IedzīvotājiemBūvniecībaSabiedrības līdzdalība

Publiskā apspriešana “Četras brīvdienu mājas un pirts Vienības ielā 85 un Peldu ielā 9, Kuldīgā”

Brīvdienu mājas vizualizācija
Brīvdienu mājas vizualizācija
Būvniecības ieceres veids, adrese:

Četras brīvdienu mājas un pirts Vienības ielā 85 un Peldu ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (troksni) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību:
Darba dienās pašvaldības ēkā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1. stāva vestibilā.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks: 21.11.2023.- 20.12.2023.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

11.12.2023. plkst.17:00 pašvaldības ēkā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1. stāva mazajā zālītē un ZOOM platformā. Kuldīgas novada iedzīvotājiem, kuri vēlas attālināti piedalīties, līdz 07.12.2023. plkst. 12.00 iesūtīt savu jautājumu un savas e-pasta adreses būvvaldei: antra.zemite@kuldiga.lv, uz kurām tiks nosūtīta ZOOM saite prezentācijas pasākumam.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš, adrese un laiks:

Aptaujas lapas sabiedrības viedokļa paušanai par būvniecības ieceri iesniegt līdz 20.12.2023. plkst.17.00 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1. stāva vestibilā vai elektroniski – publiskajā vietnē: www.kuldigasnovads.lv, sadaļā: Sabiedrības līdzdalība.

Būvniecības ierosinātājs un būvniecības ieceres prezentācijas dokumentācijas izstrādātājs – Aldis Andersons, kontakttālrunis: 29269767.

Brivdienu mājas un pirts Buvtafele

Ēku vizuālais risinājums

WORD Aptaujas lapa iedzīvotāju viedokļa paušanai

>>> Elektroniskā aptaujas lapa viedokļa paušanai

* Pārzinis personas datu apstrādei ir Kuldīgas novada pašvaldība, adrese Baznīcas iela 1, Kuldīgā, LV-3301, tālrunis 63322469, elektroniskā pasta adrese dome@kuldiga.lv.
Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: adrese Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, tālrunis 29243773, elektroniskā pasta adrese: jurijs.visnakovs@idagentura.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – nodrošināt publiskās apspriešanās rīkošanu par koku ciršanu un izvērtēt iesniegtās anketas, lai pieņemtu lēmumu.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļvietnes www.kuldigasnovads.lv sadaļā “Privātuma politika” vai klātienē Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.