AktualitātesProjektiJauniešiem

Kuldīgas jaunieši ar idejām, praktiskām darbībām iesaistās līdzpārvalžu stiprināšanas projektā “Kontakts”

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros pērnā gada sākumā jau tradicionāli izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”. Šī projekta mērķis ir stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tostarp  Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un  atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

No Kuldīgas novada šai iniciatīvai atsaucās trīs  izglītības iestādes: V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola,  Kuldīgas Centra vidusskola un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.
Minētās skolas realizēja dažādas aktivitātes ar kopējo mērķi- stiprināt skolu līdzpārvalžu darbību. Piemēram, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā notika pašpārvaldes “Radošās dienas” un “Projekta diena”, kuru ietvaros jaunieši paši iniciēja idejas, notika saliedēšanās aktivitātes, nodarbība ar izaugsmes treneri Ilvaru Ruņģi, tika izveidota recepšu grāmata, jaunieši devās pārgājienā ar uzdevumiem un citas.
Kuldīgas Centra vidusskolā uzsvars tika likts uz līdzpārvaldes darbības atjaunošanu un tās darbības popularizēšanu- notika KCV līdzpārvaldes forums, tikšanās ar sociālo tīklu speciālisti S.Bokāni, notika saliedēšanās pasākums ar izaugsmes treneri un kopīgi tika izveidots līdzpārvaldes logo un dizainēts T-krekls, stiprinot piederības sajūtu savai skolai.

Savukārt, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums projekta rezultātā ieguva jaunu vietu skolas iekšpagalmā – “Multizaļo klasi”, kur pulcēties gan līdzpārvaldes tikšanās reizēs, gan lietderīgi pavadīt brīvo laiku brīvstundās un pēc mācībām. Tāpat notika kopīga meistarklase āra mēbeļu  sagatavošanā, tika organizēts āra klases atklāšanas pasākums un kinovakars, kuru plānots ieviest kā skolas tradīciju.

Projektu pieteikumos atbalstītās aktivitātes tika realizētas 2023./2024. mācību gada 1.semestra laikā  (no 15.08.- 31.12.) par kopējo projekta summu  3569, 89 EUR (maksimālā pieejamā

summa vienam projektam bija 1200.00 EUR) valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Vairāk info: Anda Andersone, projekta koordinatore, BJC direktores vietniece, 29123501