Kuldīgas - Amatierteātris

1988. gada 18. novembris ir laiks, kad oficiāli savu darbību iesāka Kuldīgas “Amatierteātris”. Ir spēlētas dažādas izrādes – smeldzīgas, pikantas, komēdijas, traģēdijas, bet visu pamatā ir cilvēks. Bez kolektīva līdzdalības neiztikt mūsu pilsētas un novada kultūras dzīves pasākumos. Priecēti skatītāji arī daudzviet citur Latvijā.

Vadītāja: Dace Priede
Kontakti: tel. 29493292, D.PRIEDE@INBOX.LV
Mēģinājumi: pirmdienās un ceturtdienās Kuldīgas kultūras centrā

Skrundas amatierteātris SAAN

SAAN  ir saīsinājums no – Skrundas aizrobežu amatierteātris „Nellija”, dibināts 2006. gadā. Kolektīva pirmā vadītāja bija režisore Inese Ceriņa. Viņa amatierteātri vadījusi visilgāk – 7 gadus, līdz 2013. gada pavasarim. Šajos gados iestudētas tādas izrādes kā A.Alunāna „Seši mazi bundzenieki”, „Ak, šis sasodītais salidojums”,A.Upīša „Ziņģu Ješkas uzvara”, R.Tomā „Astoņas mīlošas sievietes” unB. Jukņēviča „Ak, šī jaukā lauku dzīve”, ar kuru teātra kolektīvs piedalījās reģionālajā skatē Tukumā.Īsu brīdi (no 2013 – 2014 gadam) kolektīvu vadīja kādreizējā kolektīva dalībniece Anda Stiba (Birzniece). Andas vadībā iestudēta A.Niedzviedža luga „Jūras gaiss”.

Jau otro sezonu SAAN režisors un vadītājs ir Aldis Zalgauckis. Iestudētas K. Skalbes „Sirds pasakas”, kas bija liels izaicinājums visiem amatierteātra dalībniekiem. Šajā, jubilejas sezonā iestudēta paša režisora Alda Zalgaucka, tieši šim kolektīvam sarakstīta luga „Jubileja” 2017.gadā iestudēta un skatēs ar labiem reultātiem atrādīta arī Džona Patrika luga “Dīvainā misis Sevidža”.Iestudējums novērtēts ar 45 punktiem, piešķirta A pakāpe. Kolektīva vadītājs Aldis Zalgauckis tika atzīts par labāko režisoru.

Šo gadu laikā SAAN spēlējis Skrundā, Nīkrācē, Raņķos, Rudbāržos, Jaunmuižā Kuldīgā, Laidos, Rendā, Kurmālē, Gudeniekos, Pelčos, Turlavā, Kabilē, Piltenē, Kazdangā, Kalvenē, Durbē, Tāšos, Grobiņā, Kalnos. Kopš 2019.gada teātris darbojas režisores Ingas Ezerietes vadībā.  Kolektīvs piedalījies V.Lūriņa kursa audzēkņu (režisoru) salidojumā Lubānā…Vārmē, festivālā „Teātru spiets”, festivālā „Citrons un medus” Priekulē un „Spēlēju dancoju” Bārtā, kā arī dzejas dienās Durbē u.c.

Vadītāja: Inga Ezeriete
Kontakti: 22470402  e-pasts kolinga@inbox.lv
Mēģinājumi: Skrundas kultūras namā

Alsungas amatierteātris

Alsungā teātra spēlēšana cieņā bijusi visos laikos, bet šis kolektīvs dibināts 2000. gadā. Iestudējis gan skečus, gan viencēlienus. 2003. gadā par Hermaņa Paukša lugu „Bizness”, „Kas norāva lācītim kāju” un „Piektais bauslis” iestudējumiem ieguva Kuldīgas rajona skatē Zelta matu. Lielākais darbs- kopā ar Jūrkalnes amatierteātri iestudētā Aigara Tauriņa komēdija „Saulespuķes zied”. 2009. gadā, jau kā suitu apvienotais amatierteātris, kurā darbojas Alsungas, Jūrkalnes un Gudenieku aktieri, iestudē otru Aigara Tauriņa komēdiju “Pārdotie svētki”. Uz 2010. gada Jāņiem alsundznieki iestudē Blaumaņa “Sklroderdienas”, 2011. gada Jāņos- “Īsa pamācība mīlēšanā”, 2012. gada Jāņu izrāde- “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. 2013. gada martā pirmizrāde Danckovītes “Anniņa un Antons” 1. daļai ” Antons un vampīri”, bet Jāņos parāda divas daļas no lugu sērijas- 1. un 2.- “Kāzu gada jubileja”. 2014. gada Jāņos turpinās Anniņas un Antona sērija- 3. daļa “Antons izklaidējas”. 2016. gadā iestudē Danckovītes lugas “Sievasmātes senču laiki” un “Sievasmātes labā sirds”. Pirmizrāde notika Jāņos. 2000. – 2017. gadam kolektīva režisore ir Gunta Matēviča. 2017. gada iestudējums- Brigaderes “Čaukstenes”. No 2017. gada oktobra līdz 2020. 1.janvārim amatierteātra režisore- Annija Macpane.

Pašlaik amatierteāris nenotiek.

