AktualitātesPagastiKurmāles pagastsAttīstība / teritorijas plānošana

Uzlabos Vilgāles ezera pieejamību

Kuldīgas novada pašvaldība uzlabos Vilgāles ezera pieejamību, demontējot esošo laipu un uzstādot jaunu pontonu laipu ar atpūtas soliņu un kāpnēm peldētājiem. Tāpat tiks labiekārtota krastmala – likvidēti sausie, bojātie koki un krūmi, izpļautas niedres un novietota pārģērbšanās kabīne, kas ļaus vairāk mērķgrupām – īpaši senioriem, ģimenēm ar bērniem un personām ar kustību traucējumiem – piekļūt ezeram un nodrošinās ūdenstilpes ilgtspējīgu izmantošanu. Minētie uzlabojumi tiks veikti projekta Nr. LL-00011 “Ūdens maršrutu tīkla attīstība Latvijā un Lietuvā, paplašinot pārrobežu tūrisma produktu www.riverways.eu” (“WaterWays”) ietvaros, kura mērķis ir attīstīt ūdenstūrismu Latvijā un Lietuvā, izveidojot laivojamo upju un ezeru ar atpūtas aktivitātēm tīklojumu.

Pārrobežu sadarbības rezultātā kopīga visaptveroša informācija par ūdenstūrismā balstītām aktivitātēm ezeros un upēs būs vietnē www.riverways.eu un apvienojumā ar mērķtiecīgām mārketinga aktivitātēm tiks mazināta haotiska tūristu plūsma. “Safe&Green” koncepcija veicinās drošu un dabai draudzīgu tūrismu un samazinās antropogēno slodzi uz tūrismam izmantotajiem dabas resursiem, kā arī veicinās atbildīgāku un izglītotāku ceļotāju sabiedrību. Projekts kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu, Saldus novada pašvaldību, Talsu novada pašvaldību, Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrāciju, Klaipēdas novada pašvaldību, Kretingas novada pašvaldību un Lietuvas Lauku tūrisma asociāciju tiks īstenots divus gadus.

Projektu līdzfinansē Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas programma 2021.–2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 719 581,20 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 575 664,96 EUR apmērā. Plašāka informācija par projektu: www.kuldigasnovads.lv > Pašvaldība > Projekti, kā arī www.latlit.eu.