AktualitātesPašvaldībaIzglītībaUzņēmējiemPagastiJauniešiem

Darba devējus aicina pieteikties skolēnu nodarbināšanai vasarā

Lai veicinātu Kuldīgas novada skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pieredzi, Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties ar Kuldīgas novada uzņēmējiem, arī 2024. gada vasarā no 1. jūnija līdz 31. augustam īstenos jauniešu nodarbinātības programmu.

Iespēja strādāt un apgūt darba prasmes tiks nodrošināta 16 līdz 18 gadus veciem skolēniem –  kopumā 120, jauniešiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālajās izglītības iestādēs.

Jauniešiem darbs tiks nodrošināts vienu mēnesi, četras stundas dienā – kopumā 20 stundas nedēļā, saņemot atlīdzību atbilstoši valstī noteiktajai minimālajai darba algai par faktiski nostrādātajām stundām.

Aicinām uzņēmējus un zemniekus no 8. līdz 26. aprīlim pieteikt pašvaldībai nodarbināmo skolēnu skaitu, iesniedzot elektronisko pieteikuma anketu.

Papildus informācijai
Izglītības pārvaldes lietvedei Gunitai Agriņai.
(e: gunita.agrina@kuldigasnovads.lv; T: 633 50635)

Savukārt skolēnus darbam vasarā aicināsim pieteikties no 22. aprīļa līdz 22. maijam.

Darbs vasarā sniedz jauniešiem izpratni par dažādām profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni, darba specifiku, pienākumiem un atbildību. Tā ir iespēja gūt praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā un nopelnīt savu pirmo algu.

Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā koordinē un kontrolē Kuldīgas novada pašvaldība. Pēc skolēnu pieteikšanās termiņa beigām (22. maijs) pašvaldība izvērtēs skolēnu iesniegtās pieteikumu anketas un par izvērtēšanas rezultātiem skolēni tiks informēti piecu dienu laikā.

NOTEIKUMI PAR SKOLĒNU NODARBINĀTĪBU VASARAS BRĪVLAIKĀ

UZŅĒMĒJU PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES!!!