Tautas tēlotājmākslas studija - Kuldīgas palete

Studijas pirmsākumi meklējami 1969. gadā, kad mākslinieks Vilnis Rasa sāka strādāt kopā ar mākslas entuziastiem no Kuldīgas. 1989. gadā studijai piešķīra Tautas tēlotājas mākslas studijas nosaukumu “Kuldīgas palete”. Studija aktīvi piedalās izstādēs Kuldīgā, novadā un daudzviet citur Latvijā. “Kuldīgas palete” ir neatņemama pilsētas kultūras dzīves sastāvdaļa.

Vadītāja: Iveta Brence
Kontakti: tel. 29173442, brencisi@inbox.lv
Nodarbības: Kuldīgas Mākslas namā

Tautas lietišķās mākslas studija - Varavīksne

1965. gadā Kuldīgas Kultūras centrā (toreiz Kultūras namā) pulcējās pirmie interesenti, lai sāktu apgūt aušanas prasmi. Mainījās laiki, paaudzes un vadītāji, bet mūsu audējas vienmēr stingri turējušas godā latvisko rakstu, izaužot tos kilometru tūkstošos deķu, dvieļu un galdautu. Darbi pabijuši un augstu novērtēti ne tikai Latvijā, bet arī plašajā pasaulē.

Vadītāja: Daiga Jansone
Kontakti: tel. 29579939, ZVIRBULEDAIGA@INBOX.LV
Nodarbības: Kuldīgas vecajā rātsnamā

Tautas lietišķās mākslas studija - Ķocis

1976. gadā Kuldīgas kultūras centrā (toreiz kultūras namā) tika dibināts pinēju pulciņš Tautas daiļamatu meistara Ulda Birnbauma vadībā. 40 gadu ilgajā kolektīva darbības laikā klūdziņu pīšanas prasmes apguvuši vairāki simti dalībnieku. Tapuši gan praktiski pielietojami darbi, gan darbi izstādēm. “Ķoča” pinēju prasmes augstu novērtētas Latvijā un ārvalstīs.

Vadītāja: Daina Grundmane
Kontakti: tel. 29360461
Nodarbības: Kuldīgas vecajā rātsnamā

Kokapstrāde pulciņš Laidos

Pulciņu vairāk apmeklē jaunā paaudze, bet aicināti tiek visu vecuma grupu pārstāvji. Ik gadu pavasarī tiek rīkotas darbu izstādes.

Vadītājs: Vaclovs Svažs
Kontakti: tel. 29844457
Nodarbības: Laidu muižas labajā spārnā

Kurmāles rokdarbu kopa - Darbīgās rokas

“Darbīgās rokas” darbojas kopš 2010. gada, pulcējot dažādu paaudžu rokdarbnieces. Dalībnieces strādā dažādās tehnikās – floristika, tamborēšana, filcēšana, dekupāža, pērļošana, stikla apgleznošana, mauču gatavošana, rotaslietu izgatavošana, prievīšu aušana u.c. Katru gadu tiek apgūts kaut kas jauns. Kolektīvs ir liels atbalsts pagasta kultūras dzīvē, jo darbi tiek izmantoti kultūras pasākumu prezentācijās, sieviešu vokālā ansambļa tērpu rotām, telpu dekorēšanā pagasta pasākumos, Hercoga tirgus vietas dekorēšanā. Lieldienās, Ziemassvētkos, 1. septembrī, Līgo svētkos dalībnieces izrotā pagasta pagalmu. Divas reizēs gadā tiek rīkotas labi apmeklētas darbu izstādes pagasta izstāžu zālē.

Vadītāja: Benita Sedoliņa
Kontakti: tel. 26424489
Nodarbības: Kurmāles kultūras namā

Adīšanas pulciņš Padurē

Dalībnieki mācās adīt no pašiem pamatiem līdz sarežģītākiem rakstiem un mūsdienu modernajām tehnikām, kā pečvorka, swings, enterlaks, missoni un citi. Dalībnieki iepazīst dzijas un tās veidus, adāmadatas un to veidus, mācās lasīt un pierakstīt tehniskos rakstus. Rezultātā top šalles, lakati, zeķes un cimdi dažādās grūtības pakāpēs un veidos. Kolektīvs ir atvērts jaunām idejām.

Vadītāja: Arita Svenča
Kontakti: tel. 29605030, arita.svenca@inbox.lv
Nodarbība: Padurē “Liepziedi-12”

Snēpeles tautas lietišķās mākslas studija - Vēveri

Snēpele ir bagāta ar aušanas tradīcijām. Septiņdesmitajos gados aušanas pulciņa mājas bija Snēpeles pamatskola. 1998. gadā kolektīvs ieguva Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukumu un no kolektīva vidus izauga pirmās Tautas daiļamata meistares. TLMS “Vēveri” ar saviem darbiem priecē gan sava pagasta, gan novada ļaudis, piedaloties pasākumos, izstādēs un gadatirgos. Sava pagasta vārdu audējas daudzinājušas arī Dziesmu un deju svētku izstādēs.

Vadītāja: Anita Ozoliņa
Kontakti: tel. 26123947,  RAIMONDA.VILMANE@KULDIGA.LV
Nodarbīnas: Snēpeles pilī TLMS ”Vēveri “darbnīcā

Audēju pulciņš Andava Padurē

Audēju pulciņš savu darbību uzsācis 2014. gadā. No 2016. gada to vada tautas daiļamata meistare Daiga Jansone.  Audēju darbnīcas mērķi ir veicināt izpratni par kultūras mantojumu nozīmību, novada kultūrvides vērtību izpēte, saglabāšana un popularizēšana sabiedrības, izglītības un attīstības labā, kā arī aušanas pamatkursa apguve.

Vadītāja: Daiga Jansone
Kontakti: tel. 29579939, ZVIRBULEDAIGA@INBOX.LV
Nodarbības: Padures pagasta “Liepziedi-12”

Skrundas audējas

“Skrundas audējas”  kultūras namā darbojas jau kopš  Skrundas kultūras nama uzcelšanas 1959.gadāun turpina aust  jau 61. sezonu. Kolektīvs ar vissenāko vēsturi.

Šajā sezonā kultūras namā pie 8 stellēm strādā 10 audējas – arī “Skrundas audēju” vadītāja Anna Skarpa. Ikdienā un svētkos ar prieku  varam aplūkot audēju gaumīgos un smalkos darinājumus un īpašs lepnums – audēju darinātie Skrundas lakati un šalles. Skrundas audēju darinājumi vienmēr priecējuši Vispārējo Dziesmu un Deju svētku lietišķās mākslas izstādēs.

Vadītāja: Anna Skarpa
Kontakti: 22057345  e-pasts gerta9@inbox.lv 
Nodarbības: Skrundas kultūras namā

Rokdarbu kopa Čaupe

Vadītāja: Arita Svenča

Kontakti: 29605030

TTMS - Kuldīgas palete

Vadītāja: v.i. Liene Circene

Kontakti: 29293194  e-pasts liene@kulturascentrs.lv