Projekti

Tiek realizēts projekts ar mērķi veicināt jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē

Kopš 2023. gada 16. februāra Kuldīgas novadā tiek realizēts projekts  Nr.7.2.1.2/15/I/001 “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ar mērķi veicināt jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās un nav nodarbināti un iepriekš piedalījušies projektā “Proti un Dari”) adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū.

Projekta ietvaros var iegūt apmaksu profesionālās pilnveides kursiem, ceļa izdevumu kompensāciju no deklarētās dzīvesvietas līdz mācību iestādei un stipendiju par apmeklētajām mācību dienām. Papildus tiek nodrošināts mentora vai kouča atbalsts mācību laikā vai uzsākot darba attiecības.

Atbalsts tiek īstenots projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Nr. 7.2.1.2/15/I/001) ietvaros, Kuldīgas novada pašvaldībai sadarbojoties ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Projektā paredzēts sniegt atbalstu kopumā 16 mērķa grupas jauniešiem jauniešiem. Projekta līdzekļi iegūti no Eiropas Sociālā fonda, kam kopumā visā Latvijā piešķirti 570 882,80 eiro.

Saņemt detalizētu informāciju un pieteikties dalībai projektā var zvanot Kuldīgas novada pašvaldības projekta Nr. 7.2.1.2/15/I/001 koordinatorei  Kristīnei Lieldaudzietei (tālr. 26377580).

Pēc pieteikšanās pašvaldība izvērtēs katra jaunieša atbilstību iesaistes kritērijiem un slēgs vienošanos par dalību projektā.

Projekta realizēšanas termiņš – 2023. gada 30. novembris (ieskaitot).

Plašāku informāciju par projektu var iegūt tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv, sadaļā “Pašvaldībā” – “Projekts 7.2.1.2”.