Izsoļu arhīvs

Izsolīs nomas tiesības lauksaimniecības zemesgabaliem Alsungā un Turlavā, 6 gb.

Kuldīgas novada pašvaldība izsolīs nomas tiesības bez apbūves tiesībām izmantošanai lauksaimniecības vajadzībām mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Izsole notiks 2024. gada 25. martā Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, Domes mazajā zālē.

Objekts Zemes platība, ha Kadastra apzīmējums Sākumcena, EUR gadā Drošības nauda, EUR Solis, EUR Izsoles laiks
Palīgsaimniecības, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads 3,0 62420010132 255,00 25,50 25,00 13:00
Palīgsaimniecības, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads 12,30 62920040047 1291,50 129,15 129,00 13:15
Dikši, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads 0,5 62920070082 52,50 5,25 5,00 13:30
Dikši, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads 2,70 62920070082 283,50 28,35 28,00 13:45
Pagasta centrs Ķikuros, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads 2,24 62920070079 235,20 23,52 23,00 14:00
Pagasta centrs Ķikuros, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads 0,78 62920070079 81,90 8,19 8,00 14:15

Dalībnieku reģistrācija līdz 2024. gada 21.martam, plkst. 17.00.

Izsolāmo nomas objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.

Paligsaimnieciba_Alsunga_nomasplans_3,0ha

Nomas tiesību izsoles noteikumi_Alsunga_Palīgsaimniecības

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Alsunga_Palīgsaimniecības


Nomas tiesību izsoles noteikumi._Palīgsaimniecības_12,3

70. Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Palīgsaimniecības_12,3

Palīgsaimniecības_nomasplans_12,3ha


Nomas tiesību izsoles noteikumi_Dikši_0.5

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Dikši_0.5 ha

Dikši_nomasplans_0.5ha


Nomas tiesību izsoles noteikumi_Dikši_2,7 ha

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Dikši_2,7 ha

Dikši_nomasplans_2.7ha


Nomas tiesību izsoles noteikumi_Pagasta centrs Ķikuros_0,78 ha

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_pagasta centrs Ķikuros_0,78 ha

Pagastacentrs Ķikuros_nomas plans_0.78ha


Nomas tiesību izsoles noteikumi_Pagasta centrs Ķikuros_2,24 ha

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_pagasta centrs Ķikuros_2,24 ha

Pagasta centrs Ķikuros_nomas plans_2,24ha

Komentāri ir slēgti.