Kurmāles pagasta amatierteātris

Kurmāles pagasta amatierteātris sācis savu darbību septiņdesmitajos gados un ar nelieliem pārtraukumiem darbojas līdz mūsdienām. 2013. gadā  tika izveidots jauns kolektīvs, kuru vada Gunta Krauze. Mēģinājumi notiek Kuldīgas BJC. Amatierteātris cenšas piedalīties novada skatēs, pilsētas svētkos, izbraukumos, kā arī pagasta pasākumos.

Vadītāja: Gunta Krauze
Kontakti: tel. 26412892, GKZH@INBOX.LV
Mēģinājumi: notiek Kuldīgas BJC zālē

Laidu amatierteātris

Amatierteātris atsācis savu darbību pēc dažu gadu pārtraukuma, un kolektīvu veido dažādu paaudžu dalībnieki – no jauniešiem līdz pensionāriem. Režisore atrod piemērotu lomu katram. Teātrī tiek iestudētas komēdijas, lai pašiem un skatītājiem ir jautri.

Vadītāja: Raimonda Vilmane
Kontakti: tel. 27843792, raimonda.vilmane@kuldiga.lv
Mēģinājumi: Laidu pagasta “Bitītē”

Nīkrāces amatierteātris Brinida

Nīkrāces amatierteātris „Brinida”

Kopš 2012. gada Nīkrāces pagastā darbojas amatierteātra kolektīvs „Brinida”. „Brinidas” nosaukumā atspoguļojas Nīkrāces pagasta bijušais nosaukums – Briņķu pagasts, kā arī Nīkrāces un Dzeldas vārds, un, protams, nosaukumu caurvij arī pašu nīkrācnieku lepnums par sava pagasta vēstures mantojuma bagātību.

Laikam ritot, pārmaiņas piedzīvojis gan amatierteātra repertuārs, gan aktieru sastāvs, bet tradīcija „spēlēt teātri” saglabājusies nemainīga. Ar neizsīkstošu entuziasmu Nīkrāces amatierteātris „Brinida” šogad ir uzsācis savu desmito teātra sezonu. Šobrīd teātra sastāvā darbojas astoņi atraktīvi, radoši un teātra mākslu mīloši cilvēki, kuri kopīgi – roku rokā – nemitīgi apgūst jauno, izaicina sevi un pilnveido savas aktiera prasmes.

Amatierteātra „Brinida” misija ir caur izrādi sniegt neviltotu prieku skatītājiem un veicināt kopības sajūtu, iepazīstināt un rādīt dzīves daudzveidību, attīstīt un „celt” dienasgaismā mūsu tautas un pagasta tradīcijas. Vienmēr būs, kas teātri spēlē un, kas teātri skatās, vienmēr būs, kas par teātri runās un, kas teātri apspriedīs, un arī turpmāk uz Nīkrāces atpūtas centra skatuves kāps aktieri – amatieri, kuriem teātra spēlēšana ir sirdslieta.

Amatierteātra kolektīva vadītāja: Inga Ezeriete
Kontaktinformācija: tālruņa. nr. +371 22470402
Mēģinājumi notiek: Nīkrāces atpūtas centrā (Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320)

Snēpeles amatierteātris

Vecākais un tradīcijām bagātākais kolektīvs Snēpeles kultūras namā ir amatierteātris. 2019. gadā kolektīvs nosvinēja savu simto jubileju. No 2001. gada amatierteātra režisore ir Raimonda Vilmane. Teātrī darbojas dažāda vecuma aktieri, kopā viņi jūtas kā liela ģimene ar savu teātra mīlestību, spēlēt prieku un tradīcijām. Savās izrādēs ir izspēlēti kalpu un saimnieku laiki, kolhozu gadi, bet tagad laiks mūsdienām.

Vadītāja: Raimonda Vilmane
Kontakti: tel. 27843792, RAIMONDA.VILMANE@KULDIGA.LV
Mēģinājumi: Snēpeles kultūras namā

Turlavas amatierteātris

Amatierteātris darbojas no 2009. gada un nu jau par tradīciju kļuvis, ka katru gadu pirmizrādi rāda 23. jūnijā Turlavas “Dižgaiļu” parka estrādē.  Ar izrādēm ciemojas arī citos pagastos.

Vadītāja: Zanda Spuļģīte
Kontakti: tel. 26263960
Mēģinājumi: Turlavas kultūras namā

Vārmes dramatiskais kolektīvs Es un Tu

Amatierteātra vadītāja ir Lida Čevere. Amatierteātris darbojas kopš 2007. gada. Kolektīvā apvienojušies dažāda vecuma cilvēki, kuriem patīk „dulloties” un kuri mīl spēlēt teātri. Kolektīvs ir ļoti radošs un talantīgs. Katru sezonu tiek iestudēta viena luga. Savas lugas amatierteātris izrādījis tuvākos un tālākos Latvijas novados, piedalījušies dažādos festivālos un salidojumos. Amatierteātris “Es un Tu” bija Vispārējo latviešu dziesmu un Deju svētku dalībnieks 2018. gadā un izrādi “Tie paši oši” (E.Sniedze) spēlēja uz Dailes teātra skatuves. Bez kolektīva klātbūtnes un darbošanās nav iedomājami Vārmes pagasta kultūras pasākumi.

Vadītāja: Lida Čevere
Kontakti: tel. 26111611; LIDAC@INBOX.LV
Mēģinājumi: Vārmes pamatskolas zālē