AktualitātesĒdoles pagastsSabiedrības līdzdalība

Trešā darba grupas sanāksme ar iedzīvotājiem par EKO Ziemeļi vēja parka ieceri Ēdolē

Turpinot darbu pie vēja parka attīstības Kuldīgas novadā, 15. februārī Ēdolē plānota trešā darba grupas sanāksme, kurā EKO Ziemeļi SIA tieksies ar iedzīvotājiem, lai diskutētu un skaidrotu jautājumus, kas aktuāli ikvienam plānotā vēja parka tuvumā dzīvojošam iedzīvotājam.

Pirmajās divas darba grupas sanāksmēs galvenais sarunas temats bija saistīts ar vēja parka plānojumu un dabas vērtībām, tad trešā darba grupas saruna būs par iedzīvotājiem ļoti aktuālu tēmu – vēja parka ietekme uz iedzīvotāju veselību un drošību. Tiks runāts gan par trokšņiem un mirgošanu, gan par vēja elektrostaciju radīto apdraudējumu, diskutēs arī par staciju novietojumu, staciju modeļiem un risinājumiem ietekmju mazināšanai.

Diskusijā piedalīsies: Trokšņu eksperts – Jānis Rubinis, mirgošana – Anna Brokāne, vides risks – Jānis Pridulis, un IVN vadītājs Oskars Beikulis

Trešā darba grupas sanāksme notiks šī gada 15. februārī plkst. 17:30, Dārza ielā 6, Ēdolē, Ēdoles pagastā.

Sanāksmes laikā tiks sniegta arī aktuālā informācija par to, kā virzās ietekmes uz vidi novērtējuma process – kādi darbi ir paveikti, un kādi vēl veicami.