AktualitātesPašvaldībaIedzīvotājiemSabiedrības līdzdalība

Sakops novadgrāvjus Pārventā: iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli

Kuldīgas novada pašvaldības iecerējusi sakārtot novadgrāvju sistēmu Pārventas ielās Kuldīgā, kopumā 2.75 kilometru garumā. Krasta ielā posmā no Stendes ielas līdz Smilgu ielai, Vidus ielā posmā no Krasta ielas līdz Ventas ielai, Ventas ielā posmā no Krasta ielas līdz Ventas ielai, Jaunsaimnieku ielā posmā no Stendes ielas līdz Ventas ielai. Šobrīd piegulošie grāvji vietām nav izbūvēti, savukārt esošie tehniski un vizuāli ir sliktā stāvoklī, negatīvi ietekmējot infrastruktūru un nenodrošinot piegulošos teritoriju drenēšanu.

Realizējot ieceri tiktu nodrošināta normatīviem atbilstoša satiksmes drošības, pilsētas inženiertehniskā apgāde un pilsētvides infrastruktūra, un ielas galveno slodzi nesošo konstrukciju ilgizturība ekspluatācijas periodam. Gājēju, velobraucēju un autobraucēju komforts, kā arī estētiski kvalitatīvs, ar apkārtējo pilsētvidi saderīgs risinājums.

  • Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt Krasta, Vidus, Ventas, Robežu un Jaunsaimnieku ielas pieguļošos grāvjus ar 0.50 m nomalēm. Visiem blakus esošiem zemesgabaliem paredzētas nobrauktuves, kuru platums pieskaņots esošo vārtu platumam.
  • Vertikālais plānojums risināts tā, lai iekļautu projektējamo objektu esošajā vidē. Respektējot esošas iebrauktuves un lietus ūdens novadīšanu no brauktuves.
  • Projektā paredzēta vaļēja tipa ūdens atvade. Tā tiek nodrošināta ar brauktuves šķērskrituma un garenkrituma palīdzību, kas novada ūdeni grāvī vai pa reljefu.

Lai projektu īstenotu, nepieciešams uz pašvaldības zemes izcirst 96 kokus, no kuriem daļa ir krūmi, kuru diametrs nesasniedz 20 centimetrus. Tāpat paredzēts apzaļumot būvdarbos skarto teritoriju un iestādīt jaunus kokus.

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli un ierosinājumus līdz šī gada 5. aprīlim.

  • Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301;
  • Elektroniski nosūtot uz e-pastu: dome@kuldiga.lv

Būvniecības iecere ir sadalīta kārtās:

  1. kārta: Ielai piegulošo grāvju izbūve Krasta ielā posmā no Stendes ielas līdz Smilgu ielai, Vidus ielā posmā no Krasta ielas līdz Ventas ielai, Kuldīgā, Kuldīgas novadā – projektējamais garums ~ 1060m
  2. kārta: Ielai piegulošo grāvju izbūve Ventas ielā posmā no Krasta ielas līdz Alejas ielai, Robežu ielā Kuldīgā, Kuldīgas novadā – projektējamais garums ~ 860m
  3. kārta: Ielai piegulošo grāvju izbūve Jaunsaimnieku ielā posmā no Stendes ielas līdz Ventas ielai, Kuldīgā, Kuldīgas novadā – projektējamais garums ~ 830m

Koku saraksts

Sabiedrības informēšanas plakāts

Sabiedrības informēšanas plakāts