AktualitātesKultūraKonkursi

Izsludināts Festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkurss

Lai bagātinātu Kuldīgas novada kultūrvidi ar vērienīgiem, kvalitatīviem un inovatīviem kultūras notikumiem un veicinātu sabiedrības līdzdalību, Kuldīgas novada pašvaldība pirmo reizi izsludina Festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursu. Pieteikumi konkursam jāiesniedz līdz 1. aprīlim.

Tā mērķi ir:

  • papildināt Kuldīgas novada kultūrtelpu ar kvalitatīvām, daudzveidīgām, inovatīvām un sabiedriski nozīmīgām kultūras aktivitātēm;
  • sekmēt kultūras norišu jaunradi, kas īpaši radītas vai pielāgotas Kuldīgas pilsētas un novada specifikai – iedzīvotāju vajadzībām, kultūrvēsturiskajam kontekstam un potenciālam;
  • veicināt kultūras patēriņu Kuldīgas novadā, atbalstot publiski pieejamus un kvalitatīvus kultūras notikumus ar potenciālu piesaistīt plašu un daudzveidīgu mērķauditoriju;
  • veicināt sabiedrības līdzdalību un radošo industriju iesaisti kultūras procesu veidošanā.

Konkursā iesniegtajām projekta aktivitātēm jābūt īstenotām Kuldīgas novadā. Papildu punktus vērtējumā iegūs projektu iniciatīvas, kas plānotas ne tikai Kuldīgā, bet arī ārpus novada administratīvā centra, un rudens un ziemas mēnešos.

Festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursā pieejamais finansējums kopumā ir 70 000 EUR.

Piešķirtā līdzfinansējuma summa vienam projektam: 3000 EUR – 20 000 EUR.

!!! Projekta pieteicējam jānodrošina savs līdzfinansējumu vismaz 30% apmērā no projekta kopējās tāmes.

Projektu pieteikumu iesniegšana: līdz 1.04.2024.

Projektu īstenošana: no 1.05.2024. līdz 28.02.2025.

Projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas un fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Pieteikums iesniedzams elektroniski, un tas jānosūta uz Kuldīgas novada pašvaldības e-adresi: _default@90000035590 vai  e-pastu: dome@kuldiga.lv ar norādi “Kuldīgas novada sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu un festivālu konkursam” līdz šī gada 1. aprīlim.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA UN TĀME

12. martā plkst. 16.00 plānots vebinārs par pieteikumu sagatavošanu, kurā tiks sniegta informācija par projekta konkursa prioritātēm, iesniegšanu un īstenošanu. Pieteikuma forma vebināram šeit:

https://forms.gle/2BFFo6B1BUYjnYv27

Informācija:
Agnese Lapsiņa
Kultūras projektu speciāliste
Tel. 26198759
agnese.lapsina@kuldiga.lv