Video

Saruna ar Inesi Astaševsku “Par dzīvi mainošiem lēmumiem un 365 iespējām, ko nepalaist garām”

9. aprīlī norisinājās tiešaistes iedvesmas saruna “Par dzīvi mainošiem lēmumiem un 365 iespējām, ko nepalaist garām” ar daudzbērnu mammu – Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju Inesi Astaševsku. Sarunu vadīja žurnāliste Ieva Benefelde. Organizētājs: Kuldīgas novada Izglītības pārvalde. Pasākuma “Pieaugušo izglītības dienas Kurzemē” mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītības aktivitātēs un izpratni par mācīšanās nozīmi personīgai un profesionālai pilnveidei, visa mūža garumā. Pasākumu organizē Liepājas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa sadarbībā ar, Saldus novada Izglītības pārvaldi, Talsu novada Izglītības pārvaldi, Kuldīgas novada Izglītības pārvaldi, Grobiņas Pieaugušo izglītības centru, Tukuma novada Pieaugušo Tālākizglītības centru, Ventspils Digitālo centru, Ventspils augstskolas Mūžizglītības centru, Kurzemes plānošanas reģionu un platformu “EPALE” Latvija.