Izsoļu arhīvs

Izsolīs nomas tiesības – 8 zemesgabaliem Ēdoles, Rendas, Kurmāles, Nīkrāces un Rudbāržu pagastā

Kuldīgas novada pašvaldība izsolīs nomas tiesības bez apbūves tiesībām izmantošanai lauksaimniecības vajadzībām mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2024. gada 29. aprīlī Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, Domes mazajā zālē.

Objekts Zemes platība, ha Kadastra apzīmējums Sākumcena, EUR gadā Drošības nauda, EUR Solis, EUR Izsoles laiks
Saknes 10, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads 1,90 62460060272 171,00 17,10 17,00 13:00
Marmelādes, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads 1,46 62460060422 131,40 13,14 13,00 13:15
Mārtiņi, Rendas pagasts, Kuldīgas novads 1,0 62800070251 90,00 9,00 9,00 13:30
Dižarāji, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads 6,10 62600110049 549,00 54,90 55,00 13:45
Malvīnes, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads 0,72 62680010161 60,48 6,50 10,00 14:00
Cīruļi, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads 2,10 62680010264 176,40 17,64 10,00 14:15
Lapsiņas, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads 0,65 62820080132 46,80 4,68 10,00 14:30
Edgari, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads 1,94 62600100068 174,60 17,46 17,00 14:45

Dalībnieku reģistrācija līdz 2024. gada 25. aprīlim, plkst. 17.00.

Izsolāmo nomas objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.

Izsoles_noteikumi_Cīruļi_Nīkrāces_pag

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Cīruļi_Nīkrāces_pag

Cīruļi_Nīkrāces_pag._nomas_plans_1.4ha


Nomas_plāns_Dižarāji_Kurmāles_pagasts

Nomas_tiesību_izsoles_noteikumi_Dižarāji_Kurmāle

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Dižarājii_Kurmāle


Nomas_tiesību_izsoles_noteikumi_Edgari_Kurmāles_pagasts

Edgari_Kurmāles_pagasts_nomas_plans

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Edgari_Kurmāles_pagasts


Lapsiņas_Rudbāržu_pag_nomasplans

Nomas_tiesību_izsoles_noteikumi_Lapsiņas_Rudbāržu_pag

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Lapsiņas_Rudbāržu_pag


Malvīnes_Nīkrāces_pag_nomas_plans

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Malvīnes_Nīkrāces_pag

Nomas_tiesību_izsoles_noteikumi_Malvīnes_Nīkrāces_pag


Nomas_tiesibu_izsoles_Marmelades_Edoles_pag_nomas_plans

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Marmelades_Edoles_pagasts

Nomas_tiesību_izsoles_noteikumi_Marmelades_Edoles_pagasts


Mārtiņi_nomas_plans_1,0ha_Renda

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Mārtiņi_Rendas_pagasts

Nomas tiesību izsoles noteikumi_Mārtiņi_Rendas_pagasts


Saknes10_Ēdole_noma_plans_1.9ha

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Saknes 10_Edoles pagasts

Nomas tiesību izsoles noteikumi_Saknes 10_Edoles pagasts

Komentāri ir slēgti.