Izsoles

Pārdod nekustamo īpašumu – zemi „Irbes dīķis”, Ēdoles pagasts, 3.12 ha

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu ...