Projekti

Paraksta līgumus par Kuldīgas Centra vidusskolas un stadiona atjaunošanas būvdarbiem

Piektdien, 14. maijā, Kuldīgas novada pašvaldība parakstīja būvdarbu un autoruzraudzības līgumus par Kuldīgas Centra vidusskolas un stadiona atjaunošanas darbiem.

Pēc SIA “Livland Group” izstrādātā būvprojekta būvdarbu gaitā tiks atjaunota liela daļa skolas klašu telpu un inženiertīklu, visā skolā ierīkota mūsdienu prasībām atbilstoša ventilācijas sistēma, vecās sporta zāles vietā skola iegūs plašu multifunkcionālu mācību auditoriju, kā arī mediju mācību telpas. Paredzēta arī piebūve starp diviem korpusiem 2. stāva līmenī, kur izvietosies dabas zinību eksperimentu centrs “Ziemas dārzs”. Būvdarbus skolā veiks SIA “Bildbergs” un to izmaksas paredzētas 2 066 742.29 EUR apmērā (neskaitot PVN).

Stadions, kas jau ilgu laiku sastāv tikai no zālāja, iegūs pilnīgi jaunas – daudz plašākas – aprises. Šeit taps 400 metru skrejceļš ar četriem celiņiem, šķēpa mešanas sektors, divi tāllēkšanas sektori, 130 metru sprinta taisne ar 6 celiņiem, lodes grūšanas un diska mešanas sektori, futbola laukums, aktīvā vingrošanas zona, tribīnes, tiesnešu mājiņa, kā arī labiekārtota apkārtējā teritorija. Šo darbu izmaksas ir paredzētas 936 917,19 EUR apmērā (neskaitot PVN). Darbus veiks personu apvienība “AD ARB”, kas sastāv no SIA “AD BŪVE” un SIA “ARB 7“.

Skola un stadions tiek atjaunots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 2. kārtas projektā “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, kur tiek atjaunotas trīs Kuldīgas novada skolas: Kuldīgas 2. vidusskola, Kuldīgas V. Plūdoņa vidusskola un Kuldīgas Centra vidusskola. Visu trīs skolu projekta attiecināmo izmaksu apmērs ir 6 191 460,51 EUR. No tiem 3 493 257 EUR ir no Eiropas Savienības ERAF fonda līdzekļiem, 1 888 742,46 EUR – Kuldīgas novada pašvaldības finansējuma daļa, bet 809 461,05 EUR – valsts budžeta dotācija pašvaldībām.