Projekti

Aizvadīta projekta Greenvolve noslēdzoša prezentācija Kuldīgā

25. novembrī Kuldīgas Adatu fabrikā norisinājās Green Tech diena, kas plaši pulcēja interesentus un profesionāļu no dažādām nozarēm. Pasākums atzīmēja starptautiskā projekta Greenvolve noslēguma prezentāciju, demonstrējot svarīgus sasniegumus zaļo un viedo pilsētu tehnoloģiju jomā.

Prezentācijas laikā apmeklētājiem tika atklāti projekta Greenvolve iespaidīgie panākumi, tā ieviešanas gaita, kā arī izstrādāto materiālu plašās izmantošanas iespējas. Projekta ietvarā tika izstrādātas četras galvenās sadaļas – iedzīvotāju rokasgrāmata par zaļajiem pilsētas elementiem (ZPE) , metodoloģiskais materiāls pilsoniskās līdzdalības veicināšanai, mācību platforma https://greenvolve-project.eu/lv/ , un interaktīva spēle zināšanu pārbaudei.

Zaļo pilsētas elementu rokasgrāmatā ir apkopota būtiska informācija par 69 ZPE, sniedzot detalizētu skatījumu uz to priekšrocībām, trūkumiem, un nozīmi klimatneitralitātes un resursu taupības sasniegšanā. Materiāls ir bagātināts ar ilustrācijām, diagrammām, un papildliteratūru, padarot to par nenovērtējamu avotu gan profesionāļiem, gan ikvienam interesentam.

Metodoloģiskais materiāls ir solis pretī aktīvākai iedzīvotāju līdzdalībai pilsētas plānošanā un attīstībā. Tas sniedz zināšanas un pamācības par to, kā efektīvi iesaistīties vietējās kopienas dzīvē un veicināt pāreju uz videi draudzīgu attīstību.

Izstrādātā platforma un interaktīva spēle dod iespēju ātri un ērti atrast un izmantot projekta laikā izstrādātos rezultātus, tā ir viegli lietojama un palīdz labāk izprast sasisti gan zaļo elementu starpā, gan pilsētplānošanas un līdzdarbības aspektā.

Prezentācijas no dažādu nozaru pārstāvjiem ļāva apmeklētājiem ieraudzīt zaļo un viedo risinājumu praktisko pielietojumu. Piemēram, mākslīgais intelekts medicīnā, viedās aplikācijas tūrisma un viesmīlības nozarē, un izglītības tehnoloģijas demonstrēja, kā tehnoloģijas var veicināt efektīvāku un ilgtspējīgāku dzīvesveidu.

Greenvolve projekta noslēguma pasākums Kuldīgā ir spilgts piemērs tam, kā inovācijas un tehnoloģijas var kalpot sabiedrības labā, veicinot gan izglītības, gan ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanu samazinot ietekmi uz vidi un veicināt zaļākas un viedākas pilsētas attīstību.

Vairāk informācijas un resursus atradīsiet projekta mācību platformā: https://greenvolve-project.eu/lv/

Projekts “Zaļās pilsētas ar viediem iedzīvotājiem (Greenvolve)” ir divu gadu projekts, ko līdzfinansē Eiropas Savienība ERASMUS+ KA220-ADU – Sadarbības partnerības pieaugušo izglītības programmā(2021-1-HU01-KA220-ADU-00033719)