību esmu mutiski informējis par nepieciešamo ceļa remontu un ceļa klātnes planēšanu. Īpaši gribu vērst uzmanību uz to, ka sakarā ar to, ka šis ceļa posms ir paralēls Ventas upei, tad īpaši transporta plūsma palielinās nelabvēlīgos laika apstākļos (piemēram lietus laikā, u.c. gadījumos)– jo palielinoties ūdens līmenim palielinās makšķernieku skaits. Informēju, ka manā aprūpē ir pirmās grupas invalīds ar kustības ierobežojumiem, kam regulāri nepieciešama medicīniskā un fizioterapeita palīdzība. Neadekvāts ceļa stāvoklis ierobežo nepieciešamo speciālistu ierašanos. 03.11.2023. Patiesā cieņa, Dzintars. 03.11.2023
Labdien! Paldies par jautājumu, esam to nosūtījuši atbildīgajām iestādēm.
Labdien! Jautājums par Centra skolas ventilācijas sistēmu. Biju ekskursijā pa skolu vēl pirms skolas atklāšanas un, no būvnieka pārstāvja sacītā, saprotu, ka viņa bija ļoti dārga un sarežģīta izbūvējot. Jautājums ir: kad viņa darbosies? Vai būs tāpat kā ar ugunsdzēsības signalizāciju, kur 5 minūšu darbs, nomainot detektorus, prasa divu mēnešu ilgu papīru darbu? Vai arī nebūs nekad un simtiem tūkstošu EUR projekts tā arī paliks nefunkcionāls? Paldies par konkrētu atbildi! 31.10.2023
Paldies par jautājumu. Jā, ventilācijas sistēmas izbūve jau esošā ēkā, kur tāda nav bijusi paredzēta, tiešām ir sarežģīta un ievērojamus finanšu resursus prasoša. Informācija par to, ka ventilācijas sistēma nestrādā ir būtiski pārspīlēta. Proti, kopumā Kuldīgas Centra vidusskolas ventilāciju nodrošina piecas gaisa apstrādes iekārtas, kas katra nodrošina ventilāciju atsevišķā skolas telpu zonā, tomēr to darbība ir arī savstarpēji cieši saistīta. Izmaiņas vienas iekārtas jaudā, vai siltuma padeves apjomos rada izmaiņas visā sistēmā. Sākotnēji ventilācijas sistēma tika ieregulēta atbilstoši normatīvajos regulējumos rekomendētajām gaisa padeves kvantitatīvajām prasībām. Tomēr pēc lietotāja norādījumiem, ventilācijas jauda konkrētās zonās bija pārāk stipra, tāpēc tika veikta tās pārregulēšana. Savukārt uzsākot apkures sezonu mainījās gaisa temperatūra un bija nepieciešams pārregulēt un veikt palaišanas apkopi rekūperācijas sistēmai. Šīs pielāgošanas attiecīgi arī radīja iespaidu, ka ventilācija "nestrādā" Reālitātē iekārtas darbības traucējumi ir diagnosticēti tikai vienai no piecām ventilācijas iekārtām - virtuves bloku apkalpojošā iekārtai, kas pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ ir atkārtoti patvaļīgi izslēgusies atrodoties automatiskajā darbības režīmā. Šī problēma tiek risināta iesaistot ražotāju, tikmēr nodrošinot sistēmas manuālu ieslēgšanu un izslēgšanu. Pieredze sistēmas lietošanā rodās to lietojot un pielāgojot lietotāja vajadzībām, kas diemžēl ir laikietilpīgs process, tāpēc priecājamies par skolas saimes atsaucību informācijas sniegšanā un pacietību līdz panāksim sistēmas veiksmīgu un labsajūtu radošu darbību.
Labdien! Vai varētu kaut kā atrisināt apgaismojuma problēmu, ejot no Gravas ielas uz Priežu ielu? Nogriežoties no Ventspils ielas uz Gravas ielu ir ļoti tumšs. Iepriekš minētajā krustojumā atrodas divas laternas, viena otrai blakus, no kurām viena nedeg. Varbūt to var pārcelt? Pārejot pāri tiltiņam, ir viena laterna, kas atrodas aiz koka un apgaismojumu uz tiltiņa pusi nedod. Gājējiem šis ir diezgan iecienīts maršruts. Paldies jau iepriekš! 31.10.2023
Labdien. Tiks pārbaudīta nedegošā lampa un veikts remonts, ja nepieciešams. Krustojumā ir šādi gaismekļi, jo divi īsākie nodrošina kontrastējošu izgaismojumu gājēju pāriešanas vietā, bet gaismeklis garākā balstā nodrošina izgaismojumu ielai (brauktuvei). Par laternu pie tiltiņa, informējam, ka ir uzdots uzdevums apsekot minēto gaismekli un veikt zaru apzāģēšanu, lai novērstu ēnojumu.
Labdien! Pelču ielā tiek veikta ceļa seguma atjaunošana, izvedot veco segumu. Vai nav iespējams veco segumu izmantot Kurzemītes dārziņu ielām, lai salabotu bedres uz ielām, kuras savairojušās kā sēnes pēc lietus? 26.10.2023
Labdien! Atzīmējam, ka ceļa seguma uzturēšanas darbus db. Kurzemītē veic SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". Viņi regulāri sekos laikapstākļu prognozēm un, atbilstoši nepieciešamībai, veic seguma uzturēšanas darbus. Tomēr, attiecībā uz vecā ceļa seguma izmantošanu citās ielās, ir svarīgi atzīmēt, ka esošā seguma konstrukcijas kārtas Pelču ielā nebija piemērotas, lai tās demontētu un izmantotu citās brauktuvēs vai ielās pašvaldības teritorijā. Katram ceļam ir specifiskas prasības, un segums tiek ieklāts, ņemot vērā konkrētos ceļa apstākļus un lietošanas intensitāti.
