E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola
Skrundas mūzikas skola

Skrundas Mūzikas skola dibināta 1972.gada 1. septembrī. Skola ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde 2019.gada martā Skola tika akreditēta un tika izsniegtas akreditācijas lapas sekojošām profesionālās ievirzes izglītības programmām:

N.p.k. Programmas nosaukums Kods Akreditācijas lapas Nr. Akreditācijas termiņš
1. Klavierspēle 20 V 212 011 AI 12297 2025.gada 28.aprīlis
2. Ģitāras spēle 20 V 212 021 AI 12299 2025.gada 28.aprīlis
3. Vijoles spēle 20V212021 AI 12298 2025.gada 28.aprīlis
4. Flautas spēle 20V212031 AI 12300 2025.gada 28.aprīlis
5. Saksafona spēle 20V212031 AI12301 2025.gada 28.aprīlis
6. Trompetes spēle 20V212031 AI 12302 2025.gada 28.aprīlis
7. Mežraga spēle 20V212031 AI 12303 2025.gada 28.aprīlis

Skrundas Mūzikas skolas mācību un audzināšanas darbu organizē skolas direktors, kopš 2021. 1 novembra gada skolu vada Antra Zuntnere.

Skolas pedagogi:

Klavierspēle:

Līga Savicka

Marina Gorohova

Anita Čirkše

Antra Zuntnere

Vijoles spēle:

Paula Kronentāle

Ģitāras spēle:

Uldis Fridrihsons

Andris Miezītis

Nauris Vrubļevskis

Pūšamo instrumentu spēle:

Uva Kalniņa

Teorijas nodaļa:

Laimdota Mūrniece:

Dace Ganiņa

Kontakti:
Telefons: 29642603; 63331354
E-pasts: skrundasmsk@kuldigasnovads.lv
https://www.facebook.com/Skrundasmuzikasskola/