IedzīvotājiemSabiedrības līdzdalībaBūvvalde

Publiskā apspriešana par būvniecības ieceri “Dzīvojamā māja, atpūtas ēka, pirts, viesu mājiņas un viesu pirtis objektā “Bērzkalni”, Pelču pagastā”

Būvniecības ieceres veids, adrese:

Dzīvojamā māja, atpūtas ēka, pirts, viesu mājiņas un viesu pirtis objektā
“Bērzkalni”, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā.

Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (troksni) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību:
Darba dienās pašvaldības ēkā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1. stāva vestibilā.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks: 02.05.2024.- 29.05.2024.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

20.05.2024. plkst.17:00 pašvaldības ēkā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 3. stāvā būvvaldes mazajā zālītē.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš, adrese un laiks:

Aptaujas lapas sabiedrības viedokļa paušanai par būvniecības ieceri iesniegt līdz 29.05.2024. plkst.17.00 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1. stāva vestibilā vai elektroniski.

Būvniecības ierosinātājs – Larisa Boļšakova.
Būvniecības ieceres prezentācijas dokumentācijas izstrādātājs – Monta Vikštrema, kontakttālrunis: 22082285.

Elektroniskā aptaujas lapa: https://www.visidati.lv/aptauja/2077858209/

Būvtāfele_planšete

Drukāšanai: Aptaujas lapa iedzīvotāju viedokļa paušanai

Vizualizācija viesu mājiņai un pirtij