Kādiem Latvijas būvnormatīviem atbilst patreiz ieklātā bruģakmens kārta Lapegļu ielā posmā Piltenes-Virkas iela . Segums nelīdzens, ar padziļinājumiem un pacēlumiem, netiek ievērota virsmas horizontālā plakne. Objektam taču pastāv būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība. Izpildītais klātnes posms pārstrādājams. 24.10.2023
Labdien! Lapegļu ielā, Virkas ielā, Tehnikas ielā, Īsajā ielā, Akmeņu ielā šobrīd tiek realizēts saskaņots būvprojekts “Lapegļu, Virkas, Tehnikas, Īsās un Akmeņu ielu pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā” Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem: - LVS 190 – 1 „ Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”; - LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; - LVS 190 – 3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli” - LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; - LVS 190–7 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi” - LVS 190 – 9 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Velosatiksme” - LVS 190–10 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi” - LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”; - LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; - LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības”; - LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”; - LVS 93 „Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi”; - Vispārīgie būvnoteikumi; - Autoceļu un ielu būvnoteikumi; - Būvniecības likums; - LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”; - LR MK noteikumi Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"; - LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; - LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”; - „Ceļu specifikācijas 2019”. Esošajā situācijā Lapegļu ielā ir vaļēja lietus ūdens atvade un ūdens tiek novadīts uz blakus esošo zaļo zonu un esošiem grāvjiem. Ielu garenprofils veidots aptverošs, tas projektēts gan uzbērumā, gan nelielā ierakumā. Ielas garenprofils projektēts, nodrošinot nepieciešamos garenkritumus ūdens atvadei un vienlaikus pieslēdzoties ielai apkārt esošajiem īpašumiem, ievērtējot standarta LVS 190-1 rekomendācijas. Minimālais teknes garenkritums pieņemts ne mazāks par 0,4%. Garenprofils ir ar kāpumiem un kritumiem, kā arī atsevišķās vietās līdzens. Projektētais šķērskritums Lapegļu ielas brauktuvei ar betona bruģakmens segumu – 2,50% (tekņu pārliekuma posmos pietiekama garenkrituma nodrošināšanai veidots samazināts un palielināts šķērskritums). Brauktuvei Lapegļu ielas garumā veidots gan divvirzienu gan vienvirziena šķērskritums.
Labdien. Vai Kuldīgas novada kapsētas ir digitalizētas un, ja nav, kad tas plānots izdarīt? (Man neizdevās atrast). 19.10.2023
Labdien! Šobrīd mūsu kapsētas nav digitalizētas, bet tomēr novērtējam Jūsu interesi un ieteikumu. Plānojot un uzlabojot digitālos risinājumus un pakalpojumus nākotnē, ņemsim vērām arī šo digitalizācijas veidu.
Sveiki, kad beidzot tiks kaut kas darīts lietas labā uz Kabile - Sabile ceļa? (T.i kaut kas vairāk par greidera būšanu uz šī ceļa?) Arī čekus par auto remontu jāsūta Jums un Jūs apmaksāsiet? Tīrākā auto plēšana, bedre pie bedres.. Greiderēt nav jēgas ja uz ceļa nav masas ar ko šīs bedres aizlīdzināt. 14.10.2023
Labdien! Atbild VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Kurzemes reģionālā nodaļa: "Valsts vietējā autoceļa V1300 Kabile – Sabile posmā ar grants segumu (km 1,815 līdz km 12,400) vasaras sezonā tika veikta seguma planēšana 19.04., 16.05., 12.06., 13.07., 26.07., 14.08., 18.09. kā arī iesēdumu un bedru aizpildīšana ar granti 337 m3 apjomā. Iestājoties rudenīgiem laika apstākļiem, lielās satiksmes intensitātes rezultātā uz pārmitrinātā seguma pastiprināti veidojas bedres. Šādos apstākļos kvalitatīva ceļa seguma līdzināšana nav iespējama. Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, tiks veikta seguma planēšana. Līdz iespējai būtiski uzlabot autoceļa seguma stāvokli, tiks nodrošināta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši C uzturēšanas klasei un piešķirtajam finansējumam."
Noklikšķiniet vai velciet failus uz šo apgabalu, lai augšupielādētu. Jūs varat augšupielādēt līdz 3 failiem.

Jautājums var netikt publicēts ja:

  • Iesniegtajam jautājumam nav norādīts iesniedzējs - vārds, uzvārds vai e-pasts;
  • Ja jautājumā norādītie dati nav publiskojami, atbilde tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi;
  • Jautājuma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
  • Jautājuma teksts nav saprotams;
  • Atbilde uz jautājumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā jautājumu pēc būtības nav mainījies.

Gadījumos, ja jautājuma risināšana prasa ilgāku laiku, tad arī atbilde var aizkavēties.

 

 

 

Skip to content