Aizvadītā mēneša izskaņā vairākos novada pagastu kapos veikti pavasara sakopšanas darbi – veikta bīstamo koku zāģēšana un novākšana, vainagu kopšana, atjaunots žogs un sakopta baznīcu teritorija. Daudzviet līdzdarbojušies arī aktīvākie un čaklākie pagasta ļaudis. Alsungā sakopti Rauduma kapi, Rudbāržos – Sprīžu un Lūdiķu kapi, Rumbas pagastā – Griķu kapi, Snēpelē – Centra kapi, Raņķos – Irbes kapi, Vārmē – Alekšu kapi, Kurmāle – Paulīnes kapi, Pelčos- baronu kapi.

Prieks par labi paveiktu darbu!