IzglītībaĒdoles pagastsNīkrāces pagasts

Neatvērs 1. klasi Nīkrāces un Ēdoles pamatskolā

Publicitātes foto

Nepietiekama skolēnu skaita dēļ, Kuldīgas novada domes deputāti lēmuši 2023/ 2024. mācību gadā neatvērt 1. klasi Ēdoles un Nīkrāces pamatskolās. Ēdolē mācībām pirmajā klasē šogad nav pieteicies neviens pirmklasnieks, bet Nīkrācē – 1.

“Atverot pirmo klasi, pašvaldība uzņemas atbildību skolēniem nodrošināt kvalitatīvu izglītību visu mācību laiku, līdz pat 9. klasei. Klase ar vienu skolēnu, kurš mācības uzsāks apvienoti ar 2. klasi, nav ilgtermiņa risinājums un nespēs nodrošināt labāko izglītības pakalpojumu, kas bērnam nepieciešams.” Saka Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Santa Dubure. Viņa uzsver, ka lēmums par pirmās klases neatvēršanu ir tikai par šo mācību gadu – ja nākamajā gadā skolēnu skaits būs pietiekams, Nīkrāces pamatskola būs gatava uzņemt pirmklasniekus.
Santa Dubure skaidro, ka skolēnu skaita samazinājums ir visa novada problēma, kas īpaši skar mazās skolas. Tām kļūst arvien grūtāk izpildīt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) noteiktos kritērijus, savukārt pašvaldībai jāņem vērā valsts prasības pēc kvantitatīvajiem rādītājiem un skolēnu skaita klasēs. Jau šobrīd pašvaldība papildus stiprina skolu tīklu ar pedagogu mērķdotāciju pārdali par labu lauku skolām un Nīkrāces pamatskola novadā saņem vislielāko papildus finansējumu skolotāju atalgojumam.

IZM pašvaldībai prezentējusi ilgtspējīga skolu tīkla kritērijus, pēc kuriem turpmāk varētu tikt vērtēta pašvaldību skolu tīkla efektivitāte. Galvenie rādītāji, kurus IZM rosina ņemt vērā, lai nodrošinātu vienlīdzīgi pieejamu un kvalitatīvu izglītību visiem Latvijas bērniem, būs: skolas sasniedzamība; skolēnu skaits klašu grupās un pedagoģiskā personāla kapacitāte.
Kuldīga novadā ir 22 izglītības iestādes – 13 vispārējās izglītības iestādes, 4 pirmsskolas izglītības iestādes, 4 profesionālās ievirzes izglītības iestādes un 1 interešu izglītības iestāde.

2023./2024.gadā Kuldīgas novadā mācības uzsāks 300 jaunie pirmklasnieki, bet 10. klasēs izglītību iegūs 126 vidusskolēni