Izsoļu arhīvs

Izsolīs nomas tiesības – 2 zemesgabalus lauksaimniecības vajadzībām Laidu un Kabiles pagastā

Kuldīgas novada pašvaldība izsolīs nomas tiesības bez apbūves tiesībām izmantošanai lauksaimniecības vajadzībām mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Izsole notiks 2024.gada 27.maijā Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, Domes mazajā zālē.

Objekts Zemes platība, ha Kadastra apzīmējums Sākumcena, EUR gadā Drošības nauda, EUR Solis, EUR Izsoles laiks
Vilkači, Laidu pagasts, Kuldīgas novads 10,20 62640010163 1071,00 107,10 107,10 13:00
Palīgsaimniecības, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads 3,0 62580070459 315,00 31,50 30,00 13:15

Dalībnieku reģistrācija līdz 2024. gada 23.maijam, plkst. 17.00.

Izsolāmo nomas objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.

Izsoles_Noteikumi_Paligsaimniecibas_Kabile

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Palīgsaimniecības_Kabile

Paligsaimnieciba_62580070459_nomasplans


Vilkači_Laidu pagasts_nomasplans

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Vilkači_Laidu pagasts

Nomas tiesību izsoles noteikumi_Vilkači_Laidu pagasts

Komentāri ir slēgti.